Z programów opartych o platformę StudioSystem korzystają użytkownicy zdefiniowani i o określonych prawach. Do zarządzania listą parametrów i uprawnień wykorzystuje się transakcję adm_users.aspx. Dostęp do transakcji adm_users.aspx jest z poziomu modułu ADMINISTRATOR.

adm_users

 

 

Transakcja wyświetla listę zdefiniowanych użytkowników, którzy mogą korzystać z programu, oraz ich podstawowe ustawienia. Z poziomu tej transakcji możemy także zarządzać szczegółowymi uprawnieniami – nadawaniem uprawnień za pomocą transakcji user_cfg.aspx, listy ulubionych x_sub_menu.aspx, czy przeglądać dzienniki per użytkownik:

 • zdarzeń
 • historii operacji
 • listy błędów

 

Podstawowe dane użytkownika to tabela z kolumnami:

 • ROLA
 • AKTYWNE
 • LOGIN
 • NAZWISKO
 • IMIĘ
 • ANALITYKA
 • E-MAIL
 • TELEFON
 • STANOWISKO
 • KOMÓRKA
 • ODDZIAŁ
 • MAGAZYN
 • IDENTYFIKATOR SKANER
 • IDENTYFIKATOR KARTA RCP/KD
 • DATA WAŻNOŚCI KONTA
 • KIEROWNIK
 • KOORDYNATOR
 • MOŻE DRUKOWAĆ
 • MOŻE REJESTROWAĆ
 • MOŻE GRUPOWAĆ
 • MOŻE EKSPORTOWAĆ
 • MENU KONTEKSTOWE
 • WYSZUKIWARKA
 • DOSTĘPNE SKOROWIDZE
 • OBSŁUGIWANE TYPY KLIENTÓW
 • RODZAJ MENU
 • STRONA STARTOWA
 • SFID

 

 

Użytkownicy programu