Platformy

Platformy

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, korzystając z opcji Magazyn Palet z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych, możemy łatwo określić miejsce przechowywania palet. Termin "PLATFORMA" oznacza konkretne miejsce, takie jak strefa składowania, magazyn lub wiata, gdzie przechowywane są palety.

Magazyn Palet w Programie Magazynowym Studio WMS.net z Skanerem Kodów Kreskowych

Po otwarciu menu systemu, zostaje przedstawione zestawienie wszystkich zarejestrowanych kartotek platform. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać swoimi zapasami palet i monitorować ich lokalizacje w magazynie. To kolejna przydatna opcja, która ułatwia kontrolę nad gospodarką paletową w magazynie dzięki programowi Studio WMS.net.

Program zapewnia także opcję wyboru palety z rozwijanego menu, co usprawnia proces wyszukiwania i selekcji. Po zakończeniu wprowadzania danych użytkownik może zapisywać zmiany, co jest niezbędne do aktualizacji stanów magazynowych. Połączenie z Internetem gwarantuje, że wszystkie zmiany są odzwierciedlone w systemie w czasie rzeczywistym, zapewniając dokładność danych.

W programie Magazyn Palet poprzez oznaczenie PLATFORMA rozumiemy miejsce przechowywania palet. W związku z tym jest to określenie strefy składowania, magazyn lub wiata, gdzie przechowywane są palety. Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie wszystkich dopisanych kartotek platform w systemie.

magazyn palet platformy

Zdjęcie prezentuje interfejs programu magazynowego Studio WMS.net, a dokładnie moduł ewidencji palet. Ekran wyświetla tabelę z listą palet, co pozwala użytkownikom na przeglądanie i zarządzanie ich stanem. U góry ekranu widzimy pasek menu z różnymi ikonami funkcji, co umożliwia szybki dostęp do różnych opcji programu.

W tabeli przedstawione są kolumny takie jak numer, kod, nazwa, kontrahent oraz inne dane, które są niezbędne do efektywnego zarządzania paletami. Tabela ta umożliwia użytkownikom śledzenie lokalizacji palet, ich stanu, a także informacji związanych z datami przyjęcia i wydania.

Interfejs programu jest zaprojektowany w sposób przejrzysty i użytkownicy mogą łatwo wprowadzać lub aktualizować informacje. Połączenie z Internetem pozwala na synchronizację danych w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla dokładności i aktualności ewidencji palet w magazynie.

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania oraz edycji.

magazyn palet platformy edycja

Obraz przedstawia ekran modułu ewidencji palet w programie magazynowym Studio WMS.net. Ekran ten skupia się na edycji informacji o paletach. Użytkownik ma dostęp do pól, w których może wprowadzić lub zmienić szczegóły takie jak adres, status palety oraz przydzielić konkretne palety do określonych kategorii.

Pasek menu na górze ekranu zawiera ikony, które ułatwiają nawigację i dostęp do różnych funkcji programu. W centralnej części ekranu znajdują się pola formularza, które użytkownik wypełnia, co pozwala na szczegółowe zarządzanie informacjami o każdej palecie.

Program zapewnia także opcję wyboru palety z rozwijanego menu, co usprawnia proces wyszukiwania i selekcji. Po zakończeniu wprowadzania danych użytkownik może zapisywać zmiany, co jest niezbędne do aktualizacji stanów magazynowych. Połączenie z Internetem gwarantuje, że wszystkie zmiany są odzwierciedlone w systemie w czasie rzeczywistym, zapewniając dokładność danych.

Dopisanie nowej kartoteki jest możliwe dzięki funkcji DOPISZ. Po wywołaniu funkcji zostanie wyświetlone okno dopisania nowej platformy.

Pierwsze pole AKTYWNE oznacza aktywność kartoteki i jest domyślnie zaznaczone. W polu PLATFORMA należy wpisać kod platformy. Kod platformy w ramach systemu winien być unikalny. W polu OPIS wpisać nazwę platformy. W polu MAGAZYN informacje należy wskazać informację z listy rozwijanej – platformy są ściśle powiązane z magazynem. Jeżeli dla kilku magazynów ma funkcjonować platforma o tej samej nazwie należy dopisać kartotekę platformy do każdego z magazynów (kody platform winny być różne). Pole UWAGI to pole do wpisania dowolnej uwagi – komentarza.

Informacjami obowiązkowymi przy dopisaniu nowej kartoteki jest PLATFORMA (kod platformy) oraz MAGAZYN.

Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.

Wprowadzone zmiany w kartotece kontrahenta należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.

Drukarka etykiet Zebra ZM400
SoftwareStudio

Drukarka etykiet Zebra ZM400

Drukarka etykiet Zebra ZM400 to zaawansowane urządzenie, które oferuje szeroki zakres opcji komunikacji, co czyni ją doskonałym narzędziem dla firm i organizacji poszukujących efektywnego sposobu drukowania etykiet.

SQL Server
SAdam

SQL Server

Ulepszenia bezpieczeństwa SQL Server został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczeń danych firmy. Jest to realizowane z wykorzystaniem takich funkcji jak szyfrowanie danych z poziomu bazy. Bardziej bezpieczne ustawienia użytkownika, wzmocnienie polityki bezpieczeństwa, wielopoziomową kontrolę zezwoleń i ulepszony model zabezpieczeń.

Raporty SQL Server
SAdam

Raporty SQL Server

Ogólnie rzecz biorąc, WMS dla SQL Server oferuje różnorodne raporty, których można użyć do analizy i optymalizacji wydajności magazynu. Raporty te dostarczają informacji o bieżących poziomach zapasów, ruchach zapasów, statusie zamówień i nie tylko. Korzystając z tych raportów, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje zapasy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Platformy

Po otwarciu menu systemu, zostaje przedstawione zestawienie wszystkich zarejestrowanych kartotek platform. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać swoimi zapasami palet i monitorować ich lokalizacje w magazynie. To kolejna przydatna opcja, która ułatwia kontrolę nad gospodarką paletową w magazynie dzięki programowi Studio WMS.net.
DEMO

Przyjęcia wewnętrzne

Przyjęcia wewnętrzne rejestrowane są przez dokument PW. Dokumenty PW zapisywane są z poziomu aplikacji. Dokumenty PW mogą być zapisane ze statusem: w buforze lub zatwierdzony. PROGRAM MAGAZYNOWY Dokumenty PW buforDokumenty PW bufor są nieodłączną częścią

Program magazynowy » Magazyn » Przyjęcie zewnętrzne PZ » Dokumenty PZ bufor
SAdam

Dokumenty PZ bufor

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla firm. Zapotrzebowanie na takie rozwiązania wynika z potrzeby efektywnego zarządzania zapasami, śledzenia przesyłek oraz monitorowania miejsc przechowywania w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i czasu.

Kontrahenci magazynu palet
SAdam

Kontrahenci magazynu palet

Systemy składowania palet pozwalają skutecznie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Palety można ułożyć jedna na drugiej w wysokości, co pozwala na oszczędność miejsca. Dodatkowo, systemy składowania palet oferują możliwość budowy regałów wielopoziomowych, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększa się efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Kontrahenci magazynu palet

Kontrahenci magazynu palet

Systemy składowania palet pozwalają skutecznie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Palety można ułożyć jedna na drugiej w wysokości, co pozwala ...
Dostawcy i odbiorcy palet

Dostawcy i odbiorcy palet

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieją różne funkcje związane z zarządzaniem dostawcami i odbiorcami palet. Te funkcje pozw...
Przewoźnicy palet

Przewoźnicy palet

Współpraca z przewoźnikami odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu procesem awizacji transportów. Oprogramowanie VSS.net umożliwia sprawną i szybką...
Kierowcy

Kierowcy

WMS i kierowcy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu terminowej i wydajnej dostawy towarów do magazynu. System zarządzania magazynem automatyzuje proc...
Miejsca dostawy

Miejsca dostawy

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje wygodny sposób na dodawanie nowych miejsc dostawy towarów i palet. Wystarczy postępować zgo...
Palety

Palety

Palety odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu magazynem oraz sprawnej logistyce transportu. Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio dos...
Dokumenty obroty paletami

Dokumenty obroty paletami

Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to kompleksowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia zarządzanie dokumentami oraz obsługę obrotu paleta...
Notatki dotyczące palet

Notatki dotyczące palet

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje opcja, która umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami, obrotami paletami oraz notatkami dot...
Załączniki do kartoteki palet

Załączniki do kartoteki palet

Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, wyposażony w skaner kodów kreskowych, umożliwia skuteczne zarządzanie magazynem palet oraz zał...
Platformy

Platformy

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, korzystając z opcji Magazyn Palet z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych, możemy łatwo okr...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...