Czy chcesz poznać oprogramowanie dla branży 3pl ? Na wszelki wypadek zapamiętaj co czytałeś o naszym oprogramowaniu WMS.net.

Oprogramowanie dla branży 3PL – Third Party Logistics (Logistyka firm trzecich) wymaga specyficznej funkcjonalności. Metoda działania biznesowego, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej potrzebuje rozwiązań dedykowanych działających OnLine przez internet za pomocą przeglądarki internetowej. Typowe funkcje, które mogą zostać przekazane, to transport, konsolidacja celna i ładunkowa, magazynowanie, magazynowanie kontraktowe, wypełnianie zamówień, dystrybucja i zarządzanie transportem. Zamiennie używa się określenia LSP (Logistics Service Provider), czyli operator logistyczny.

SoftwareStudio od założenia spółki w 2008 roku specjalizuje się w rozwiązaniach dedykowanych dla branży 3PL kontynuując swoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe z pracy z firmami logistycznymi.

Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net zapewnia firmie sektora 3PL możliwość oferowania swoim klientom pracy OnLine przez przeglądarkę internetową z dostępem do wszystkich kluczowych informacji na bieżąco. Oprogramowanie skupia się na:

  • gospodarce magazynowej w magazynach wysokiego składowania;
  • obsługą zamówień i sklepów internetowych;
  • ewidencję palet i opakowań wraz z rozliczaniem sald per dostawca, odbiorca, przewoźnik, kierowca.

System Magazyn WMS.net można wykorzystać z modułem do zarządzania transportem TMS.net oraz zintegrować z firmami kurierskimi w zakresie drukowania i/lub generowania listów przewozowych.

kontrola i rozliczanie palet z dostawcami i odbiorcami,
kontrola i rozliczanie palet z dostawcami i odbiorcami,
m
m
m
m


System do awizacji

System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem.
SYSTEM DO AWIZACJI

Awizowanie dostaw

Awizowanie dostaw to jedna z szeregu czynności wchodzących w skład procesu magazynowego. Dzięki sprawnemu systemowi awizacyjnemu, firma logistyczno-produkcyjna będzie skutecznie zarządzać procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i przepływem towarów na terenie zakładu. Awizowanie dostaw pozwala uniknąć w firmie nieplanowanych przestojów oraz występowanie tzw. „wąskich gardeł”. Dzięki systemowi proponowanemu przez SoftwareStudio możliwa jest rejestracja wizyt i koordynacja dostępu do zasobów w postaci parkingów, wag czy doków przez przeglądarkę internetową. Ponadto zarządzanie oknami czasowymi, możliwe dzięki awizowaniu dostaw, pozwala firmie osiągnąć skrócenie czasu odprawy transportu, redukcję kosztów oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Okno czasowe

Okno czasowe w logistyce służy do obsługi punktu prac magazynowych, w których kończą się prace działu logistyki, a rozpoczynają bezpośrednie działania magazynu. W tym miejscu również spotykają się kontrahenci i producenci. Dzięki zaangażowaniu w proces tak wielu działów, okno czasowe ma za zadanie awizować transport w taki sposób, aby określić konkretne ramy czasowe dla danego zlecenia. Dzięki temu w sposób zorganizowany przebiegają załadunki oraz rozładunki na terenie magazynu. Okno czasowe pozwala w ten sposób uniknąć powstawania wąskich gardeł oraz stratnych dla zakładu przestojów.

Program do awizacji transportu

Program do awizacji transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. Awizacja w transporcie wdrażana jest w przedsiębiorstwach, których priorytetem jest zapewnienie lepszej obsługi firm transportowych. System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostawy i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. PROGRAM DO AWIZACJI TRANSPORTU.

Raporty przez internet

Wykorzystanie technologii raportów instalowanych na serwerze SQL powoduje, że szybkość wykonania raportu nawet dla dużych baz danych jest bardzo duża, a podłączenia ich do aplikacji internetowej ASP.net pozwala na prezentowanie wyników za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Funkcje raportów standardowo pozwala eksportować uzyskane wyniki do arkuszy kalkulacyjnych Excel, dokumentów Worda czy PDF.
RAPORTY PRZEZ INTERNET

Wagi OHAUS

Źródło ohaus.com – Firma OHAUS Corporation założona została w roku 1907 w New Jersey przez Karla Louis’a i Gustava Ohaus’a. Bardzo szybko OHAUS został największym producentem wag mechanicznych w Stanach Zjednoczonych. Międzynarodowy przełom w dziedzinie ważenia oraz światowe uznanie przyniosła waga “Triple-Beam”, która przez następne lata była nieustannie modyfikowana i ulepszana. Niezawodność i bardzo wysoka jakość produktów zagwarantowały sukces firmy na całym świecie. W roku 1978 pojawiły się na rynku pierwsze wagi elektroniczne firmy OHAUS. Szybki rozwój mikroelektroniki umożliwił inżynierom projektowanie coraz nowszych i bardziej precyzyjnych wag, które poprzez bardzo wysoką jakość i różnorodność spełniają najwyższe oczekiwania. W przeciągu jednego dziesięciolecia udział wagach elektronicznych na rynku wzrósł do 50%. OHAUS oferuje pełną gamę wag, od zalegalizowanych wag analitycznych, poprzez różnorodne wagi uniwersalne, proste i wysoce specjalistyczne wagi precyzyjne do zastosowań laboratoryjnych, po sprawne i wytrzymałe wagi przemysłowe.

Kopiowanie ustawień

W sytuacji firmy w której z programu korzysta wiele osób Administrator konfigurując system indywidualnie dla każdego użytkownika musiałby spędzać wiele czasu, aby odpowiednim grupom użytkowników ustawić te same parametry. W celu ułatwienia pracy Administratora i przyśpieszenia Operacji wdrożenia systemu PROJEKTANT MENU posiada funkcje pozwalającą na skopiowanie indywidualnych ustawień jednego użytkownika drugiemu. Kopiując ustawienia między użytkownikami w łatwy sposób można podzielić ich uprawnienia w zależności od funkcji jakie pełnią oni w procesie magazynowania.

