Partie produkcyjne i daty ważności w magazynie

Partie produkcyjne i daty ważności w magazynie

Wprowadzając szczegółową ewidencję z informacją o numerze seryjnym produktu lub numerze partii produkcyjnej i terminie przydatności do spożycia pozwala określać ile mamy danego towaru o określonych numerach seryjnych lub z określonym terminem ważności. Informacja taka jest szczególnie pomocna przy wydawaniu z magazynu wg zasady FeFo, czyli wg najkrótszego terminu przydatności do spożycia.

program magazynowy partie produkcyjne

W zarządzaniu zapasami partie produkcyjne i daty ważności są ważnymi czynnikami

W zarządzaniu zapasami partie produkcyjne i daty ważności są ważnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu okresu przydatności do spożycia produktu. Partie produkcyjne to partie produktów, które są wytwarzane i wysyłane. Daty ważności to daty, kiedy produkt powinien zostać zużyty lub wyrzucony. Śledząc te dwie informacje, firmy mogą mieć pewność, że ich zapasy są w dobrym stanie, a klienci otrzymują możliwie najświeższe produkty.

Partie produkcyjne są ważne, ponieważ pomagają zidentyfikować, które elementy zostały wyprodukowane w tym samym czasie. Te informacje mogą służyć do określenia, czy wystąpiły problemy produkcyjne z określoną partią towarów. Na przykład, jeśli dana partia produkcyjna ma wyższy niż zwykle wskaźnik wadliwych elementów, firma może zbadać przyczynę i podjąć działania naprawcze.

Daty przydatności do spożycia są również ważne w zarządzaniu zapasami. Dzięki śledzeniu dat ważności artykułów firmy mogą mieć pewność, że klienci otrzymują produkty, które nadal są bezpieczne w użyciu. Ponadto daty ważności mogą pomóc firmom w planowaniu przyszłego zapotrzebowania na zapasy. Na przykład, jeśli firma wie, że określony produkt ma datę ważności za dwa miesiące od teraz, może zaplanować zamówienie większej ilości tego produktu przed upływem daty ważności.

Ogólnie rzecz biorąc, partie produkcyjne i daty ważności są niezbędnymi informacjami do zarządzania zapasami. Śledząc te dwie informacje, firmy mogą mieć pewność, że ich zapasy są w dobrym stanie, a klienci otrzymują możliwie najświeższe produkty.

Partie produkcyjne i daty ważności w magazynie

Partie produktów i daty ważności to ważne aspekty zarządzania zapasami. Sprawiają, że produkty są świeże, bezpieczne i najwyższej jakości. Zrozumienie, jak zarządzać tymi elementami kontroli zapasów, może pomóc firmom zachować reputację i zapewnić zadowolenie klientów.

Sprawne zarządzanie produktami w magazynie

Partie produkcyjne służą do grupowania produktów, które zostały wyprodukowane w tym samym czasie, przy użyciu tych samych składników i procesów. Pomaga to zapewnić, że produkty są tej samej jakości, niezależnie od tego, kiedy zostały wyprodukowane. Pozwala również na łatwiejsze śledzenie produktów pod kątem wycofania i innych problemów.

Daty ważności są ważne dla bezpieczeństwa żywności i kontroli jakości. Produkty, których data przydatności do spożycia minęła, należy wyrzucić, ponieważ ich spożycie może nie być bezpieczne. Ważne jest, aby śledzić daty ważności i rotować produkty w magazynie, tak aby najstarsze elementy były używane w pierwszej kolejności.

Bez sprawnego systemu informatycznego zdarza się, że wydawany jest towar wg zasady AdHoc. Magazynierzy wydają towar który mają najbliżej, wówczas będzie to prawdopodobnie LiFo – czyli ostatnie przyszło pierwsze wyszło.

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie, ale nie podaje informacji szczegółowej dotyczącej danego produktu.

Wprowadzając szczegółową ewidencję z informacją o numerze seryjnym produktu lub numerze partii produkcyjnej i terminie przydatności do spożycia pozwala określać ile mamy danego towaru o określonych numerach seryjnych lub z określonym terminem ważności. Informacja taka jest szczególnie pomocna przy wydawaniu z magazynu wg zasady FeFo, czyli wg najkrótszego terminu przydatności do spożycia.

oprogramowanie magazynowe kontrahenci

Wdrożenie systemu magazynowego WMS.net wg ewidencji wg terminów ważności pozwala przygotowywać dokumenty wydań dla magazynierów wg najkrótszych terminów ważności, tak aby w magazynie pozostawały artykuły nieprzeterminowane.

Ponadto ewidnecja magazynowa wg dat przydatności do spożycia pozwala na bieżąco monitorować terminy i w określonym czasie informować odpowiednich decydentów o takim stanie.

Ewidencja magazynowa o rozbudowanej powierzchni magazynowej w której wyznaczane są strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe).


Mając na uwadze różnorodność odbiorców a co za tym idzie wielkości obsługiwanych zamówień oraz wymogów formalnych narzucanych przez odbiorcę program magazynowy musi być przygotowany do obsługi kilku alternatywnych ścieżek obiegu asortymentu.

Możliwości takie zapewnia Studio Magazyn NET dostarczając procedury zarówno dla wydań detalicznych – kiedy pomijany jest np. etap pakowania towaru na palety wysyłkowe oraz dla wydań hurtowych wymagających dodatkowej dokumentacji. Sieci handlowe potrzebują mieć szybki i pewny dostęp do informacji o dostępnych stanach magazynowych, a to zapewnić może zintegrowany system magazynowy online.

