Nowe wydanie WZ

Nowe wydanie WZ

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dodawanie nowych dokumentów wydania towaru z magazynu WZ. W tym artykule omówimy kroki, które należy podjąć, aby utworzyć nowe wydanie WZ.

Jak dodawać dokument WZ w programie magazynowym?

Proces dopisywania nowego dokumentu wydania towaru w programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest prosty i przejrzysty. Dzięki zdefiniowanym krokom i zakładkom, użytkownicy mogą skonfigurować nagłówek dokumentu oraz dodawać pozycje w sposób efektywny i bezproblemowy. To ważne narzędzie dla zarządzania magazynem i kontrolowania przepływu towarów.

Po wywołaniu menu, użytkownikowi zostaje wyświetlony formularz, który pozwala na dodanie nowego dokumentu wydania towaru. Ten proces składa się z kilku kroków, które pomagają skonfigurować nagłówek dokumentu oraz dodawać pozycje.

Nagłówek dokumentu wydania towaru składa się z sześciu zakładek, a każda z nich zawiera ważne informacje:

  • W zakładce „DOKUMENT WZ” użytkownik wybiera kontrahenta, zlecenie do realizacji, odbiorcę końcowego towaru, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem zlecenia wydania.
  • W zakładce „DANE UZUPEŁNIAJĄCE” można wpisać numer dowodu, osobę odpowiedzialną oraz dodatkowe uwagi. Wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe, ale może być przydatne dla celów informacyjnych.
  • W zakładce „CECHY” istnieje możliwość wpisania szczegółowych cech dokumentu oraz dodania uwag do wprowadzanych cech, co pozwala na bardziej szczegółową dokumentację.

Kolejnym krokiem jest dodawanie pozycji dokumentu WZ. Można to zrobić, korzystając z przycisku „NOWA POZYCJA DOKUMENTU”. Dane dotyczące każdej pozycji są rejestrowane w odpowiednich polach okna „DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU”. To obejmuje:

  • Rodzaj asortymentu, który jest zapisywany w polu „ASORTYMENT”.
  • Wybór lokalizacji, w której jest składowany wybrany asortyment, widoczny w polu „MIEJSCE SKŁADOWANIA”.
  • Ilość asortymentu, która ma zostać wydana, wpisana w polu „ILOŚĆ”.

Warto zaznaczyć, że program magazynowy automatycznie blokuje możliwość dodawania pozycji, jeśli ilość wydania przekracza ilość dostępna w danej pozycji dokumentu ZPZ. W przypadku próby wprowadzenia większej ilości, zostaje wyświetlony komunikat informujący użytkownika o błędzie.

Jak dodawać dokument WZ w programie magazynowym?

Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu wydania towaru z magazynu WZ.

Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek.

Zakładka DOKUMENT WZ

W zakładce DOKUMENT WZ należy wybrać z list rozwijanych kontrahenta, zlecenie do realizacji, odbiorcę końcowego towaru, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem zlecenia wydania.

Zakładka DANE UZUPEŁNIAJĄCE

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.

Zakładka CECHY

W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.

Pozycja dokumentu WZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

Pozycja dokumentu

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje lista kartotek asortymentowych z dokumentu zlecenia. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu MIEJSCE SKŁADOWANIA wyświetlane są lokalizacje, Ana których składowany jest wybrany asortyment.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, która ma zostać wydana.

Program blokuje dopisanie pozycji, jeśli ilość przyjęcia jest większa niż ilość w pozycji dokumentu ZPZ. Przy próbie przyjęcie większej ilości jest wyświetlany komunikat.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie WZ.

oprogramowanie magazynowe wydanie wz

Zapisanie dokumentu

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

Dokument WZ może zostać zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu WZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ. Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR WZ wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Możliwe jest również zrezygnowanie z zapisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie ANULUJ.

oprogramowanie magazynowe wydanie wz
Ewidencja na magazynie według numerów seryjnych
SAdam

Ewidencja na magazynie według numerów seryjnych

Kontrola zapasów jest istotną częścią każdej firmy, ponieważ pomaga zapewnić klientom produkty, których potrzebują, kiedy ich potrzebują. Jednym z ważnych narzędzi kontroli zapasów jest wykorzystanie numerów seryjnych do śledzenia pozycji magazynowych. Numery seryjne zapewniają łatwy sposób identyfikowania i śledzenia poszczególnych pozycji, a korzyści wynikające z używania numerów seryjnych do ewidencji zapasów mogą być znaczące.

