Dokumenty RW bufor

Dokumenty RW bufor

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość obsługi rozchodów wewnętrznych i dokumentów RW bufor. Ten artykuł omówi, jak korzystać z tych funkcji oraz jakie polecenia są dostępne.

Rozchody wewnętrzne - Dokumenty RW BUFOR

Pozycja menu o nazwie "ROZCHODY WEWNĘTRZNE / DOKUMENTY RW BUFOR" pozwala na przeglądanie dokumentów rozchodu wewnętrznego zapisanych ze statusem w buforze. Następnie, w rejestrze dokumentów RW bufor dostępne są cztery polecenia: "DOPISZ", "EDYCJA", "PODGLĄD" i "USUŃ".

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych funkcji jest obszar Rozchody Wewnętrzne, w którym można zarządzać dokumentami RW BUFOR. Poniżej przedstawiamy opcje dostępne w tym obszarze:

Polecenie DOPISZ:

Polecenie to pozwala na dodanie nowego dokumentu RW. Po wybraniu tej opcji, wyświetla się formularz, w którym można wprowadzić wszystkie potrzebne informacje dotyczące nowego dokumentu RW. Szczegółowy opis formularza dostępny jest na stronie „Nowy dokument RW”.
Polecenie EDYCJA:

To polecenie umożliwia edycję istniejącego dokumentu RW. Po jego wybraniu, otwiera się formularz edycji wybranego dokumentu. Układ i pola formularza są identyczne jak w przypadku dodawania nowego dokumentu.
Polecenie PODGLĄD:

Za pomocą tej opcji można przeglądać zawartość wybranego dokumentu. Okno podglądu zawiera dwie zakładki: „DOKUMENT” zawierające dane nagłówkowe dokumentu oraz „POZYCJE” przedstawiające zestawienie pozycji w dokumencie.
Polecenie USUŃ:

Dokumenty ze statusem „w buforze” mogą być usuwane. Usunięcie dokumentu oznacza jego zapisanie ze statusem „usunięty”. Polecenie „USUŃ” pozwala na usunięcie pojedynczych pozycji w dokumencie RW. Po wybraniu tej opcji dla zaznaczonej pozycji, program wyświetli okno z pytaniem o potwierdzenie. Kliknięcie „OK” usunie zaznaczoną pozycję.
Dzięki tym funkcjom programu Studio WMS.net zarządzanie dokumentami rozchodu wewnętrznego staje się prostsze i bardziej efektywne. Możliwość dodawania, edycji, podglądu i usuwania dokumentów umożliwia precyzyjne zarządzanie magazynem oraz bieżącą kontrolę nad dokumentacją.

Polecenie „DOPISZ” pozwala na dodanie nowego dokumentu RW. Po wybraniu tego polecenia, zostaje wyświetlony formularz, który umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących nowego dokumentu.

„Polecenie EDYCJA” służy do edytowania wybranego dokumentu. Układ i pola formularza edycji są takie same jak w przypadku formularza dopisania dokumentu RW.

„Polecenie PODGLĄD” pozwala na przeglądanie zawartości dokumentu. W oknie podglądu dostępne są zakładki zawierające dane nagłówkowe oraz zestawienie pozycji dokumentu.

Ostatnie polecenie, „USUŃ”, umożliwia usunięcie dokumentów ze statusem w buforze. Usunięcie oznacza zapisanie dokumentu ze statusem „usunięty”. Polecenie „USUŃ” pozwala także na usunięcie pojedynczych pozycji z dokumentu RW. Po wybraniu tego polecenia dla zaznaczonej pozycji, zostaje wyświetlone okno z potwierdzeniem, a po potwierdzeniu, zaznaczona pozycja zostaje usunięta.

To właśnie te proste polecenia w programie Studio WMS.net ułatwiają zarządzanie dokumentami RW bufor oraz rozchodami wewnętrznymi, co przyczynia się do bardziej efektywnej obsługi magazynu.

