kpaso_insert.aspx

kpaso_insert.aspx

Transakcja kpaso_insert.aspx jest istotnym elementem oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Jej głównym celem jest umożliwienie tworzenia schematów kompletacji na podstawie składników, usług oraz opakowań. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej transakcji i jakie opcje oferuje.

Tworzenie schematów kompletacji

Transakcja kpaso_insert.aspx w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest niezwykle przydatnym narzędziem do tworzenia schematów kompletacji. Dzięki możliwości definiowania składników, opakowań i czynności, użytkownicy mogą precyzyjnie określić, jakie elementy wchodzą w skład procesu kompletacji, co zwiększa efektywność i kontrolę nad operacjami magazynowymi.

Transakcja kpaso_insert.aspx skupia się na trzech głównych zakładkach, które pozwalają definiować schematy kompletacji:

  1. Zakładka „Składniki”: Pozwala dodawać do schematu kompletacji pozycje magazynowe, które wchodzą w skład produktu. Użytkownik wybiera pozycje z listy kartotek asortymentowych, podaje ilość i ewentualne uwagi. Lista pozycji składników jest filtrowana zgodnie z kolumną KTM zawierającą informacje o produkcie WMS oraz oznaczeniem „AKTYWNE” na „tak”.
  2. Zakładka „Opakowania”: Umożliwia dodawanie do schematu kompletacji pozycje opakowań, które również są częścią produktu. Użytkownik wybiera pozycje z listy kartotek opakowań, podaje ilość i ewentualne uwagi. Lista pozycji opakowań jest filtrowana wg kolumny KTM zawierającej informacje o opakowaniach (OPA) oraz oznaczeniem „AKTYWNE” na „tak”.
  3. Zakładka „Czynności”: Pozwala dodawać do schematu kompletacji pozycje usług, które są wykonywane podczas procesu kompletacji. Użytkownik wybiera pozycje z listy kartotek czynności, podaje ilość i ewentualne uwagi. Lista pozycji usług jest filtrowana wg kolumny KTM zawierającej informacje o usługach (USL) oraz oznaczeniem „AKTYWNE” na „tak”.

Wszystkie te zakładki pozwalają użytkownikowi dokładnie definiować, co wchodzi w skład schematu kompletacji, a także uwzględniają filtrację na podstawie odpowiednich kategorii i aktywności. Dzięki temu proces tworzenia schematów kompletacji staje się bardziej efektywny i precyzyjny.

Wprowadzenie do transakcji kpaso_insert.aspx

Transakcja kpaso_insert.aspx odgrywa kluczową rolę w procesie tworzenia efektywnych i spersonalizowanych schematów kompletacji produktów. Jest to narzędzie niezwykle użyteczne w logistyce magazynowej, pozwalające na precyzyjne definiowanie składników, usług oraz opakowań niezbędnych do przygotowania zamówień. Dzięki intuicyjnym zakładkom użytkownik może łatwo zarządzać komponentami produktu, co przekłada się na usprawnienie procesów magazynowych i zwiększenie satysfakcji klienta.

Zakładka Składniki

Zakładka Składniki jest pierwszym etapem w tworzeniu kompleksowego schematu kompletacji. Umożliwia ona dodawanie do schematu pozycji magazynowych, które są niezbędne do stworzenia finalnego produktu. Proces ten rozpoczyna się od wybrania odpowiednich pozycji z listy kartotek asortymentowych. Użytkownik określa ilość potrzebnych składników oraz może dodać ewentualne uwagi dotyczące każdej pozycji.

Selekcja dostępnych składników odbywa się na podstawie tabeli knaso, z filtracją według kolumny KTM, która zawiera oznaczenie WMS. Dodatkowo, tylko pozycje oznaczone jako AKTYWNE są brane pod uwagę, co zapewnia aktualność i dostępność wybieranych składników.

Zakładka Opakowania

Kolejnym krokiem w procesie kompletacji jest dobor odpowiednich opakowań, co jest możliwe dzięki zakładce Opakowania. Podobnie jak w przypadku składników, użytkownik wybiera z listy kartotek opakowań te, które najlepiej pasują do produktu. Należy określić ilość potrzebnych opakowań i dodać ewentualne uwagi.

Lista dostępnych opakowań generowana jest z tabeli knaso, z zastosowaniem filtru w kolumnie KTM zawierającej oznaczenie OPA. Tylko aktywne pozycje są wyświetlane, co gwarantuje ich dostępność i zgodność z aktualnymi potrzebami.

Zakładka Czynności

Ostatnią, ale równie ważną częścią procesu kompletacji są czynności usługowe, które są zarządzane poprzez zakładkę Czynności. Tutaj użytkownik dodaje do schematu kompletacji usługi, które są niezbędne podczas przygotowywania produktu. Wybór odpowiednich czynności z listy kartotek usługowych pozwala na doprecyzowanie procesu kompletacji, co może obejmować specjalistyczne usługi, takie jak montaż czy kontrola jakości.

Podobnie jak w poprzednich zakładkach, lista dostępnych usług pochodzi z tabeli knaso i jest filtrowana według kolumny KTM, zawierającej oznaczenie USL. Tylko czynności oznaczone jako aktywne są dostępne do wyboru, co zapewnia ich aktualność i przydatność w procesie kompletacji.

Podsumowanie

Transakcja kpaso_insert.aspx jest nieocenionym narzędziem dla każdej firmy logistycznej, umożliwiającym efektywne zarządzanie komponentami produktu w procesie kompletacji. Dzięki intuicyjnym zakładkom Składniki, Opakowania i Czynności, użytkownicy mogą dokładnie określić wszystkie elementy niezbędne do stworzenia kompleksowych i spersonalizowanych schematów kompletacji, co przyczynia się do optymalizacji procesów magazynowych i zwiększenia satysfakcji klientów.

