adm_licznik.aspx

system WMS licznik

SoftwareStudio adm_licznik.aspx

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Transakcja przeznaczona do przeglądania, edycji lub dopisywania stanów liczników dla dokumentów i kartotek.

Dostęp do transakcji jest z poziomu modułu ADMINISTRATOR opcja NUMERACJA.

Licznikiem w programach na platformie StudioSystem nazywa się zbiór identyfikatorów typów dokumentów i zapisanych numerów ostatnio wystawionego numeru w danym okresie.

adm_liczniki

 

Tabela liczników wypełnia się automatycznie w momencie, gdy dopisywany jest dokument lub kartoteka, wykorzystująca mechanizm automatycznej numeracji. Tabela liczników składa się z następujących kolumn:

  • AKTYWNE
  • OPIS
  • PRZED – przedrostek, czyli kod zapisany przed numerem dokumentu
  • NUMER – ostatnio nadany numer dla danego typu dokumentu
  • PO – dodatkowy identyfikator dodawany po numerze kolejnym dokumentu
  • ROK – numer roku ewidencyjnego
  • TERMIN – wskazanie do jakiego dnia będzie obowiązywać numeracja dokumentów, po tej dacie zostanie dopisany nowy rekord do tabeli liczników i numeracja rozpocznie się od numeru 1

 

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Obsługa magazynowa sklepów internetowych
SAdam

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna Wyprowadzenie usług informatycznych na zewnątrz (Obsługa informatyczna firmy) pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki.

program-magazynowy-online
SAdam

Program magazynowy online

Internetowy program magazynowy pozwala na pracę przez przeglądarkę internetową (Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer czy Safarii) to oprogramowanie dedykowane do pracy w magazynie, pozbawiony jest nadmiarowych funkcji handlowych, wystawiania faktur czy księgowości. Mimo, że program działa online to może być instalowany na własnych serwerach lub korzystać z zasobów chmury prywatnej SoftwareStudio. Podstawą platformy WMS.net jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery, baza danych Microsoft SQL Server. Jednak ważne są także moduły na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

program magazynowy
SAdam

Jaki program magazynowy?

Oprogramowanie oraz sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem. System zarządzania magazynem obejmuje wszystkie istotne z punktu widzenia kierownika magazynu operacje i ich ewidencję.

system WMS Przesunięcia zmiana lokalizacji
Joanna Ciebień

Przesunięcia (zmiana lokalizacji)

Dokumenty zmiany lokalizacji (typ ZL) mogą być dopisane bezpośrednio w programie lub przez terminal. Dla przesunięcia może być dopisana dyspozycja przesunięcia, która realizowana jest przez terminal.

Program magazynowy Najnowsze wpisy
SAdam

szukaj.aspx kod

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją. Przeszukiwanie list definiowanych Transakcja szukaj.aspx pozwala na tworzenie listy do przeszukiwania na podstawie zdefiniowanej w słowniku sekcja ZESTAWIENIA kod SEL – listy

system magazynowy aplikacja magazynowa załączniki
SAdam

Załączniki do kartoteki palet

  Opcja pozwala na podgląd oraz dopisanie załączników i zdjęć do wybranej kartoteki palet. Kliknięcie na wybraną miniaturkę załącznika daje możliwość jego podglądu. Transakcja x_zalacznik.aspx