Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Transakcja x_grid.aspx pobiera dane z wybranego źródła danych, poniższa dokumentacja opisuje sposoby konfiguracji. Mając zdefiniowane połączenia w pliku web.config oraz ustawiony skorowidz możemy w module KONFIGURACJA SYSTEMU w tabeli widoków, wskazać nazwę jakiego połączenia ma użyć transakcja x_grid.aspx w celu pobrania danych.

system magazynowy grid excel

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Transakcja x_grid.aspx pobiera dane z wybranego źródła danych, poniższa dokumentacja opisuje sposoby konfiguracji.

Rodzaje połączeń

Standardowo program pozwala na definicję 2 rodzajów połączeń do baz:

  • softwarestudioConnectionString – domyślna baza StudioSystem
  • customConnectionString – personalizowana baza na potrzeby indywidualnych wdrożeń, pozwala na swobodne dodawanie tabel, kolumn, funkcji itp.

Definicję połączeń do baz zapisuje się w pliku konfiguracyjnym web.config znajdującym się w głównym folderze systemu. Przykładowe zapisy:

<connectionStrings>
<clear/>
<add name=”softwarestudioConnectionString” connectionString=”Data Source=NazwaSerwera;Initial Catalog=Studio_System;User ID=NazwaUzytkownika;Password=Haslo” providerName=”System.Data.SqlClient”/>
<add name=”customConnectionString” connectionString=”Data Source=NazwaSerwera;Initial Catalog=Studio_System_Custom;User ID=NazwaUzytkownika;Password=Haslo” providerName=”System.Data.SqlClient”/></connectionStrings>

gdzie:

  • Data Source – nazwa serwera bazodanowego SQL
  • Initial Catalog – nazwa bazy danych
  • User ID – nazwa użytkownika jakim system loguje się do bazy SQL
  • Password – hasło użytkownika do zalogowania

Kolejnym krokiem konfiguracyjnym jest ustawienie lub udostępnienie słownika źródeł danych:

konfiguracja oprogramowania zdefiniowane źródła danych
konfiguracja oprogramowania zdefiniowane źródła danych tabela

Przypisanie połączenie do widoku

Mając zdefiniowane połączenia w pliku web.config oraz ustawiony skorowidz możemy w module KONFIGURACJA SYSTEMU w tabeli widoków, wskazać nazwę jakiego połączenia ma użyć transakcja x_grid.aspx w celu pobrania danych.

konfiguracja oprogramowania źródła danych xgrid

Program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy SQL. Jako, że SQL jest językiem interpretowanym, istnieje możliwość nadużyć w przypadku konstruowania zapytań z wykorzystaniem parametrów pochodzących z zewnątrz aplikacji.

Program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy SQL

Android system do zarządzania magazynem

Usługi Data Transformation Services, DTS teraz SQL Server Integration Services to kompletna przebudowa architektury i narzędzi. DTS zapewnia programistom i administratorom baz danych zwiększoną elastyczność i łatwość administrowania. Aplikacja magazynowa instalowana na kolektorach Android przydatna przy wszystkich procesach logistycznych w magazynie. Aplikacja Androidowa posiada wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. Jest to szybkie we wdrożeniu oprogramowanie magazynowe. Zawiera ono zestaw gotowych procesów logistycznych przygotowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenia logistyczne oraz dobre praktyki programistyczne. Czy znasz już Program magazynowy ? To kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest system WMS?

W celu rozwiązania problemów statycznych stron www, wymyślono że na serwerze musi pracować aplikacja, która dynamicznie generuje strony dla klienta. Co oznacza program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql ?Warehouse management software, WMS, czy też system WMS to oprogramowanie przeznaczone do zarządzania magazynem. Mówiąc o systemie WMS mamy więc na myśli specjalne narzędzie informatyczne pozwalające na kontrolę działań i procesów, które mają miejsce w magazynie, ich koordynację oraz optymalizację. Jakie funkcje systemu WMS w największym stopniu decydują o jego przydatności?

Kolektor danych z Androidem

Innowacje wprowadzone w dziedzinie Business Intelligence to między innymi zintegrowana platforma — SQL Server. Kto potrzebuje program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql ?Jeżeli produkty zostaną prawidłowo rozmieszczone według ich konsumpcji, przeładunek będzie wykonywany prawidłowo, kolejność przepływów będzie właściwa, a miejsca procesów pośrednich będą odpowiednio zlokalizowane, wówczas koszty manipulacyjne mogą zostać zmniejszone, przez co magazyn może być bardziej wydajny. Kolektory danych z systemem Android także mogą używać WMS program magazynowy.  Program magazynowy , czyli Software house.

