Program pozwala na definiowanie i konfigurowanie raportów zainstalowanych na Microsoft SQL Reporting Services. Za pomocą transakcji adm_raporty.aspx dostępnej w module konfiguracji systemu istnieje możliwość zarządzania raportami poprzez dopisywanie, edycję ustawień i usuwanie raportów z listy na podstawie której dynamicznie budowane jest menu raportów dla użytkownika.

adm_raporty

 

 

Zdefiniowanie raportów polega na ustawieniu określonych parametrów:

 • AKTYWNE
 • ROLA
 • PRX
 • SEKCJA
 • RAPORT SQL
 • NAZWA RAPORTU
 • IKONA RAPORTU
 • UKRYJ PARAMETRY
 • DOSTĘP DO PARAMETRÓW
 • PARAMETR UŻYTKOWNIK
 • PARAMETR MAGAZYN
 • PARAMETR KOMÓRKA
 • PARAMETR ODDZIAŁ
 • ZDALNY
 • UŻYTKOWNIK
 • WYŚLIJ MAILEM
 • FORMAT RAPORTU
 • E-MAIL ADRESATA
 • CZAS WYKONYWANIA
 • CYKLICZNOŚĆ
 • JEDNOSTKA CZASU – domyślnie ms
 • TERMIN WAŻNOŚCI
 • PARAMETRY RAPORTU