Instalacja wydruków i raportów

SoftwareStudio Instalacja wydruków i raportów

Instalacja Wydruków i Raportów na Microsoft SQL Reporting Services - Jak to działa?

Instalacja wydruków i raportów na Microsoft SQL Reporting Services polega na pobraniu i skonfigurowaniu odpowiednich narzędzi oraz udostępnieniu raportów użytkownikom, co umożliwia efektywne zarządzanie danymi i informacjami w firmie.

Aby zainstalować wydruki i raporty na Microsoft SQL Reporting Services, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Pobierz i zainstaluj SQL Server: Na początek trzeba pobrać i zainstalować serwer SQL. Jest to podstawowy krok, który umożliwi korzystanie z Reporting Services.
  2. Konfiguruj Reporting Services: Po instalacji SQL Server, należy przejść do konfiguracji Reporting Services. To ważny etap, który pozwoli dostosować system do własnych potrzeb.
  3. Dodawanie raportów: Teraz można dodać własne raporty do Reporting Services. To właśnie one będą dostępne w systemie.
  4. Udostępnianie raportów: Po dodaniu raportów, trzeba je udostępnić użytkownikom. To oznacza, że inni członkowie zespołu będą mieli dostęp do tych danych.
  5. Generowanie i korzystanie z raportów: Po wszystkich tych krokach można już generować i korzystać z raportów. Dzięki nim można analizować dane, podejmować decyzje i działać efektywniej.

Wydruki dokumentów oraz raporty dostępne w systemie wykorzystują rozwiązanie Microsoft SQL Reporting Services. Szablony wydruków i dokumentów to pliki RDL ( standard XML) które projektuje się za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0.

Instalacja i konfiguracja wydruków i raportów wymaga ustawienia parametru określającego umiejscowienie serwera raportów. W tym celu w module administrator w opcji PARAMETRY należy

parametry

W Menu Start odszukujemy programy Reporting Services Configuration Manager. Po lewej stronie z zakładkach odszukujemy opcji Web Service URL. Klikamy w link

web service url

W oknie przeglądarki ukaże się następująca informacja:

web service url info

W aplikacji magazynowej przechodzimy do wcześniej otwartej tabeli i podane wcześniej pole wpisujemy następującą wartość:

http://localhost:80/i zaznaczoną na powyższej grafice nazwę zaznaczoną czerwonym prostokątem. W tym przypadku właściwa wartość wygląda następująco:

http://localhost:80/ReportServer_SQLEXPRESS

Zatwierdzamy kombinacją klawiszy SHIFT+ENTER.

Przechodzimy do lokalizacji gdzie znajduję się nasza aplikacja i edytujemy plik web.config za pomocą notatnika.

wb config

Odszukujemy podany ciąg i pomiędzy cudzysłów podajemy tę samą wartość co w krok wcześniej cz

Zapisujemy zmiany i zamykamy plik.

web config

W programie Reporting Services Configuration Manager przechodzimy do zakładki Report Manager URL i klikamy w link:

czyli:

port manager url

http://localhost:80/ReportServer_SQLEXPRESS

 

W oknie przeglądarki Internet Explorer pojawi się Manager Report Server

sql server reporting services

Klikamy w New Data Source i podajemy następujące dane Name , ConnectionString i zaznaczamy Windows Integrated Security i potwierdzamy przyciskiem OK.

new data source
new data source
windows integrated security

Dodajemy folder przyciskiem New Folder i nadajemy mu nazwę Magazyn. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie (opublikowanie plików wydruków i raportów. Pliki szablonów *.rdl te standardowo znajdują się w folderze ./rdlc/

pliki rdl
publikowanie pliku rdl

Po wgraniu danego raportu podświetlamy go i z prawej strony klikamy w strzałkę i z dostępnych opcji wybieramy Manage.

manage rdl

Po prawej stronie przechodzimy do Data Sources, zaznaczamy opcję A shared data source i klikamy Browse.

a shared data source

Wybieramy nazwę Data Source jaką nadaliśmy kilka kroków wcześniej czyli tutaj sql. Potwierdzamy przyciskiem OK. Dla każdego nowo dodanego raportu powtarzamy krok z dodaniem źródła danych.

