Transakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji dotyczących szczegółów danej kartoteki lub dokumentu.

 

Transakcja często znajduje zastosowanie w połączeniu z transakcję x_tab, do wyświetlania szczegółów w pierwszej zakładce podglądu.

 

Uruchomienie polega na wywołaniu transakcji z parametrami pozwalającymi na jej wykonanie.

 • refno – WYMAGANY – wskazuje na nazwę parametru opisującego podgląd szczegółów
 • szerokość – OPCJONALNY – pozwala określić jaką szerokość ma stanowić rozmiar pojedyńczej informacji, jeżeli wpiszemy 100% to będzie na całą szerokość strony, 50% szerokość połowa strony spowoduje że informacje będą wyświetlane w 2 kolumnach. Podanie 33% spowoduje wyświetlanie informacji w 3 kolumnach, każda o szerokości 1/3 strony
 • fontsize – OPCJONALNY – pozwala na określenie rozmiaru czcionki jaką będą wyświetlane informacje
 • ostatni parametr o dowolnej nazwie – WYMAGANY – pozwala przekazać  unikalny klucz do odszukania pozycji w bazie. Nazwa parametru nie jest istotna.

przykład uruchomienia:

role_sys/x_details.aspx?refno=DTS_KNASO&szerokosc=30%&fontsize=14&nridasn=

 

 

KONFIGURACJA

Dokonuje się z poziomu modułu

 • KONFIGURACJA
  • sekcja konfiguracja informacji,
   • pozycja DETAILS – podgląd szczegółów

 

Edycja tabeli odpowiada funkcjonalnie konfiguracji widoków SQL z pewnymi ograniczeniami. Należy podać:

 • unikalną kod transakcji
 • nazwę opisującą do czego służy
 • wskazać źródło danych, domyślnie SoftwareStudioConnectionString
 • Wprowadzić zapytanie SQL do bazy, które ma zwrócić wyniki, zalecane jest podawanie zapytania SELECT z klauzulą TOP(1)
 • Filtr Kolumna – obowiązkowe wskazanie wg jakiej kolumny z zapytania ma być odszukany wiersz do wyświetlenia szczegółów. Najczęściej są to kolumny identyfikujące np. NRIDASN, REFNO itp.

 

Po wprowadzeniu danych podstawowych związanych z zapytaniem SQL do wyświetlenia szczegółów należy zdefiniować co konkretnie i jak chcemy wyświetlić. W tym celu korzystamy z polecenia EDYTUJ KOLUMNY z menu nad tabelą. W nowym oknie wyświetlona zostaje lista kolumn z zapytania SQL. Należy zdefiniować

 • tytuł dla każdej kolumny który będzie wyświetlany będzie nad okienkiem informacji.
 • Szerokość kolumny pozwala spersonalizować jak szerokie ma być w pikselach okno informacji.
 • sposób formatowania danych dla kolumn typu datatime
 • wyrównanie informacji w okienku np. centrowanie
 • określenie koloru tła dla danej informacji

 

 

http://www.programmagazyn.pl/studio-system/konfiguracja/konfiguracja-informacji/details-podglad-szczegolow/

 

http://www.programmagazyn.pl/projektowanie-podgladu/

 

 

[nggallery id=5]

 

 

historia konfiguracja