Magazyn w chmurze

Zupełnie jak organizmy jednokomórkowe w wyniku ewolucji zaczęły się łączyć ze sobą tworząc organizmy wielokomórkowe. Każdy magazyn stanowi jednostkę organizacyjną przeznaczoną do przechowywania dóbr materialnych, czasowo wyłączonych z ruchu w kanałach logistycznych. Magazyn w chmurze działa w środowisku wirtualnym, np. VMWare i udostępniany jest użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Aplikacje WMS można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz na kolektorach Android.

Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania

Tworzenie lustrzanych kopii baz danych to rozwiązanie tworzenia lustrzanych kopii baz danych program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql. Rozszerza ono możliwości synchronizacji za pomocą przekazywania dzienników transakcji. Ponieważ oferujemy program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql to chcemy abyś z tego korzystał!W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący magazyn wysokiego składowania. Jednym z najpopularniejszych sposobów na zarządzanie lokalizacją jest określenie stałego miejsca dla każdego typu towaru. Pozwala to na szybkie lokalizowanie konkretnego produktu, bez konieczności korzystania z pomocy informatycznych. Ciekawie sprawdza się też tak zwana lokalizacja losowa, a więc założenie, zgodnie z którym towar powinien być umieszczany w dowolnym, aktualnie dostępnym miejscu, w oparciu o założenia zaprogramowane w WMS. Takie rozwiązanie wymaga przyzwyczajenia się pracowników do oprogramowania, przyczynia się jednak również do tego, że pojemność efektywna i rzeczywista zbliżają się do siebie. Swoich zwolenników ma też zarządzanie w oparciu o lokalizację mieszaną łączącą system określony i losowy w zależności od rodzaju produktu, z jakim mamy do czynienia.

Program magazynowy Android program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql

Czy czytałeś na temat Mobilna obsługa magazynu ?

Elastyczność platformy StudioSystem zapewnia elastyczność i możliwość personalizacji. Sprawdź więc rozwiązanie program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql dla firm. Optymalny magazyn oznacza właściwe dobranie urządzeń magazynowych, tzn. rodzaju stosowanego systemu oraz wózków podnośnikowych lub urządzeń transportu bliskiego. Kolektor danych lub telefon z systemem Android zapewnia mobilną obsługę magazynu. Zarówno firmy handlowe, jak i te, które odpowiadają za dystrybucję, muszą nieustannie dostosowywać podejmowane przez siebie działania do zmian, jakie zachodzą na rynku. Ostatnie lata to czas przeobrażeń w wielu sektorach, w tym również w zarządzaniu gospodarką materiałową. Mamy do czynienia z nowymi technologiami, a wraz z nimi – ze zmianą podejścia do organizowania oraz optymalizowania tych procesów, które mają miejsce w magazynach. Czy czytałeś na temat Program magazynowy ?

Oprogramowanie klasy WMS

Oprogramowanie klasy WMS

Administratorzy program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql mogą podłączyć się do odtwarzanej bazy danych, gdy tylko ponownie zostaną wykonane operacje zapisane w dzienniku transakcji. WMSy to nie są systemy brane z półki. Wątpię, aby jakiś „gotowiec” zadziałał prawidłowo w dużym magazynie. Chyba, że wystarcza nam informacja typu „górna strefa stanów wysokich”, jeśli chodzi o dokładność informacyjnego zarządzania magazynem. Kompletacja multipicking zdobywa sobie coraz większe uznanie przede wszystkim dlatego, że pozwala na znaczące usprawnienie pracy magazynierów. Jej wprowadzenie jest jednak w stanie w krótkim czasie doprowadzić do zwiększenia zadowolenia klientów oczekujących na szybkie dostarczenie paczek. Multipicking oszczędza czas, niweluje błędy popełniane wcześniej podczas kompletacji zamówień, a jednocześnie prowadzi do znaczącego usprawnienia ścieżek przejścia charakterystycznych dla magazynierów.

