Transakcja powiązana z adm_x_zestawienia.aspx, służy do precyzyjnego zdefiniowania kolumn dla transakcji x_grid, lub obiektów dla transakcji x_details.aspx i x_insert_update.aspx

Uruchamiana jest z poziomu modułu KONFIGURACJA dla widoków oraz informacji szczegóły details jak i insert – update.

edytuj kolumny

Działa w dwóch trybach:

 • edycja bieżących ustawień kolumn
 • autogenerowanie kolumn na podstawie zapytania SELECT do bazy SQL, przed wyświetleniem okna transakcji wykonywana jest procedura która sprawdza jakie kolumny zwraca zapytanie SELECT i automatycznie generuje domyślne ustawienia kolumn na podstawie zapytania.

adm_x_zestawienia_kolumny

 

Każda kolumna ma zdefiniowany oddzielny wiersz który posiada właściwości zapisane z oddzielnych kolumnach. Wdrożeniowiec zmieniając ustawienia parametrów decyduje o tym co i jak będzie wyświetlane w oknie użytkownika.

 • KOLEJNOŚĆ
 • NAZWA KOLUMNY
 • TYTUŁ
 • SZEROKOŚĆ
 • WIDOCZNA
 • KLUCZ DOMYŚLNY
 • SORTUJ WG KOLUMNY
 • SORTUJ KOLUMNĘ GRUPOWĄ
 • TYP KOLUMNY
 • KOLUMNA FLAGA
 • SPOSÓB FORMATOWANIA
 • WYRÓWNANIE
 • ODSTĘP LEWY
 • ODSTĘP PRAWY
 • KOLOR TŁA
 • KOLOR TŁA WG KOLUMNY
 • TEKST NULL
 • SPOSÓB FILTROWANIA
 • FUNKCJA AGREGACJI
 • MULITLINE
 • POGRUBIENIE
 • WŁĄCZONA EDYCJA
 • GRUPUJ WG KOLUMNY
 • GRUPOWANIE ROZWINIĘTE
 • SYSTEMOWE