Strategia kolejności rozchodu z magazynu

Najkrótszy czas wydania – wybieramy tę lokalizację, z której czas realizacji wydania będzie najkrótszy, uwzględnia się więc najkrótszą drogę na trasie: aktualne położenie magazyniera oraz strefy kompletacji wydania. W celu usprawnienia obsługi wydań powierzchnię magazynowania (lokalizacje) dzieli się na strefy, w zależności od czasu dostępu. W strefie najszybszego dostępu umieszcza się towary najszybciej rotujące, nieco wolniej rotujące w strefie następnej itd. Przypisanie towarów do odpowiednich stref nie powinno być stałe, jednak z uwagi na dużą kłopotliwość reorganizacji i przemieszczania towarów pomiędzy lokalizacjami Operację analizy rotacji towarów i przydzielenie towarów do odpowiednich stref wykonuje się niezbyt często. Ilość znajdująca się w lokalizacji w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Należy wybrać tę lokalizację, która zawiera ilość optymalną w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Jeśli ilość zapotrzebowania danego towaru nie jest zgodna z żadną z ilości znajdujących się w lokalizacjach wówczas wybranie ilości optymalnej nie jest do końca oczywiste. Zazwyczaj definiując strategię zarządzania magazynem wysokiego składowania określa się, czy dozwolone są wydania częściowe czy też wydania są zawsze całopaletowe. STRATEGIA KOLEJNOŚCI ROZCHODU Z MAGAZYNU.

Demo program magazynowy dla 3PL

SoftwareStudio oferuje system WMS dla magazynów wysokiego składowania.

W wielu magazynach strefa przyjęć i wydań mieści się w jednym miejscu, dzięki czemu możliwe jest zaoszczędzenie miejsca i ograniczenie wielkości personelu. System WMS to rozwiązanie dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. W magazynie przyjęć przeprowadzane są następujące operacje przyjęcia zewnętrzne i wewnętrzne. Podczas operacji przyjęcia zasadniczo wyróżniamy zadania: rozładunek; identyfikacja; sortowanie; kontrola jakościowa; przygotowanie towarów do składowania. Skorzystaj z doświadczenia naszej firmy, aby wdrożyć oprogramowanie dla branży 3pl w swojej firmie..

Czy zastosowanie oprogramowanie dla branży 3pl pozwala ograniczać pomyłki w magazynie ?

Program zarządzania magazynem działa także w oparciu o technologię kodów kreskowych i RFID. Aplikacja dedykowana jest dla firm logistycznych i handlowych. W rezultacie kody kreskowe oraz tagi RFID zapewniają sprawną obsługę magazynów dowolnego rodzaju (od magazynów wielkopowierzchniowych i wysokiego składowania, po magazyny podręczne i strefy magazynowe). System WMS ułatwia weryfikację zgodności dostawy z zamówieniem przesłanym z systemu ERP. Dane o ilości przyjmowanego towaru aktualizują w WMS na bieżąco na podstawie faktycznej dostawy. Dlatego w systemie ERP dane pochodzą z dokumentów zamówienia lub faktury. Wymiana informacji pomiędzy WMS i ERP pozwala monitorować ewentualne różnice w dostawach do magazynu. Co to jest Tagi RFID?

W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot. W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę logistyczną i oznaczyć nią jednostki towa. Moduły systemu WMS, czyli WMS program. Tak czy inaczej z naszego oprogramowania można korzystać non stop. Ponieważ apliakcja WMS.net dostępna jest on-line.

Czy potrzebujesz system WMS ?

WMS online to nowoczesne rozwiązanie dla magazynów. Prosta w obsłudze aplikacja magazynowa, która pozwala na zarządzanie magazynem bez konieczności inwestowania w zaplecze techniczne (serwery, sprzęt Auto ID), licencje i usługi wdrożeniowe. Aplikacja WMS umożliwia planowanie i ewidencję ruchów magazynowyc. Poczytaj więcej o WMS online.. Ponieważ posiadamy interfejs webowy, aplikacja WMS.net jest niezwykle intuicyjna.

Dlatego system WMS warto odkrywać możliwości!

Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów oferowanego pod nazwą handlową Studio Magazyn WMS.net dla wersji 32 lub 64 bitowej z interfejsem WWW (obsługa przez przeglądarkę Internetową) lub modułami Windows Framewor. Ponieważ Oprogramowanie dla branży 3PL, to rozwiązaniem jest oferta SoftwareStudio.

Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz systemy WMS ?

Rozładunek w magazynie przeprowadzany jest z wykorzystaniem transportu wewnętrznego. Jego celem jest przemieszczenie towarów ze skrzyni pojazdu do pola odstawczego. Gdy towar jest dostarczany za pośrednictwem paletowych jednostek ładunkowych możliwe jest zautomatyzowanie procesu wyładunkowego. Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Kilka argumentów, aby wdrożyć oprogramowanie dla branży 3pl !.

A gdyby tak oprogramowanie dla branży 3pl wdrożyć w swoim magazynie?

Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojętych procesów logistycznych na magazynie. Program do zarządzania magazynem WMS.net jest odpowiedzią na potrzeby klientów, dla których sprawne realizowanie złożonych procesów magazynowych i zarządzanie dużą ilością towarów, mające bezpośrednie przełożenie na koszty funkcjonowania magazynu, a tym samym całego przedsiębiorstwa, stało się elementem priorytetowym. Co to jest System mobilnej obsługi magazynu?

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą Operacji magazynowych . O programie WMS, czyli moduł internetowy dla kontrahentów. Dzięki zastosowaniu profesjonalnej bazy danych i platformy od Microsoft, Oprogramowanie dla branży 3PL idealnie nadaje się do wdrożenia w firmach wielostanowiskowych czy wielooddziałowych.

Jak wykorzystać systemy WMS w magazynie wysokiego składowania?

Aplikacje magazynowe działać mogą w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Bogatą funkcjonalność oprogramowania magazynowego uzupełniają standardowe funkcje p. Poczytaj więcej o Aplikacje magazynowe.. Ponieważ Oprogramowanie dla branży 3PL, to rozwiązaniem jest oferta SoftwareStudio.

Sprawdź na demo systemy WMS !

System WMS, czyli Warehouse Management System to oprogramowanie stworzone po to, by zapewnić sprawną pracę magazynów. Technologia umożliwia także integrację z działającym w firmie systemem ERP. Bieżąca migracja danych między tymi systemami sprawia, że monitorowanie zleceń, przyjęć i wydań, a także kontrola przepływu asortymentu w magazynie są niezwykle przejrzyste. WMS od SoftwareStudio po. Oferowana aplikacja WMS.net działa także na telefonach z systemem Android czy Apple.

Czy potrzebujesz program WMS online ?

