Instalacja bazy MS SQL

Jeśli jesteś klientem firmy SoftwareStudio i planujesz korzystać z naszego programu magazynowego WMS.net, konieczna będzie instalacja bazy danych MS SQL. W tym artykule omówimy kroki niezbędne do prawidłowej instalacji tej bazy na potrzeby naszego oprogramowania.

Instalacja bazy MS SQL

Instalacja bazy MS SQL dla programu magazynowego WMS.net

Instalacja bazy danych MS SQL dla programu magazynowego WMS.net firmy SoftwareStudio jest kluczowym krokiem w przygotowaniach do efektywnego zarządzania magazynem. Upewnij się, że wykonujesz wszystkie kroki zgodnie z instrukcjami i konfigurujesz bazę danych zgodnie z wymaganiami naszego oprogramowania, aby zapewnić płynne i niezawodne działanie systemu.

Krok 1: Pobranie oprogramowania MS SQL
Najpierw należy pobrać odpowiednią wersję oprogramowania MS SQL z oficjalnej strony Microsoft. Upewnij się, że wybierasz wersję zgodną z wymaganiami systemowymi naszego programu WMS.net.

Krok 2: Uruchomienie instalatora
Po pobraniu oprogramowania, uruchom instalator i rozpocznij proces instalacji. Będziesz musiał zaakceptować warunki licencji i wybrać odpowiednie opcje instalacji, takie jak lokalizacja bazy danych.

Krok 3: Konfiguracja bazy danych
Po zakończeniu instalacji przejdź do konfiguracji bazy danych. Wprowadź nazwę serwera SQL oraz inne wymagane dane, takie jak hasło i użytkownik. Upewnij się, że konfigurujesz bazę zgodnie z wymaganiami naszego programu WMS.net.

Krok 4: Testowanie połączenia
Po skonfigurowaniu bazy danych, przetestuj połączenie, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Możesz użyć narzędzi dostępnych w programie MS SQL do tego celu.

Krok 5: Importowanie danych
Jeśli to konieczne, możesz zaimportować istniejące dane do bazy danych MS SQL. To ważne, jeśli przenosisz się z innego systemu lub masz już istniejące dane magazynowe.

Krok 6: Konfiguracja programu WMS.net
Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie programu magazynowego WMS.net, aby korzystał z nowo zainstalowanej bazy danych MS SQL. Wprowadź odpowiednie informacje o połączeniu w ustawieniach programu.

Instalacja bazy MS SQL

SoftwareStudio dostarcza bazę danych (strukturę oraz ustawienia startowe) w postaci kopii bazy danych [*.bak] lub skryptu [*.sql]. W zależności od posiadanej wersji należy albo dokonać odtworzenia bazy z kopii lub uruchomić skrypt tworzący bazę.

Instalacja bazy z pliku kopii BAK

 1. Uruchom SQL Server Management Studio.
 2. Zaloguj się jako Administrator (Windows Authentication)
 3. Sprawdź jakie bazy danych znajdują się w systemie.
 4. Otwórz formatkę „Restore database”
 5. Wskaż lokalizację pliku z bazą danych do zainstalowania (from device)
 6. Wskaż nazwę bazy „magazyn_wms” (ostatnia na rozwijanej liście) – uwaga zainstalwoanie bazy z inną nazwą wymaga zmian w konfiguracji pliku Web.config znajdującym się w głównym folderze aplikacji
 7. Po odtworzeniu bazy należy sprawdzić i ustawić właściwe uprawnienia dostępu do bazy (security)

Instalacja bazy ze skryptu SQL

 1. Uruchom SQL Server Management Studio.
 2. Zaloguj się jako Administrator (Windows Authentication)
 3. Sprawdź jakie bazy danych znajdują się w systemie.
 4. Otwórz plik ze skryptem (*.sql)
 5. Uruchom skrypt (polecenie !Execute lub klawisze <ctrl><e>)
 6. Po odtworzeniu bazy należy sprawdzić i ustawić właściwe uprawnienia dostępu do bazy (security)

Uwaga: w trakcie tworzenia bazy może zaistnieć potrzeba zmiany (modyfikacji) skryptu w zależności od posiadanej wersji SQL Server lub dostępu do określonych folderów.

Standardowo skrypty przygotowywane są dla bazy SQL wersji STANDARD w środowisku 64 bitowym, jeżeli jednak skrypt ma działać w środowisku 32 bitowym lub na bazie SQL Express wymagana jest zamiana:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\

na

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\

Lub

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\

Kolejnym problemem, jaki może się pojawić po zainstalowaniu bazy ze skryptu to uprawnienia do bazy, uruchomienie programu wyświetli komunikat:

„Cannot open database „magazyn_wms” requested by the login. The login failed.

