Konfiguracja ustawień menu lub submenu platformy StudioSystem wymaga zdefiniowania szeregu parametrów. Dla łatwego ich ustawiania dostępna jest transakcja menu_insert.aspx, która dostępna jest z poziomu modułu KONFIGURACJA. Transakcja menu_insert.aspx pracuje w kilku trybach:

  • dopisywanie nowej konfiguracji – pozycji menu
  • edycja istniejącej pozycji menu
  • kopiowanie bieżących ustawień

W zależności od miejsca wywołania transakcji wyświetlane są różne rodzaje parametrów do uzupełnienia

GRUPY

menu_insert_grupy

 

POZYCJE MENU

menu_insert_pozycje

 

SUBMENU

menu_insert_submenu

 

TOOLBARMENU

menu_insert_toolbarmenu

 

TOOLBARSUBMENU POZYCJE

menu_insert_toolbarmenu

 

TABS – ZAKŁADKI

menu_insert_tabs