Transakcja kpaso_insert.aspx przeznaczona jest do tworzenia schematów kompletacji na podstawie składników, usług oraz opakowań.

schemat kompletacji

Uruchomienie i konfiguracja

Transakcję należy uruchamiać z parametrem refno= który wskazuje unikalny numer kartoteki produktu. Zalecane jest więc uruchamianie transakcji z kartoteki magazynowej.

Transakcja do listy wyboru pozycji składników, usług i opakowań wykorzystuje zapisy w kartotece KNASO rozróżnionych za pomocą kody zapisanego w kolumnie KTM, dla której zdefiniowany jest słownik o symbolu KTO.

cechy towarów

Składniki

Zakładka składniki pozwala dodawać do schematu kompletacji pozycje magazynowe które wchodzą w skład produktu. Należy wybrać z listy kartotek asortymentowych pozycje, podać ilość i ewentualnie uwagi do pozycji. Lista pozycji składników wynika z tabeli knaso i jest filtrowana wg kolumny KTM zawierającej WMS oraz oznaczonych jako AKTYWNE na tak.

Wykonanie polecenia DODAJ spowoduje zapisanie pozycji w tabeli kpaso.

Opakowania

Zakładka opakowania pozwala dodawać do schematu kompletacji pozycje opakowań które wchodzą w skład produktu. Należy wybrać z listy kartotek opakowań pozycje, podać ilość i ewentualnie uwagi do pozycji. Lista pozycji pakowań wynika z tabeli knaso i jest filtrowana wg kolumny KTM zawierającej OPA oraz oznaczonych jako AKTYWNE na tak.

Wykonanie polecenia DODAJ spowoduje zapisanie pozycji w tabeli kpaso.

Czynności

Zakładka czynności pozwala dodawać do schematu kompletacji pozycje usług wykonywanych podczas procesu kompletacji, które wchodzą w skład produktu. Należy wybrać z listy kartotek czynności pozycje, podać ilość i ewentualnie uwagi do pozycji. Lista pozycji pakowań wynika z tabeli knaso i jest filtrowana wg kolumny KTM zawierającej USL oraz oznaczonych jako AKTYWNE na tak.

Wykonanie polecenia DODAJ spowoduje zapisanie pozycji w tabeli kpaso.

Enova - księga handlowa
SAdam

Enova – księga handlowa

Moduł księga handlowa w systemie Enova to narzędzie, które zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy. Dzięki niemu można skutecznie ewidencjonować dokumenty, dokonywać księgowania oraz sporządzać deklaracje i sprawozdania zarówno bieżące, jak i okresowe.

Aplikacja Etykiety Logistyczne kody kreskowe
Adam Potomski

Aplikacja Etykiety Logistyczne

Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1.

Program Magazynowy magazyn wysokiego składowania, Program Magazynowy
SAdam

System zarządzania magazynem WMS

System zarządzania magazynem WMS to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która stawia sobie za cel efektywne zarządzanie magazynem. Oprogramowanie od SoftwareStudio, oparte o MS SQL Server, oferuje wszechstronne i dostępne rozwiązanie, które działa w czasie rzeczywistym. Niezależnie od branży, w której działasz, system WMS pomoże Ci zoptymalizować procesy magazynowe i osiągnąć sukces w biznesie.

kpaso_insert.aspx

Transakcja kpaso_insert.aspx w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest niezwykle przydatnym narzędziem do tworzenia schematów kompletacji. Dzięki możliwości definiowania składników, opakowań i czynności, użytkownicy mogą precyzyjnie określić, jakie elementy wchodzą w skład procesu kompletacji, co zwiększa efektywność i kontrolę nad operacjami magazynowymi.
DEMO

SoftwareStudio Sp. o.o.

Studio WMS.net, opracowane przez SoftwareStudio, to zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które pozwala na efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. Aby zapewnić sukces w realizacji projektu wdrożenia aplikacji magazynowej, warto zastosować odpowiednią metodykę zarządzania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami i jak dostosować je do specyfiki projektu wdrożenia aplikacji magazynowej

Analiza ABC oraz XYZ WMS Outsourcing
Joanna Ciebień

WMS Outsourcing

WMS Outsourcing to konfiguracja programu obsługi magazynu, w której dokumenty zewnętrzne opierają się na zleceniach od klienta. Magazyn jest podzielony na strefy składowania i zbierania, gdzie rejestrowane są operacje magazynowe, takie jak przyjęcie, wydanie i zmiana lokalizacji, za pomocą terminala.

Wydania WZ bufor
SAdam

Wydania WZ bufor

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność związaną z zarządzaniem dokumentami WZ (Wydanie Zewnętrzne) zapisanymi w buforze. Dokumenty bufora WZ to takie, które posiadają status niezatwierdzony i nie wpływają jeszcze na stany kartotekowe. Poniżej omówimy dostępne funkcje związane z tym procesem.

knwms_insert.aspx

knwms_insert.aspx

Transakcja knwms_insert.aspx to ważne narzędzie w systemie magazynowym Studio WMS.net, rozwijanym przez SoftwareStudio. Pozwala ona na dodawanie i edycję ka...
dppal_kp_insert.aspx

dppal_kp_insert.aspx

Program magazynowy, taki jak "Studio WMS.net" oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych funkcji jest możliwość tworzen...
kpaso_insert.aspx

kpaso_insert.aspx

Transakcja kpaso_insert.aspx jest istotnym elementem oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Jej głównym celem j...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...