Magazyn

SoftwareStudio Magazyn

ADR oznacza „Accord Dangereux Routier”, co jest francuskim terminem oznaczającym „transport drogowy towarów niebezpiecznych”. Jest to zbiór międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczny transport drogowy towarów niebezpiecznych. Przepisy mają na celu zapewnienie bezpiecznego, sprawnego i zgodnego z prawem każdego kraju transportu towarów.

Do planowania rozmieszczenia produktów we współczesnym magazynie używane są klasyczne metody klasyfikacji. Popularność tych metod wiąże się z ich prostotą i łatwością implementacji. Oprogramowanie do zarządzania magazynem przyśpiesza i automatyzuje operacje związane z rejestracją przyjęć i wydań w magazynie.

Magazynowanie towarów ADR i niebezpiecznych jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ludziom, jak i środowisku. Przestrzegając przepisów ADR, magazyny mogą pomóc zmniejszyć ryzyko wypadków i urazów, a także zapewnić właściwą utylizację materiałów niebezpiecznych. Pomaga to stworzyć bezpieczniejsze, czystsze i wydajniejsze środowisko dla wszystkich.

Wcale nie mniej ważne wydaje się zintegrowanie magazynu z resztą firmy tak, aby w każdym momencie można było liczyć na wgląd nie tylko do wszystkich niezbędnych dokumentów, ale również danych. Dzięki temu inne działy mogą wiedzieć, jak wygląda aktualna sytuacja w magazynie. Pozwala to choćby na bardziej trafne szacowanie czasu oczekiwania na realizację zamówień w okresach, w których napływa ich więcej niż zazwyczaj.

Metody te opierają się na kilku systemach: RS (Random Storage) – dowolne miejsce składowania; COLS (Closest Open Location Storage) – najbliższe wolne miejsce składowania; DS (Dedicated Storage) – stałe miejsce składowania; CS (Class-based Storage) – składowanie w oparciu o klasy.

Oprogramowanie oraz sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem. Oznaczenia magazynowe występują w postaci: etykiet do oznaczania trawersów lub profili regałów magazynowych – magnetycznych, stosowanych głównie przy oznakowaniu tymczasowym, ale także samoprzylepnych – mocowanych na stałe – jako oznaczenie konkretnych miejsc np. paletowych. Ułatwia to organizację i usprawnia inwentaryzację. Etykiety mogą zawierać na sobie różne kody, napisy czy grafiki.

ADR i magazynowanie towarów niebezpiecznych idą w parze. Magazyny specjalnie zaprojektowane do przechowywania towarów niebezpiecznych muszą spełniać określone normy i przepisy określone przez ADR. Obejmuje to posiadanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego, systemów wentylacji i oznakowania bezpieczeństwa. Dodatkowo magazyn powinien być regularnie kontrolowany pod kątem zgodności z najnowszymi przepisami i normami bezpieczeństwa.

Głównym celem magazynowania ADR i towarów niebezpiecznych jest zmniejszenie ryzyka wypadków i urazów spowodowanych transportem i magazynowaniem materiałów niebezpiecznych. W tym celu magazyny powinny zadbać o to, aby towary były składowane w odpowiednich pojemnikach i odpowiednio oznakowane. W ten sposób każdy, kto ma do czynienia z towarem, dokładnie wie, co jest przechowywane i jak należy się z tym obchodzić.

Kolejnym ważnym aspektem magazynowania ADR i towarów niebezpiecznych jest właściwa utylizacja wszelkich materiałów niebezpiecznych. Obejmuje to wszelkie odpady powstałe w wyniku przechowywania lub transportu towarów. Ważne jest, aby wszystkie odpady były utylizowane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

Współpraca SoftwareStudio z GS1 Polska jest kolejnym krokiem w kierunku doskonałości usług i dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla sektora magazynowego. Dzięki temu partnerstwu SoftwareStudio kontynuuje rozwój swojego oprogramowania magazynowego WMS.net, zapewniając klientom wysoką jakość, efektywność i konkurencyjność w zarządzaniu ich magazynami.

Warehouse Management System magazyn tkanin

Magazyn tkanin

Magazynowanie tkanin, czyli towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach.

Oprogramowanie magazynowe

Magazyn

Jak szybko wdrożyć magazyn w swoim magazynie? Pora więc opisać oprogramowanie WMS.net. Zastosowanie systemów WMS.net i WAPRO MAG w magazynie wysokiego składowania przynosi wiele korzyści, wpływając pozytywnie na wydajność, precyzję i efektywność operacji magazynowych.

Magazyn Palet

WMS.net to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia kompleksowe zarządzanie magazynem. Dzięki niemu można skutecznie kontrolować przyjmowanie i wydawanie towarów, a także ewidencjonować i rozliczać nośniki logistyczne. Program jest bardzo użyteczny w przypadku magazynów, w których korzysta się głównie z palet. Wbudowana funkcjonalność systemu pozwala na precyzyjne monitorowanie ilości dostępnych palet, ich lokalizacji oraz historii przemieszczeń.

system magazynowy platformy

Ważenie palet

Standardowo wagi paletowe wyświetlają informację o odczycie masy na wyświetlaczach, można jednak wykorzystać nowoczesne rozwiązania pozwalające na porównanie rzeczywistej masy palety z masą wynikającą z dokumentu magazynowego.

Magazyn narzędzi

Magazyn narzędzi

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Magazyn narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp.

Program obsługi magazynu

Magazyn – ewidencja papieru w rolkach

Większość programów magazynowych dostępnych na rynku skupia się na ewidencji ilościowej w sztukach czy kilogramach produktu i ich wyceną księgową. Często brak jest specjalistycznych rozwiązań ułatwiających ewidencję magazynową dla specyficznych produktów takich jak papier czy folie magazynowe w postaci rolek.

WMS Android

Windows Azure – Witryny sieci WEB

Witryny można szybko i łatwo wdrażać w środowisku chmury o wysokim stopniu skalowalności, które umożliwia rozpoczęcie od małej witryny i skalowanie wraz ze wzrostem natężenia ruchu.

program magazynowy inwentaryzacja

Inwentaryzacja w programie WMS

Zarządzanie zapasami jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu zarządzania magazynem (WMS). Dzięki odpowiedniej funkcjonalności zapasów system WMS może pomóc w zarządzaniu poziomami zapasów, śledzeniu ruchów zapasów i dostarczaniu dokładnych danych o zapasach.

DEMO Magazyn

Oprogramowanie do zarządzania magazynem ADR
DEMO