adm_users.aspx

adm_users.aspx

Studio WMS.net to kompleksowy system magazynowy, który umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych. Jednym z kluczowych elementów tego oprogramowania jest zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, co pozwala na precyzyjną kontrolę dostępu do systemu.

Zarządzanie Użytkownikami i Uprawnieniami w Systemie WMS

W dzisiejszych czasach, skuteczne zarządzanie magazynem jest kluczowe dla efektywności działania przedsiębiorstw. W tym kontekście, oprogramowanie magazynowe odgrywa istotną rolę, a jednym z zaawansowanych rozwiązań jest Studio WMS.net, oferowane przez SoftwareStudio.

W systemach WMS, takich jak Studio WMS.net, istnieje specjalny folder o nazwie „Role_adm,” który zawiera zestaw transakcji związanych z administracją i konfiguracją platformy StudioSystem. To właśnie tu dokonuje się ważnych ustawień dotyczących użytkowników i ich praw.

Każdy użytkownik korzystający z programów opartych o platformę StudioSystem jest definiowany i ma określone prawa dostępu. W celu zarządzania tymi parametrami i uprawnieniami, używa się transakcji „adm_users.aspx.” Dostęp do tej transakcji jest możliwy z poziomu modułu ADMINISTRATOR.

Transakcja „adm_users.aspx” prezentuje listę zdefiniowanych użytkowników, którzy mają dostęp do programu, oraz ich podstawowe ustawienia. Ponadto, z poziomu tej transakcji można zarządzać szczegółowymi uprawnieniami, nadając je za pomocą transakcji „user_cfg.aspx,” a także tworzyć listy ulubionych poprzez transakcję „x_sub_menu.aspx.”

Warto także wspomnieć, że systemy klasy WMS, takie jak Studio WMS.net, pozwalają na monitorowanie aktywności użytkowników poprzez przeglądanie dzienników per użytkownik. To ważne narzędzie w zapewnianiu bezpieczeństwa i kontroli dostępu do danych magazynowych.

Zarządzanie Użytkownikami i Uprawnieniami w Systemie WMS

W obecnym świecie skuteczne zarządzanie magazynem jest niezbędne dla efektywności firm. Tutaj kluczową rolę odgrywa oprogramowanie magazynowe. Studio WMS.net, oferowane przez SoftwareStudio, jest przykładem zaawansowanego systemu.

Studio WMS.net to system magazynowy ułatwiający optymalizację procesów magazynowych. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami jest kluczowe w tym oprogramowaniu. Umożliwia to precyzyjną kontrolę dostępu do systemu.

W systemach WMS, jak Studio WMS.net, jest folder „Role_adm.” Zawiera on transakcje do zarządzania platformą StudioSystem. To tutaj ustawia się prawa użytkowników.

Każdy użytkownik platformy StudioSystem jest zdefiniowany z określonymi prawami. Do zarządzania tymi uprawnieniami służy transakcja „adm_users.aspx.” Jest ona dostępna w module ADMINISTRATOR.

Transakcja „adm_users.aspx” pokazuje listę użytkowników i ich ustawienia. Pozwala też zarządzać szczegółowymi uprawnieniami przez „user_cfg.aspx” i tworzyć listy ulubionych przez „x_sub_menu.aspx.”

Systemy WMS, jak Studio WMS.net, umożliwiają monitoring aktywności użytkowników. To pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

Podsumowując, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w systemie WMS jest kluczowe dla efektywności magazynu. Dzięki temu upoważnione osoby mają dostęp do danych i funkcji systemu, co zwiększa efektywność i bezpieczeństwo firmy.

Dane Użytkownika w Programie Magazynowym

Informacje Podstawowe o Użytkowniku

W programie magazynowym istotne są podstawowe dane użytkownika. Każdy użytkownik ma przypisaną rolę oraz status aktywności. Ponadto, każdy posiada indywidualny login, nazwisko, imię oraz adres e-mail. Ważnymi informacjami są również numer telefonu i stanowisko pracy użytkownika.

Szczegółowe Dane Użytkownika

Program magazynowy zawiera szczegółowe dane, takie jak analityka użytkownika, przynależność do komórki oraz oddziału. Informacje te są kluczowe dla właściwego zarządzania zasobami i operacjami. Dodatkowo, każdy użytkownik ma przypisany magazyn, identyfikator skaner oraz identyfikator karty RCP/KD.

Uprawnienia i Preferencje Użytkownika

Ważnym aspektem są uprawnienia użytkownika. Obejmują one możliwość drukowania, rejestrowania, grupowania i eksportowania danych. Dodatkowo, program oferuje dostosowane menu kontekstowe, wyszukiwarkę i dostępne skorowidze. Użytkownik może również obsługiwać różne typy klientów, a także wybierać rodzaj menu i stronę startową.

Zarządzanie Użytkownikami

Każdy użytkownik posiada także przypisanego kierownika i koordynatora. Te role pomagają w efektywnym zarządzaniu zespołem i procesami. Program magazynowy pozwala również na śledzenie daty ważności konta każdego użytkownika oraz jego SFID.