Identyfikacja towaru w magazynie to rozpoznanie przez osobę odpowiedzialną za przyjęcie towaru danej partii materiału i jego składowych elementów. Podczas identyfikacji materiałów odczytuje się nie tylko nazwę produktu ale także numer partii, nazwę producenta, datę produkcji, ewentualnie termin trwałości produktu. W nowoczesnych systemach logistycznych wykorzystuje się znakowanie kodami kreskowymi lub kodami QR zgodnie z systemem globalnej identyfikacji GS1. Dzięki zastosowaniu skanerów powiązanych z komputerowymi systemami zintegrowanymi można w efektywny sposób prowadzić identyfikację towarów, co wpływa na usprawnienie przyjęć magazynowych. Program magazynowy Android możesz wybrać kierując się kryterium cenowym – tani. W takim wypadku wybierz bezpłatny program do zarządzania magazynem. A gdyby tak oprogramowanie dla branży 3pl wdrożyć w swoim magazynie?.

Logistyka jest zróżnicowaną branżą, ale czy oprogramowanie dla branży 3pl odpowiada na Twoje potrzeby?

Składowanie towaru polega na jego umieszczeniu na dostępnej powierzchni lub przestrzeni składowej w pewien uporządkowany sposób. Miejsce przechowywania ładunków nazywamy strefą składowania. Proces ten realizuje podstawową funkcję magazynu jaką jest okresowe przechowywanie towarów. Używany system WMS w magazynie pozwala na prowadzenie kontroli i bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Co to jest System WMS w magazynie wysokiego składowania?

Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie systemu magazynowego ze stanami faktycznymi. Zestawienia są prezentowane za pomocą standardowych funkcji prezentacji danych w tabelach przypominających arkusz. Moduły magazynowe, czyli zestawienia. Ponadto WMS.net korzysta z SQL Reporting Services do tworzenia raportów i wydruków.

Czy masz potrzeby dotyczące program WMS online ?

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Android WMS przeznaczony jest do ewidencji ilościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe android działa jako moduł zaawansowanego systemu wms, który może być zintegrowany z większością dostępnych na polskim rynku systemów kl. Poczytaj więcej o Instrukcja do programu magazynowego.. Zastosowanie rozwiązań przeglądarkowych pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania WMS.net z intuicyjnym w użyciu interfejsem.

Czy program WMS online można używać na telefonach?

Zleceniem magazynowym określamy zbiór operacji magazynowych połączonych według określonego kryterium wykonywane przez operatora – magazyniera. Opis czynności w operacjach procesu przyjęcia do magazynu towarów. Magazynier wybiera na terminalu funkcję przyjęcia dostawy – palet. Magazynier . Ponieważ posiadamy interfejs webowy, aplikacja WMS.net jest niezwykle intuicyjna.

W jaki sposób programy do magazynowania towaru mogę to wdrożyć ?

Dobre programy do magazynowania towarów oferują moduły oraz terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android. Umożliwia on w prosty sposób zarządzanie kartoteką produktów i magazynem. Jest to program do magazynu, który pozwala na wystawianie dokumentów magazynowych wydania, przyjęcia i dokument inwentaryzacji. Program magazynowy umożliwia dodawanie nowych produktów lub odczyt z systemu ERP. Pozwala na dodawanie zdjęć, załączników, określenia kategorii produktu oraz stanów minimalnych i maksymalnych. Kilka argumentów, aby wdrożyć oprogramowanie dla branży 3pl !.

Ponieważ oprogramowanie dla branży 3pl , dlatego powinieneś korzystać z systemu magazynowego WMS.net!

Opisywana WMS aplikacja magazynowa wspiera kierownika magazynu w zarządzaniu magazynem poprzez osiąganie jego najważniejszych celów: zwiększanie wydajności pracy magazynu i poprawę jakości świadczonych usług logistycznych. Program magazynowy WMS skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie. Ważnym elementem wsparcia w zakresie określenia preferencji pracowników odnośnie pełnionych tam działań. Co to jest WMS aplikacja magazynowa?

Komunikacja pomiędzy systemem WMS oraz kolektorami odbywa się on-line poprzez sieć wifi. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów. Po wyborze z menu kartoteka magazynowa w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje. Operator logistyczny zarządza łańcuchami dost. Oprogramowanie WMS, czyli oprogramowanie www. Nade wszystko Oprogramowanie dla branży 3PL w przedsiębiorstwie usprawnia pracę wielu osobom w firmie.

Dlatego programy do magazynowania towaru powinieneś o tym wiedzieć!

W celu usunięcia załączonego pliku z folderu danego dokumentu należy zaznaczyć plik do usunięcia i wybrać polecenie usuwania (kliknąć na ikonę z czerwonym symbolem X) i plik jest fizycznie usuwany z folderu. Innym sposobem jest usuwanie plików z systemu przez administratora serwera.. Poczytaj więcej o Usuwanie załączników.. Dlatego Oprogramowanie dla branży 3PL wymaga odpowiedniego narzędzia informatycznego.

Więcej na temat programy do magazynowania towaru znajdziesz na tej stronie.

Oprogramowanie oraz sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem. System zarządzania magazynem obejmuje wszystkie istotne z punktu widzenia kierownika magazynu operacje i ich ewidencję. Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej.. Oferujemy Oprogramowanie dla branży 3PL, czyli wyspecjalizowane oprogramowanie dla Twojej organizacji.

Sprawdź na demo składowanie !

WMS program magazynowy skutecznie pomaga kierownikowi magazynu w podziale prac w magazynie. Usługi webowe jako elementy integrujące zwykle są dostępne we wszystkich aplikacjach SaaS. Spełnia on wymogi, ponieważ umożliwia wzajemne połączenie, a tym samym integrację różnych obszarów. Ponieważ , dlatego OPROGRAMOWANIE DLA BRANŻY 3PL Kiedy możesz oprogramowanie dla branży 3pl wdrożyć u siebie w magazynie?.

Ponieważ oferujemy oprogramowanie dla branży 3pl to chcemy abyś z tego korzystał!

W dobie błyskawicznego rozwoju handlu w Internecie, w magazynach obsługujących ten kanał sprzedaży mocno powiększył się wolumen zwrotów. Prawo konsumenckie gwarantuje klientom możliwość zwrotu nieuszkodzonego produktu, do 14 dni od jego dostarczenia. Magazyny wysokiego składowania, czyli logistyka związana ze zmniejszeniem strat spowodowanych upływem terminu ważności, zniszczeniami. Ponadto ocena pracy magazynu dzięki modułowi szczegółowych raportów i analiz. Co to jest Magazyny wysokiego składowania logistyka?

Funkcja programu magazynowego – treacebility – istotą rozwiązań do śledzenia pochodzenia towarów „traceability” jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcuc. Wdrożenie oprogramowania magazynowego, czyli wyposażenie magazynu. Tak czy inaczej z naszej oferty możesz korzystać cały rok. Platforma WMS.net pracuje dla Ciebie w chmurze prywatnej.

