adm_x_zestawienia.aspx

program magazynowy zestawienia

SoftwareStudio adm_x_zestawienia.aspx

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Wyświetlanie większości informacji z bazy danych realizowane jest za pomocą standardowej tabeli z określonymi funkcjonalnościami. Realizuje się to prawie zawsze za pomocą uniwersalnej transakcji role_sys\x_grid.aspx

Transakcja x_grid.aspx to chyba najbardziej rozbudowana funkcjonalnie transakcja z folderu systemowego, posiadająca ogromne możliwości konfiguracyjne, które przygotowuje się za pomocą transakcji  adm_x_zestawienia.aspx

Ponadto za pomocą transakcji adm_x_zestawienia.aspx można konfigurować ustawienia pod transakcję x_insert_update.aspx

Dostęp do transakcji jest z poziomu modułu KONFIGURACJA sekcja Widoki SQL

adm_x_zestawienia

 

 

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

program do magazynu
SAdam

WMS program magazynowy

WMS program możesz wybrać kierując się kryterium jakościowym lub cenowym. Jeżeli cena jest ważna to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem. Wówczas raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. Kolektory danych z systemem Android także mogą używać WMS program magazynowy. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej.

Programy magazynowe SQL
SAdam

Gospodarka magazynowa

W Twoim magazynie gospodarka magazynowa to działalność, w skład której wchodzą związane z przechowywaniem zapasów zadania ekonomiczne, środki oraz czynności techniczne i organizacyjne. Termin ten można odnieść zarówno do poszczególnych przedsiębiorstw, jak i szerzej, np.

kod kreskowy
magazyn wysokiego składowania

Programy magazynowe

Dowolna liczba magazynów, towarów, kontrahentów, definiowanie własnych wydruków dokumentów. Ustalanie stanów alarmowych według zadanego kryterium dla towarów. 10 powodów, aby wdrożyć cechy wyróżniające program magazynowy !

program magazynowy system magazynowy panel WMS
SAdam

x_run.aspx

Transakcja pozwala na uruchamianie wybranej innej transakcji dodając do niej wartości zdefiniowanych parametrów przekazanych przez użytkownika.     Uruchamianie Wywołanie transakcji x_run.aspx wymaga podania parametrów: kod, run. Parametry params i refno są opcjonalne ich występowanie

kolektor danych w magazynie terminal
SAdam

Terminal

Sekcja przeznaczona do zarządzania i konfigurowania modułu TERMINAL. Z tego poziomu określa się uprawnienia użytkowników programu oraz buduje się menu.

program magazynowy zestawienia
SAdam

adm_x_zestawienia.aspx

Wyświetlanie większości informacji z bazy danych realizowane jest za pomocą standardowej tabeli z określonymi funkcjonalnościami. Realizuje się to prawie zawsze za pomocą uniwersalnej transakcji role_sys\x_grid.aspx Transakcja x_grid.aspx to chyba najbardziej rozbudowana funkcjonalnie transakcja z folderu