Nowy kontrahent

Nowy kontrahent

Program magazynowy Studio WMS.net jest nowoczesnym rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie magazynem. Dzięki temu narzędziu, pracownicy mogą efektywnie zarządzać procesami logistycznymi. Dodawanie nowego kontrahenta do systemu jest proste i intuicyjne. W pierwszym kroku użytkownik wchodzi w zakładkę "Kontrahenci" w interfejsie programu. Następnie wybiera opcję "Dodaj nowego kontrahenta". W tym miejscu pojawia się formularz, który należy wypełnić.

Ważny element programu WMS

Program Studio WMS.net umożliwia także szybkie wyszukiwanie i edytowanie danych kontrahentów. Jest to szczególnie przydatne w codziennej pracy magazynu. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na innych ważnych aspektach zarządzania magazynem. Internet oferuje wiele możliwości, a program Studio WMS.net doskonale wpisuje się w te nowoczesne rozwiązania. Zapewnia on efektywne i sprawne zarządzanie magazynem, co przekłada się na sukces całej firmy.

Program magazynowy WMS to kompleksowe narzędzie, które ułatwia obsługę kontrahentów w firmie logistycznej. Przy dodawaniu nowego kontrahenta, korzystamy z polecenia DOPISZ. W oknie dodawania kartotek gromadzone są istotne informacje. Po uruchomieniu przycisku „DOPISZ,” pojawia się okno, w którym możemy wprowadzić nowe dane.

W formularzu użytkownik wpisuje podstawowe dane kontrahenta, takie jak nazwa firmy, adres, numer telefonu oraz NIP. Ważne jest, aby informacje były dokładne i aktualne. Po wprowadzeniu danych, program automatycznie tworzy kartotekę kontrahenta. Dzięki temu procesowi, zarządzanie współpracą z nowymi partnerami biznesowymi staje się łatwiejsze i bardziej efektywne.

Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ.  W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych.

To okno składa się z ośmiu zakładek, z których pierwsza to „KONTRAHENT” W tej zakładce musimy podać kilka kluczowych informacji, takie jak:

 1. Nazwa skrócona
 2. Nazwa pełna
 3. NIP
 4. Kod pocztowy
 5. Miejscowość
 6. Ulica
 7. Adres e-mail
 8. Telefon

Dodatkowo, istnieje możliwość wprowadzenia dowolnego komentarza w polu „Uwagi.” Wybieramy także kraj z listy rozwijanej, która pojawia się po uruchomieniu przycisku w odpowiednim polu.

Kolejną zakładką są „PRACOWNICY”

Tutaj wprowadzamy informacje o pracownikach danej firmy. Aby dodać nowego pracownika, wystarczy kliknąć wiersz z komunikatem „Kliknij aby dodać nowy wiersz.” Podczas wprowadzania danych pracownika, musimy:

 1. Zaznaczyć, czy kartoteka ma być aktywna.
 2. Wprowadzić nazwisko i imię pracownika.
 3. Podać adres e-mail.
 4. Określić stanowisko.
 5. Wprowadzić kod pocztowy.
 6. Podać ulicę.
 7. Podać numer telefonu.

Warto zaznaczyć, że przy zapisywaniu kartoteki, istnieją pewne obowiązkowe informacje, które muszą być podane, takie jak nazwisko i imię, e-mail, stanowisko, kod pocztowy oraz miejscowość. Jeśli próbujemy zapisać kartotekę bez wprowadzenia tych obowiązkowych informacji, zostanie to zablokowane, a w odpowiednich polach pojawią się czerwone wykrzykniki. Dzięki programowi magazynowemu WMS można efektywnie zarządzać kontrahentami i pracownikami firmy logistycznej, co przyczynia się do skuteczniejszej obsługi procesów biznesowych.

Okno dopisania nowej kartoteki składa się z ośmiu zakładek.

W zakładce KONTRAHENT należy podać Nazwę skróconą, Nazwę pełną, NIP, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulicę, adres e-mail, Telefon oraz można wpisać dowolny komentarz w polu Uwagi. Kraj wybieramy z listy rozwijanej, która pojawi się po uruchomieniu przycisku listy rozwijanej  w wybranym polu.

W zakładce PRACOWNICY należy podać pracowników dopisywanej firmy. Skorowidz wprowadzonych pracowników będzie wywoływany podczas wprowadzania dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru. Nowy pracownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy kartoteka ma być aktywna. Następnie uzupełniamy informacje w polach NAZWISKO i IMIĘ, E-MAIL, STANOWISKO, KOD POCZTOWY, ULICĘ oraz TELEFON.

Informacje wymagalne przy zapisaniu kartoteki to nazwisko i imię, e-mail, stanowisko, kod pocztowy, miejscowość. Przy zapisaniu kartoteki bez wprowadzenia wymagalnych informacji zapisanie kartoteki zostaje zablokowane, a w wymagalnych polach pojawią się czerwone wykrzykniki.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy .

W zakładce PRACOWNICY aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej kartoteki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza usuwa zaznaczoną pozycję.

Zakładka DOSTAWCY umożliwia dopisanie dostawców towaru. Skorowidz dopisanych dostawców będzie wywoływany podczas wprowadzania dokumentu zlecenia przyjęcia zewnętrznego oraz przyjęcia zewnętrznego towaru. Nowy dostawca dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy kartoteka ma być aktywna. Następnie uzupełniamy informacje w polach E-MAIL, NAZWA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, TELEFON, OPIEKUN.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy.