10 powodów, aby wdrożyć składowanie !

Oferta SoftwareStudio obejmuje zarządzanie magazynem program klasy WMS. Oferujemy magazynowy system informatyczny w modelu SaaS (Software as a Service). Wybór oprogramowania w modelu SaaS, pozwala firmie przenieść odpowiedzialność i zadania związane z utrzymywaniem serwerów na zew. Poczytaj więcej o ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PROGRAM.. Platforma StudioSystem to oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Innymi słowy potrzebujesz naszego programu WMS.net!

Poznaj argumenty za tym, aby użyć składowanie !

Rozwiązania wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery do ich realizacji. Funkcjonowanie dobrego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa logistyczna, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez systemu WMS. Zastosowanie systemu informatycznego w gospoda. Moduł Android aplikacji WMS.net jest niezwykle intuicyjny.

Dlaczego warto wdrożyć dobry program magazynowy w magazynie.

Zespół SoftwareStudio tworzą osoby zajmujące się tworzeniem oprogramowania przez okres ponad 5 lat. Programiści z takim doświadczeniem są najbardziej cenieni na rynku pracy. Są najlepsi dlatego, że ich obecność na rynku z jednej strony pozwoliła na zebranie bezcennych doświadczeń podczas pracy, a z drugiej nie powoduje tzw. wypalenia zawodowego. W zawodzie programisty takie wypalenie przychodzi z czasem i powoduje brak świeżości spojrzenia na oferowane rozwiązania. Czy znasz już oprogramowanie dla branży 3pl ? To kliknij, aby dowiedzieć się więcej..

Jak możesz oprogramowanie dla branży 3pl wykorzystać w magazynie wysokiego składowania?

Bezpieczeństwo biznesu dzięki temu, że system WMS.net zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia biznesu poprzez znaczące zwiększenie kontroli nad procesami logistycznymi i stanami magazynowymi, oraz dzięki uniezależnieniu kontroli tych procesów od know-how doświadczonych pracowników. Co to jest System online do zarządzania magazynem?

Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów oferowanego pod nazwą handlową Studio Magazyn WMS.net dla wersji 32 lub 64 bitowej z interfejsem WWW (obsługa przez przeglądarkę internetową) lub modułami Windows Framework, Windows Mobile na terminale radiowe. Przedstawione przyk. O programie WMS, czyli wstęp . Pora więc opisać aplikację WMS.net!

Czy dobry program magazynowy można używać na smartphonach?

Kompletacja (picking), czyli proces fizycznego kompletowania zamówienia w magazynie (zbierania produktów zgodnie ze specyfikacją i formowania z nich jednostki ładunkowej, najczęściej paletowej). Picking jest realizowany na podstawie zamówienia odbiorcy, zgodnie z ustaloną specyfikacją na dokumencie. W nowoczesnych magazynach kompletacja odbywa się przy użyciu przenośnych terminali (kolektory danych) z systemem Android.. Poczytaj więcej o Kompletacja.. Oferujemy Oprogramowanie dla branży 3PL, czyli wyspecjalizowane oprogramowanie dla Twojej organizacji.

Sprawdź na demo dobry program magazynowy !

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Android WMS przeznaczony jest do ewidencji ilościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe android działa jako moduł zaawansowanego systemu wms, który może być zintegrowany z większością dostępnych na polskim rynku systemów klasy erp, a w szczególności: . Ponieważ posiadamy interfejs webowy, aplikacja WMS.net jest niezwykle intuicyjna.

SoftwareStudio oferuje program magazynowy w chmurze dla magazynów wysokiego składowania.

Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie: – relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami, – zakresy obowiązków, – odpowiedzialność osób funkcyjnych, – obieg informacji. Poziom i asortyment zapasów: – podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ), – charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania. Kto potrzebuje oprogramowanie dla branży 3pl ?.

Czy potrzebujesz oprogramowanie dla branży 3pl ?

Metody składowania zapasów organizacja tradycyjnych metod składowania, nowoczesne rozwiązania składowania zapasów, rozmieszczenie zapasów w magazynach. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach. Co to jest Program magazynowy klasy WMS?

W magazynach znajdują zastosowanie różne wersje kolektorów magazynowych. Spotyka się wciąż stare modele w ekranami tekstowymi, jednak w sprzedaży dostępne są głównie wersje z ekranami graficznymi. Kolektor magazynowy do niedawna zawsze pracował pod kontrolą . Moduły systemu WMS, czyli kolektor magazynowy. Napisz do nas, na wypadek, gdybyś potrzebował aplikacji WMS.net!

Ponieważ oferujemy program magazynowy w chmurze to chcemy abyś z tego korzystał!

Zapasy magazynowe rozumiane są jako pojęcia właścicieli magazynowych towarów. Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.. Poczytaj więcej o Programowanie Android.. Korzystanie z gotowych produktów informatycznych często zmusza firmy do kompromisu. Ponieważ nie spełniają one stawianych przed nimi wymagań i nie zapewniają użytkownikom pełnej satysfakcji. Dlatego potrzebujesz WMS.net!

Więcej na temat program magazynowy w chmurze znajdziesz na tej stronie.

System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie i dostarcza użytkownikom elastyczną aplikację magazynową. Oprogramowanie może być zintegrowane z najważniejszymi procesami przedsiębiorstwa, a w szczególności z system ERP. Zadaniem systemu magazynowego WMS (Warehouse Management System) jest organizacja i zarządzanie w. Na wszelki wypadek zapamiętaj co czytałeś o naszym oprogramowaniu WMS.net.

Czy na tagi rfid otrzymałeś już ofertę ??

Program zarządzania magazynem działa także w oparciu o technologię kodów kreskowych i RFID. Aplikacja dedykowana jest dla firm logistycznych i handlowych. W rezultacie kody kreskowe oraz tagi RFID zapewniają sprawną obsługę magazynów dowolnego rodzaju (od magazynów wielkopowierzchniowych i wysokiego składowania, po magazyny podręczne i strefy magazynowe). System WMS ułatwia weryfikację zgodności dostawy z zamówieniem przesłanym z systemu ERP. Dane o ilości przyjmowanego towaru aktualizują w WMS na bieżąco na podstawie faktycznej dostawy. Dlatego w systemie ERP dane pochodzą z dokumentów zamówienia lub faktury. Wymiana informacji pomiędzy WMS i ERP pozwala monitorować ewentualne różnice w dostawach do magazynu. Ponieważ oprogramowanie dla branży 3pl , dlatego powinieneś korzystać z systemu magazynowego WMS.net!.

