szukaj.aspx transakcja

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Zaawansowana metoda wyszukiwania dowolnej informacji w bazie i uruchamiania wskazanej transakcji do prezentacji danych.

Uruchamiając transakcję szukaj.aspx z parametrem transakcja wymuszamy specjalne działanie polegające na odszukiwaniu wskazanej informacji w bazie danych i uruchomieniu wskazanej transakcji do zaprezentowania wyników.

W tym trybie działania wymagane jest podanie kilku parametrów

 • transakcja – wskazanie co ma być uruchomione w sytuacji gdy poszukiwana fraza zostanie odszukana np. /role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ$refno= gdzie symbol łączenia parametrów to zamiast zwyczajowego & należy podać $
 • tabela – nazwa tabeli do przeszukiwania w bazie np. dpcrm
 • kolumna – nazwa kolumny w tabeli wg której ma zostać wykonane poszukiwanie informacji np. nrdokumentu
 • refno – nazwa kolumny zawierającej identyfikująca informację do odszukana np. numer referencyjny refno

oraz opcjonalne parametry:

 • caption – parametr wskazujący nazwę referencyjną z tabeli komunikatów (_komunikaty), z której odczytywany jest tekst oraz ikona do wyświetlenia w oknie wyszukiwania. brak parametru spowoduje wyświetlenie tylko okienka na wpisanie wartości i przycisk szukaj.
 • error – parametr wskazujący referencję do wiersza tabeli komunikatów (_komunikaty), z której odczytywany jest tekst oraz ikona do wyświetlania w oknie komunikatu błędu odszukania wartości w bazie. W treści komunikatu można umieścić zmienną $SZUKANA, która zostanie zastąpiona wprowadzoną przez użytkownika wartością.
 • tytul – parametr wskazuje nazwę kolumny z tabeli jaka ma być użyta jako dodatkowy tytuł danego obiektu, można łączyć kolumny za pomocą znaku |

 

Jeżeli w bazie odnalezione zostaną podobne pozycje to program wyświetli listę do 10 propozycji pasujących do poszukiwanej frazy, tak aby użytkownik mógł wybrać jaka pozycja go interesuje.

szukaj numer dokumentu 23

 

Wynik wyszukiwania, nie znaleziono dokumentu o numerze 23, ale są podobne dokumenty, więc program wyświetla listę pozycji do wyboru w formie propozycji.

szukaj numer dokumentu podobne

 

jeżeli w ustawieniu transakcji podamy opcjonalny parametr TYTUL, to możemy wyświetlić dodatkowe informacje dla danej pozycji np.

transakcja=/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ$refno=&refno=refno&tabela=crm_wizyty&kolumna=skroco&caption=SKROCO&error=BRAKDANYCH&TYTUL=NRDOKUMENTU

zawiera parametr TYTUL o wartości NRDOKUMENTU w efekcie oprócz nazwy skróconej klienta (parametr kolumna zawiera odwołanie do kolumny SKROCO) będzie podany numer dokumentu

szukaj parametr tytuł

 

Można wskazać kilka kolumna i je połączyć za pomocą znaku |

np.

transakcja=/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ$refno=&refno=refno&tabela=crm_wizyty&kolumna=skroco&caption=SKROCO&error=BRAKDANYCH&TYTUL=NRDOKUMENTU|UPPER(DDOWOD)

jako tytuł zostanie wyświetlony numer dokumentu oraz jego data – data ujęta jest jako UPPER() w celu dokonania konwersji wartości typu data na tekst.

W efekcie otrzymamy:

szukaj parametr tytuł 2

 

 

Przykład 1 – wyświetl podgląd dokumentu

Przykładowa lista parametrów przekazywanych do transakcji szukaj.aspx

transakcja=/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ$refno=&refno=refno&tabela=dpcrm&kolumna=nrdokumentu&caption=NRDOKUMENTU&error=BRAKDANYCH

 

Uwaga: jeżeli parametr transakcja zawiera odwołania do wielu parametrów to należy je podawać łącząc znakiem $ a nie &.

Dla takiej konfiguracji wywołane zostanie okno:

szukaj transakcja

 

Ikona oraz treść komunikatów wynikają ustawień w bazie – tabela komunikaty.

Po wprowadzeniu numeru dokumentu np. 2013-07-000032 i kliknięciu na przycisk   SZUKAJ program odszuka w tabeli dpcrm rekordu z takim numerem, odczyta wartość refno tego rekordu i uruchomi transakcję /role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ&refno= (zamieni znak $ na &) oraz doda do ostatniego parametru wartość odczytaną refno. W efekcie wyświetli się na ekranie okno podglądu dokumentu

szukaj transakcja wynik

 

 

Podano błędną informację do odszukania

Jeżeli użytkownik wprowadzi informację której nie można odnaleźć w bazie to program sprawdza czy przekazano parametr error, i jeżeli tak to szuka jaki komunikat i ikonę wyświetlić z tabeli _komunikaty. Przykładowo wprowadzono wartość poszukiwaną jako

2013-07-123456

w takim wypadku program nie odnajdzie takiego numeru i wyświetli komunikat:

szukaj transakcja error

ponieważ w tabeli _komunikaty dla refno=BRAKDANYCH jest

 • TYTUL -<h1>Brak danych !!!</h1>
 • OPIS – <h2>Poszukiwana informacja nie została odnaleziona: $SZUKANA </h2>
 • OBRAZEK – ~/images_v/64×64/table2_error.png

 

 

Przykład 2 – podgląd kartoteki magazynowej odszukanej wg kodu kreskowego

uruchamiamy transakcję z parametrami

role_sys/szukaj.aspx?transakcja=/role_mms/knaso_podglad.aspx?refno=&refno=nridasn&tabela=knaso&kolumna=eanasn&caption=KODEAN&error=BRAKDANYCH

W efekcie wyświetli się okno:

szukaj transakcja knaso

 

Ponieważ w tabeli _komunikaty mamy dla wiersza refno=KODEAN wypełnione jedynie kolumnę TYTUL – Zeskanuj kod kreskowy

a kolumna OPIS oraz OBRAZEK pozostają puste.