Login failed for user 'ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA”

Oznacza to, że aplikacja nie ma uprawnień do bazy SQL i należy takie uprawnienia nadać.

Informacje na temat bazy danych Microsoft SQL Server:                     http://www.microsoft.com/poland/licencje/produkty/serwery/sql.aspx


Warto wdrożyć program wms w magazynie wysokiego składowania.

Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie. Rozwiązanie WMS pozwala w prosty sposób przyjąć towar od: producenta/dostawcy, z innego magazynu oraz w ramach procedury zwrotu towaru od klienta. Przy przyjęciu towaru za pośrednictwem programu magazynowego, szybko i bezbłędnie dokonuje się kontroli ilościowej i jakościowej. Program WMS możesz wybrać kierując się kryterium cenowym, jeżeli tak to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem, ale wówczas raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. Program ten ułatwia weryfikację zgodności dostawy z zamówieniem przesłanym z systemu ERP. Dane o ilości przyjmowanego towaru aktualizowane są w programie WMS na bieżąco, dzięki czemu unika się późniejszych niezgodności. Co wyróżnia 10 powodów, aby wdrożyć instalacja bazy ms SQL na potrzeby programu magazynowego ! ?.

Instalacja bazy MS SQL

Instalacja bazy danych MS SQL dla programu magazynowego WMS.net firmy SoftwareStudio jest kluczowym krokiem w przygotowaniach do efektywnego zarządzania magazynem. Upewnij się, że wykonujesz wszystkie kroki zgodnie z instrukcjami i konfigurujesz bazę danych zgodnie z wymaganiami naszego oprogramowania, aby zapewnić płynne i niezawodne działanie systemu.
Instalacja bazy MS SQL
Program do gospodarki magazynowej
SAdam

Program do gospodarki magazynowej

Programy do gospodarki magazynowej, takie jak WMS.net, enova, SAP, WAPRO i Microsoft Dynamics NAV, stanowią kluczowe narzędzia dla efektywnego zarządzania zapasami. Oferują zaawansowane funkcje, umożliwiające pełną kontrolę nad procesami magazynowymi, minimalizację błędów, optymalizację przestrzeni magazynowej oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Zarządzanie zestawieniami
SAdam

Zarządzanie zestawieniami

Dzięki programowi do raportowania Studio Raporty.net, stabilność pracy i efektywność zarządzania informacjami w Twojej firmie są na najwyższym poziomie. Administrator ma pełną kontrolę nad konfiguracją, co pozwala dostosować system do unikalnych potrzeb organizacji. Zarządzanie raportami, zestawieniami i użytkownikami staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Program WMS
SAdam

Program WMS

Podstawowym celem programu WMS jest automatyzacja procesów związanych z przechowywaniem, śledzeniem i kontrolą zapasów. Został zaprojektowany, aby pomóc zredukować czas poświęcany na ręczne wprowadzanie danych i poprawić dokładność zapisów inwentaryzacyjnych. WMS pomaga również zidentyfikować potencjalne obszary, w których mogą być potrzebne dodatkowe zasoby w celu poprawy obsługi klienta i zarządzania zapasami.

Aktywność użytkowników
SAdam

Aktywność użytkowników

Monitorowanie aktywności użytkowników w programie magazynowym Studio WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa danych, zgodności z przepisami oraz poprawie efektywności operacyjnej. To narzędzie, które nie tylko chroni przed potencjalnymi zagrożeniami, ale także pomaga w doskonaleniu procesów magazynowych, co ma istotny wpływ na sukces działalności logistycznej.

Personalizacja wydruków
SAdam

Personalizacja wydruków

W dostarczonej instalacji systemu znajduje się standardowa konfiguracja szablonów wydruków dokumentów. Jednak użytkownik ma możliwość personalizacji tych wydruków zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami. Może to zrobić poprzez modyfikację szablonów, które są przechowywane w folderze o nazwie \RDLC\ i mają rozszerzenie plików RDL.

Dashboard

Platforma StudioSystem to niesamowicie elastyczne rozwiązanie pozwalające projektować tzw pulpity menadżerskie (kokpity – dashboards). Pulpit składa się z dowolnej ilości mniejszych okienek (położenie i rozmiar każdego z nich jest osobno definiowany), która zawierają każde inną