Przeglądanie stanów magazynowych

W programie Studio Magazyn WMS.net mamy teraz dostępną nową wersję transakcji, która umożliwia przeglądanie stanów magazynowych w sposób bardziej zaawansowany. Dzięki temu użytkownicy programu magazynowego mogą łatwo i intuicyjnie dostosować sposób prezentacji danych według różnych kryteriów, a także podzielić je na miejsca składowania towaru.

Przeglądanie stanów magazynowych

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Przeglądanie stanów magazynowych

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje wiele możliwości w zakresie przeglądania stanów magazynowych. Dzięki niemu możesz błyskawicznie sprawdzić, ile produktów znajduje się w magazynie. Po uruchomieniu programu, wystarczy wybrać opcję „Przegląd stanów magazynowych”. Wszystkie dostępne informacje pojawią się na ekranie. Możesz zobaczyć, ile masz produktów na stanie, jakie są ich ilości oraz lokalizacje w magazynie.

Studio Magazyn WMS.net

W programie Studio Magazyn WMS.net została udostępniona nowa wersja transakcji umożliwiająca przeglądanie stanów magazynowych wg różnych  kryteriów z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik korzystający z programu magazynowego może w łatwy i intuicyjny sposób dokonać sposobu – warunków – prezentacji danych.

Dodatkowo, program umożliwia szybkie filtrowanie stanów magazynowych. Możesz wybrać kategorie produktów, daty ważności, czy ilość dostępnych sztuk. To pozwala na precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi i zapobieganie niedoborom lub nadmiarom produktów.

Warto również podkreślić, że Studio WMS.net umożliwia generowanie raportów z przeglądu stanów magazynowych. Możesz w łatwy sposób wygenerować raporty w formatach PDF lub Excel, co ułatwia monitorowanie i analizowanie stanów magazynowych w dłuższym okresie czasu.

Wcześniejsze wersje pozwalały na wizualizację magazynu wg stref bez opcji dodatkowego filtrowania wg właścicieli towaru. Zaktualizowana wersja programu pozwala prezentować zajętość i pokazuje miejsca składowania tylko dla wybranego dostawcy.

Po wywołaniu transakcji na pulpicie pojawią się sekcje możliwych kryteriów przeglądania stanów magazynowych.

Wszystkie tabela

Po wywołaniu menu pojawi się zestawienie wszystkich towarów, których stan końcowy jest różny od 0, z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Co więcej, nasz program pozwala na szybkie filtrowanie stanów magazynowych według różnych parametrów. Możesz wybierać kategorie produktów, daty ważności oraz ilość dostępnych sztuk. To daje ci pełną kontrolę nad zarządzaniem stanami magazynowymi, co pomaga unikać niedoborów lub nadmiarów produktów.

Warto również zaznaczyć, że Studio WMS.net umożliwia generowanie raportów z przeglądu stanów magazynowych. Możesz łatwo tworzyć raporty w formatach PDF lub Excel, co ułatwia monitorowanie i analizowanie stanów magazynowych w dłuższym okresie czasu.

Nowa wersja programu Studio Magazyn WMS.net wprowadza istotne usprawnienia w porównaniu do wcześniejszych wersji. Teraz możesz również prezentować zajętość i miejsca składowania tylko dla wybranych dostawców, co jeszcze bardziej zwiększa precyzję w zarządzaniu magazynem. Dzięki tym nowym funkcjom nasza aplikacja staje się jeszcze bardziej przyjazna i efektywna w codziennym użytkowaniu.

Stany magazynowe klienta

Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od  ilości aktywnych dostawców dopisanych w
systemie. Po wyborze jednego z klientów wyświetlone zostanie zestawienie towarów skojarzonych z wybranym dostawcą, w rozbiciu na lokalizacje, których stan magazynowy jest większy od 0.

Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Stany magazynowe w oddziałach

Opcja stany magazynowe w oddziałach pozwala na wyświetlenie informacji o stanach magazynowych w poszczególnych oddziałach, z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Lista oddziałów budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od aktywnych oddziałów dopisanych w systemie.

Po kliknięciu na nazwę wybranego oddziału pojawi się zestawienie towarów wraz z miejscami składowania, na których stan końcowy jest większy od 0.

Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Stany towarów wg magazynów

Opcja stany towarów wg magazynów pozwala na wyświetlenie informacji o stanach magazynowych w poszczególnych magazynach z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Lista magazynów budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od aktywnych magazynów dopisanych w systemie. Po kliknięciu na nazwę wybranego magazynu pojawi się zestawienie towarów wraz z miejscami składowania, na których stan końcowy jest większy od 0.

Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Zainteresowanych rozwiązaniem zapraszamy do demo programu magazynowego:

 Objętość towaru w magazynie

Obliczenie objętości realizowane jest na podstawie stanu magazynowego kartoteki w danej lokacji magazynowej oraz przeliczenie jednostkowej objętości towaru. Definiowanie jednostkowej objętości definiuje się w cm podając wymiary jednostkowego opakowania jako: szerokość, długość i wysokość.

Przeglądanie stanów magazynowych

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Przeglądanie stanów magazynowych
Cloud Computing
SAdam

Cloud Computing

Chmura obliczeniowa to nowoczesny model przetwarzania, który opiera się na korzystaniu z usług dostarczanych przez zewnętrzne organizacje. W ramach tego modelu, funkcjonalność jest postrzegana jako usługa, która dostarcza wartość dodaną użytkownikowi, oferowana przy użyciu konkretnego oprogramowania i infrastruktury.

Systemy WMS
SAdam

Systemy WMS

Systemy WMS są niezwykle ważnym narzędziem dla firm, które pragną zoptymalizować swoją logistykę magazynową. Dzięki nim można skutecznie zarządzać przepływem produktów w magazynie oraz prowadzić dokładną ewidencję obrotu magazynowego. Warto zainwestować w to rozwiązanie, by usprawnić swoje procesy magazynowe i zwiększyć efektywność działalności.

Warehouse Management System
magazyn wysokiego składowania

Warehouse Management System

Warehouse management system, czyli system zarządzania magazynem, to kluczowy element skutecznego zarządzania logistyką w firmach. Systemy #WMS pozwalają na sprawną integrację z innymi systemami używanymi w logistyce przedsiębiorstwa. Są szczególnie przydatne w centrach logistycznych, gdzie towar jest w ciągłym ruchu, zarówno w trakcie przyjmowania, jak i wysyłki.

Podgląd dokumentu PW
SAdam

Podgląd dokumentu PW

Funkcja „Podgląd dokumentu PW” jest częścią systemu WMS programu magazynowego i umożliwia użytkownikom przeglądanie szczegółów związanych z przyjęciem wewnętrznym. Dzięki temu można łatwo śledzić i monitorować każde takie przyjęcie, co jest kluczowe dla utrzymania porządku w magazynie.

x_grid.aspx toolbar menu
SAdam

x_grid.aspx toolbar menu

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania przycisków poleceń, które są wyświetlane nad tabelą w transakcji x_grid.aspx. To pozwala na przekazywanie parametrów dynamicznie odczytywanych z kolumny. Przedstawimy przykład zastosowania tej funkcji.

EML - Szablony EMAIL
basiap

EML – Szablony EMAIL

Skorowidz EML – Szablony EMAIL to ważna część oprogramowania magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Ten moduł jest wykorzystywany podczas konfiguracji transakcji w systemie magazynowym, zwłaszcza w przypadku transakcji role_sys/x_mail.aspx. Pozwala on na zdefiniowanie treści wiadomości e-mail, które zostaną automatycznie wysłane po uruchomieniu danej transakcji.