Transakcja przeznaczona jest do zarządzania i konfiguracji kalendarzy w StudioSystem. Za pomocą tej transakcji ustawia się sposób zachowania kalendarzy wykorzystywanych przez transakcję: role_sys\x_kalendarz.aspx

Z poziomu programu dostęp do transakcji jest z modułu KONFIGURACJA, opcja USTAWIENIA, KALENDARZE, LISTA KALENDARZY

kalendarze menu

 

Wyświetlona zostaje transakcja adm_kalendarz.aspx

adm_kalendarz

 

Transakcja wyświetla listę zdefniowanych kalendarzy, pozwala ustawić następujące parametry:

  • AKTYWNE
  • KOD – unikalny identyfikator kalendarza
  • NAZWA KALENDARZA – opis kalendarza
  • SPLIT VIEW – włącza lub wyłącza dostęp do podglądu typu split. parametr określa czy w kalendarzu będzie dostępna opcja wyświetlania zasobów razem dla 1 dnia, parametr pozwal użytkownikowi przełączać tryb pracy. Wyłączenie uniemożliwia użytkownikom na zmianę widoku.
  • TIME LINE – włącza lub wyłącza dostęp do podglądu osi czasu
  • ALLOW ADD  – włącza lub wyłącza dostęp do funkcji dodawania zapisów w kalendarzu
  • ALLOW DELETE  – włącza lub wyłącza dostęp do funkcji usuwania zapisów z kalendarza
  • ALLOW EDIT  – włącza lub wyłącza dostęp do funkcji edycji zapisów w kalendarzu
  • ALLOW MOVE – włącza lub wyłącza dostęp do funkcji przenoszenia zapisów w kalendarzu
  • ALLOW RESIZE – włącza lub wyłącza dostęp do funkcji zmiany czasu zapisu w kalendarzu

Oraz można uruchomić transakcję dopisywania / edycji kalendarza role_adm\adm_kalandarz_insert.aspx