Dowiedz się jak wdrożyć oprogramowanie dla branży 3pl w swoim przedsiębiorstwie.

W Polsce dostępne są systemy magazynowe WMS zarówno rodzimych producentów oraz firm zachodnich. Chmura obliczeniowa (cloud computing) zagościła już od dawna w logistyce. Większość przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie do chmury wielu spośród swoich głównych usług, w tym obsługi magazynów. Co to jest Systemy magazynowe WMS?

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest aplikacja magazynowa online. Aplikacja magazynowa online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do stan. Program magazynowy, czyli aplikacja magazynowa. Nade wszystko Oprogramowanie dla branży 3PL w przedsiębiorstwie usprawnia pracę wielu osobom w firmie.

Co charakteryzuje tagi rfid ?

Programy SoftwareStudio dedykowane są do pracy z drukarkami firmy zebra. Sama ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z kontrahentami na poziomie sztuk, ale nie potrafi zapewnić kontroli wartościowej. Funkcje raportów standardowo pozwala eksportować uzyskane wyniki do arkuszy kalkulacyjnych excel, dokumentów worda czy pdf. . Poczytaj więcej o Składowanie według norm i wymagań.. Zastosowanie rozwiązań przeglądarkowych pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania WMS.net z intuicyjnym w użyciu interfejsem.

Czy chcesz poznać tagi rfid ?

Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji przyjmowania,. Na wszelki wypadek zapamiętaj co czytałeś o naszym oprogramowaniu WMS.net.

Wstęp

Wstęp

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych ka...
Terminologia

Terminologia

Terminologia Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii s...
Komunikacja z programem

Komunikacja z programem

Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tz...
Wymagania

Wymagania

Sprzęt komputerowy Do pracy systemu wymagany jest komputer zgodny ze specyfikacjami podawanymi przez firmę Microsoft dla systemów Windows 2008 server lub nowszy.
Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja Programy oferowane przez SoftwareStudio...
Logowanie

Logowanie

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem,...
Personalizacja wydruków

Personalizacja wydruków

Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków do...
Plik Web.config

Plik Web.config

Podstawowe parametry konfiguracyjne odpowiedzialne za funkcjonowanie aplikacji...
Raporty

Raporty

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server, dostarczona...
Rodzaje plików

Rodzaje plików

Typ pliku Opis aspx Podstawowe pliki stron odpowiadają ...
Struktura folderów

Struktura folderów

Nazwa folderu Opis App_Code Pliki z kodami aplikacji App_Data Baza...
Wysyłanie maili

Wysyłanie maili

Programy SoftwareStudio pozwalają na wysyłanie wiadomości e-mail zarówno w t...
Kolektor danych

Kolektor danych

Mobilne komputery używane w magazynach często nazywane są KOLEKTORAMI DA...
Użytkownicy

Użytkownicy

Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie z...
Dopisanie

Dopisanie

Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane okno dopisania nowego użytkownika programu.
Funkcje standardowe

Funkcje standardowe

Program magazynowy WMS.net został wyposażony w szereg standardowych f...
Eksport danych

Eksport danych

. Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach, rejestrach...
Filtrowanie danych

Filtrowanie danych

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach ...
Grupowanie danych

Grupowanie danych

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli ...
Sortowanie

Sortowanie

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prez...
Drukowanie dokumentów

Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia  z górnego paska pr...
Kody kreskowe 1D i 2D

Kody kreskowe 1D i 2D

Dlatego kody kreskowe 1d i 2d powinieneś o tym wiedzieć! Wykorzystanie k...
Miejsca składowania

Miejsca składowania

Za pomocą miejsca składowania można lepiej organizować pracę w magazynie. Syst...
Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu

Ponieważ oferujemy przyjęcie do magazynu to chcemy abyś z tego korzystał! Cza...
Przyjęcie z produkcji

Przyjęcie z produkcji

Specjalna transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów go...
Pakowanie

Pakowanie

Transakcja pozwalająca na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych z...
Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu

Transakcja wydań z magazynu na podstawie skanowania unikalnych kodów k...
Etykiety logistyczne

Etykiety logistyczne

Dowiedz się więcej o etykiety logistyczne ! Licencjonowanie oprogramowania W...
Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe w programie WMS to miejsce, gdzie zapisane są podstawowe ...
Kartoteka towarowa

Kartoteka towarowa

Program magazynowy wyświetla listę kartotek towarowych, czyli szczegółowe poz...
Dopisanie nowej kartoteki

Dopisanie nowej kartoteki

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ . W o...
Edycja - zmiany w kartotece

Edycja - zmiany w kartotece

Modyfikacja danych zapisanych w kartotece programu magazynowego WMS w trybie...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (z...
Notatki

Notatki

. [page_title] Opcja w programie magazynowym pozwala na podgląd, ...
Podgląd kartoteki magazynowej

Podgląd kartoteki magazynowej

W oknie podglądu kartoteki wyświetlane są w poszczególnych zakładkach info...
Załączniki

Załączniki

Opcja pozwala na podgląd załączników przypisanych do wybranej kartoteki aso...
Zdjęcia

Zdjęcia

Opcja pozwala na podgląd dołączonych do kartoteki asortymentowej załączników w pos...
Kartoteki pogrupowane

Kartoteki pogrupowane

Wyświetla rejestr wszystkich kartotek asortymentowych pogrupowanych wg ...
Kartoteki wg dostawców

Kartoteki wg dostawców

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg dostawców przypisanych do k...
Kartoteki wg magazynów

Kartoteki wg magazynów

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg magazynów. Menu jest budowane d...
Kartoteki wg oddziałów

Kartoteki wg oddziałów

Opcja w programie magazynowym wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych ...
Kartoteki ze zdjęciami

Kartoteki ze zdjęciami

Program za pomocą specjalnej transakcji wyświetla rejestr wszystkich w...
Stan magazynowy na dzień

Stan magazynowy na dzień

Skorzystaj z stan magazynowy na dzień, naprawdę warto! Aplikacja WMS.net m...
Archiwum kartotek magazynowych

Archiwum kartotek magazynowych

Nieużywane kartoteki magazynowe można przenieść do archiwum. Ponieważ prog...
Schemat kompletacji

Schemat kompletacji

Co oznacza schemat kompletacji ? W wyniku zastosowania interfejsu webowego,...
Kontrahenci

Kontrahenci

Po wyborze z menu KONTRAHENCI  w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają si...
Nowy kontrahent

Nowy kontrahent

Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ. ...

