Wyświetlanie większości informacji z bazy danych realizowane jest za pomocą standardowej tabeli z określonymi funkcjonalnościami. Realizuje się to prawie zawsze za pomocą uniwersalnej transakcji role_sys\x_grid.aspx

Transakcja x_grid.aspx to chyba najbardziej rozbudowana funkcjonalnie transakcja z folderu systemowego, posiadająca ogromne możliwości konfiguracyjne, które przygotowuje się za pomocą transakcji  adm_x_zestawienia.aspx

Ponadto za pomocą transakcji adm_x_zestawienia.aspx można konfigurować ustawienia pod transakcję x_insert_update.aspx

Dostęp do transakcji jest z poziomu modułu KONFIGURACJA sekcja Widoki SQL

adm_x_zestawienia