Administrator ma z poziomu programu przeglądać listę zainstalowanych w folderze aplikacji list plików. Transakcja pozwalająca na przeglądanie listy plików nazwy się adm_pliki i dostępna jest z poziomu programu moduł ADMINISTRATOR.

adm_pliki

 

 

Pliki są pogrupowane wg folderów w których się znajdują. Przeglądanie listy plików ograniczone jest zasadniczo do folderów plików graficznych (ikonek) oraz folderów z transakcjami dla użytkowników programu.

adm_pliki_grouped

 

Listę plików można wyświetlać rozwijając grupę (folder), np. dla folderu role_crm

adm_pliki_folder_role_crm

 

Pliki odczytywane są z folderów i zapisywana jest o tym informacja w bazie danych SQL w tabeli x_pliki.

Tabela zawiera dynamicznie obliczaną informację o wykorzystaniu pliku (transakcji) w konfiguracji systemu, jako krotność wystąpień odwołań.

Przykładowo na ekranie powyżej widać, że transakcja dpcrm_insert.aspx jest wykorzystywana w 9 różnych miejscach konfiguracji platformy StudioSystem. Z tego poziomu możemy sprawdzić gdzie występują te odwołania klikając na polecenie Wykorzystanie Pliku. Program wyświetli okno z tabelą pogrupowaną wg symbolu PRX oznaczającego miejsce wykorzystania

adm_pliki_wykorzystanie

gdzie PRX:

  • BAR – oznacza pozycję menu
  • MTB – oznacza pozycję menu toolbar nad tabelą – grid.