Partie produkcyjne i daty ważności

Magazynowe systemy informatyczne. Obsługa magazynu, czyli systemy WMS. Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje. Za pomocą programu magazynowego WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Program magazynowy Online w technologii ASP.net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL 2008 Server R2, SQL 2012 Server lub SQL 2014 Server.
Partie produkcyjne i daty ważności

Fefo

Oprogramowanie dla magazynu. Wprowadzając szczegółową ewidencję z informacją o numerze seryjnym produktu lub numerze partii produkcyjnej i terminie przydatności do spożycia pozwala określać ile mamy danego towaru o określonych numerach seryjnych lub z określonym terminem ważności. Bez sprawnego systemu informatycznego zdarza się, że wydawany jest towar według zasady ad hoc, czyli magazynierzy wydają towar który mają najbliżej (prawdopodobnie będzie wówczas Lifo – czyli ostatnie przyszło pierwsze wyszło). Partie produkcyjne i daty ważności w systemie WMS pomagają w prowadzeniu szczegółowej ewidencji, co szczególnie wymagane jest w systemach śledzenia dostaw (Tracebility).
Fefo

Partie produkcyjne i daty ważności

Aby skutecznie zarządzać partiami produkcyjnymi i datami ważności, firmy powinny mieć jasne zasady i procedury. Personel powinien zostać przeszkolony w zakresie identyfikacji partii i zarządzania nimi oraz procedur utylizacji przeterminowanych produktów. Firmy powinny również śledzić daty ważności w swoich systemach magazynowych, aby upewnić się, że produkty nie są sprzedawane po upływie ich daty ważności.

Magazynowe systemy informatyczne. Oprogramowania wspomagające magazyn w Polsce. Wprowadzając szczegółową ewidencję z informacją o numerze seryjnym produktu lub numerze partii produkcyjnej i terminie przydatności do spożycia pozwala określać ile mamy danego towaru o określonych numerach seryjnych lub z określonym terminem ważności. Informacja taka jest szczególnie pomocna przy wydawaniu z magazynu wg zasady FeFo, czyli według najkrótszego terminu przydatności do spożycia.

Bez sprawnego systemu informatycznego zdarza się, że wydawany jest towar według zasady AdHoc, czyli magazynierzy wydają towar który mają najbliżej (prawdopodobnie będzie wówczas LiFo – czyli ostatnie przyszło pierwsze wyszło). Partie produkcyjne i daty ważności w systemie WMS pomagają w prowadzeniu szczegółowej ewidencji, co szczególnie wymagane jest w systemach śledzenia dostaw (tracebility).
Partie produkcyjne i daty ważności

Mając na uwadze różnorodność odbiorców a co za tym idzie wielkości obsługiwanych zamówień oraz wymogów formalnych narzucanych przez odbiorcę program magazynowy musi być przygotowany do obsługi kilku alternatywnych ścieżek obiegu asortymentu. Możliwości takie zapewnia Studio Magazyn NET dostarczając procedury zarówno dla wydań detalicznych – kiedy pomijany jest np. etap pakowania towaru na palety wysyłkowe oraz dla wydań hurtowych wymagających dodatkowej dokumentacji.

Program magazynowy na Androida dostępny jest w ofercie SoftwareStudio od 2014 roku, a od 2017 zastąpił całkowicie program magazynowy Windows CE/Windows Mobile.

Partie produkcyjne i daty ważności w magazynie

W zarządzaniu zapasami partie produkcyjne i daty ważności są ważnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu okresu przydatności do spożycia produktu. Partie produkcyjne to partie produktów, które są wytwarzane i wysyłane. Daty ważności to daty, kiedy produkt powinien zostać zużyty lub wyrzucony. Śledząc te dwie informacje, firmy mogą mieć pewność, że ich zapasy są w dobrym stanie, a klienci otrzymują możliwie najświeższe produkty.
Partie produkcyjne i daty ważności w magazynie
dopisanie w programie magazynowym
basiap

y_insert_update.aspx

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji y_insert_update.aspx pozwala użytkownikowi na wyświetlenie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli. Transakcja podobna do transakcji x_insert_update.aspx, jednakże zasadniczą różnicą jest możliwość definiowania zakładek w formularzu dopisania/edycji.

system WMS Dokumenty RW zatwierdzone
SAdam

Microsoft Office 2010

Oprogramowanie Microsoft Office 2010 umożliwia pracę w dowolnym miejscu i czasie oraz osiąganie zdumiewających wyników.

aplikacja magazynowa android
SAdam

Program magazynowy, system klasy WMS

Kto potrzebuje program magazynowy, system klasy wms ? Oferowana aplikacja VSS.net działa także na telefonach z systemem Android czy Apple. PROGRAM MAGAZYNOWY Program magazynowy klasy WMSAplikacja do zarządzania magazynem, czyli program magazynowy klasy WMS. Kompatybilna

system WMS Dokumenty składowania
Joanna Ciebień

Dokumenty składowania

Rejestr dokumentów ZL (zmiana lokalizacji) rejestrujących przesunięcie ze strefy przyjęcia do strefy składowania. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumenty z ostatnich 14 dni. Dokument ZL zapisywane są przez terminal. W rejestrze aktywne jest polecenie PODGLĄD.

konfiguracja systemu magazynowego
SAdam

Konfiguracja Menu Terminal WMS

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala (roli terminala). Administrator za pomocą opcji z poziomu konfiguracji systemu może włączać wybrane transakcję per grupa (KOD TERMINALa). W

system magazynowy Zlecenia przesunięcia do realizacji
Joanna Ciebień

Zlecenia przesunięcia do realizacji

Rejestr wyświetla zestawienie zleceń przesunięcia do realizacji. Zlecenia przesunięcia realizowane są przez terminal. Funkcje w rejestrze: DOPISZ, PODGLĄD. Polecenie DOPISZ Polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia przesunięcia  – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie przesunięcia. Polecenie