Podstawowe dane użytkownika to tabela z kolumnami:

 • ROLA
 • AKTYWNE
 • LOGIN
 • NAZWISKO
 • IMIĘ
 • ANALITYKA
 • E-MAIL
 • TELEFON
 • STANOWISKO
 • KOMÓRKA
 • ODDZIAŁ
 • MAGAZYN
 • IDENTYFIKATOR SKANER
 • IDENTYFIKATOR KARTA RCP/KD
 • DATA WAŻNOŚCI KONTA
 • KIEROWNIK
 • KOORDYNATOR
 • MOŻE DRUKOWAĆ
 • MOŻE REJESTROWAĆ
 • MOŻE GRUPOWAĆ
 • MOŻE EKSPORTOWAĆ
 • MENU KONTEKSTOWE
 • WYSZUKIWARKA
 • DOSTĘPNE SKOROWIDZE
 • OBSŁUGIWANE TYPY KLIENTÓW
 • RODZAJ MENU
 • STRONA STARTOWA
 • SFID

Użytkownicy programu

Podsumowując, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w systemie magazynowym, zwłaszcza tak zaawansowanym jak Studio WMS.net, jest kluczowe dla efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki temu można zapewnić, że tylko odpowiednio upoważnione osoby mają dostęp do ważnych danych i funkcji systemu, co wpływa pozytywnie na efektywność i bezpieczeństwo działania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie magazynem Online
Paulina Nijak

Zarządzanie magazynem Online

Kolektor magazynowy to mobilny komputer pełniący rolę dodatkowego modułu w magazynie wysokiego składu rozszerzający funkcjonalność systemu WMS. Magazynowy kolektor danych (terminal WiFi) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu Operacyjnego Windows CE, Windows Mobile lub Android.

Magazyn wysokiego składowania
magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania

Wraz z rozwojem globalnej gospodarki magazyny stają się coraz bardziej zautomatyzowane i złożone. Aby zapewnić wydajne i dokładne zarządzanie zapasami, magazyny muszą wykorzystywać najnowocześniejszą dostępną technologię. Oprogramowanie WMS to jedno z najpopularniejszych i najwydajniejszych rozwiązań do zarządzania zapasami w magazynie.

Androidowy program magazynowy
SAdam

Androidowy program magazynowy

Androidowy program magazynowy w ofercie SoftwareStudio. Dostępny jest w ofercie SoftwareStudio Androidowy program magazynowy. Im większym dysponujemy magazynem, tym dłuższa jest droga pokonywana przez urządzenia oraz pracowników. W efekcie wyższy jest ostateczny koszt operacji magazynowych.

adm_users.aspx

W dzisiejszych czasach, skuteczne zarządzanie magazynem jest kluczowe dla efektywności działania przedsiębiorstw. W tym kontekście, oprogramowanie magazynowe odgrywa istotną rolę, a jednym z zaawansowanych rozwiązań jest Studio WMS.net, oferowane przez SoftwareStudio.
DEMO
Statyczne SubMenu
SAdam

Statyczne SubMenu

W ramach konfiguracji submenu statycznego w programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość definiowania zapytań SQL, które mają zwracać określone wartości. Jest to przydatne narzędzie do dostosowywania interfejsu systemu magazynowego do własnych potrzeb.

Oprogramowanie Terminala
SAdam

Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala mobilnego w magazynie Studio WMS.net stanowi niezbędny element gospodarki magazynowej, zwłaszcza w przypadku magazynów wysokiego składowania. Od 2008 roku firma SoftwareStudio świadczy usługi związane z oprogramowaniem magazynowym, a w 2015 roku wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania oparte na systemie Android.

Eksport danych
SAdam

Eksport danych

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net posiada wiele funkcji, w tym funkcję eksportu danych. Aby uruchomić eksport danych, wystarczy kliknąć przycisk znajdujący się w dolnym pasku ekranu. Program umożliwia eksport danych do pliku w wybranym formacie. Gdy wybierzesz odpowiednie polecenie (ikony), pojawi się lista parametrów eksportu danych. Domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNE, co oznacza, że dane z głównej tabeli zostaną wyeksportowane.

adm_users.aspx

adm_users.aspx

Studio WMS.net to kompleksowy system magazynowy, który umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych. Jednym z kluczowych elementów tego oprogramowania jest...
adm_kalendarz_insert

adm_kalendarz_insert

W magazynach wysokiego składowania istnieje potrzeba efektywnego zarządzania kalendarzem, aby planować i monitorować różne wydarzenia oraz zadania. Aby u...
adm_kalendarz_kategorie.aspx

adm_kalendarz_kategorie.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, istnieje funkcja zwaną "Transakcje", a jedną z jej podtransakcji jest "role_adm: adm_kalendarz_kategorie.aspx". P...
adm_kalendarz_zasoby.aspx

adm_kalendarz_zasoby.aspx

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net, stworzone przez SoftwareStudio, oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych asp...
adm_licznik.aspx

adm_licznik.aspx

W ramach programu magazynowego Studio WMS.net istnieje istotna transakcja o nazwie "adm_licznik.aspx," która ma kluczowe znaczenie dla przeglądania, e...
adm_pliki.aspx

adm_pliki.aspx

Pliki w programie są uporządkowane w folderach, co ułatwia organizację. Przeglądanie listy plików jest głównie ograniczone do folderów zawierających pliki gra...
adm_prx.aspx

adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzów jest kluczowa. Oznacza się je unikalnymi kodami PRX. Dzięki temu, program rozpoznaje, które rekordy z bazy danyc...
adm_raporty.aspx

adm_raporty.aspx

Do zarządzania kodami PRX służy transakcja adm_prx.aspx. Jest ona dostępna w module konfiguracyjnym systemu. Pozwala to na efektywne administrowanie lis...
adm_x_zestawienia.aspx

adm_x_zestawienia.aspx

Jednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość wyświetlania danych z bazy danych. Jest to realizowane za pomocą standardowej tabeli z okr...
adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

W systemie magazynowym Studio WMS.net, istnieje wiele przydatnych transakcji, które pomagają w konfiguracji różnych funkcji. Jedną z takich transakcji jest...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...