Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Aby skonfigurować transakcję x_grid.aspx w celu pobrania danych, należy odpowiednio zdefiniować połączenia w pliku web.config. Połączenia te będą używane przez transakcję do pobierania danych z wybranego źródła.

Konfiguracja x_grid - połączenie do bazy SQL

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Transakcja x_grid.aspx pobiera dane z wybranego źródła danych, poniższa dokumentacja opisuje sposoby konfiguracji.

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Aby skonfigurować x_grid w celu nawiązania połączenia do bazy danych SQL, istnieje kilka kroków, które należy podjąć. Poniżej omówimy rodzaje połączeń oraz sposób ich definiowania.

Rodzaje połączeń

Standardowo, oprogramowanie StudioSystem pozwala na określenie dwóch rodzajów połączeń do baz danych. Oto ich opis:

softwarestudioConnectionString – Jest to domyślne połączenie do bazy danych StudioSystem. Jest ono już skonfigurowane i gotowe do użycia.

customConnectionString – To spersonalizowane połączenie, które może być dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań. Pozwala na swobodne dodawanie tabel, kolumn, funkcji i innych elementów dostosowanych do specyfiki projektu.

Rodzaje połączeń

Standardowo program pozwala na definicję 2 rodzajów połączeń do baz:

  • softwarestudioConnectionString – domyślna baza StudioSystem
  • customConnectionString – personalizowana baza na potrzeby indywidualnych wdrożeń, pozwala na swobodne dodawanie tabel, kolumn, funkcji itp.

Definicję połączeń do baz zapisuje się w pliku konfiguracyjnym web.config znajdującym się w głównym folderze systemu. Przykładowe zapisy:

<connectionStrings>
<clear/>
<add name=”softwarestudioConnectionString” connectionString=”Data Source=NazwaSerwera;Initial Catalog=Studio_System;User ID=NazwaUzytkownika;Password=Haslo” providerName=”System.Data.SqlClient”/>
<add name=”customConnectionString” connectionString=”Data Source=NazwaSerwera;Initial Catalog=Studio_System_Custom;User ID=NazwaUzytkownika;Password=Haslo” providerName=”System.Data.SqlClient”/></connectionStrings>

gdzie:

  • Data Source – nazwa serwera bazodanowego SQL
  • Initial Catalog – nazwa bazy danych
  • User ID – nazwa użytkownika jakim system loguje się do bazy SQL
  • Password – hasło użytkownika do zalogowania

W powyższym fragmencie znajdziesz kluczowe informacje dotyczące konfiguracji połączenia:

Data Source – Jest to nazwa serwera bazodanowego SQL, do którego chcemy się połączyć.
Initial Catalog – Określa nazwę bazy danych, z którą chcemy nawiązać połączenie.
User ID – To nazwa użytkownika, którym system będzie logował się do bazy danych SQL.
Password – Hasło użytkownika, służące do autentykacji.
Kolejnym ważnym krokiem w procesie konfiguracji jest ustawienie lub udostępnienie słownika źródłowego, który będzie używany przez x_grid do pracy z danymi. W ten sposób zapewniamy skuteczne połączenie między systemem a bazą danych SQL.

Kolejnym krokiem konfiguracyjnym jest ustawienie lub udostępnienie słownika źródeł danych:

konfiguracja oprogramowania zdefiniowane źródła danych
konfiguracja oprogramowania zdefiniowane źródła danych tabela

Przypisanie połączenie do widoku

Mając zdefiniowane połączenia w pliku web.config oraz ustawiony skorowidz możemy w module KONFIGURACJA SYSTEMU w tabeli widoków, wskazać nazwę jakiego połączenia ma użyć transakcja x_grid.aspx w celu pobrania danych.

konfiguracja oprogramowania źródła danych xgrid

Program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy SQL. Jako, że SQL jest językiem interpretowanym, istnieje możliwość nadużyć w przypadku konstruowania zapytań z wykorzystaniem parametrów pochodzących z zewnątrz aplikacji.

Program magazynowy Android program magazynowy konfiguracja x_grid połączenie do bazy sql

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL
Czytnik MOTOROLA DS3408
SAdam

Czytnik MOTOROLA DS3408

Czytnik ZEBRA MOTOROLA DS3408 to więc innowacyjne rozwiązanie, które przyspiesza i usprawnia wiele procesów przemysłowych, przyczyniając się do poprawy efektywności pracy i zadowolenia klientów.

System WMS w magazynie
SAdam

System WMS w magazynie

Systemy zarządzania magazynem (WMS) stały się kluczowym elementem zarządzania magazynem i jego operacjami. Technologia ta pomaga zautomatyzować i usprawnić operacje magazynowe, zapewniając dokładne pobieranie i przechowywanie towarów, zmniejszając niepotrzebne koszty pracy i zwiększając wydajność operacyjną.

Obsługa informatyczna
SoftwareStudio

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna w firmie to jedno z kluczowych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa. Tradycyjnie zatrudnianie własnego informatyka było standardową praktyką, ale współczesne rozwiązania pozwalają na znacznie bardziej efektywny sposób zarządzania tym obszarem. Jedną z takich metod jest outsourcing IT.

Operacje magazynowe
SAdam

Operacje magazynowe

Funkcja „Operacje magazynowe” w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net umożliwia przypisanie operacji magazynowych do dokumentu bez potrzeby jego edycji. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwala na efektywne zarządzanie kosztami usług magazynowych.

Zlecenia przesunięcia zrealizowane

Oferta SoftwareStudio obejmuje projektowanie, optymalizacja i serwis dokumentów zlecenia przesunięcia zrealizowane. PROGRAM MAGAZYNOWY Zlecenia przesunięciaNiestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem może przynieść wiele korzyści firmom, które muszą zarządzać swoimi zapasami i zamówieniami. To oprogramowanie może pomóc

Dokumenty przyjęć palet bufor Ważenie palet
SAdam

Dokumenty przyjęć palet bufor

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, istnieje funkcja „Dokumenty Przyjęć Palet Bufor”. Po wywołaniu tego menu, możesz zobaczyć rejestr dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ lub wewnętrznego PW, które zostały zapisane do bufora.