Załączniki

Załączniki

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem, w tym możliwość dołączania załączników do różnych dokumentów magazynowych. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej opcji.

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net - Załączniki do dokumentów

Kiedy potrzebujemy dołączyć dokumenty elektroniczne, takie jak pliki PDF, Word, Excel, do dokumentów magazynowych, wystarczy skorzystać z opcji menu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji menu, pojawi się okno umożliwiające wybór pliku do załączenia.

Aby dołączyć zdjęcie, należy użyć polecenia „PRZEGLĄDAJ”. Po wybraniu polecenia, otworzy się okno wyboru pliku, gdzie można znaleźć i zaznaczyć żądany dokument.

Po wybraniu pliku, potwierdzenie następuje poprzez polecenie „OTWÓRZ”. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisania zdjęcia.

Aby ostatecznie dołączyć zdjęcie do kartoteki dokumentu, należy potwierdzić tę operację, korzystając z polecenia „DODAJ ZAŁĄCZNIK”.

Dzięki tej funkcji, oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net umożliwia przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, co ułatwia zarządzanie nimi i dostęp do nich w przyszłości.

Wnioskiem jest, że Studio WMS.net oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania magazynem, ale także praktyczne narzędzia do pracy z dokumentami magazynowymi, co przyczynia się do jeszcze większej efektywności w zarządzaniu magazynem wysokiego składowania.

Prosty Sposób na Dołączanie Załączników

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net ułatwia zarządzanie magazynem poprzez możliwość dołączania załączników do dokumentów magazynowych. Można to łatwo zrobić, korzystając z opcji w menu programu.

Dołączanie Dokumentów Elektronicznych

Gdy potrzebujemy załączyć pliki takie jak PDF, Word, czy Excel, wystarczy wybrać odpowiednią opcję w menu. Po jej wybraniu, pojawi się okno, w którym można wybrać plik do załączenia.

Proces Dołączania Zdjęć

Do dołączenia zdjęcia służy polecenie „PRZEGLĄDAJ”. Po jego użyciu otwiera się okno wyboru pliku, gdzie można łatwo znaleźć i wybrać potrzebne zdjęcie.

Finalizacja Procesu Dołączania

Po wybraniu pliku, potwierdzamy to poleceniem „OTWÓRZ”. Lokalizacja pliku zostanie zapisana. Następnie, aby ostatecznie dołączyć zdjęcie do dokumentu, używamy polecenia „DODAJ ZAŁĄCZNIK”.

Zalety Przechowywania Dokumentów w Formie Elektronicznej

Dzięki tej funkcji, Studio WMS.net umożliwia przechowywanie dokumentów elektronicznie, co znacznie ułatwia zarządzanie nimi. Dostęp do dokumentów staje się szybszy i wygodniejszy.

Podsumowanie

Studio WMS.net to nie tylko zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem, ale także praktyczne rozwiązanie do pracy z dokumentacją. Te funkcje znacząco zwiększają efektywność zarządzania w magazynie wysokiego składowania.

Zarządzanie Dokumentami w Studio WMS.net

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.
Po uruchomieniu opcji menu pojawi się okno umożliwiające dołączenia załącznika. Dopisanie zdjęcia wymaga użycia polecenia PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecania zostaje wyświetlone okno wyboru pliku.
Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK.
Przez użycie polecenia zdjęcia:

  • wyświetlane są miniaturki zdjęć zapisanych dla kartoteki asortymentowej,
  • dopisywane jest nowe zdjęcie.

Wyświetlenie zdjęcia wykonywane jest przez kliknięcie na miniaturkę.
Dopisanie zdjęcia wymaga użycia polecenia PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecania zostaje wyświetlone okno wyboru pliku.
Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK.

Transakcja x_zalacznik.aspx

Zarządzanie magazynem w programie
SAdam

Zarządzanie magazynem w programie

Zarządzanie magazynem jest kluczowym aspektem dla wielu przedsiębiorstw, niezależnie od ich branży. W dzisiejszym artykule omówimy, jak program magazynowy WMS.net może pomóc w efektywnym zarządzaniu magazynem.

Program magazynowy www
SAdam

Program magazynowy www

Program magazynowy www to aplikacja internetowa działająca przez przeglądarkę internetową, dająca podobne możliwości jak tradycyjny program magazynowy instalowany na komputerze.

Programy internetowe
SoftwareStudio

Programy internetowe

Sieć www odegrała kluczową rolę w rozwoju programów internetowych. Obecnie programiści stoją przed wyzwaniami związanymi z tworzeniem bezpiecznych aplikacji internetowych, które są interaktywne i dostosowane do potrzeb użytkowników. Warto zrozumieć, że rozwijanie programów internetowych to proces ciągły, który wymaga stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków i zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Załączniki

Kiedy potrzebujemy dołączyć dokumenty elektroniczne, takie jak pliki PDF, Word, Excel, do dokumentów magazynowych, wystarczy skorzystać z opcji menu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji menu, pojawi się okno umożliwiające wybór pliku do załączenia.
DEMO
import_xls.aspx
SAdam

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne pobieranie danych z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (w formacie pliku XLS) i zapisywanie tych danych w tabelach bazy danych SQL systemu StudioSystem.

Program magazynowy najnowsze wpisy
SAdam

Program magazynowy najnowsze wpisy

Nasz program magazynowy stale ewoluuje, dostarczając coraz lepsze narzędzia do zarządzania magazynem. W najnowszym wpisie przedstawiamy najnowsze rozwiązania od SoftwareStudio, które mogą znacząco poprawić efektywność pracy w magazynie.

Drzewka
SAdam

Drzewka

Moduł Konfiguracja w programie magazynowym pozwala na tworzenie i dostosowywanie „drzewek”. Drzewka to hierarchiczne struktury, które pomagają w organizacji i nawigacji w systemie magazynowym. Dzięki nim użytkownicy mogą szybko i łatwo odnaleźć potrzebne im informacje oraz dostęp do różnych funkcjonalności.

Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor

W programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net oferowane przez SoftwareStudio, rejestracje dokumentów magazynowych odgrywają kluczową rolę w zar...
Modyfikacja dokumentu PW

Modyfikacja dokumentu PW

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość modyfikacji dokumentów magazynowych, takich jak "Przyjęcie wewn...
Notatki

Notatki

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja, która umożliwia zarządzanie notatkami związanymi z różnymi dokum...
Nowy dokument PW

Nowy dokument PW

W systemie magazynowym Studio WMS.net dostępne są różne rodzaje dokumentów magazynowych, w tym przyjęcia wewnętrznego oznaczonego jako PW. W artykule omówim...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe w programie WMS.net to narzędzie, które umożliwia dodawanie operacji magazynowych związanych z dokumentem bez potrzeby jeg...
Palety

Palety

Przyjęcie wewnętrzne palet to istotny proces w zarządzaniu magazynem, a odpowiednie dokumenty magazynowe odgrywają kluczową rolę w jego realizacji. W art...
Podgląd dokumentu PW

Podgląd dokumentu PW

Funkcja "Podgląd dokumentu PW" jest częścią systemu WMS programu magazynowego i umożliwia użytkownikom przeglądanie szczegółów związanych z przyjęciem...
Wydruk dokumentu PW

Wydruk dokumentu PW

W Studio WMS.net, systemie magazynowym dostarczanym przez SoftwareStudio, drukowanie dokumentów, takich jak przyjęcia wewnętrzne (PW), jest szybkie i ...
Załączniki

Załączniki

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem, w tym możliwość dołączania załączników do różnych ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...