j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyfikowany za pomocą trzyznakowego kodu, który przekazywany jest jako parametr PRX.

Nowa Funkcjonalność w Studio WMS.net: Transakcja "j_uwagi.aspx"

W ramach aplikacji magazynowej Studio WMS.net, istnieje transakcja o nazwie "j_uwagi.aspx", która pełni kluczową rolę w zarządzaniu informacjami dodatkowymi. Jest to nowsza wersja poprzedniej transakcji "x_uwagi.aspx" i oferuje szereg funkcji, które umożliwiają wyświetlanie, dodawanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli na podstawie unikalnego identyfikatora REFNO.

Transakcja „j_uwagi.aspx” jest najczęściej wywoływana jako zakładka innej transakcji, na przykład podczas przeglądania kartoteki, dokumentu lub w oknie rejestrów w ramach transakcji „x_grid”. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do informacji dodatkowych i zarządzać nimi w sposób wygodny i efektywny.

Warto podkreślić, że ta transakcja stanowi istotny element systemu Studio WMS.net, który ułatwia pracę z danymi dodatkowymi i pozwala na lepsze zarządzanie informacjami w kontekście magazynowym. Dzięki niej procesy operacyjne stają się bardziej przejrzyste i kontrolowane.

Kluczowe Znaczenie i Ulepszenia

Studio WMS.net wprowadza transakcję „j_uwagi.aspx”. Jest ona nową wersją poprzedniej, znanej jako „x_uwagi.aspx”. Umożliwia ona wyświetlanie, dodawanie oraz edycję dodatkowych informacji. Te działania są możliwe dla każdej tabeli. Wykorzystuje się do tego unikalny identyfikator REFNO.

Zarządzanie Typami Uwag

Transakcja „j_uwagi.aspx” pozwala na dzielenie uwag na różne typy. Typy te definiowane są przez użytkownika. Identyfikuje się je trzyznakowym kodem PRX. Kod ten przekazywany jest jako parametr.

Łatwy Dostęp i Integracja

„j_uwagi.aspx” najczęściej otwiera się jako zakładka innej transakcji. Może to być na przykład podczas przeglądania kartoteki czy dokumentu. Dostępna jest także w oknie rejestrów transakcji „x_grid”. Umożliwia to łatwy dostęp do dodatkowych informacji. Użytkownicy mogą nimi zarządzać w sposób wygodny i efektywny.

Wpływ na Zarządzanie Magazynem

Ta transakcja to ważny element systemu Studio WMS.net. Ułatwia ona pracę z danymi dodatkowymi. Umożliwia lepsze zarządzanie informacjami w kontekście magazynowym. Procesy operacyjne dzięki niej stają się bardziej przejrzyste i kontrolowane.

Transakcja j_uwagi.aspx jest nowszą wersję poprzedniej wersji x_uwagi.aspx i pozwala na wyświetlanie, dopisywanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli w oparciu o unikalny identyfikator REFNO. Ponadto można dzielić załączone uwagi wg dowolnie definiowanych typów (3 znakowy identyfikator przekazywany jako parametr PRX).

Transakcja wywoływana jest najczęściej jako zakładka innej transakcji np. podglądu kartoteki, dokumentu lub w oknie z poziomu rejestrów (transakcja x_grid).

Parametry

Insert

parametr insert pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykład: role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&refno=

Edit

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?edit=0&refno=

brak możliwość edycji pozycji w tabeli.

Delete

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?delete=0&refno=

brak możliwość usuwania pozycji z tabeli.

Prx

Jeżeli nie podamy jawnie wartości parametru prx to domyślnie przyjmowana jest wartość UWA. Możemy jednak zmieniając parametr PRX wyświetlać różnego rodzaju uwagi, dzieląc je wg kategorii. Przykładowo chcemy aby w kartotekach kontrahentów były oddzielnie rejestrowane uwagi ogólne (wówczas możemy nie podawać parametru prx, a program wpisze prx=UWA), ale chcemy mieć wydzielone uwagi na temat problemów związanych z płatnościami dla działu windykacji. Uruchamiamy wówczas transakcję z parametrem prx np. = WIN w następujący sposób:

role_sys/x_uwagi.aspx?prx=WIN&refno=

Parametry można łączyć i podawać je razem łącząc je znakiem &

role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&delete=0&prx=WIN&edit=0&refno=

W ten sposób można stworzyć oddzielny rejestr np. haseł

hasła

Lub zapisywać telefony

kontrahenci
kontrahenci telefony

lub adresy e-mail

kontrahenci adresy e-mail
Tworzenie stron WWW w ASP.NET
SoftwareStudio

Tworzenie stron WWW w ASP.NET

Tworzenie stron WWW w ASP.NET to doskonały wybór dla firm poszukujących niezawodnych, bezpiecznych i wydajnych rozwiązań. Dzięki szerokim możliwościom personalizacji, integracji z innymi systemami i wsparciu ze strony Microsoftu, ASP.NET stanowi solidną podstawę dla każdego projektu webowego, od prostych stron po zaawansowane aplikacje internetowe.

Centra danych
SoftwareStudio

Centra danych

Centra danych stanowią nieocenione narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i magazynowaniem. Pozwalają na efektywne zarządzanie zapasami, optymalizację tras transportu, monitorowanie wydajności pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych. Dzięki nim, firmy mogą osiągać wyższą efektywność i konkurencyjność na rynku.

Magazyn programy komputerowe
SAdam

Magazyn programy komputerowe

Producenci oprogramowania często zamiast udostępniać wersje demonstracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji.

j_uwagi.aspx

W ramach aplikacji magazynowej Studio WMS.net, istnieje transakcja o nazwie "j_uwagi.aspx", która pełni kluczową rolę w zarządzaniu informacjami dodatkowymi. Jest to nowsza wersja poprzedniej transakcji "x_uwagi.aspx" i oferuje szereg funkcji, które umożliwiają wyświetlanie, dodawanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli na podstawie unikalnego identyfikatora REFNO.
DEMO
firma_mex
SAdam

firma_mex

W programie magazynowym Studio System istnieje funkcjonalność, która pozwala na obsługę dedykowanych transakcji dla konkretnych firm. W tym artykule omówimy transakcje oznaczone kodem MEX i jak są one dostosowane do potrzeb wybranej firmy.

Sortowanie
SAdam

Sortowanie

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje nowoczesne i efektywne rozwiązanie do zarządzania magazynem. Wśród jego funkcji standardowych znajduje się sortowanie danych w tabeli. Rozumienie tego pojęcia jest kluczowe dla efektywnej pracy z danymi. Sortowanie to ustalanie określonego porządku prezentowania informacji. Dzięki temu, użytkownik ma możliwość wyświetlania danych według wybranego kryterium. Program Studio WMS.net, bazując na doświadczeniach użytkowników, domyślnie porządkuje dane według klucza głównego.

Android WMS stany na lokalizacji
SAdam

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja „Stany na lokalizacji” umożliwia wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji, czyli miejscu przechowywania towarów. Aby to zrobić, wystarczy otworzyć okno i zeskanować kod kreskowy lokalizacji lub wprowadzić adres ręcznie. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać pełną listę pozycji asortymentowych znajdujących się na danej lokalizacji, wraz z ich aktualnymi stanami, datami ważności oraz numerami serii.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...