Transakcja x_uwagi.aspx pozwala na wyświetlanie, dopisywanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli w oparciu o unikalny identyfikator REFNO.

Transakcja wywoływana jest najczęściej jako zakładka innej transakcji np. podglądu kartoteki, dokumentu lub w oknie z poziomu rejestrów (transakcja x_grid).

 

Parametry

Uruchamianie transakcji x_uwagi.aspx z parametrami można sterować jej zachowaniem.

x_uwagi

Insert

parametr insert pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&refno=

x_uwagi insert 0

brak możliwość dopisywania nowych pozycji

 

 

role_sys/x_uwagi.aspx?insert=1&refno=

x_uwagi insert 1

możliwość dopisywania nowych pozycji, widoczny wiersz wstawiania.

 

Edit

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?edit=0&refno=

brak możliwość edycji pozycji w tabeli

 

role_sys/x_uwagi.aspx?edit=1&refno=

możliwość edycji, wprowadzania zmian.

 

Delete

parametr edit pozwala określić czy ma być dostępny wiersz dopisywania pozycji do tabeli, wartość 1 TAK, wartość 0 NIE

Przykłady:

role_sys/x_uwagi.aspx?delete=0&refno=

brak możliwość usuwania pozycji z tabeli

 

role_sys/x_uwagi.aspx?delete=1&refno=

możliwość usuwania wierszy.

 

Parametry można łączyć i podawać je razem łącząc je znakiem &

role_sys/x_uwagi.aspx?insert=0&delete=0&edit=0&refno=