Edycja – zmiany w kartotece

Dane kartotek kontrahentów mogą być modyfikowane poprzez użycie funkcji EDY...
Podgląd szczegółów

Podgląd szczegółów

Funkcja PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Okno po...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla kontrahenta wy...
Palety

Palety

Pozycja menu PALETY wyświetla listę palet zapisanych w systemie wraz z aktualnymi stanami. W rejestrze możliwe jest dopisanie, modyfikacja oraz usunięcie palet.
Przyjęcie i wydanie palet

Przyjęcie i wydanie palet

Wywołanie menu umożliwia dopisanie dokumentu obrotu paletami skojarzonego z...
Przyjęcia palet PZ

Przyjęcia palet PZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z...
Wydania palet WZ

Wydania palet WZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z...
Pozostały obrót paletami

Pozostały obrót paletami

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych nieskojarzonych z...
Palety wg kontrahenta

Palety wg kontrahenta

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu paletami skojarzonych z określonym (w...
Palety wg rodzaju

Palety wg rodzaju

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu paletowego skojarzonych z wybrana k...
Miejsca składowania

Miejsca składowania

Miejsca składowania Po wyborze z menu MIEJSCA SKŁADOWANIA w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje. Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych miejsc składowania:
Dopisanie miejsca składowania

Dopisanie miejsca składowania

Dopisywanie w programie magazynowym miejsc składowania Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ . Po uruchomieniu funkcji  wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca adresowego.
Historia miejsca składowania

Historia miejsca składowania

Historia operacji magazynowych dotyczących miejsca składowania. Historia -...
Miejsca składowania wg stref

Miejsca składowania wg stref

Menu budowane dla miejsc składowania wg stref jest dynamicznie, co oznacza, ...
Notatki

Notatki

Dopisanie do kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek wymaga uruchomienia po...
Stany w lokalizacji

Stany w lokalizacji

Stany magazynowe w wybranym miejscu składowania. Wybór polecenia S...
Wizualizacja magazynu

Wizualizacja magazynu

Wizualizacja zajętości magazynu Po uruchomieniu menu wyświetla się lista stref magazynowych zdefiniowanych w administratorze. Po wybraniu strefy wyświetlona zostaje wizualizacja zajętości. Z lewej strony tabeli wyświetlone są oznaczenia wysokości (poziomu), na górze – numer rzędu.
Magazyn

Magazyn

Program magazynowy WMS.net Pozycje menu Magazyn zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w magazynie wysokiego składowania: przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu, przesunięcia w magazynie wysokiego składowania – zmiana położenia, palety, operacje magazynowe oraz inwentaryzacja.
Awizo dostawy

Awizo dostawy

Awizo dostawy jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie ...
Dopisz nowe awizo

Dopisz nowe awizo

Wybór menu Nowe awizo dostawy uruchamia formularz dopisania nowego dokumentu. ...
Edycja dokumentu awiza

Edycja dokumentu awiza

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...
Import zlecenia z pliku Excel

Import zlecenia z pliku Excel

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń pr...
Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń w programie magazynowym służy do hurtowego za...
Notatki

Notatki

Funkcja NOTATKI umożliwia dopisanie do wybranego dokumentu dowolnej ilości k...
Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu

Program magazynowy Studio Magazyn WMS umożliwia podgląd dokumentu bez w...
Priorytet

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie b...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu awizo dostawy wykonywany jest przez użycie polecenia ...
Awiza dostaw oczekujące

Awiza dostaw oczekujące

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów awiza przyjęcia, zar...
Przyjęcie zewnętrzne PZ

Przyjęcie zewnętrzne PZ

Program Magazyn WMS.net posiada wydzielony rejestr dokumentów przyjęć do...
Dokumenty PZ bufor

Dokumenty PZ bufor

W rejestrze wyświetlane są dokumenty PZ w buforze, czyli dokumentu n...
Modyfikacja dokumentu Pz

Modyfikacja dokumentu Pz

Modyfikacje dokumentu magazynowego oraz jego zapisanie wykonywane są w ...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Nowe przyjęcie PZ

Nowe przyjęcie PZ

Uruchomienie menu Nowe przyjęcie PZ wywołuje okno dopisania nowego dokumentu p...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą mi...
Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu

W programie magazynowym możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, w...
Przyjęcie palet

Przyjęcie palet

Z poziomu dopisywania pozycji dokumentu możliwe jest także dopisanie p...
Transport

Transport

Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem t...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego p...
Załączniki

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
Dostawy bezpośrednie

Dostawy bezpośrednie

Menu dostawy bezpośrednie wyświetla rejestry dokumentów przyjęcia bez...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Nowy dokument PZB

Nowy dokument PZB

Wywołanie menu powoduje pojawienie się formularza dopisania nowego dokumentu p...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych ...
Podgląd dokumentu dostawy

Podgląd dokumentu dostawy

W programie możliwy jest podgląd dokumentu dostawy bez wydruku, w...
Przyjęcie palet

Przyjęcie palet

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z ...
Transport

Transport

Funkcja Transport w rejestrze dostaw bezpośrednich do magazynu umożliwia d...
Wydruk dokumentu dostawy

Wydruk dokumentu dostawy

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia z górnego paska p...
Załączniki

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...
Zlecenie Wydania ZWZ

Zlecenie Wydania ZWZ

Zlecenie wydania jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie można w...
Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie nowego dokumentu ZWZ jest możliwe dzięki uruchomieniu f...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie ...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Nowe zlecenie wydanie

Nowe zlecenie wydanie

Wybranie menu wywołuje wyświetlenie formularza dopisania dokumentu ZWZ. ...
Podgląd dokumentu zlecenia wydania

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany je...
Priorytet

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w d...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego p...

Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów ZWZ oczekujących na ...
Import zlecenia wydania (zamówienia)

Import zlecenia wydania (zamówienia)

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń pr...

Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń służy do hurtowego zatwierdzania zleceń ZWZ...
Wydanie zewnętrzne WZ

Wydanie zewnętrzne WZ

Program Magazynowy WMS.net posiada wydzielony rejestr dokumentów wydań z magazynu wysokiego składowania.
Nowe wydanie WZ

Nowe wydanie WZ

[page_title] Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz d...
Transport

Transport

[page_title] Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji ...
Załączniki do dokumentu Wz

Załączniki do dokumentu Wz

[page_title] Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.
Wydania WZ bufor

Wydania WZ bufor

[page_title] Dokumenty bufor WZ są dokumentami WZ ze statusem ...
Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacja dokumentu Wz

[page_title] Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Czynności wykonywane przez pracowników magazynów, czyli operacje magazynowe Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą miały wpływ na rozliczenie kosztów usług magazynowych, wymaga wywołania menu EDYCJA i OPERACJE MAGAZYNOWE uruchomieniu funkcji pojawi się okno wprowadzania danych.
Palety

Palety

[page_title] Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych ...
Podgląd dokumentu Wz

Podgląd dokumentu Wz

[page_title] W programie możliwy jest podgląd dokumentu wydania t...
Notatki do dokumentu Wz

Notatki do dokumentu Wz

[page_title] Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych no...
E-mail

E-mail

[page_title] Uruchomienie funkcji E-mail  umożliwia wysłanie wi...
Wydruk dokumentu Wz

Wydruk dokumentu Wz

[page_title] Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia ...
Wydania bezpośrednie

Wydania bezpośrednie

Uruchomieniu menu wywołuje formularz dopisania dokumentu wydania zewnętrznego b...
Nowy dokument WZB

Nowy dokument WZB

Uruchomieniu menu wywołuje formularz dopisania dokumentu wydania zewnętrznego b...
Modyfikacja dokumentu WZB

Modyfikacja dokumentu WZB

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych ...
Palety

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z ...
Transport

Transport

Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem t...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Podgląd dokumentu WZB

Podgląd dokumentu WZB

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany je...
Załączniki i zdjęcia

Załączniki i zdjęcia

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
E-mail

E-mail

Uruchomienie funkcji E-mail  umożliwia wysłanie wiadomości w formie elek...
Wydruk dokumentu WZB

Wydruk dokumentu WZB

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK  z górnego pa...
Inne dokumenty magazynowe

Inne dokumenty magazynowe

Program Magazynowy WMS.net oferuje oprócz standardowych transakcji związanych z...

Przyjęcie wewnętrzne PW

Magazyn wysokiego składowania jest specyficznym rodzajem magazynu, ale ...
Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor

Wywołanie menu wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów PW zapisanych do...

Modyfikacja dokumentu PW

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...

Nowy dokument PW

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu przychodu wewnętrznego PW...

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych ...
Palety

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z ...
Podgląd dokumentu PW

Podgląd dokumentu PW

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany je...

Wydruk dokumentu PW

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego p...
Załączniki

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...

Dokumenty RW

Rozchód wewnętrzny rejestrowany jest za pomocą dokumentów RW w celu sko...

Nowy dokument RW

Nowy dokument RW Wybranie menu wyświetla formularz dopisania nowego ...
Dokument RW Bufor

Dokument RW Bufor

Wybranie menu wyświetla zestawienie dokumentów RW zapisanych do bufora. W r...

Modyfikacja dokumentu RW

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych ...
Palety

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z ...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Podgląd dokumentu RW

Podgląd dokumentu RW

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany je...

Wydruk dokumentu RW

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego p...
Załączniki do dokumentu RW

Załączniki do dokumentu RW

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
Zmiana miejsca składowania

Zmiana miejsca składowania

Standardową operacją w programie jest przesunięcie towaru pomiędzy lok...
Nowy dokument ZL

Nowy dokument ZL

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji. ...

Dokumenty ZL bufor

Uruchomienie menu wyświetla rejestr dokumentów Zmiany Lokalizacji ze s...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Podgląd dokumentu ZL

Podgląd dokumentu ZL

W programie możliwy jest podgląd dokumentu ZL bez wydruku, wyświetlany je...
Przesunięcia międzymagazynowe

Przesunięcia międzymagazynowe

W sytuacji gdy ewidencja w magazynie prowadzona jest w podziale...
Nowy dokument MM

Nowy dokument MM

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany magazynu, c...
Dokumenty magazynowe MIX

Dokumenty magazynowe MIX

Dokumenty Mix umożliwiają przeniesienie różnorodnych asortymentów na wspólną paletę. Pozwala to rozliczać ruchy magazynowe wg numeru palety, na której mogą być zgromadzone różne towary.
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Menu INWENTARYZACJA wyświetla rejestr dokumentów inwentaryzacji zapisanych w...
Spis z natury

Spis z natury

Wywołanie menu uruchamia formularz dopisania nowego spisu z natury. W ...
Rejestr Inwentur

Rejestr Inwentur

Po wywołaniu menu wyświetla się lista dopisanych dokumentów inwentaryzacyjnych zar...

Edycja arkusza spisu z natury

Modyfikacja dokumentu inwentaryzacji wymaga użycia polecenia EDYCJA . ...
Zamknięcie arkusza spisu z natury

Zamknięcie arkusza spisu z natury

Użycie polecenia ZAMKNIJ wyświetla zestawienie pozycji dokumentu oraz k...

Nadwyżki inwentaryzacyjne

Dokumenty nadwyżek W rejestrze wyświetlane są dokumenty nadwyżek inwentaryzacyjnych wyg...

Niedobory inwentaryzacyjne

W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych wygenerowane w ...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Operacje magazynowe to rejestr czynności wykonywanych w magazynie przez ...
Dopisanie operacji magazynowej

Dopisanie operacji magazynowej

Dopisanie nowego obrotu operacjami magazynowymi bez skojarzenia z określonym ...
Usługi związane z przyjęciem PZ

Usługi związane z przyjęciem PZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów usług kojarzonych z do...
Usługi związane z wydaniem WZ

Usługi związane z wydaniem WZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z...
Podgląd operacji magazynowej

Podgląd operacji magazynowej

Program Magazynowy WMS umożliwia podgląd dokumentu bez wydruku i wyświetlany je...
Załączniki

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
Usługi magazynowe wg kontrahentów

Usługi magazynowe wg kontrahentów

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu usług skojarzonych z określonym (wy...
Usługi magazynowe wg rodzaju

Usługi magazynowe wg rodzaju

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu usługami skojarzonych z wybrana ka...
Informacje

Informacje

Oprogramowanie magazynowe dostarcza szereg specyficznych informacji i...
Zestawienia

Zestawienia

Zestawienia wyświetlają tabelarycznie listy dokumentów wg definicji. ...
Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zap...
Rotacje

Rotacje

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zap...
Kartoteki

Kartoteki

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zap...
Raporty

Raporty

Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu rapo...
Statystyki

Statystyki

Statystyka jest również formą szybkiego raportu, dzięki której otrzymujemy info...

