adm_raporty.aspx

adm_raporty.aspx

Do zarządzania kodami PRX służy transakcja adm_prx.aspx. Jest ona dostępna w module konfiguracyjnym systemu. Pozwala to na efektywne administrowanie listą kodów PRX.

Zarządzanie Skorowidzami i Kodami PRX

W programach magazynowych, takich jak "Studio WMS.net" od SoftwareStudio, istnieje wiele funkcji, które pozwalają na dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb. Jednym z kluczowych elementów jest definiowanie skorowidzy oraz zarządzanie raportami, co jest istotne dla efektywnego zarządzania magazynem.

Skorowidze w systemie wymagają użycia unikalnych kodów PRX do identyfikacji różnych pozycji. Dzięki temu program rozpoznaje, które rekordy z bazy danych przypisane są do danego skorowidza. Menu skorowidzy tworzy się dynamicznie, bazując na ustawieniach słownika kodów PRX.

Proces Ustawiania Raportów

Definiowanie raportów w systemie wymaga ustawienia szeregu parametrów. Każdy parametr, jak AKTYWNE, ROLA, PRX, SEKCJA, jest kluczowy dla konfiguracji raportu. Do tego należy ustalić także parametry takie jak RAPORT SQL, NAZWA RAPORTU, czy IKONA RAPORTU.

Dostosowywanie Parametrów Raportu

Dalsze ustawienia obejmują parametry takie jak UKRYJ PARAMETRY, DOSTĘP DO PARAMETRÓW, czy różne rodzaje PARAMETRÓW (UŻYTKOWNIK, MAGAZYN, KOMÓRKA, ODDZIAŁ). Możliwości konfiguracji są rozszerzone o opcje takie jak ZDALNY, UŻYTKOWNIK, WYŚLIJ MAILEM oraz FORMAT RAPORTU.

Zaawansowane Opcje Raportowania

System umożliwia również ustawienie zaawansowanych opcji raportowania. Obejmują one E-MAIL ADRESATA, CZAS WYKONYWANIA, CYKLICZNOŚĆ, JEDNOSTKA CZASU (domyślnie ms) i TERMIN WAŻNOŚCI. Dzięki temu użytkownik może dostosować raporty do swoich potrzeb i wymagań.

Program pozwala na definiowanie i konfigurowanie raportów zainstalowanych na Microsoft SQL Reporting Services. Za pomocą transakcji adm_raporty.aspx dostępnej w module konfiguracji systemu istnieje możliwość zarządzania raportami poprzez dopisywanie, edycję ustawień i usuwanie raportów z listy na podstawie której dynamicznie budowane jest menu raportów dla użytkownika.

adm_raporty

Zdefiniowanie raportów polega na ustawieniu określonych parametrów:

 • AKTYWNE
 • ROLA
 • PRX
 • SEKCJA
 • RAPORT SQL
 • NAZWA RAPORTU
 • IKONA RAPORTU
 • UKRYJ PARAMETRY
 • DOSTĘP DO PARAMETRÓW
 • PARAMETR UŻYTKOWNIK
 • PARAMETR MAGAZYN
 • PARAMETR KOMÓRKA
 • PARAMETR ODDZIAŁ
 • ZDALNY
 • UŻYTKOWNIK
 • WYŚLIJ MAILEM
 • FORMAT RAPORTU
 • E-MAIL ADRESATA
 • CZAS WYKONYWANIA
 • CYKLICZNOŚĆ
 • JEDNOSTKA CZASU – domyślnie ms
 • TERMIN WAŻNOŚCI
 • PARAMETRY RAPORTU

Proces definiowania skorowidzy jest kluczowy dla programów magazynowych. Pozwala on na oznaczenie pozycji za pomocą unikalnych kodów PRX, co jest niezbędne, aby program mógł identyfikować rodzaj skorowidza oraz przypisywać rekordy z bazy do odpowiednich kategorii. Całe menu skorowidzy jest tworzone dynamicznie na podstawie ustawień słownika kodów PRX. Zarządzanie tą listą kodów odbywa się za pomocą transakcji „adm_prx.aspx”, dostępnej z poziomu modułu konfiguracji systemu.

Kolejnym istotnym elementem jest zarządzanie raportami. Program magazynowy pozwala na definiowanie i konfigurowanie raportów, które są uruchamiane na platformie Microsoft SQL Reporting Services. Za pomocą transakcji „adm_raporty.aspx”, dostępnej w module konfiguracji systemu, użytkownicy mogą zarządzać raportami poprzez dodawanie, edycję ustawień oraz usuwanie raportów z listy. To pozwala na dynamiczne tworzenie menu raportów dostępnych dla użytkownika.

