Transakcja przeznaczona do definiowania listy kategorii występujących w zapisach w kalendarzu, stanowi rodzaj konfiguracji dedykowanego skorowidza.

Uruchamia się z poziomu modułu KONFIGURACJA

kalendarz kategorIe

 

Po uruchomieniu transakcji wyświetlona zostaje tabela pozwalająca na edycję, dopisywanie i usuwanie skorowidza kategorii kalendarza.

adm_kalendarz_kategorie

 

Dostępne są następujące parametry:

  • AKTYWNE
  • KALENDARZ – identyfikator kalendarza dla którego dostępna będzie dana kategoria
  • NAZWA – nazwa kategorii
  • OPIS – opis kategorii
  • KOLOR – kolor kategorii
  • ROLA – rola systemu