Dopisz nowe awizo

SoftwareStudio Dopisz nowe awizo

Obsługa programu magazynowego Studio WMS.net

Aby zapisać dokument w programie magazynowym Studio WMS.net, należy wykonać kilka prostych kroków. Przede wszystkim, użyj polecenia "ZAPISZ" podczas tworzenia dokumentu. Warto zaznaczyć, że w programie magazynowym istnieje opcja zapisania dokumentu ZPZ ze statusem "w trakcie realizacji", co jest oznaczone kolorem szarym. Aby to zrobić, wystarczy porzucić zapis dokumentu ZPZ, czyli przejść do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia "ZAPISZ".

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje wiele przydatnych funkcji ułatwiających pracę z dokumentami. Jedną z takich funkcji jest możliwość dopisywania miejsca składowania. Poniżej przedstawiamy kroki do wykonania tego zadania.

  1. Wybór Kontrahenta: W zakładce „DOKUMENT ZPZ” znajduje się pole o nazwie „KONTRAHENT.” Aby wybrać kontrahenta, kliknij przycisk listy rozwijanej w tym polu. Pojawia się lista kartotek kontrahentów. W celu usprawnienia wyboru, możesz skorzystać z funkcji filtrowania. Wprowadź ciąg znaków zawierający nazwę kontrahenta, a lista zostanie zawężona do pozycji spełniających ten warunek.
  2. Wybór Dostawcy: Kolejnym krokiem jest wybór dostawcy towaru. W polu „DOSTAWCA” również znajduje się lista rozwijana. Wybierz dostawcę z tej listy, który jest związany z danym dokumentem.
  3. Pracownik Odpowiedzialny: Jeśli jest taka potrzeba, w polu „PRACOWNIK” możesz wskazać pracownika odpowiedzialnego za dopisanie dokumentu awiza dostawy. Ten pracownik jest przypisany do wybranego kontrahenta.
  4. Dodatkowe Informacje: W zakładce „DANE UZUPEŁNIAJĄCE” znajdziesz pola takie jak „NUMER DOWODU,” „ODPOWIEDZIALNY” i „UWAGI.” Te pola nie są obsługiwane przez skorowidze, ale pozwalają na zapisanie dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.
  5. Załączniki Graficzne: Jeśli chcesz dołączyć zdjęcia w formacie JPG do dokumentu, przejdź do zakładki „FOTO.” Tam znajdziesz możliwość dołączenia dowolnej ilości załączników graficznych. Kliknij przycisk „PRZEGLĄDAJ,” wybierz plik, a lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisanego zdjęcia. Pamiętaj, żeby potwierdzić dodanie zdjęcia poleceniem „DODAJ ZDJĘCIE.”
  6. Załączniki Elektroniczne: W zakładce „ZAŁĄCZNIKI” istnieje możliwość dołączenia do dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych, takich jak PDF, Word, Excel itp.

Dzięki tym prostym krokom możesz efektywnie korzystać z programu magazynowego Studio WMS.net i dokładnie zarządzać dokumentami związanymi z magazynem.

Wybór menu Nowe awizo dostawy uruchamia formularz dopisania nowego dokumentu. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji.

awizo dostawy

Dla dokumentów w trakcie realizacji, w polu „NR ZPZ” pojawi się numer referencyjny. Prawdziwy numer dokumentu zostanie zapisany po jego zatwierdzeniu.

Jeśli jednak zdecydujesz się zrezygnować z wprowadzonych danych, możesz to zrobić za pomocą przycisku „ANULUJ”. To proste i wygodne rozwiązanie, które pozwala na kontrolę nad procesem zapisywania dokumentów w programie magazynowym Studio WMS.net.

Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z pięciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT ZPZ w polu KONTRAHENT przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka kontrahentów. Wybór kontrahenta usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.
W polu DOSTAWCA należy wybrać z listy rozwijanej dostawcę towaru.
W polu PRACOWNIK można wskazać pracownika (przypisanego do wybranego kontrahenta) odpowiedzialnego za dopisanie dokumentu awiza dostawy.
W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE można wpisać informacje w pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI. Pola te nie są obsługiwane przez skorowidze i przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.
W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZDJĘCIE.
W zakładce ZAŁĄCZNIKI istnieje możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.

W zakładce NOTATKI mamy możliwość dopisania do wprowadzanego dokumentu dopisania dowolnej ilości komentarzy – notatek. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy notatka ma być aktywna. W kolejnych polach wpisujemy Kod oraz Tytuł notatki. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza.
Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy .
Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy .
W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza usuwa zaznaczoną pozycję.

Pozycja dokumentu ZPZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku wyświetlona zostaje kartoteka asortymentowa. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).
W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, który ma zostać przyjęta.
Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.
Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.
Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie ZPZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie magazynowym dokument ZPZ może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji (kolor szary). Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu ZPZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.
Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR ZPZ wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

W programie magazynowym istnieje również możliwość z rezygnacji dopisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy przycisk ANULUJ.

Dopisz nowe awizo

Aby zapisać dokument w programie magazynowym Studio WMS.net, należy wykonać kilka prostych kroków. Przede wszystkim, użyj polecenia "ZAPISZ" podczas tworzenia dokumentu. Warto zaznaczyć, że w programie magazynowym istnieje opcja zapisania dokumentu ZPZ ze statusem "w trakcie realizacji", co jest oznaczone kolorem szarym. Aby to zrobić, wystarczy porzucić zapis dokumentu ZPZ, czyli przejść do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia "ZAPISZ".
DEMO

Magazyn WMS.net

3PL logistyka kontraktowa
CMMS

Kartoteki kontrahentów

KARTOTEKI KONTRAHENTÓW, ewidencja maszyn i urządzeń, obrót magazynowy wymagają przypisania (określenia) kontrahenta z jakim powiązane jest dane zdarzenie. Kontrahentem jest zarówno dostawca, producent jak i odbiorca – pracownik.

program magazynowy android
SAdam

Programy

Programy do magazynowania towarów oferują moduły są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android. Program daje możliwość zarządzanie magazynem online, czyli z dostępem przez Internet.

Terminale mobilne w magazynie
SAdam

Terminale mobilne w magazynie

Terminale to wytrzymałe urządzenia. To komputery przenośne, które dodatkowo łączą w jednej obudowie funkcje skanera kodów kreskowych, terminala do zdalnego zarządzania danymi w terenie, a także telefonu i aparatu cyfrowego.

Terminal Android
Adam Potomski

Terminal Android

Program magazynowy WMS.net to rozwiązanie, które rewolucjonizuje zarządzanie magazynem. Terminal Android WMS umożliwia użytkownikom dostosowanie systemu do ich unikalnych wymagań. Dzięki temu, użytkownicy mogą dodawać niestandardowe pola i raporty według własnych potrzeb. Co więcej, system oferuje szereg opcji integracyjnych. Te opcje umożliwiają łatwą integrację z innymi systemami. Na przykład z systemami księgowymi i ERP. Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne i spersonalizowane.

system magazynowy Program na produkcji
SAdam

Program na produkcji

Pracownicy znajdujący się w hali produkcyjnej, taśmie montażowej mogą korzystać ze specjalnego modułu programu magazynowego przeznaczonego do korzystania z dużych monitorów lub monitorów dotykowych. Program magazynowy obsługujący produkcję  działa w pełnej rozdzielczości HD (1920×1080). Pracownik

Miejsca składowania
SAdam

Miejsca składowania

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net wprowadza nowe możliwości w zarządzaniu paletami. Ten nowoczesny system jest przeznaczony dla firm logistycznych. Pozwala on na efektywne zarządzanie paletami wg rodzaju nośnika. Również umożliwia kontrolę nad przechowywanym towarem.