Pozycja menu 3. ROZCHODY WEWNĘTRZNE / DOKUMENTY RW BUFOR wyświetla dokumenty rozchodu wewnętrznego zapisane ze statusem w buforze.

rw_bufor

Polecenia w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, USUŃ.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania dokumentu RW – opis na stronie Nowy dokument RW.

 Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji wybranego dokumentu. Układ i pola formularza są takie sam jak w formularzu dopisania.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu, zawierające zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe, POZYCJE – zestawienie pozycji dokumentu.

Polecenie USUŃ

Dokumenty ze statusem w buforze mogą być usuwane. Usunięcie oznacza zapisanie dokumentu ze statusem usunięty. Polecenie USUŃ pozwala na usunięcie pojedynczych pozycji. Po wybraniu polecenia dla zaznaczonej pozycji dokumentu RW zostaje wyświetlone okno z pytaniem.

rw_usun

Potwierdzenie polecenia OK usuwa zaznaczoną pozycję.

Motorola MC9190-G
SAdam

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych.

10 powodów, aby wdrożyć program obsługi magazynu
SAdam

10 powodów, aby wdrożyć program obsługi magazynu

Odkryj 10 niezbędnych powodów, dla których Twój magazyn powinien skorzystać z zaawansowanego programu obsługi magazynu. Poznaj, jak nowoczesne rozwiązania WMS mogą zwiększyć efektywność, obniżyć koszty operacyjne i znacząco ulepszyć zarządzanie zapasami. Czytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak z sukcesem wdrożyć to kluczowe narzędzie w Twojej firmie

Aplikacja do magazynu Online
SAdam

Aplikacja do magazynu Online

Dokładność to jedna z podstawowych zalet aplikacji online dla magazynierów. Za pomocą aplikacji online magazynierzy mogą szybko i dokładnie wprowadzać do systemu zamówienia i inne informacje. Eliminuje to konieczność ręcznego wprowadzania danych, które może być czasochłonne i podatne na błędy. Ponadto aplikacja online może dostarczać dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając magazynierom szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie wszelkich rozbieżności lub problemów.

Dokumenty RW bufor

Pozycja menu o nazwie "ROZCHODY WEWNĘTRZNE / DOKUMENTY RW BUFOR" pozwala na przeglądanie dokumentów rozchodu wewnętrznego zapisanych ze statusem w buforze. Następnie, w rejestrze dokumentów RW bufor dostępne są cztery polecenia: "DOPISZ", "EDYCJA", "PODGLĄD" i "USUŃ".
DEMO
Dokumenty przyjęć palet wg daty i platformy
SAdam

Dokumenty przyjęć palet wg daty i platformy

W magazynie palet, skuteczne rozliczanie palet jest niezbędne do efektywnego zarządzania zapasami i śledzenia przepływu palet w magazynie. Proces rozliczania palet obejmuje identyfikację, rejestrację i monitorowanie ilości palet przyjętych i wydanych w magazynie.

Modyfikacja dokumentu Pz
SAdam

Modyfikacja dokumentu Pz

W programie magazynowym, zarządzanie dokumentami to kluczowy aspekt działalności magazynu. Jednym z ważnych procesów jest modyfikacja dokumentu PZ (Przyjęcie zewnętrzne). W tym artykule omówimy, jak ten proces przebiega.

Podgląd dokumentu zlecenia wydania
SAdam

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, oferowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca podgląd dokumentu zlecenia wydania (ZWZ). Ta funkcja ma kluczowe znaczenie dla efektywnego i przejrzystego zarządzania magazynem.

Nowy dokument RW

Nowy dokument RW

Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, zarządzanie rozchodami wewnętrznymi i tworzenie dokumentów RW staje się prostsze i bardziej przejrzyste. Prog...
Dokumenty RW bufor

Dokumenty RW bufor

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość obsługi rozchodów wewnętrznych i dokumentów RW bufor. Ten artykuł omówi, jak korzystać z tych fu...
Dokumenty RW zatwierdzone

Dokumenty RW zatwierdzone

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje wiele funkcji ułatwiających zarządzanie magazynem. Jednym z ważnych elementów jest obsługa rozchodów wewnętrznych i dokum...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...