Oprogramowanie WMS online

Jeżeli przedstawione przez użytkownika referencje zostaną przez serwer aplikacji uznane. Serwer wie z kim ma do czynienia i jakie zasoby może udostępnić temu użytkownikowi. Wówczas aplikacja może wyświetlić odpowiednią stronę z zakresem uprawnień. Oferowane oprogramowanie WMS wraz ze sprzętem stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem. Zarządzanie towarami z określoną datą trwałości, poprzez bieżącą kontrolę terminów przydatności. Automatyczne przypomnienia o zbliżającej się dacie ważności na podstawie ustawionej częstotliwości. A to wszystko dostępne jest online dzięki oprogramowaniu WMS.net.

Czy widziałeś już demo Program do magazynowania towaru ?

Specjaliści SoftwareStudio gwarantują najlepszą obsługę i wysoki poziom bezpieczeństwa. W ofercie SoftwareStudio znajduje się program do magazynowania towaru. Magazyn, w którym jednostki składowane luzem są kompletowane bezpośrednio. Jedna paleta może zawierać wiele jednostek sprzedaży. Przemieszczanie jej w ramach jednej operacji może zaoszczędzić wykonywania wielu operacji, które należałoby wykonać, aby przygotować towar do wydania. Czy program do magazynowania towaru wymaga stosowania emulacji terminala oraz przestarzałego interfejsu Windows CE? WMS Android pozwala wykorzystać możliwości urządzeń mobilnych z systemem Android do stworzenia intuicyjnego interfejsu oraz prostego środowiska użytkownika w systemie Android, dzięki czemu można zredukować czas i koszt szklenia oraz wprowadzania pracowników praktycznie do zera. Czy widziałeś już demo Program magazynowy ?

Androidowy program magazynowy

Program do przyjmowania zleceń

Program do przyjmowania zleceń

Zakup licencji SaaS aplikacji program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql nie pozwala na modyfikację kodu źródłowego i głęboką personalizację. Niezależnie od tego, czy prowadzisz centrum dystrybucyjne specjalizujące się w szybkiej kompletacji zamówień, czy też magazyn pełen palet i skrzyń, potrzebujesz program do przyjmowania zleceń. Rozwiązanie pozwalające doświadczyć zarówno prawdziwej szybkości, jak i dokładności pracy. Dokładność jest niezbędna do zapewnienia klientom bezpieczeństwa oraz dbania o ich satysfakcję, a także do zarządzania zapasami i materiałami. Co robić, aby Program magazynowy pracował dla mnie?

Dlatego Program do spisu z natury warto odkrywać możliwości!

Uwierzytelnianie oparte o użytkowników Windows czy AD nie nadaje się do aplikacji internetowych. Ze względu na bardzo utrudniony mechanizm tworzenia nowych kont, dla każdego użytkownika chcącego korzystać z zabezpieczanej aplikacji www. Aby dowiedzieć się więcej w temacie program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql kliknij tu.Prezentowany program do spisu z natury ma dostarczać wiedzę, gdzie aktualnie znajdują się wszystkie zasoby przedsiębiorstwa i w jakim są stanie. Dlatego, aby pomóc zwiększać produktywność i wydajność okresowych inwentaryzacji. Inwentaryzacje okresowe mają kluczowe znaczenie, jednak przeprowadzanie ich ręcznie jest czasochłonne i wymaga wysokiego nakładu zasobów. Inwentaryzacja za pomocą mobilnych rozwiązań magazynowych Android umożliwiają zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym. Dostarczają rzetelnych informacji na temat stanu i lokalizacji całych zapasów – od surowców po gotowe produkty. Dlatego Program magazynowy warto odkrywać możliwości!

Program magazyn

Program magazyn

ASP.net, czyli rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służy do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych. program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql .Szybkie i pozbawione pomyłek wysyłki towarów skracają czas obsługi klientów i zwiększają ich zadowolenie. Program magazyn buduje markę rzetelnego operatora logistycznego. Integracja oprogramowania magazynowego z systemem ERP może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności i polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie. Ponieważ mamy w ofercie Program magazynowy to powinieneś się z tym zapoznać.

Cloud WMS program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql

Dlaczego Program magazyn online eliminuje powstawanie pomyłek ?

Problem pojawia się wtedy, gdy organizacja potrzebuje zarówno elastyczności jak i szybkości, jakie umożliwia dostęp online do danych i aplikacji. Rekomendowany program magazyn online zapewnia zawsze zgodne stany magazynowe. Wygodne kartoteki umożliwiają dołączanie statusów, zdjęć i załączników. Używanie programu oznacza sprawne wystawianie dokumentów magazynowych. Program do gospodarki magazynowej online szybko generuje dokumenty. Możliwość korzystania z oprogramowania na dowolnym popularnym urządzeniu z systemem Windows, Android, Apple OS. Dlaczego Program magazynowy eliminuje powstawanie pomyłek ?

