Wydanie zewnętrzne WZ

SoftwareStudio Wydanie zewnętrzne WZ

Oprogramowanie WMS to potężne narzędzie do zarządzania operacjami magazynowymi. Został zaprojektowany, aby pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe, poprawić wydajność i obniżyć koszty. Oprogramowanie WMS służy do śledzenia stanów magazynowych, zarządzania zamówieniami oraz optymalizacji przepływu towarów w całym magazynie. Może również służyć do zarządzania zewnętrzną edycją dokumentu WZ, czyli dokumentu określającego zasady i przepisy obowiązujące w magazynie.

System WMS skutecznie automatyzuje i przyspieszy procesy logistyczne w Twoim magazynie. Możesz integrować go z innymi systemami wspomagającymi działalność firmy. Na przykład ERP, TMS, YMS lub platformami e-commerce. System WMS umożliwia swobodną komunikację pomiędzy różnymi rozwiązaniami. WMS od SoftwareStudio został wyróżniony w zestawieniu najlepszych systemów WMS w Polsce. Zestawienie przygotowane zostało przez portal Magazynuj.to, a następnie opublikowane w prestiżowym serwisie Forbes.pl.

Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Dokument WZ to ważny dokument dla każdego magazynu. Przedstawia zasady i przepisy dotyczące magazynu, w tym przepisy bezpieczeństwa, kontrolę zapasów i inne procedury operacyjne. Zewnętrzna edycja dokumentu WZ to wersja dokumentu dostępna dla stron zewnętrznych, takich jak klienci, dostawcy i inni interesariusze. Ta wersja dokumentu służy zapewnieniu, że wszystkie strony zaangażowane w operacje magazynowe są świadome zasad i przepisów, których należy przestrzegać.

Oprogramowanie WMS może służyć do zarządzania zewnętrzną edycją dokumentu WZ. To oprogramowanie umożliwia firmom łatwą aktualizację dokumentu w razie potrzeby, zapewniając, że wszystkie strony zaangażowane w operacje magazynowe są świadome najnowszych zasad i przepisów. Oprogramowanie umożliwia również firmom śledzenie zmian w dokumencie, co ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami. Program Magazynowy WMS.net posiada wydzielony rejestr dokumentów wydań z magazynu wysokiego składowania.

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do zarządzania wewnętrzną edycją dokumentu WZ.

Ta wersja dokumentu ma na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy magazynu są świadomi zasad i przepisów, których należy przestrzegać. Oprogramowanie może służyć do śledzenia zmian w dokumencie, co ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami.

Rejestr wyświetla dokumenty wydania zewnętrznego WZ, które dopisywane są na podstawie dokumentu zlecenia wydania ZWZ. Po uruchomieniu rejestru wyświetlane są dokumenty z ostatnich 30 dni. W celu zmiany przedziału czasowego dla wyświetlanych dokumentów należy zdefiniować datę początkową i końcową przedziału czasowego. Data jest definiowana w polach daty umieszczonych w pasku funkcji. Wyświetlenie dokumentów dla wybranego przedziału czasowego wymaga potwierdzenia polecenia USTAW.

Dokument wydania zewnętrznego WZ może być wystawiony tylko i wyłącznie na podstawie zlecenia ZWZ. Użytkownik musi podać numer zlecenia ZWZ , ilość pozycji asortymentowej nieprzekraczającą stan na  zleceniu, miejsce składowania.

oprogramowanie magazynowe wydanie wz

Ten rejestr wyświetla dokumenty wydań zewnętrznych WZ, które są tworzone na podstawie dokumentu zlecenia wydania ZWZ. Po uruchomieniu rejestr wyświetla dokumenty z ostatnich 30 dni. Aby zmienić zakres czasowy dla wyświetlanych dokumentów, wystarczy określić datę początkową i końcową przedziału czasowego. Daty te wprowadza się w odpowiednich polach na pasku funkcji. Aby wyświetlić dokumenty dla wybranego okresu, trzeba potwierdzić polecenie „USTAW”. Dzięki temu możesz łatwo monitorować i aktualizować swoje dokumenty WZ, zawsze pozostając zgodnym z przepisami.

Program magazynowy

Oprogramowanie WMS to potężne narzędzie do zarządzania operacjami magazynowymi. Może służyć do zarządzania zewnętrznymi i wewnętrznymi wydaniami dokumentu WZ, zapewniając wszystkim stronom zaangażowanym w operacje magazynowe znajomość zasad i przepisów, których należy przestrzegać. To oprogramowanie może pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe, poprawić wydajność i obniżyć koszty.

