Nowy dokument PW

Nowy dokument PW

Dokument PW jest istotnym narzędziem, które umożliwia śledzenie przyjętych towarów oraz utrzymywanie dokładnej ewidencji ilościowej. W systemie magazynowym Studio WMS.net, tworzenie nowego dokumentu PW jest prostym procesem, który można z łatwością przeprowadzić za pomocą dedykowanego modułu.

Tworzenie Dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego (PW) w Systemie Magazynowym Studio WMS.net

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, proces przyjmowania towarów do magazynu jest kluczowy dla prawidłowego zarządzania zapasami. Jednym z etapów tego procesu jest tworzenie nowego dokumentu PW, czyli Przyjęcia Wewnętrznego.

Aby utworzyć nowy dokument PW, użytkownik musi wybrać opcję „Nowy dokument PW” w programie magazynowym. Następnie system umożliwia wprowadzenie niezbędnych danych, takich jak:

 • Data przyjęcia: Określenie daty, kiedy towar zostaje przyjęty do magazynu.
 • Numer dokumentu: Nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego dokumentowi.
 • Kontrahent: Wybór dostawcy lub innej jednostki, od której pochodzi przyjęty towar.
 • Pozycje towarowe: Dodanie pozycji towarowych, czyli produktów, które zostają przyjęte. Dla każdej pozycji podaje się ilość oraz ewentualnie inne dane identyfikacyjne.
 • Inne informacje: Dodatkowe informacje lub uwagi, które mogą być istotne dla procesu przyjmowania.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, użytkownik może zatwierdzić dokument PW. System magazynowy Studio WMS.net automatycznie aktualizuje stan magazynowy, uwzględniając ilość przyjętego towaru.

Dodatkowo, program magazynowy umożliwia śledzenie historii dokumentów PW, co jest przydatne w przypadku audytów lub analizy przepływu towarów w magazynie.

Podsumowując, tworzenie nowego dokumentu PW w systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest kluczowym etapem procesu przyjmowania towarów do magazynu. Dzięki temu narzędziu można dokładnie rejestrować przyjęte produkty, co pozwala na skuteczne zarządzanie zapasami i utrzymanie precyzyjnej ewidencji ilościowej.

Tworzenie Dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego (PW) w Systemie Magazynowym Studio WMS.net

Znaczenie procesu przyjmowania towarów

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, proces przyjmowania towarów do magazynu jest kluczowy dla prawidłowego zarządzania zapasami. Jednym z etapów tego procesu jest tworzenie nowego dokumentu PW, czyli Przyjęcia Wewnętrznego.

Rola Dokumentu PW

Dokument PW jest istotnym narzędziem, które umożliwia śledzenie przyjętych towarów oraz utrzymywanie dokładnej ewidencji ilościowej. W systemie magazynowym Studio WMS.net, tworzenie nowego dokumentu PW jest prostym procesem, który można z łatwością przeprowadzić za pomocą dedykowanego modułu.

Kroki tworzenia Dokumentu PW

Aby utworzyć nowy dokument PW, użytkownik musi wybrać opcję „Nowy dokument PW” w programie magazynowym. Następnie system umożliwia wprowadzenie niezbędnych danych, takich jak:

 • Data przyjęcia: Określenie daty, kiedy towar zostaje przyjęty do magazynu.
 • Numer dokumentu: Nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego dokumentowi.
 • Kontrahent: Wybór dostawcy lub innej jednostki, od której pochodzi przyjęty towar.
 • Pozycje towarowe: Dodanie pozycji towarowych, czyli produktów, które zostają przyjęte. Dla każdej pozycji podaje się ilość oraz ewentualnie inne dane identyfikacyjne.
 • Inne informacje: Dodatkowe informacje lub uwagi, które mogą być istotne dla procesu przyjmowania.

Finalizacja procesu

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, użytkownik może zatwierdzić dokument PW. System magazynowy Studio WMS.net automatycznie aktualizuje stan magazynowy, uwzględniając ilość przyjętego towaru.

Monitoring i Historia

Dodatkowo, program magazynowy umożliwia śledzenie historii dokumentów PW, co jest przydatne w przypadku audytów lub analizy przepływu towarów w magazynie.

Podsumowując, tworzenie nowego dokumentu PW w systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest kluczowym etapem procesu przyjmowania towarów do magazynu. Dzięki temu narzędziu można dokładnie rejestrować przyjęte produkty, co pozwala na skuteczne zarządzanie zapasami i utrzymanie precyzyjnej ewidencji ilościowej.

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania dokumentu PW.

Aktywne funkcje w formularzu:

 • ZAPISZ – polecenie zapisuje dokument ze statusem zatwierdzony. Po zapisaniu dokumentu wyświetlony zostaje rejestr Dokumenty PW zatwierdzone.
 • DO BUFORA – polecenie zapisuje dokument ze statusem w buforze. Po zapisaniu dokumentu zostaje wyświetlony rejestr Dokumenty PW bufor.
 • ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania dokumentu.

