Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowane zestawienie dokumentów przyjęć w wybranym przedziale  czasowym pogrupowane wg platformy.

magazyn palet przyjecia wg platformy