Aplikacja WMS

Program magazynowy WMS online

Outsourcing informatyczny jest wygodną i ekonomiczną formą utrzymania systemu informatycznego w małej i średniej firmie. Nie wymaga on zatrudniania na stałe osób odpowiedzialnych za jego poprawne działanie. Więcej na temat program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql znajdziesz na tej stronie.Nowoczesne metody zarządzania przestrzenią magazynową nie dokonują klasyfikacji produktów. Polegają, na sprawdzaniu dopuszczalnych wariantów rozmieszczenia zasobów. Oprogramowanie do magazynu wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku Excel. Sztuczna inteligencja (sieci neuronowe) mają zastosowanie w przypadkach, gdy algorytm działania trudno jest zdefiniować. Metoda ta pozwala znaleźć zależności pomiędzy danymi wejściowymi, a pożądanym wynikiem. Co charakteryzuje Program magazynowy ?

Programy do magazynowania towaru program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql

Programy WMS online

Czy wiesz, że program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql może być licencjonowane na różne sposoby? program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sqlSystem magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców. Dla przedsiębiorcy niezmiernie ważne jest bezpieczeństwo, pełna dostępność i odpowiednia wydajność wykorzystywanego oprogramowania. Dostawca usługi SaaS, który dysponuje środkami niezbędnymi do zagwarantowania ochrony informacji klienta bardziej zaawansowanymi niż te, które posiadają działy IT większości firm.

Stany magazynowe program

Stany magazynowe program

Platforma StudioSystem to oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Oznaczenie za pomocą kodów kreskowych nie tylko produktów, ale także regałów i lokacji w magazynie pozwala natomiast na łatwą segregację zamówień. Operator jest bowiem informowany przez specjalną aplikację, które produkty, do którego kartonu powinien zapakować. Tu nie ma miejsca na pomyłki czy błędy. Wszystko jest bowiem potwierdzane i weryfikowane w systemie.

System WMS funkcje

Sprzęt i przesyłanie danych stają coraz łatwej dostępne i tańsze, powoduje powstanie nowych problemów, tym razem dotyczących oprogramowania. Gdybyś wdrożył program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql u siebie w magazynie?Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom oraz dużym możliwościom modyfikacji i dostosowania stopnia zaawansowania systemu, program WMS zapewnia sprawne zarządzanie procesami logistycznymi w magazynach w każdym sektorze przemysłu i może być wdrożony u klientów różnych branż o bardzo zróżnicowanych i specyficznych wymaganiach. Aplikacja magazynowa Android od SoftwareStudio jest modułem rozszerzającym możliwości systemu WMS.net. Działa na mobilnych urządzeniach tzw. kolektorach danych. Obsługuje on czytniki kodów kreskowych liniowe oraz 2D.

Aplikacje magazynowe WMS program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql

System zarządzania magazynem

Język SQL składa się z trzech składowych: języka definiowania danych (DDL), języka sterowania danymi (DCL) języka operowania na danych (DML). Ponieważ program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql , dlatego powinieneś korzystać z systemu magazynowego WMS.net!Proces magazynowania obejmuje działania operacyjne związane ze składowaniem towaru oraz działania manipulacyjne wykonywane zgodnie z określonymi warunkami organizacyjnymi i technologicznymi. Działania manipulacyjne zawierają przepływ dóbr materiałowych (przyjmowanie, przemieszczanie wewnątrz magazynu, wydawanie) oraz gromadzenie i przetwarzanie towarów (kompletowanie, konserwacja). System zarządzania magazynem obejmuje wszystkie istotne z punktu widzenia kierownika magazynu operacje i ich ewidencję.

WMS logistyka

WMS logistyka

Ponadto nasza specjalistyczna wiedza z zakresu baz danych (szczególnie Microsoft SQL server, ale także DBF) wykorzystywana jest podczas wdrożeń i integracji systemów informatycznych wielu różnych producentów i dostawców systemów. Wbudowane strategie wyboru miejsca składowania, pozwalają automatycznie wyznaczyć lokalizację w oparciu m.in. o klasę rotacji, datę przydatności, cechy nośnika czy inne parametry produktu. System WMS obsługuje ogólnie przyjęte standardy wydań towarów (FIFO, FEFO), wydatnie wspomaga proces inwentaryzacji i ułatwia identyfikację błędów.

