Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

Współpraca SoftwareStudio z GS1 Polska jest kolejnym krokiem w kierunku doskonałości usług i dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla sektora magazynowego. Dzięki temu partnerstwu SoftwareStudio kontynuuje rozwój swojego oprogramowania magazynowego WMS.net, zapewniając klientom wysoką jakość, efektywność i konkurencyjność w zarządzaniu ich magazynami.

Studio Codabar.net Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

Oprogramowanie do zarządzania magazynem logistycznym

Wprowadzenie standardów GS1 do oprogramowania magazynowego to kolejny krok w ewolucji SoftwareStudio, które stale dąży do dostarczania nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań dla swoich klientów.

Często znakomitą większość logistyki firmy przejmuje pod swoją opiekę operator logistyczny świadcząc specjalistyczne usługi co pozwala na skupieniu działalności firmy na jej funkcjach wytwórczych. Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym co jest jedną z jego największych zalet. W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych.

Klienci operatora logistycznego mogą posiadać własny system informatyczny za pomocą którego operator zobowiązany jest prowadzić ewidencje magazynową. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym, że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez Internet dostęp do modułu klienta. Magazynowy system informatyczny jest to wysoce wyspecjalizowane system usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach.

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

SoftwareStudio stając przed nowymi wyzwaniami i chcąc oferować usługi na najwyższym poziomie nawiązała współpracę z organizacją GS1 Polska, będąca częścią międzynarodowej organizacji GS1.

SoftwareStudio i GS1 Polska – partnerstwo dla doskonałej jakości usług

SoftwareStudio, wiodący dostawca oprogramowania magazynowego, kontynuuje swoje zaangażowanie w zapewnianie usług na najwyższym poziomie. W tym duchu firma nawiązała strategiczną współpracę z organizacją GS1 Polska, będącą częścią globalnej sieci GS1.

GS1 – międzynarodowe standardy w łańcuchu dostaw

GS1 to międzynarodowa organizacja non-profit, która opracowuje i promuje globalne standardy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, w tym identyfikacji, kodowania i wymiany danych. Jej głównym celem jest ułatwienie efektywnej komunikacji i współpracy między firmami na całym świecie.

Wzajemne korzyści dla SoftwareStudio i GS1 Polska

Współpraca z GS1 Polska przynosi wiele korzyści zarówno dla SoftwareStudio, jak i dla klientów firmy. Dzięki tej współpracy SoftwareStudio uzyskuje dostęp do najnowszych standardów i najlepszych praktyk w obszarze identyfikacji produktów, kodowania kreskowego i wymiany danych, co pozwala na ciągłe doskonalenie swojego oprogramowania magazynowego.

Z kolei klienci SoftwareStudio mogą czerpać korzyści z wdrożenia rozwiązań opartych na globalnych standardach GS1. Dzięki temu mogą skutecznie zarządzać swoimi łańcuchami dostaw, zapewniając precyzyjne identyfikowanie produktów, śledzenie ich ruchu w magazynie oraz wymianę danych z innymi uczestnikami łańcucha dostaw.

Innowacyjne rozwiązania dla doskonałej jakości usług

Wdrażanie standardów GS1 w oprogramowaniu magazynowym WMS.net firmy SoftwareStudio przyczynia się do doskonałej jakości usług oferowanych klientom. Poprawia to efektywność operacji magazynowych, minimalizuje błędy związane z identyfikacją produktów, usprawnia wymianę danych z systemami partnerskimi oraz zwiększa transparentność i kontrolę nad łańcuchem dostaw.

Podsumowanie

GS1, prócz nazwy wymienionej już organizacji jest też oznaczeniem międzynarodowego systemu standardów i rozwiązań biznesowych. Celem organizacji jest stworzenie standardów, które umożliwią identyfikacje usług, zasobów oraz lokalizacji i tym samym zautomatyzowania oraz udoskonalenia procesów występujących w łańcuchu dostaw.

