Instalacja i konfiguracja programu magazynowego

Wybór programu magazynowego jak Studio WMS.net od SoftwareStudio to pierwszy krok w zarządzaniu magazynem. Instalacja i konfiguracja tego oprogramowania to proces, który dostosowuje program do potrzeb Twojej firmy. To z kolei jest kluczowe dla efektywności magazynu.

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego

Instalacja i Konfiguracja Studio WMS.net

Instalacja i konfiguracja Studio WMS.net to ważny element w zarządzaniu magazynem. Wybór kolokacji może przynieść dodatkowe korzyści, jak oszczędność kosztów infrastruktury IT. Warto rozważyć tę opcję podczas wdrażania systemu zarządzania magazynem.

Wersje Programu Studio WMS.net

Studio WMS.net oferujemy w dwóch formach: jako program na lokalny serwer oraz jako program magazynowy online. Wybór zależy od Twoich preferencji i wymagań.

Proces Instalacji i Konfiguracji

Instalacja Studio WMS.net, zarówno w wersji z skanerem, jak i online, jest prosta. Po instalacji wystarczy przystąpić do konfiguracji, dostosowanej do Twojego magazynu. Dzięki intuicyjnej obsłudze, konfiguracja przebiega szybko i efektywnie.

Korzyści z Kolokacji

Rozważmy teraz korzyści płynące z kolokacji. Kolokacja oznacza umieszczenie serwera programu w profesjonalnym centrum danych. Dzięki temu, program magazynowy WMS działa wydajnie i niezawodnie.

Oszczędność z Programem Magazynowym Online

Korzystanie z programu magazynowego online oznacza brak potrzeby utrzymania własnej infrastruktury IT. To pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, które możesz wykorzystać na rozwój biznesu.

Elastyczność i Dostępność Systemu WMS Online

System magazynowy WMS online oferuje elastyczność i dostępność z każdego miejsca. Szczególnie przydatne jest to w magazynach wysokiego składowania. Program WMS Android umożliwia także korzystanie z systemu na urządzeniach mobilnych, co jest wygodne w komisjonowaniu.

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego

Instalacja i konfiguracja. Dostarczona aplikacja jest skonfigurowana do pracy w sieci lokalnej lub z dostępem przez Internet, ale wykorzystuje do autentykacji użytkowników logowanie Windows, w związku z tym wymagane jest założenie użytkowników systemu Windows i nadanie odpowiednich praw do korzystania z aplikacji IIS i bazy SQL.

Jak działa program magazynowy?

 1. Zaloguj się na komputerze serwera sieci Web jako Administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Menedżer usług internetowych.
 4. Kliknij menu Akcja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Witryna sieci Web.
 5. Po Kreatora tworzenia witryny sieci Web zostanie uruchomiony, kliknij przycisk Dalej.
 6. Wpisz opis witryny sieci Web. Ten opis jest używany wewnętrznie do identyfikowania witryny sieci Web w Menedżerze usług internetowych tylko.
 7. Wybierz adres IP do wykorzystania na stronie. Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie (nieprzypisane), witryna sieci Web jest dostępna na wszystkich interfejsach i wszystkich skonfigurowanych adresów IP.
 8. Wpisz numer portu TCP do publikowania witryny.
 9. Wpisz nazwę nagłówka hosta (na prawdziwe nazwisko, które są używane do dostępu do tej strony).
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Albo wpisz ścieżkę do folderu, który jest w posiadaniu dokumentów lub sieci Web kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 12. Wybierz uprawnienia dostępu do witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 13. Kliknij przycisk Zakończ.

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego

Zmiana konfiguracji witryny WWW

 Po zainstalowaniu usługi IIS, jeżeli chcemy zmienić domyślną konfigurację witryny, należy:

 1. Zaloguj się na komputerze serwera sieci Web jako Administrator
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Menedżer usług internetowych.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web, którą chcesz skonfigurować w lewym okienku, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. Kliknij kartę Witryna sieci Web.
 6. Wpisz opis witryny sieci Web w polu Opis.
 7. Wpisz protokołu internetowego (IP) do wykorzystania na sieci Web lub pozostaw wszystkie (nieprzypisane) ustawienie.
 8. Zmodyfikuj TCP (Transmission Control Protocol) jako odpowiedni port.
 9. Kliknij kartę Katalog macierzysty.
 10. Aby korzystać z folderu na komputerze lokalnym, kliknij katalogu na komputerze, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder, którego chcesz używać.
 11. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować właściwości witryny sieci Web.

