Do poniższego zadania należy mieć uprawnienia Administratora systemu. IIS to zbiór usług internetowych. W systemie pełni rolę serwera HTTP, FTP oraz SMTP.

Domyślnie w lewej krawędzi paska zadań, znajduje się ikona Server Managera, oznaczona następująca ikoną:

image012

 

Klikamy w nią i czekamy na uruchomienie aplikacji.

image013

 

Z dostępnych opcji wybieramy Add roles and features. Po kliknięciu ukaże się kreator, który przeprowadzi nas przez proces instalacji.

W pierwszym etapie klikamy Next, po czym przechodzimy do następnego okna.

image014

Użytkownik proszony jest o wybranie typu instalacji. Pozostawiamy zaznaczoną domyślnie opcję i klikamy Next.

image015

Dalej należy wybrać serwer na którym zostanie dodany IIS 8.0. W rozpatrywanym przypadku, istnieje jedna instancja systemu i ją wybieramy. Do kolejnego etapu przechodzimy przyciskiem Next.

image016

W etapie Server Roles odszukujemy pola Web Server i go zaznaczamy. Po dokonaniu wyboru pojawi sie okno dialogowe i należy potwierdzić swój wybór za pomocą klawisza Add features.

image017

image018

 

W etapie Role Services, w drzewie należy odszukać opcji Application Development i zaznaczyć podkategorie dostępne w tej gałęzi, przedstawione na grafice poniżej i przejść do następnego etapu

image019

 

Proces instalacji rozpocznie się niezwłocznie po potwierdzeniu przez użytkownika za pomocą przycisku Install.

image020

 

Po kilku minutach proces instalacji dobiega końca, klikając w przycisk Close, zamykamy kreatora.

image021