SoftwareStudio w swoich programach już od dłuższego czasu oferuje niektóre z rozwiązań np. etykietę GS1 w Studio Magazyn WMS.net.

Co to jest etykieta GS1?

Jest to etykieta o ustandaryzowanym układzie i ustaloną zawartością, która umieszczana jest na dowolnej jednostce logistycznej, czyli np. na palecie lub paczce. Etykieta taka pozwala na jednoznaczną identyfikacje nośnika oraz towaru umieszczonego na nim przez firmy produkcyjne, dystrybucyjne oraz operatorów logistycznych.
Etykieta GS1 zawiera następujące informacje:

  • numer towaru
  • liczbę asortymentu znajdującego się na danej jednostce logistycznej
  • oznaczenie partii
  • łączną wagę netto i brutto
  • numer seryjny jednostki logistycznej
  • nazwę organizacji/firmy
etykieta GS1
Etykieta GS1 wygenerowana w programie Studio Magazyn WMS.net

Co daje SoftwareStudio współpraca z organizacją GS1?

Oczywiście GS1 to nie tylko etykieta, dzięki współpracy i byciu certyfikowanym członkiem tej organizacji SoftwareStudio i pracownicy naszej firmy dostają możliwość rozwijania oferowanych programów w sposób ukierunkowany, by móc wesprzeć nimi pracę zróżnicowanych firm, jak również umiejętność i wiedzę do lepszego zrozumienia indywidualnych potrzeb klientów w zakresie prowadzonych przez nich działalności.

Wiele jest powodów, aby magazyn wysokiego składowania wdrożyć we własnym magazynie.

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący magazyn wysokiego składowania. Ponieważ system wms.net, dlatego CERTYFIKAT GS1 DLA SoftwareStudio Powinieneś rozważyć, czy potrzebujesz certyfikat gs1 dla SoftwareStudio ?.

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

Wprowadzenie standardów GS1 do oprogramowania magazynowego to kolejny krok w ewolucji SoftwareStudio, które stale dąży do dostarczania nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań dla swoich klientów.
Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio
Program magazynowo produkcyjny
SAdam

Program magazynowo produkcyjny

Oprogramowanie do produkcji magazynowej zrewolucjonizowało sposób działania magazynów, poprawiając wydajność i usprawniając procesy. To oprogramowanie może pomóc magazynom zmaksymalizować wykorzystanie ich zasobów, zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększyć produktywność.

Uprawnienia per Użytkownik
SAdam

Uprawnienia per Użytkownik

Konfigurowalne struktury uprawnień w programie magazynowym Studio WMS.net pomagają organizacjom zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do swoich danych, co jest kluczowe dla sprawnego zarządzania magazynem i operacjami logistycznymi.

Enova - księga handlowa
SAdam

Enova – księga handlowa

Moduł księga handlowa w systemie Enova to narzędzie, które zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy. Dzięki niemu można skutecznie ewidencjonować dokumenty, dokonywać księgowania oraz sporządzać deklaracje i sprawozdania zarówno bieżące, jak i okresowe.

x_tree.aspx

Transakcja tworzy hierarchiczną listę wyboru pozycji na zasadzie rozwijanego „drzewka” wyświetlane jest po lewej stronie ekranu, wybór pozycji z drzewka uruchamia wskazaną transakcję i wyświetla ją z prawej strony okna.       Elastyczność transakcji

Dokument RW Bufor
SAdam

Dokument RW Bufor

Oprogramowanie magazynowe, zwłaszcza system magazynowy Studio WMS.net od SoftwareStudio, jest kluczowym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem. Jednym z ważnych elementów tego systemu jest funkcja „Dokument RW Bufor”, która umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentami magazynowymi.

Podgląd dokumentu dostawy
SAdam

Podgląd dokumentu dostawy

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, dostępny jest funkcjonalny podgląd dokumentu dostawy, który umożliwia wygodne zarządzanie dostawami bez konieczności ich wydruku. Ten przydatny element systemu pozwala na sprawne zarządzanie dokumentacją dostaw.