Instalacja serwera SQL

W celu używania baz danych Microsoft SQLserver 2008 należy odpowiednio zainstalować i skonfigurować serwer bazodanowy http://www.microsoft.com/express/sql/default.aspx . Uruchamiamy instalator Microsoft SQL Server 2008 w wersji np. Express edition i postępujemy zgodnie z jego propozycjami – instalacja standardowa – domyślna.

Po zainstalowaniu oprogramowania serwera należy zainstalować Managment Studio Program narzędziowy pozwalający na zarządzanie bazą. Instalacja i konfiguracja to także połączenie z bazą SQL zapisane jest w pliku Web.config znajdującym się w głównym folderze aplikacji, są to wiersze:

<add name=”LocalSqlServer” connectionString=”Data Source=.\SQLExpress;Integrated Security=True;User Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf”/>

<add name=”aspnetDB” connectionString=”Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\ASPNETDB.MDF;Integrated Security=True;User Instance=True” providerName=”System.Data.SqlClient”/>

<add name=”softwarestudioConnectionString” connectionString=”Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=magazyn_wms;Integrated Security=True” providerName=”System.Data.SqlClient”/>

<add name=”ONOConnectionString” connectionString=”Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=magazyn_wms;Integrated Security=True” providerName=”System.Data.SqlClient”/>

Gdzie wytłuszczono pozycje do ewentualnej zmiany, source określa lokalizację I nazwę serwera SQL do którego ma  następować połączenie (domyślnie lokalny SQL Server w wersji Express) a zmienna Catalog określa nazwę bazy danych (domyślnie magazyn_wms).

Dlaczego powinienem poznać wms, jaki program magazynowy? i wdrożyć w swoim magazynie?

Większość współczesnych ludzi biznesu używa komputerów osobistych, które zapewniają im dostęp do danych, aplikacji i zasobów znacznie wykraczający poza granice ich lokalnego urządzenia. Wszyscy korzystają w pracy z Internetu! Prosta obsługa WMS program magazynowy jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja webowa, dostępna z poziomu przeglądarki Internetowej. Program można więc uruchomić na dowolnym komputerze bądź urządzeniu mobilnym – zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Znamy 10 powodów, aby wdrożyć w jaki sposób inwentaryzacja koordynuje pracę magazynierów. Sprawdź więc jak działa instalacja i konfiguracja.

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego

Instalacja i konfiguracja Studio WMS.net to ważny element w zarządzaniu magazynem. Wybór kolokacji może przynieść dodatkowe korzyści, jak oszczędność kosztów infrastruktury IT. Warto rozważyć tę opcję podczas wdrażania systemu zarządzania magazynem.
Instalacja i konfiguracja programu magazynowego
Program magazyn Online
SAdam

Program magazyn Online

Program magazyn Online SoftwareStudio to nie jest zwykła witryna WWW z możliwością prezentowania treści. To platforma w technologii ASP.NET wykorzystująca bazę danych MS SQL Server. Pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Dla wielu przedsiębiorców Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy Online.

WMS w branży tkanin obiciowych
SAdam

WMS w branży tkanin obiciowych

Program magazynowy Studio WMS.net stanowi nieocenione narzędzie dla firm w branży tkanin obiciowych. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne zarządzanie stanem magazynowym, zoptymalizowanie procesów składowania oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów. To inwestycja, która przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.

Program do magazynu
SAdam

Program do magazynu

Programy do zarządzania magazynem, takie jak WMS.net, umożliwiają łatwe zarządzanie magazynami z dowolnego miejsca, co jest niezwykle wygodne i efektywne dla przedsiębiorstw.

menu_konfiguracja.aspx

Transakcja modułu KONFIGURACJA systemu, pozwala nawigować pomiędzy transakcjami odpowiedzialnymi za konfigurację platformy.   Z poziomu tej transakcji możemy uruchamiać inne transakcje odpowiedzialne za konfigurację. adm_prx.aspx adm_x_zestawienia.aspx x_submenu.aspx x_skorowidze.aspx         PROGRAM MAGAZYNOWY adm_x_zestawienia.aspxJednym

role_crm

Na platformie StudioSystem transakcje umieszczone w folderze o nazwie role_crm przeznaczone są do realizacji zadań związanych z obsługą modułu CRM dla handlowców. Licencjonowanie komercyjne dostępne jest w wersji na użytkownika lub na procesor, bez limitu ilości użytkowników.

Instalacja wydruków i raportów
admin

Instalacja wydruków i raportów

Instalacja wydruków i raportów na Microsoft SQL Reporting Services to proces, który umożliwia dostęp do istotnych danych i informacji w sposób przejrzysty i efektywny. Dlatego warto dowiedzieć się, na czym polega ta procedura.