Transakcja j_uwagi.aspx jest nowszą wersję poprzedniej wersji x_uwagi.aspx i pozwala na wyświetlanie, dopisywanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli w oparciu o unikalny identyfikator REFNO. Ponadto można dzielić załączone uwagi wg dowolnie definiowanych typów (3 znakowy identyfikator przekazywany jako parametr PRX).

Transakcja wywoływana jest najczęściej jako zakładka innej transakcji np. podglądu kartoteki, dokumentu lub w oknie z poziomu rejestrów (transakcja x_grid).

Parametry

Insert

parametr insert pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykład: role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&refno=

Edit

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?edit=0&refno=

brak możliwość edycji pozycji w tabeli.

Delete

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?delete=0&refno=

brak możliwość usuwania pozycji z tabeli.

Prx

Jeżeli nie podamy jawnie wartości parametru prx to domyślnie przyjmowana jest wartość UWA. Możemy jednak zmieniając parametr PRX wyświetlać różnego rodzaju uwagi, dzieląc je wg kategorii. Przykładowo chcemy aby w kartotekach kontrahentów były oddzielnie rejestrowane uwagi ogólne (wówczas możemy nie podawać parametru prx, a program wpisze prx=UWA), ale chcemy mieć wydzielone uwagi na temat problemów związanych z płatnościami dla działu windykacji. Uruchamiamy wówczas transakcję z parametrem prx np. = WIN w następujący sposób:

role_sys/x_uwagi.aspx?prx=WIN&refno=

 

Parametry można łączyć i podawać je razem łącząc je znakiem &

role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&delete=0&prx=WIN&edit=0&refno=

 

W ten sposób można stworzyć oddzielny rejestr np. haseł

hasła

 

 

Lub zapisywać telefony

kontrahenci

kontrahenci telefony

 

lub adresy e-mail

kontrahenci adresy e-mail