Rozliczenie kosztów

Rozliczenia kosztów generowane są dla wybranego kontrahenta i przedziału cz...
Definicja kosztów w cenniku kontrahenta

Definicja kosztów w cenniku kontrahenta

W definicji pozycji cennika kontrahenta należy wybrać kategorię kosztów. Prz...
Definicja kosztów w kartotece kontrahenta

Definicja kosztów w kartotece kontrahenta

W zakładce ROZLICZENIE KOSZTÓW zapisywane są kategorie kosztów, które mają...
Terminal radiowy

Terminal radiowy

Program magazynowy Terminal WiFi  w magazynie wysokiego składu -...
Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Środowisko działania Program został stworzony do działania w systemie Win...
Terminal Android

Terminal Android

Jako nowoczesna firma, wprowadzamy pionierskie rozwiązania śledząc na...
WMS_PZ_A

WMS_PZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru...
WMS_STANY

WMS_STANY

Transakcja umożliwia wyświetlenie stanów magazynowych według asortymentu lub...
WMS_WZ_A

WMS_WZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZ_A służy do dopisania dokumentu wydania t...
WMS_ZL_A_A

WMS_ZL_A_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A_A służy do dopisania dokumentu Zmiany L...
WMS_ZL_P_A

WMS_ZL_P_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany L...
Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala

Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do współpracy z programem S...
Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS na urządzeniach z systemem Microsoft ...
Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Logowanie do zdalnego pulpitu weryfikowane jest za pomocą nazwy użytkownika i...
Konfiguracja Menu Terminal WMS

Konfiguracja Menu Terminal WMS

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w ap...
Transakcje modułu Terminal WMS

Transakcje modułu Terminal WMS

Administrator może użytkownikowi udostępnić wybrane transakcje obsługujące progr...
Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS wydanie wewnętrzne

Android WMS wydanie wewnętrzne

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS kompletacja

Android WMS kompletacja

Wybór zlecenia kompletacji z listy zleceń o statusie do kompletacji. Pozycje n...
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS stany na lokalizacji

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja Stany na lokalizacji pozwala na wyświetlenie stanów asortymentowych n...
Android WMS składanie zamówień

Android WMS składanie zamówień

Składanie zamówienia przez punkt handlowy pozwala na dodawanie terminalem A...
AMI_ZL_K

AMI_ZL_K

Transakcja oznaczona kodem AMI_ZL_K jest przeznaczona do zmiany lokalizacji...
ATL_WAGA

ATL_WAGA

Transakcja oznaczona kodem ATL_WAGA pozwala weryfikować wagę odczytując je...
AW_WZ_Z

AW_WZ_Z

Transakcja wydania towaru na podstawie zlecenia - magazynier otrzymuje...
CCL_IN

CCL_IN

Transakcja oznaczona kodem CCL_IN przeznaczona jest to rejestracji stanów ...
CCL_PW

CCL_PW

Transakcja oznaczona kodem CCL_PW przeznaczona jest do rejestrowania przyjęć d...
CCL_RW

CCL_RW

Transakcja oznaczona kodem CCL_RW przeznaczona jest do rejestracji wydań ...
CCL_ZW

CCL_ZW

Transakcja oznaczona kodem CCL_ZW przeznaczona do rejestracji zwrotów ...
ESM_WZ_SS

ESM_WZ_SS

Transakcja oznaczona kodem ESM_WZ_SS przeznaczona jest do wydania towaru ...
ESM_WZ_SZ

ESM_WZ_SZ

Transakcja oznaczona kodem ESM_WZ_SZ przeznaczona jest do wydania towaru...
ESM_ZL_A

ESM_ZL_A

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_A przeznaczona jest do zmiany lokalizacji...
ESM_ZL_P

ESM_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_P przeznaczona jest do zmiany lokalizacji...
ESM_ZL_SK

ESM_ZL_SK

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_SK przeznaczona jest do przyjęcia towaru ...
GI_PZB

GI_PZB

Transakcja przyjęcia bezpośredniego zapisująca kontrahenta z którym pow...
GI_WZ_DETAL

GI_WZ_DETAL

  Transakcja wydania detalicznego. Magazynier wybiera zlecenie...
GI_WZ_HURT

GI_WZ_HURT

    Transakcja wydanie hurtowego. Magazynier wybiera kontrahenta...
GI_ZL

GI_ZL

Transakcja zmiany lokalizacji. W pierwszym kroku magazynier określa asortyment ...
LL_PZB

LL_PZB

Przyjęcie magazynowe bezpośrednie Magazynier wprowadza kod kreskowy p...
LL_PZ_Z

LL_PZ_Z

Przyjęcie magazynowe ze zlecenia Użytkownik wybiera kontrahenta zlecenie a...
LL_WZ_P

LL_WZ_P

Wydanie palety Magazynier wprowadza numer palety którą chce wydać, sy...
LL_ZL_K

LL_ZL_K

  Kompletacja towaru Magazynier wybiera z listy zlecenia kompletacji,...
MAN_K_WZ

MAN_K_WZ

Kontrola wydania - transakcja umożliwia aktualizację informacji o asortymencie poprzez sk...
MAN_PZ

MAN_PZ

Transakcja przyjęcia asortymentu na palecie - magazynier skanuje paletę z...
MEX_KPL

MEX_KPL

  Kompletowanie towaru W pierwszym kroku magazynier wprowadza...
MEX_WZ_Z

MEX_WZ_Z

Wydanie ze zlecenia Magazynier wybiera kontrahenta z bazy oraz jedno...
SN_PZ

SN_PZ

Transakcja oznaczona kodem SN_PZ służy do realizacji dokumentów przyjęcia bez...
SN_WZ

SN_WZ

Transakcja oznaczona kodem SN_WZ służy do realizacji dokumentów wydania be...
SN_ZL

SN_ZL

Transakcja oznaczona kodem SN_ZL przeznaczona jest do przesuwania asortymentu...
WMS_ADD_EAN

WMS_ADD_EAN

Transakcja przypisania kodu EAN do asortymentu. Magazynier podaje indeks...
WMS_KNASO_STANY

WMS_KNASO_STANY

Transakcja służy do wyświetlenia stanów magazynowych oraz aktualnych mie...
WMS_KNWMS_STANY

WMS_KNWMS_STANY

Transakcja służy do wyświetlenia aktualnie składowanych towarów na wybr...
WMS_PZ

WMS_PZ

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru...
WMS_WZB

WMS_WZB

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZB służy do dopisania dokumentu wydania t...
WMS_ZL_A

WMS_ZL_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A służy do dopisania dokumentu Zmiany L...
WMS_ZL_P

WMS_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany L...
Parametry aplikacji

Parametry aplikacji

Za pomocą ustawień opcjonalnych parametrów można zmienić sposób dział...