Nowe wydanie WZ

Nowe wydanie WZ

Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu wydania towaru z magazynu WZ. Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek. W zakładce DOKUMENT WZ należy wybrać z list rozwijanych kontrahenta, zlecenie d...
Transport

Transport

Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem towaru do magazynu. Po wywołaniu menu pojawia się formularz dopisania danych dotyczących przesyłki. W pierwszym polu z listy rozwijanej należy wybrać spedytora, w kolejny...
Załączniki do dokumentu Wz

Załączniki do dokumentu Wz

[page_title] Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.
Wydania WZ bufor

Wydania WZ bufor

Dokumenty bufor WZ są dokumentami WZ ze statusem niezatwierdzonym (status – , takie dokumenty nie wpływają na stany kartotekowe).Wywołanie menu wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów WZ zapisanych do bufora. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisani...
Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA i MODYFIKACJA . Przed edytowaniem dokumentu należy zaznaczyć dowolną pozycję dokumentu przez kliknięcie. W trybie edycji można dopisać...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Czynności wykonywane przez pracowników magazynów, czyli operacje magazynowe Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą miały wpływ na rozliczenie kosztów usług magazynowych, wymaga wywołania menu EDYCJA i OPERACJE MAGAZYNOWE uruchomieniu funkcji pojawi się okno wprowadzania danych.
Palety

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem wydania z magazynu Wz bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY  Po uruchomieniu funkcji poja...
Podgląd dokumentu Wz

Podgląd dokumentu Wz

[page_title] W programie możliwy jest podgląd dokumentu wydania towaru z magazynu WZ bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD . Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kl...
Notatki do dokumentu Wz

Notatki do dokumentu Wz

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu wydania towaru z magazynu (WZ) oraz dopisanie nowych notatek – komentarzy. Aby do zaznaczonego, przez kliknięcie, dokumentu dopisać nową notatkę należy kliknąć na wiersz z...
E-mail

E-mail

Uruchomienie funkcji E-mail  umożliwia wysłanie wiadomości w formie elektronicznej o zarejestrowaniu dokumentu w systemie. Program magazynowy
Wydruk dokumentu Wz

Wydruk dokumentu Wz

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK  z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. Program magazynowy ...
oprogramowanie magazynowe wydanie wz

Wydanie zewnętrzne WZ

Oprogramowanie WMS to potężne narzędzie do zarządzania operacjami magazynowymi. Został zaprojektowany, aby pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe, poprawić wydajność i obniżyć koszty. Oprogramowanie WMS służy do śledzenia stanów magazynowych, zarządzania zamówieniami oraz optymalizacji przepływu towarów w całym magazynie. Może również służyć do zarządzania zewnętrzną edycją dokumentu WZ, czyli dokumentu określającego zasady i przepisy obowiązujące w magazynie.
DEMO

Magazyn WMS.net

SAdam

Wykorzystanie drukarki kodów kreskowych w magazynie

Programy SoftwareStudio dedykowane są do pracy z drukarkami firmy ZEBRA. Przykładem wyboru dobrej drukarki kodów kreskowych jest Zebra ZM 400 to niezawodna i szybka przemysłowa drukarka etykiet. Zebra drukuje termicznie i termotransferowo. Duży, graficzny wyświetlacz LCD informuje o stanie drukarki, pozwala łatwo kontrolować pracę. Standardowe i opcjonalne porty pozwalają dowolnie podłączać drukarkę do komputera i bezpośrednio do sieci LAN.

SAdam

Magazyn z narzędziami i BHP

Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z narzędziami powinno być szybkie i niezawodne. Musi być oparte na stabilnych rozwiązaniach informatycznych. Tym wyróżnia się oprogramowanie SoftwareStudio. Pozwala na ekspresową edycję informacji, ale też szybkie przeglądanie danych i tworzenie raportów oraz zestawień.

Raport magazynu typu heat mapa
SAdam

Raport magazynu typu heat mapa

Raport magazynu w formie heatmapy jest narzędziem wizualizacji danych, które pozwala na analizę i identyfikację obszarów o różnym natężeniu aktywności w magazynie. Heatmapa prezentuje informacje na temat intensywności ruchu, zagęszczenia towarów lub innych czynników istotnych dla gospodarki magazynowej.

Administrator
SAdam

Administrator

Rola administratora programu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest niezwykle istotna dla sprawnego i skutecznego zarządzania magazynem. To właśnie administrator jest odpowiedzialny za dostosowanie i konfigurację oprogramowania, aby sprostać indywidualnym wymaganiom i zapewnić efektywność pracy w firmie.

Okno transakcji WMS_WZB
Adam Potomski

WMS_WZB

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZB służy do dopisania dokumentu wydania towaru z magazynu bezpośredniego, tzn nie powiązanego z dokumentem zlecenia. Po uruchomieniu transakcji należy w pierwszej kolejności zeskanować kod kreskowy wydawanego asortymentu, na ekranie terminala zostanie

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będziesz mógł łatwo przeglądać i edytować dane dotyczące obiektów, które zostały wcześniej zapisane w systemie.