Informacje wymagalne przy zapisaniu kartoteki to e-mail, kod pocztowy oraz miejscowość. Przy zapisaniu kartoteki bez wprowadzenia wymagalnych informacji zapisanie kartoteki zostaje zablokowane, a w wymagalnych polach pojawią się czerwone wykrzykniki.

Program magazynowy WMS jest niezwykle przydatnym narzędziem dla kontrahentów firmy logistycznej.

Aby dodać nowego kontrahenta do systemu, należy postępować według następującej procedury:

 1. Zaloguj się do programu WMS.
 2. Kliknij opcję „Dodaj nowego kontrahenta” znajdującą się w menu głównym.
 3. Wypełnij formularz zakładania kartoteki kontrahenta, podając wszystkie wymagane informacje, takie jak nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 4. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i kompleksowe.
 5. Kliknij przycisk „Zapisz” lub „Dodaj”, aby dodać nowego kontrahenta do systemu.
 6. Po zapisaniu informacji, nowy kontrahent zostanie automatycznie dodany do bazy danych programu WMS i będzie dostępny do dalszej pracy.

Dzięki tej prostszej procedurze, firma logistyczna może skutecznie zarządzać swoimi kontrahentami w programie magazynowym WMS.

System paletowy EPAL
SAdam

System paletowy EPAL

W związku ze zwiększeniem globalnej produkcji i obrotu palet EUR, Europejskie Stowarzyszenie palet EPAL podjęło decyzję o wprowadzeniu nowych typów palet, które wskazują na ochronę znaku towarowego EUR i EPAL spełniającego wszystkie wymagania jakościowe, które zostały nałożone na tradycyjne drewniane palet euro.

Konfiguracja menu w programie magazynowym
basiap

Konfiguracja menu w programie magazynowym

Konfiguracja menu w programie magazynowym powinna być intuicyjna i dostosowana do potrzeb użytkowników. Ważne jest, aby magazynier miał szybki dostęp do najważniejszych informacji i funkcji. Dzięki temu, praca w magazynie staje się bardziej efektywna i mniej podatna na błędy. Intuicyjny interfejs jest kluczowy dla efektywnej pracy magazyniera. Ułatwia on szybkie odnajdywanie potrzebnych funkcji. Dodatkowo, zmniejsza ryzyko błędów podczas obsługi programu.

Windows Server 2008 i SQL Server
SoftwareStudio

Windows Server 2008 i SQL Server

Windows Server 2008 i SQL Server 2008 to niezawodne narzędzia, które umożliwiają Twojej firmie skuteczne zarządzanie danymi, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i oszczędności. Dzięki nim Twoje przedsiębiorstwo może rozwijać się i osiągać jeszcze większy sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu. Nie zwlekaj – korzystaj z tych profesjonalnych rozwiązań już teraz!

Nowy kontrahent

Program Studio WMS.net umożliwia także szybkie wyszukiwanie i edytowanie danych kontrahentów. Jest to szczególnie przydatne w codziennej pracy magazynu. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na innych ważnych aspektach zarządzania magazynem. Internet oferuje wiele możliwości, a program Studio WMS.net doskonale wpisuje się w te nowoczesne rozwiązania. Zapewnia on efektywne i sprawne zarządzanie magazynem, co przekłada się na sukces całej firmy.
DEMO
Kontrahenci magazynu palet
SAdam

Kontrahenci magazynu palet

Systemy składowania palet pozwalają skutecznie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Palety można ułożyć jedna na drugiej w wysokości, co pozwala na oszczędność miejsca. Dodatkowo, systemy składowania palet oferują możliwość budowy regałów wielopoziomowych, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększa się efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Plik Web.config
SAdam

Plik Web.config

W dzisiejszym artykule omówimy kluczową kwestię dotyczącą oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, a mianowicie konfigurację systemu WMS. Zaprezentujemy Plik Web.config oraz jego znaczenie w procesie instalacji i konfiguracji tego systemu.

Dostawy bezpośrednie
SAdam

Dostawy bezpośrednie

Oprogramowanie magazynowe WMS.net ułatwia dostawy bezpośrednie do magazynu. To oznacza, że możesz dokonywać dostaw bez konieczności składania zamówienia lub awizacji dostawy. Dzięki temu proces dostawy jest bardziej efektywny i szybszy. Oprogramowanie to pomaga w zarządzaniu magazynem i kontrolowaniu dostaw, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy logistycznej. Dzięki WMS.net możesz śledzić i zarządzać dostawami w sposób bardziej przejrzysty i efektywny.

Nowy kontrahent

Nowy kontrahent

Program magazynowy Studio WMS.net jest nowoczesnym rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie magazynem. Dzięki temu narzędziu, pracownicy mogą efektywnie zarząd...
Edycja – zmiany w kartotece

Edycja – zmiany w kartotece

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje elastyczność i wydajność w zarządzaniu danymi kontrahentów firmy logistycznej. Umożliwia on dokonywanie zmian ...
Podgląd szczegółów

Podgląd szczegółów

Program Studio WMS.net to kluczowe narzędzie dla każdej firmy logistycznej. Umożliwia on efektywne zarządzanie magazynem. Dzięki niemu pracownicy mają...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Program magazynowy jest systemem informatycznym, który umożliwia zarządzanie i kontrolę nad obrotami magazynowymi w przedsiębiorstwie. Dzięki temu narzę...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...