Transakcja do działania wymaga podania listy parametrów.

Parametr