Podczas definiowania raportów można określić wiele parametrów, takich jak rola, PRX, sekcja, nazwa raportu, ikona raportu czy format raportu. Możliwość konfigurowania tych parametrów daje użytkownikom pełną kontrolę nad raportami, co jest istotne dla efektywnego zarządzania danymi magazynowymi.

Podsumowując, program magazynowy ze skanerem oraz systemy klasy WMS oferują możliwość definiowania skorowidzy oraz zarządzania raportami w sposób uniwersalny i elastyczny. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować oprogramowanie do swoich indywidualnych potrzeb i skutecznie zarządzać magazynem wysokiego składowania.

Transakcje Kartotek
SAdam

Transakcje Kartotek

Transakcje kartotek magazynowych w programie Studio WMS.net są niezastąpionym narzędziem dla firm, które chcą kontrolować i aktualizować dane magazynowe oraz dane kontrahentów w sposób prosty i skuteczny. Dzięki temu można utrzymać porządek i precyzję w zarządzaniu magazynem.

IIS - Internet Information Services
SoftwareStudio

IIS – Internet Information Services

Microsoft IIS jest idealną platformą do hostowania aplikacji WMS. Oferuje skalowalność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, co czyni go idealnym wyborem dla organizacji poszukujących niezawodnej i bezpiecznej platformy do hostowania swoich aplikacji WMS.

Magazyn Narzędzi - narzędziownia
SAdam

Zwroty narzędzi do magazynu

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję ZWROTY, wyświetlony zostanie rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni.

adm_raporty.aspx

W programach magazynowych, takich jak "Studio WMS.net" od SoftwareStudio, istnieje wiele funkcji, które pozwalają na dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb. Jednym z kluczowych elementów jest definiowanie skorowidzy oraz zarządzanie raportami, co jest istotne dla efektywnego zarządzania magazynem.
DEMO

Wstęp

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania

Program magazynowy kategorie
SAdam

Program magazynowy kategorie

W programie magazynowym WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje wiele różnych kategorii wpisów, które pomagają użytkownikom efektywnie zarządzać magazynem. Poniżej przedstawiamy listę tych kategorii, aby zapewnić pełne zrozumienie możliwości tego oprogramowania magazynowego.

Inwentaryzacje zamknięte
Joanna Ciebień

Inwentaryzacje zamknięte

Rejestr dokumentów spisu z natury zawiera informacje o inwentaryzacjach, które zostały przeprowadzone i zakończone. Te zamknięte inwentaryzacje są ważnym źródłem informacji dotyczących stanu magazynu w danym okresie.

adm_users.aspx

adm_users.aspx

Studio WMS.net to kompleksowy system magazynowy, który umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych. Jednym z kluczowych elementów tego oprogramowania jest...
adm_kalendarz_insert

adm_kalendarz_insert

W magazynach wysokiego składowania istnieje potrzeba efektywnego zarządzania kalendarzem, aby planować i monitorować różne wydarzenia oraz zadania. Aby u...
adm_kalendarz_kategorie.aspx

adm_kalendarz_kategorie.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, istnieje funkcja zwaną "Transakcje", a jedną z jej podtransakcji jest "role_adm: adm_kalendarz_kategorie.aspx". P...
adm_kalendarz_zasoby.aspx

adm_kalendarz_zasoby.aspx

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net, stworzone przez SoftwareStudio, oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych asp...
adm_licznik.aspx

adm_licznik.aspx

W ramach programu magazynowego Studio WMS.net istnieje istotna transakcja o nazwie "adm_licznik.aspx," która ma kluczowe znaczenie dla przeglądania, e...
adm_pliki.aspx

adm_pliki.aspx

Pliki w programie są uporządkowane w folderach, co ułatwia organizację. Przeglądanie listy plików jest głównie ograniczone do folderów zawierających pliki gra...
adm_prx.aspx

adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzów jest kluczowa. Oznacza się je unikalnymi kodami PRX. Dzięki temu, program rozpoznaje, które rekordy z bazy danyc...
adm_raporty.aspx

adm_raporty.aspx

Do zarządzania kodami PRX służy transakcja adm_prx.aspx. Jest ona dostępna w module konfiguracyjnym systemu. Pozwala to na efektywne administrowanie lis...
adm_x_zestawienia.aspx

adm_x_zestawienia.aspx

Jednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość wyświetlania danych z bazy danych. Jest to realizowane za pomocą standardowej tabeli z okr...
adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

W systemie magazynowym Studio WMS.net, istnieje wiele przydatnych transakcji, które pomagają w konfiguracji różnych funkcji. Jedną z takich transakcji jest...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...