Przechodzimy do programu magazynowego wybieramy Informacje i  dalej Raporty .Pojawi się następujący komunikat:

asp net classic ares insufficent for performing this operation

Kopiujemy nazwę pomiędzy apostrofami tutaj: IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0 Classic  i przechodzimy do Report Mangera. Wybieramy po prawej w górnym rogu Home i klikamy w Folder Settings.

folder settings

Wybieramy New Role Assignment

new role assigments

W polu tekstowym wklejamy ciąg znaków który wcześniej skopiowaliśmy tutaj :

IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0 Classic , ważne żeby nie skopiować apostrofów! Poniżej zaznaczamy opcję przy sekcji Browser i potwierdzamy OK.

iis apppool

Jeżeli raporty i wydruki nie zostały poprawnie zainstalowane skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zamów usługę instalacji i konfiguracji/

Instalacja wydruków i raportów

Instalacja wydruków i raportów na Microsoft SQL Reporting Services polega na pobraniu i skonfigurowaniu odpowiednich narzędzi oraz udostępnieniu raportów użytkownikom, co umożliwia efektywne zarządzanie danymi i informacjami w firmie.
DEMO

Magazyn WMS.net

program magazynowy polityka prywatności
SoftwareStudio

Biznes uzależniony od Google

W 2009 r. firma zanotowała przychody rzędu 24 mld USD i zyski 6,5 mld USD. Jest więc największą na świecie firmą zarabiającą na reklamach w Internecie! Jednakże tak duża skala działalności wiąże się również ze wzmożoną kontrolą poczynań gigant. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych państwach. Google często jest bowiem oskarżane o wykorzystywanie dominującej pozycji i szkodzenie interesom konkurencji. Jeden z najświeższych przykładów, to wszczęte przez Komisję Europejską w lutym 2011 wstępne postępowanie.

oprogramowanie magazynowe Analiza przedwdrożeniowa
SAdam

Stan magazynu na dowolny dzień

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość programów oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy.

system magazynowy grid excel
SAdam

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Transakcja x_grid.aspx pobiera dane z wybranego źródła danych, poniższa dokumentacja opisuje sposoby konfiguracji. Mając zdefiniowane połączenia w pliku web.config oraz ustawiony skorowidz możemy w module KONFIGURACJA SYSTEMU w tabeli widoków, wskazać nazwę jakiego połączenia ma użyć transakcja x_grid.aspx w celu pobrania danych.

program magazynowy Web Service
SAdam

Web Services

Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego są Usługi Web Services. Oparte na otwartych standardach internetowych, usługi Web Services mogą być z łatwością instalowane i wdrażane za pośrednictwem sieci. Ułatwiają one firmom rozwiązywanie wielu istotnych

Miejsca składowania
SAdam

Miejsca składowania

Oprogramowanie WMS pozwala nie tylko śledzić lokalizację towarów, ale także kontrolować stan magazynu. Dzięki temu zawsze masz odpowiednią ilość towarów, unikając nadmiaru lub braków. To optymalizuje koszty i zwiększa wydajność. Miejsca składowania rewolucjonizują organizację magazynu. Są one najpopularniejszym rozwiązaniem w firmach.

Przyjęcia - menu
Joanna Ciebień

Przyjęcia – menu

Studio WMS.net jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów magazynowych dostępnych na rynku. Oprócz zarządzania przepływem towarów, program WMS oferowany przez SoftwareStudio zapewnia użytkownikom kontrolę nad całym procesem przyjęcia towaru. Kodowanie, operacje buforowania, a nawet importowanie zleceń z plików XLS to niektóre z funkcji, które podnoszą jakość obsługi magazynu. To wszystko jest możliwe dzięki rozbudowanemu menu „Magazyn/Przyjęcia”.