Transakcja przeznaczona do przeglądania, edycji lub dopisywania stanów liczników dla dokumentów i kartotek.

Dostęp do transakcji jest z poziomu modułu ADMINISTRATOR opcja NUMERACJA.

Licznikiem w programach na platformie StudioSystem nazywa się zbiór identyfikatorów typów dokumentów i zapisanych numerów ostatnio wystawionego numeru w danym okresie.

adm_liczniki

 

Tabela liczników wypełnia się automatycznie w momencie, gdy dopisywany jest dokument lub kartoteka, wykorzystująca mechanizm automatycznej numeracji. Tabela liczników składa się z następujących kolumn:

  • AKTYWNE
  • OPIS
  • PRZED – przedrostek, czyli kod zapisany przed numerem dokumentu
  • NUMER – ostatnio nadany numer dla danego typu dokumentu
  • PO – dodatkowy identyfikator dodawany po numerze kolejnym dokumentu
  • ROK – numer roku ewidencyjnego
  • TERMIN – wskazanie do jakiego dnia będzie obowiązywać numeracja dokumentów, po tej dacie zostanie dopisany nowy rekord do tabeli liczników i numeracja rozpocznie się od numeru 1