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu kreskowego (odczyt z tabeli KNASO kolumna EANASN) program odczytuje wartość dla kolumny NRIDASN i uruchamia transakcję /role_mms/knaso_podglad.aspx?refno= dodając na końcu odczytaną wartość z kolumny NRIDASN

W efekcie zostaje wyświetlone okno podglądu kartoteki magazynowej.

szukaj transakcja knaso podgląd

 

 

 

Przykład 3 Lista palet wg numeru partii

Chcemy wyświetlić listę palet zawierających towar o określonym numerze partii wprowadzonym przez użytkownika. Do wyświetlenia wykorzystamy widok o nazwie WMS_DPPAL do któego przekażmy jako parametr nrpartii.

 

W związku z tym uruchamiamy transakcję w następujący sposób

transakcja=/role_sys/x_grid.aspx?refno=WMS_DPPAL$NRPARTII=&refno=NRPARTII&tabela=dppal&kolumna=nrpartii&caption=NRPARTII&error=BRAKDANYCH

W tabeli _komunikaty mamy wiersz oznaczony NRPARTII dla którego

 • TYTUL – <h3>Podaj numer partii</h3>
 • OPIS
 • OBRAZEK – ~/images_v/64×64/document_gear.png

W efekcie po uruchomieniu wyświetlone zostaje okno transakcji

szukaj transakcja dppal numer partii

 

Po wpisaniu numeru partii produkcyjnej wyświetlona zostaje transakcja zestawienie pozycji zawierającej numer partii

szukaj transakcja dppal numer partii zestawienie

 

 

Etykiety logistyczne w standardzie GS1
SAdam

Etykiety logistyczne w standardzie GS1

W ramach programu magazynowego Studio Magazyn WMS.net dostępny jest moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1. Wydruk sjest zgodny z wymaganiami stawianymi przez sieci handlowe dla dostawców towarów do sieci marketów. Moduł (aplikacja Windows) wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarce kodów kreskowych w standardzie ZEBRA etykiet logistycznych na palety (nośniki).

Program WMS
SAdam

Program WMS

Podstawowym celem programu WMS jest automatyzacja procesów związanych z przechowywaniem, śledzeniem i kontrolą zapasów. Został zaprojektowany, aby pomóc zredukować czas poświęcany na ręczne wprowadzanie danych i poprawić dokładność zapisów inwentaryzacyjnych. WMS pomaga również zidentyfikować potencjalne obszary, w których mogą być potrzebne dodatkowe zasoby w celu poprawy obsługi klienta i zarządzania zapasami.

Opis programu, Program do magazynu
SAdam

Program do magazynu

Programy dedykowane dla zarządzania zarówno magazynem, jak i sklepem internetowym, takie jak WMS.net, enova, SAP, WAPRO i Microsoft Dynamics NAV, stanowią kluczowe narzędzia dla efektywnego zarządzania sprzedażą i zapasami. Oferują funkcje umożliwiające kompleksową kontrolę nad procesami logistycznymi, integrację między magazynem a sklepem online oraz generowanie raportów potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji. Wybór odpowiedniego programu jest istotny dla sukcesu działalności handlowej i online.

szukaj.aspx transakcja

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Program Magazynowy
SAdam

Program Magazynowy

Wybierając oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, ważne jest, aby zwrócić uwagę na funkcje i możliwości systemu. Oprogramowanie powinno umożliwiać śledzenie zapasów, realizację zamówień, wysyłkę i prognozowanie stanów magazynowych. Ponadto, ważne jest również, aby rozważyć koszty zakupu oprogramowania oraz dostępne wsparcie techniczne.

Kreator zatwierdzania zleceń
SAdam

Kreator zatwierdzania zleceń

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, efektywne zarządzanie dostawami jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Program Magazynowy, będący zaawansowanym rozwiązaniem dla logistyki magazynowej, wprowadza innowacyjne narzędzie – Kreator Zatwierdzania Zleceń. Ta nowa funkcja stanowi istotny element modułu awizacji dostaw, który znacząco usprawnia proces zarządzania przepływem towarów.

Skorowidze
SAdam

Skorowidze

W każdym zaawansowanym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, skorowidze odgrywają kluczową rolę. Są one niezbędne dla efektywnego porządkowania, wyszukiwania i zarządzania danymi magazynowymi. W tym artykule przyjrzymy się, jak skorowidze w Studio System wspierają pracę administratorów magazynów, umożliwiając im szybsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami.

szukaj.aspx kod

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją. Przeszukiwanie list definiowanych Transakcja sz...

szukaj.aspx transakcja

Zaawansowana metoda wyszukiwania dowolnej informacji w bazie i uruchamiania wskazanej transakcji do prezentacji danych. Uruchamiając transakcję szukaj.aspx z p...

szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach. Przekazując więc ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...