program magazynowy zestawienia

SoftwareStudio adm_x_zestawienia_kolumny.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Transakcja powiązana z adm_x_zestawienia.aspx, służy do precyzyjnego zdefiniowania kolumn dla transakcji x_grid, lub obiektów dla transakcji x_details.aspx i x_insert_update.aspx

Uruchamiana jest z poziomu modułu KONFIGURACJA dla widoków oraz informacji szczegóły details jak i insert – update.

edytuj kolumny

Działa w dwóch trybach:

 • edycja bieżących ustawień kolumn
 • autogenerowanie kolumn na podstawie zapytania SELECT do bazy SQL, przed wyświetleniem okna transakcji wykonywana jest procedura która sprawdza jakie kolumny zwraca zapytanie SELECT i automatycznie generuje domyślne ustawienia kolumn na podstawie zapytania.

adm_x_zestawienia_kolumny

 

Każda kolumna ma zdefiniowany oddzielny wiersz który posiada właściwości zapisane z oddzielnych kolumnach. Wdrożeniowiec zmieniając ustawienia parametrów decyduje o tym co i jak będzie wyświetlane w oknie użytkownika.

 • KOLEJNOŚĆ
 • NAZWA KOLUMNY
 • TYTUŁ
 • SZEROKOŚĆ
 • WIDOCZNA
 • KLUCZ DOMYŚLNY
 • SORTUJ WG KOLUMNY
 • SORTUJ KOLUMNĘ GRUPOWĄ
 • TYP KOLUMNY
 • KOLUMNA FLAGA
 • SPOSÓB FORMATOWANIA
 • WYRÓWNANIE
 • ODSTĘP LEWY
 • ODSTĘP PRAWY
 • KOLOR TŁA
 • KOLOR TŁA WG KOLUMNY
 • TEKST NULL
 • SPOSÓB FILTROWANIA
 • FUNKCJA AGREGACJI
 • MULITLINE
 • POGRUBIENIE
 • WŁĄCZONA EDYCJA
 • GRUPUJ WG KOLUMNY
 • GRUPOWANIE ROZWINIĘTE
 • SYSTEMOWE

 

 

adm_x_zestawienia_kolumny.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

3PL logistyka kontraktowa
CMMS

Kartoteki kontrahentów

KARTOTEKI KONTRAHENTÓW, ewidencja maszyn i urządzeń, obrót magazynowy wymagają przypisania (określenia) kontrahenta z jakim powiązane jest dane zdarzenie. Kontrahentem jest zarówno dostawca, producent jak i odbiorca – pracownik.

system magazynowy kalendarz
SAdam

Organizacja czasu pracy

Zarządzanie czasem jest pojęciem dość złożonym, pod którym można rozumieć wiele procesów nakierowanych na to, aby zajęcia realizowane przez człowieka były bardziej efektywny i skuteczna zarazem, wraz z wyeliminowaniem pomyłek czy zapomnień.

Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server
SAdam

Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server

Przesyłanie danych z pliku Excel do bazy danych WMS ma kilka zalet. Po pierwsze, może pomóc usprawnić proces zarządzania i śledzenia zapasów. Dodatkowo może pomóc zredukować liczbę błędów, ponieważ wszystkie dane są dokładnie formatowane przed przesłaniem do bazy danych WMS. Wreszcie, może pomóc poprawić wydajność, ponieważ wszystkie niezbędne dane są szybko i łatwo dostępne.

system WMS Niedobory inwentaryzacyjne
SAdam

Niedobory inwentaryzacyjne

Dokumenty inwentaryzacyjne są odpowiedzialne za rejestrowanie nadwyżek i niedoborów podczas inwentaryzacji. W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych, które są generowane podczas zamknięcia arkusza spisu z natury.

Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS
SAdam

Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

W programie magazynowym Studio WMS.net, konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS jest kluczowym etapem. Logowanie do zdalnego pulpitu jest weryfikowane poprzez nazwę użytkownika i hasło serwera Windows. To właśnie na podstawie tych danych użytkownik terminala uzyskuje dostęp do serwera. Jednak nie oznacza to automatycznie, że ma on pełne uprawnienia do korzystania z programu WMS.

SAdam

Wydruk dokumentu dostawy

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.