j_uwagi.aspx

system magazynowy Uwagi

SoftwareStudio j_uwagi.aspx

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Transakcja j_uwagi.aspx jest nowszą wersję poprzedniej wersji x_uwagi.aspx i pozwala na wyświetlanie, dopisywanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli w oparciu o unikalny identyfikator REFNO. Ponadto można dzielić załączone uwagi wg dowolnie definiowanych typów (3 znakowy identyfikator przekazywany jako parametr PRX).

Transakcja wywoływana jest najczęściej jako zakładka innej transakcji np. podglądu kartoteki, dokumentu lub w oknie z poziomu rejestrów (transakcja x_grid).

Parametry

Insert

parametr insert pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykład: role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&refno=

Edit

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?edit=0&refno=

brak możliwość edycji pozycji w tabeli.

Delete

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?delete=0&refno=

brak możliwość usuwania pozycji z tabeli.

Prx

Jeżeli nie podamy jawnie wartości parametru prx to domyślnie przyjmowana jest wartość UWA. Możemy jednak zmieniając parametr PRX wyświetlać różnego rodzaju uwagi, dzieląc je wg kategorii. Przykładowo chcemy aby w kartotekach kontrahentów były oddzielnie rejestrowane uwagi ogólne (wówczas możemy nie podawać parametru prx, a program wpisze prx=UWA), ale chcemy mieć wydzielone uwagi na temat problemów związanych z płatnościami dla działu windykacji. Uruchamiamy wówczas transakcję z parametrem prx np. = WIN w następujący sposób:

role_sys/x_uwagi.aspx?prx=WIN&refno=

 

Parametry można łączyć i podawać je razem łącząc je znakiem &

role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&delete=0&prx=WIN&edit=0&refno=

 

W ten sposób można stworzyć oddzielny rejestr np. haseł

hasła

 

 

Lub zapisywać telefony

kontrahenci

kontrahenci telefony

 

lub adresy e-mail

kontrahenci adresy e-mail

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Program magazynowy kody kreskowe
SAdam

Kody kreskowe 1D oraz 2D

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programach SoftwareStudio to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Wygenerowane kody kreskowe można drukować na zwykłych drukarkach oraz na specjalizowanych drukarkach kodów kreskowych dzięki standardowym sterownikom drukarek Windows.

program magazynowy server
SAdam

Windows Server 2012

System Windows Server 2012 pomaga działowi IT automatyzować jeszcze większą liczbę czynności związanych z zarządzaniem i upraszcza wdrażanie rozwiązań wirtualizacji dla dużych środowisk, co jest krokiem na drodze do pełnej automatyzacji zdalnego zarządzania. Opłacalność. System Windows Server 2012 umożliwia – przy użyciu powszechnie dostępnych pamięci masowych, serwerów i sieci – tworzenie zaawansowanych rozwiązań, wymagających poprzednio sprzętu wysokiej klasy. Zapewnia ponadto wysoką energooszczędność, dzięki czemu nie powoduje wzrostu kosztów pomieszczeń i utrzymania środowiska.

program magazynowy Filtrowanie danych
SAdam

Filtrowanie danych

Filtrowanie danych, szukanie konkretnych informacji odbywa się za pomocą wiersza filtrowania i wyboru warunków ułatwiających ten proces. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

magazyn Usługi związane z wydaniem WZ
SAdam

kpaso_insert.aspx

Transakcja kpaso_insert.aspx przeznaczona jest do tworzenia schematów kompletacji na podstawie składników, usług oraz opakowań.   Uruchomienie i konfiguracja Transakcję należy uruchamiać z parametrem refno= który wskazuje unikalny numer kartoteki produktu. Zalecane jest więc uruchamianie transakcji z

program magazynowy zestawienia
SAdam

Zestawienia

Po uruchomieniu menu pojawi się lista zestawień zdefiniowanych w systemie. Nowy Funkcja NOWY umożliwia dopisanie nowego zestawienia. W pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijanej rolę dla której dopisywane jest zestawienie. W polu GRUPA należy wskazać

program magazynowy system magazynowy panel WMS
SAdam

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu zamykane jest przez polecenie ZAKOŃCZ – przycisk  X.