x_grid_skorowidze_source.aspx

x_grid_skorowidze_source.aspx

W programie magazynowym Studio System istnieje funkcja, która umożliwia wyświetlanie danych źródłowych z bazy w sposób dynamiczny. Ta funkcja nazywa się "x_grid_skorowidze_source.aspx" i pełni ważną rolę w dostępie do danych magazynowych.

Dynamiczne wyświetlanie danych źródłowych z programem magazynowym Studio System

Głównym zadaniem tej transakcji jest umożliwienie użytkownikowi przeglądania danych źródłowych z bazy danych na podstawie wprowadzonego zapytania SQL. Dzięki temu, użytkownik może uzyskać dostęp do konkretnych informacji z magazynu, które są istotne dla jego pracy.

Co ważne, widok dynamicznie budowanej tabeli pozwala na wygodne i intuicyjne przeglądanie danych. Użytkownik może dostosować wyświetlone kolumny do swoich potrzeb, co czyni pracę z danymi bardziej efektywną.

Transakcja „x_grid_skorowidze_source.aspx” jest przykładem funkcji, która czyni program magazynowy Studio System bardziej elastycznym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki niej zarządzanie danymi źródłowymi staje się prostsze i bardziej efektywne.

Dynamiczne wyświetlanie danych źródłowych w programie magazynowym Studio System

Program magazynowy Studio System umożliwia dynamiczne wyświetlanie danych źródłowych z bazy danych. Do tego celu służy transakcja „x_grid_skorowidze_source.aspx”.

Zadania transakcji

Głównym zadaniem transakcji „x_grid_skorowidze_source.aspx” jest umożliwienie użytkownikowi przeglądania danych źródłowych z bazy danych na podstawie wprowadzonego zapytania SQL. Zapytanie to może zawierać dowolne kryteria, które pozwalają na wyfiltrowanie danych, które są interesujące dla użytkownika.

Wygląd danych

Dane wyświetlane przez transakcję „x_grid_skorowidze_source.aspx” są przedstawiane w formie dynamicznej tabeli. Użytkownik może dostosować widok tabeli, wybierając wyświetlane kolumny i ich kolejność.

Korzyści

Transakcja „x_grid_skorowidze_source.aspx” oferuje szereg korzyści, w tym:

  • Elastyczne filtrowanie danych
  • Wygodne przeglądanie danych
  • Możliwość dostosowania widoku danych do indywidualnych potrzeb

Podsumowanie

Transakcja „x_grid_skorowidze_source.aspx” to przydatne narzędzie, które pozwala na dynamiczne wyświetlanie danych źródłowych w programie magazynowym Studio System. Dzięki niej użytkownik może łatwo uzyskać dostęp do konkretnych informacji, które są istotne dla jego pracy.

Pozwala wyświetlić dane źródłowe z bazy w dynamicznie budowanym widoku (tabeli) na podstawie wprowadzone zapytania SQL

x_grid_skorowidze_source

Przykładowo wpiszemy polecenie SQL „SELECT * FROM KNKON”

i klikniemy przycisk wyświetl, otrzymamy tablę z danymi

x_grid_skorowidze_source knkon

Drugim zastosowaniem transakcji x_grid_skorowidze_source.aspx jest wyświetlenie danych źródłowych dla wybranej tabeli w opcji dokumentacja

x_grid_skorowidze_source dokumentacja

Program sprawdza czy w wybranej tabeli występuje kolumna DDOWOD, jeżeli tak to wyświetla pytanie o przedział czasowy. Domyślnie proponuje wyświetlenie 100 rekordów.

x_grid_skorowidze_source dokumentacja 1
x_grid_skorowidze_source dokumentacja 2
Wskazówki dotyczące wyglądu i treści
program WMS

Wskazówki dotyczące wyglądu i treści

Udostępnij użytkownikom mapę witryny z linkami, które wskazują ważne części Twojej witryny. Jeżeli mapa witryny zawiera ponad 100 linków, warto podzielić ją na kilka oddzielnych stron. Utwórz witrynę, która jest przydatna i zawiera wiele informacji. Jej strony powinny przedstawiać treść w sposób przejrzysty i dokładny.

Microsoft SQL Reporting Services
SAdam

Microsoft SQL Reporting Services

W dynamicznym świecie zarządzania danymi, Microsoft SQL Reporting Services (SSRS) staje się kluczowym narzędziem dla firm poszukujących efektywnych rozwiązań w zakresie raportowania i analizy danych magazynowych. Jako integralna część Microsoft SQL Server, SSRS oferuje bogaty zestaw funkcji umożliwiających tworzenie, zarządzanie i dystrybucję zaawansowanych raportów.

Aplikacja Etykiety Logistyczne kody kreskowe
Adam Potomski

Aplikacja Etykiety Logistyczne

Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1.

x_grid_skorowidze_source.aspx

Głównym zadaniem tej transakcji jest umożliwienie użytkownikowi przeglądania danych źródłowych z bazy danych na podstawie wprowadzonego zapytania SQL. Dzięki temu, użytkownik może uzyskać dostęp do konkretnych informacji z magazynu, które są istotne dla jego pracy.
DEMO
Magazyn » Przyjęcie zewnętrzne PZ » Nowe przyjęcie PZ
SAdam

Nowe przyjęcie PZ

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net zapewnia łatwą i wydajną obsługę magazynu. Jedną z kluczowych funkcji tego oprogramowania magazynowego jest możliwość tworzenia nowych dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ.

Zlecenia otwarte - składowanie
Joanna Ciebień

Zlecenia otwarte – składowanie

Zlecenia otwarte to te, które są jeszcze w trakcie przyjęcia i czekają na przetworzenie. Możemy zobaczyć je w rejestrze, gdzie wyświetlają się zlecenia przyjęcia, dla których już wygenerowano dokumenty PZ i są gotowe do przeniesienia do strefy przyjęcia.

Zlecenia wydania
Joanna Ciebień

Zlecenia wydania

Studio WMS.net, stworzone przez firmę SoftwareStudio, to potężne i zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które ma za zadanie zrewolucjonizować zarządzanie Twoim magazynem. Nasza aplikacja WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia Ci kontrolowanie, nadzorowanie i optymalizowanie wszelkich procesów związanych z przechowywaniem i wydawaniem towarów.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...