GS1

SoftwareStudio GS1

GS1 to międzynarodowa organizacja, która zapewnia standardy identyfikacji produktów, usług i aktywów. Jest to największy na świecie i najczęściej używany system do zarządzania danymi produktowymi. Organizacja jest odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie standardów, takich jak Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) i Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN).

GS1 odgrywa ważną rolę w światowej gospodarce, dostarczając standardy, które pomagają firmom identyfikować produkty i aktywa oraz zarządzać nimi. Standardy i usługi organizacji pomagają firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, zmniejszyć liczbę błędów i zwiększyć wydajność. Korzystając ze standardów GS1, firmy mogą zapewnić, że ich produkty i aktywa są dokładnie identyfikowane i śledzone w całym łańcuchu dostaw.

Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany dzięki GS1. Ilości sztuk ogółem, według magazynów, według lokalizacji lub innych cech artykułu. Właściciel towaru może przez przeglądarkę Internetową sprawdzać własne stany magazynowe, kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu oraz rejestrować polecenia wydania oraz awiza dostawy. Program dynamicznie przelicza Stany magazynowe i pozwala użytkownikowi odtworzyć stan na dowolny dzień wstecz.

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od SoftwareStudio.

Standardowe aplikacje magazynowe nie zapewniają im odpowiednich rozwiązań. Często są ubogie w funkcje i nie spełniają kryteriów, jakie są potrzebne do sprawnego zarządzania magazynami. Bogatą funkcjonalność oprogramowania magazynowego uzupełniają standardowe funkcje platformy, np. zapis danych do plików Excel. System magazynowy oferuje wiele istotnych korzyści. Dzięki jego funkcjonowaniu usprawnia się prace magazynu w optymalny sposób, a do tego równie efektywnie wykorzystuje się możliwości zespołu pracowników.

GS1 jest organizacją non-profit założoną w 1973 roku. Siedziba organizacji znajduje się w Brukseli w Belgii i posiada biura w ponad 100 krajach. Celem organizacji jest umożliwienie firmom identyfikowania, przechwytywania i udostępniania danych o produktach i zasobach. Dane te można wykorzystać do poprawy wydajności łańcucha dostaw, obniżenia kosztów i zwiększenia zadowolenia klientów.

Standardy organizacji są stosowane w wielu branżach i firmach, w tym w handlu detalicznym, służbie zdrowia, przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym i farmaceutycznym. Normy są stosowane w celu zapewnienia, że produkty mogą być identyfikowane i śledzone w całym łańcuchu dostaw. Normy zapewniają również, że informacje o produkcie są dokładne, spójne i aktualne.

GS1 opracował szereg narzędzi i usług, aby pomóc firmom we wdrażaniu standardów. Należą do nich GS1 DataBar, który jest używany do kodowania informacji o produkcie w kodach kreskowych; źródło GS1, które jest internetową platformą wymiany informacji o produktach; oraz Globalny Rejestr GS1, który jest centralnym repozytorium informacji o produktach.

Organizacja świadczy również szereg usług pomagających firmom we wdrażaniu i stosowaniu standardów, takich jak szkolenia i doradztwo. GS1 współpracuje również z rządami, organami regulacyjnymi i innymi organizacjami w celu promowania stosowania standardów GS1.

Oprócz dostarczania standardów i usług, GS1 działa również na rzecz promowania stosowania standardów. Obejmuje to promowanie stosowania standardów GS1 w normach branżowych, takich jak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO).

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

Współpraca SoftwareStudio z GS1 Polska jest kolejnym krokiem w kierunku doskonałości usług i dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla sektora magazynowego. Dzięki temu partnerstwu SoftwareStudio kontynuuje rozwój swojego oprogramowania magazynowego WMS.net, zapewniając klientom wysoką jakość, efektywność i konkurencyjność w zarządzaniu ich magazynami.

WMS Outsourcing

Korzyści z outsourcing usług logistycznych

Powierzenie obsługi logistycznej wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej z założenia służy obniżeniu kosztów działalności producentów i dystrybutorów, jednak jak duże będą to oszczędności zależy przede wszystkim od Operatora logistycznego: jego doświadczenia, możliwości Operacyjnych, szybkości oraz sposobu działania. Branże charakteryzujące się dużą sezonowością, powodujące, że w ciągu roku występują miesiące wzmożonej działalności firm, wymagające zapewnienia logistyki dużej ilości towarów, jak również istnieją miesiące, w których nakład pracy jest znacznie mniejszy.

android w zakładzie produkcyjnym

Integracja z systemem SAP

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie

Software-as-a-Service

Przeglądanie stanów magazynowych

W programie Studio Magazyn WMS.net została udostępniona nowa wersja transakcji umożliwiająca przeglądanie stanów magazynowych wg różnych  kryteriów z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik korzystający z programu magazynowego może w łatwy i intuicyjny sposób dokonać sposobu – warunków – prezentacji danych.

Android system magazynowy

System magazynowy

W miarę jak firmy rozwijają się i stają się coraz bardziej złożone, ważne jest posiadanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, które pomogą zarządzać operacjami i kontrolować koszty. Posiadając system magazynowy niezależny od systemu ERP, możesz zyskać kilka korzyści, które pomogą Ci efektywniej i oszczędniej zarządzać firmą.

Program obsługi magazynu

Magazyn – ewidencja papieru w rolkach

Większość programów magazynowych dostępnych na rynku skupia się na ewidencji ilościowej w sztukach czy kilogramach produktu i ich wyceną księgową. Często brak jest specjalistycznych rozwiązań ułatwiających ewidencję magazynową dla specyficznych produktów takich jak papier czy folie magazynowe w postaci rolek.

DEMO GS1

System magazynowy WMS
DEMO