Program magazynowy » Magazyn » Dostawy bezpośrednie » Załączniki

Załączniki

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych przydatnych opcji jest możliwość dołączania załączników do dokumentów. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej funkcji.

Dołączanie załączników do dokumentów w magazynie

Dzięki tej funkcji użytkownicy aplikacji Studio WMS.net mogą łatwo i sprawnie dołączać dokumenty elektroniczne do swoich dokumentów magazynowych. To ułatwia organizację dokumentacji i pozwala na przechowywanie ważnych informacji w jednym miejscu.

Aby dołączyć dokumenty elektroniczne, takie jak pliki PDF, Word, Excel itp., do wybranego dokumentu w magazynie, należy skorzystać z opcji menu „Dostawy bezpośrednie” i wybrać „Załączniki”.

Po uruchomieniu tej opcji menu pojawi się okno, które umożliwia dołączanie załączników. Aby dodać zdjęcie lub inny dokument, należy użyć polecenia „PRZEGLĄDAJ”. Po jego wybraniu, pojawi się okno wyboru pliku, gdzie można znaleźć i wybrać odpowiedni dokument.

Po zaznaczeniu wybranego pliku, potwierdza się wybór za pomocą polecenia „OTWÓRZ”. Lokalizacja zdjęcia lub dokumentu zostanie zapisana w polu okna „dopisana zdjęcia”. Aby ostatecznie dołączyć załącznik do kartoteki, należy potwierdzić ten krok poleceniem „DODAJ ZAŁĄCZNIK”.

Jak Dołączyć Załączniki do Dokumentów

Studio WMS.net to aplikacja magazynowa z wieloma funkcjami. Pomaga ona w zarządzaniu magazynem. Ważną cechą jest możliwość dołączania załączników do dokumentów. Pokażemy, jak łatwo korzystać z tej funkcji.

Kroki Dołączania Dokumentów Elektronicznych

Aby dołączyć dokumenty elektroniczne, takie jak PDF, Word, Excel, wybierz opcję „Dostawy bezpośrednie”. Następnie kliknij „Załączniki”. Po otwarciu opcji menu, pojawi się okno do dołączania załączników. Wybierz „PRZEGLĄDAJ”, aby dodać zdjęcie lub inny dokument. W oknie wyboru pliku, znajdź i wybierz odpowiedni dokument.

Finalizowanie Procesu Dołączania Załączników

Po wybraniu pliku, potwierdź wybór poleceniem „OTWÓRZ”. Lokalizacja pliku zostanie zapisana. Następnie użyj polecenia „DODAJ ZAŁĄCZNIK”, aby ostatecznie dołączyć załącznik do dokumentu.

Korzyści z Dołączania Dokumentów Elektronicznych

Dzięki tej funkcji użytkownicy Studio WMS.net mogą łatwo dołączać dokumenty elektroniczne. To ułatwia organizację i przechowywanie ważnych informacji w jednym miejscu. Umożliwia to lepszą organizację dokumentacji magazynowej.

Zarządzanie Dokumentami w Studio WMS.net

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp. Po uruchomieniu opcji menu pojawi się okno umożliwiające dołączenia załącznika.

Dopisanie zdjęcia wymaga użycia polecenia PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecania zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK.

dostawy bezpośrednie PZB załączniki
dostawy bezpośrednie PZB załączniki 1

 
Transakcja x_zalacznik.aspx

SQL Report Server
SAdam

SQL Report Server

W dzisiejszym świecie biznesowym dostęp do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie to klucz do sukcesu. Aby sprostać tym oczekiwaniom, niezbędne jest wykorzystanie rozbudowanych rozwiązań Business Intelligence. Jednym z takich narzędzi jest SQL Report Server.

Gospodarka magazynowa
SAdam

Gospodarka magazynowa

Program Magazynowy WMS.net oraz TCS.net są propozycjami od SoftwareStudio na sprawne zarządzanie i prowadzenie gospodarki magazynowej. Wraz z informatyzacją przedsiębiorstw możliwe jest prowadzenie gospodarki magazynowej przez zaawansowane oprogramowanie.

Wdrożenie systemu ERP
SoftwareStudio

Wdrożenie systemu ERP

Kiedy przychodzi czas na wdrożenie systemu ERP, warto skorzystać z usług doświadczonych konsultantów z SoftwareStudio. Nasza firma podejmuje się prowadzenia wdrożeń programów ERP, stosując skuteczną metodykę, która zapewnia dostosowanie rozwiązania biznesowo-informatycznego do konkretnych potrzeb klienta.

Załączniki

Dzięki tej funkcji użytkownicy aplikacji Studio WMS.net mogą łatwo i sprawnie dołączać dokumenty elektroniczne do swoich dokumentów magazynowych. To ułatwia organizację dokumentacji i pozwala na przechowywanie ważnych informacji w jednym miejscu.
DEMO
Podgląd operacji magazynowej
SAdam

Podgląd operacji magazynowej

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net to wszechstronne oprogramowanie magazynowe, które umożliwia skuteczne zarządzanie operacjami magazynowymi. Jedną z przydatnych funkcji tego systemu jest możliwość podglądu dokumentów bez konieczności ich wydruku.

Dynamiczne SubMenu
SAdam

Dynamiczne SubMenu

Pozycje SubMenu są grupowane według kategorii, i można je definiować niezależnie lub generować dynamicznie na podstawie zapytania do bazy danych.

Program magazynowy » Magazyn » Dostawy bezpośrednie » Załączniki
SAdam

Załączniki

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych przydatnych opcji jest możliwość dołączania załączników do dokumentów. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej funkcji.

Notatki

Notatki

Programy magazynowe takie jak Studio WMS.net ułatwiają pracę w magazynie dzięki różnorodnym funkcjom. Jedną z nich są notatki, które umożliwiają zapisywani...
Nowy dokument PZB

Nowy dokument PZB

Bezpośrednia rejestracja dokumentów przyjęcia towaru do magazynu PZB jest jedną z dostępnych funkcjonalności. Dzięki temu, użytkownicy są w stanie w łatwy ...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja "Operacje magazynowe" w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net umożliwia przypisanie operacji magazynowych do dokumentu bez potrzeby jego edycji. ...
Podgląd dokumentu dostawy

Podgląd dokumentu dostawy

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, dostępny jest funkcjonalny podgląd dokumentu dostawy, który umożliwia wygodne zarządzanie dostawami bez koni...
Przyjęcie palet

Przyjęcie palet

Jedną z ważnych funkcji oprogramowania magazynowego jest obsługa dostaw bezpośrednich, a w szczególności przyjmowanie palet. Funkcja "palety" umożliwia pracow...
Transport

Transport

Dzięki funkcji Transport w rejestrze dostaw bezpośrednich do magazynu, oprogramowanie magazynowe staje się jeszcze bardziej wszechstronne i pomaga w do...
Wydruk dokumentu dostawy

Wydruk dokumentu dostawy

System magazynowy "Studio WMS.net" od SoftwareStudio to doskonałe narzędzie dla firm, które poszukują prostego i skutecznego programu do zarządzania maga...
Załączniki

Załączniki

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych przydatnych opcji jest możliwość dołącza...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Program magazynowy WMS.net umożliwia dostawy bezpośrednie do magazynu, czyli dokumenty bez zamówienia i bez awizacji dostawy. Modyfikacje dokumentu or...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...