Gospodarka magazynowa
SAdam

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa jest nieodłącznym elementem wielu przedsiębiorstw, branż oraz krajowych systemów gospodarczych. Obejmuje ona kompleksowe zadania ekonomiczne, środki techniczne i organizacyjne związane z przechowywaniem zapasów. Jej głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania innych dziedzin gospodarki, takich jak handel czy produkcja.

Outsourcing IT
SoftwareStudio

Outsourcing IT

Outsourcing IT w logistyce magazynowej oferuje szereg korzyści, począwszy od zwiększenia efektywności operacyjnej, przez redukcję kosztów, po dostęp do specjalistycznej wiedzy i zwiększenie bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego dostawcy usług IT jest kluczowy dla sukcesu tej strategii. Współpraca z doświadczonym i godnym zaufania partnerem IT może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu znaczące korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku.

Nowe wydanie WZ

Proces dopisywania nowego dokumentu wydania towaru w programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest prosty i przejrzysty. Dzięki zdefiniowanym krokom i zakładkom, użytkownicy mogą skonfigurować nagłówek dokumentu oraz dodawać pozycje w sposób efektywny i bezproblemowy. To ważne narzędzie dla zarządzania magazynem i kontrolowania przepływu towarów.
DEMO
adm_kalendarz_insert
SAdam

adm_kalendarz_insert

W magazynach wysokiego składowania istnieje potrzeba efektywnego zarządzania kalendarzem, aby planować i monitorować różne wydarzenia oraz zadania. Aby ułatwić to zadanie, oprogramowanie magazynowe oferuje funkcje do konfigurowania kalendarzy.

zamowienie_insert.aspx
SAdam

zamowienie_insert.aspx

W świecie magazynów i logistyki, skuteczne zarządzanie zamówieniami klienta jest kluczowym elementem. Dlatego właśnie programy magazynowe takie jak „Studio WMS.net” od SoftwareStudio stają się niezastąpionym narzędziem dla przedsiębiorstw.

menu_konfiguracja_role.aspx
SAdam

menu_konfiguracja_role.aspx

W programie magazynowym Studio System istnieje moduł Konfiguracji, który umożliwia administratorowi skonfigurowanie systemu zgodnie z potrzebami firmy. Przed rozpoczęciem pracy z tym modułem, administrator ma możliwość wyboru kontekstu roli, w jakiej chce dokonywać konfiguracji.

Nowe wydanie WZ

Nowe wydanie WZ

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dodawanie nowych dokumentów wydania towaru z ...
Transport

Transport

Funkcja Transport umożliwia dodanie informacji związanych z dostarczeniem towaru do magazynu. Po wywołaniu menu pojawi się formularz, w którym można wprow...
Załączniki do dokumentu Wz

Załączniki do dokumentu Wz

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość dołączania załączników do różnych dokumentów, takich jak...
Wydania WZ bufor

Wydania WZ bufor

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność związaną z zarządzaniem dokumentami WZ (Wydanie Zewn...
Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacja dokumentu WZ w programie magazynowym Studio WMS.net to proces prosty i efektywny. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładnie dostosować dokumenty do s...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja "operacje magazynowe" w programie magazynowym, takim jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, to istotne narzędzie ułatwiające pracę pra...
Palety

Palety

Funkcja "palety" jest niezwykle użyteczna, ponieważ umożliwia dopisanie palet magazynowych bez konieczności edycji dokumentu wydania z magazynu (WZ). Dzi...
Podgląd dokumentu Wz

Podgląd dokumentu Wz

W magazynie, aby sprawdzić i zatwierdzić dokument WZ, można przejść do sekcji "Podgląd dokumentu WZ". Ten proces jest kluczowy dla zapewnienia poprawności i dokł...
Notatki do dokumentu Wz

Notatki do dokumentu Wz

W systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje możliwość dodawania notatek do dokumentu wydania towaru z magazynu (WZ) oraz przeglądania już...
E-mail

E-mail

Funkcja E-mail w programie magazynowym pozwala na szybkie wysłanie wiadomości w formie elektronicznej, informującej o zarejestrowaniu dokumentu w systemie. To...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...