Zakładki formularza dopisania dokumentu:

 • DOKUMENT PW – zakłada zawiera pola z danymi nagłówkowymi dokumentu.
 • POZYCJE – w zakładce dopisywane i wyświetlane są pozycje dokumentu.
 • CECHY
 • UWAGI – w zakładce są wyświetlane i dopisywane uwagi do dokumentu. Rozwiązanie opisane zostało na stronie Uwagi.
 • ZAŁĄCZNIKI – zakładka wyświetla formularz dopisania załączników. Opis funkcjonalności zawiera strona Załączniki.

Zakładka DOKUMENT PW

pw_dopisanie

Pola zakładki:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – domyślna wartość PW. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data dopisania dokumentu. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

pw_dopisanie_pozycje

W zakładce dopisywane są nowe pozycje dokumentu oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • RODZAJ POZYCJI – pole obsługiwane prze skorowidz. Rodzaje pozycji dokumentu PW: Nowa paleta, Dodaj do palety. Wybór rodzaju pozycji Nowa paleta wyświetla dodatkowe pole LOKALIZACJA. Pozycja zostaje dopisana z nadaniem nowego numeru palety. Po wybraniu rodzaju pozycji Dodaj do palety wyświetlane jest dodatkowe pole PALETA / LOKALIZACJA.
 • PALETA / LOKALIZACJA – pole wyświetlane dla rodzaju pozycji Dodaj do palety. W polu wybierana jest paleta do której ma zostać zapisane przyjęcie towaru.
 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki kontrahenta i magazynu wybranego w zakładce DOKUMENT PW.
 • LOKALIZACJA – skorowidz lokalizacji. Pole wyświetlane dla rodzaju pozycji Nowa paleta.
 • NUMER SERII – numer seryjny asortymentu.
 • DATA WAŻNOŚCI
 • DATA PRODUKCJI
 • ILOŚĆ
 • UWAGI – uwagi dla pozycji dokumentu

Pozycja jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DODAJ. Program blokuje dopisanie pozycji jeśli nie zostanie wybrany asortyment i pole ILOŚĆ jest puste lub ilość równa się 0. Komunikat o błędach dotyczących danych wyświetlany jest w dolnym pasku formularza. Po prawidłowym dopisaniu pozycji, wartości w polach formularza są usuwane; dopisana pozycja zostaje wyświetlona w tabeli.

Pozycje dokumentu są usuwane w trybie tabelarycznym – przez użycie klawisza <Delete> dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o wykonanie operacji. Usunięcie pozycji  polega na zapisaniu jej ze statusem: usunięta.

Motorola MC9190-G
SAdam

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych.

Excel import danych do bazy SQL
SAdam

Excel import danych do bazy SQL

Jeśli chcesz przenieść dane z arkusza kalkulacyjnego Excel do bazy danych SQL, proces ten jest zaskakująco prosty. Excel jest w rzeczywistości świetną platformą do importowania danych, ponieważ ma wiele narzędzi i funkcji, które sprawiają, że proces ten jest niezwykle prosty. W tym artykule wyjaśnimy kroki związane z importowaniem danych z programu Excel do bazy danych SQL.

Role i użytkownicy
CMMS

Role i użytkownicy

Studio WMS.net to rozwiązanie o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, które umożliwia podział użytkowników na różne role. Dzięki temu każdy użytkownik ma dostęp tylko do tych funkcji i operacji, które są niezbędne do wykonywania jego zadań. To gwarantuje, że nikt nie będzie miał dostępu do informacji ani operacji, do których nie jest uprawniony.

Nowy dokument PW

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, proces przyjmowania towarów do magazynu jest kluczowy dla prawidłowego zarządzania zapasami. Jednym z etapów tego procesu jest tworzenie nowego dokumentu PW, czyli Przyjęcia Wewnętrznego.
DEMO

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania. Do wyświetlania listy wykorzystywana jest systemowa konfiguracja role_sys/x_grid.aspx?refno=SQL_MENU_SYS która pozwala dopisywać i edytować dane w tabeli. PROGRAM MAGAZYNOWY OfertaOprogramowanie magazynowe to

Android WMS przyjęcie z zamówienia
SAdam

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie dla logistyki magazynowej. Umożliwia efektywne zarządzanie magazynem. Wykorzystuje technologię Android WMS. Dzięki niej proces przyjęcia towaru z zamówienia jest prosty i intuicyjny. W pierwszym kroku używa się terminala przenośnego z systemem Android.

role_doc

Folder zawierający zestaw transakcji związanych z obsługą modułu Studio Dokumenty.net działającym na platformie StudioSystem. Treść odpowiedzi serwera najczęściej przekazywana jest w formatach XML, JSON lub czystym tekstem. PROGRAM MAGAZYNOWY Dokumenty składowaniaProgram magazynowy WMS.net oferuje wygodny

Nowy dokument PW

Nowy dokument PW

Dokument PW jest istotnym narzędziem, które umożliwia śledzenie przyjętych towarów oraz utrzymywanie dokładnej ewidencji ilościowej. W systemie magazyn...
Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor są nieodłączną częścią systemu WMS oferowanego przez SoftwareStudio. Pozwalają one na bieżące monitorowanie i kontrolowanie przyjęcia...
Dokumenty PW zatwierdzone

Dokumenty PW zatwierdzone

Proces przyjmowania towarów do magazynu jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania zapasami. W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym p...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...