WMS program do magazynu

Termin „chmura obliczeniowa” związany jest z pojęciem wirtualizacji. Model Cloud Computing historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci. Wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów. Dowiedz się więcej na temat program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql !Rozmieszczenie produktów w magazynie następuje już na etapie jego projektowania. Często wprowadzane są zmiany podczas reorganizacji funkcji magazynu. Natomiast sytuacja gospodarcza zmienia się, a co za tym idzie, również popyt na dany produkt jest dynamiczny. Skutkiem tego może być nieadekwatne rozmieszczenie towarów do aktualnych warunków.

Programy magazynowe kody kreskowe

Zarządzanie towarem i jego lokalizacją w praktyce

Czy wiesz, że program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql może być licencjonowane na różne sposoby? Czy zapoznałeś się z ofertą na program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql ?Zarządzanie magazynem nie może być szeregiem przypadkowych aktywności, a sam jego projekt musi być wykonany na bazie opracowanej wcześniej analizy funkcjonalnej. Każdy magazyn ma swoją specyfikę, każdy model zarządzania bazuje więc na nieco innych zasadach. Kluczowe znaczenie ma tu lokalizacja towaru. Ta, w zdecydowanej większości bazuje na klasyfikacji produktów A-B-C, gdzie produkty A są tymi, które znajdują się w miejscach najbliższych i charakteryzujących się największą dostępnością. Jednym z najpopularniejszych sposobów na zarządzanie lokalizacją jest określenie stałego miejsca dla każdego typu towaru. Pozwala to na szybkie lokalizowanie konkretnego produktu, bez konieczności korzystania z pomocy informatycznych. Ciekawie sprawdza się też tak zwana lokalizacja losowa, a więc założenie, zgodnie z którym towar powinien być umieszczany w dowolnym, aktualnie dostępnym miejscu, w oparciu o założenia zaprogramowane w WMS.

Program magazyn

Więcej na temat Program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy SQL

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL
program magazynowy dokumenty wz
SAdam

Dokumenty WZ

Proces wydania towaru z magazynu jest ważną częścią każdego biznesu. Jest to proces przenoszenia towaru z magazynu do klientów lub innych działów. Proces ten wymaga starannej i dokładnej dokumentacji, aby zapewnić, że towary są odpowiednio śledzone i rozliczane.

program magazynowy android
SAdam

WMS ANDROID

Program WMS Android, w szczególności WMS.net, dostarcza magazynierom nowoczesne narzędzia do efektywnego zarządzania magazynem. Uruchamiany na mobilnych urządzeniach z wbudowanym skanerem kodów kreskowych, pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie operacji takich jak przyjmowanie towarów, komisjonowanie, pakowanie oraz przeszukiwanie stanów magazynowych. Integracja z systemem ERP, jak np. SAP, zapewnia ciągłość i spójność danych. Decydując się na program WMS Android, zyskujesz nie tylko nową jakość pracy magazyniera, ale również pewność efektywnego zarządzania swoim magazynem logistycznym.

Program magazynowy z skanerem
SAdam

Program magazynowy z skanerem

Program magazynowy z skanerem od SoftwareStudio składa się z kilku komponentów, które razem tworzą wszechstronny system magazynowy. Redukuje on czas potrzebny na zarządzanie magazynem i zwiększa jego efektywność. Studio WMS.net to oprogramowanie magazynowe, które ma za zadanie usprawnić codzienną pracę w magazynie, poprawiając komfort pracy oraz obniżając koszty operacyjne.

magazyn składowanie
admin

Program magazyn blog

Program magazynowy pozwala na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Pozwala kontrolować prace magazynierów, naliczać koszty usług logistycznych.

Oprogramowanie dla zarządzania magazynem
SAdam

Palety

Palety oraz program magazynowy. Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji.

WMS Nowy dokument WZB
SAdam

Nowy dokument WZB

Uruchomieniu menu wywołuje formularz dopisania dokumentu wydania zewnętrznego bezpośredniego WZB (nie skojarzonego z dokumentem zlecenia). Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek. W zakładce DOKUMENT WZB należy z listy rozwijanej wybrać kontrahenta oraz pracownika