Nowy dokument PZB

Nowy dokument PZB

Bezpośrednia rejestracja dokumentów przyjęcia towaru do magazynu PZB jest jedną z dostępnych funkcjonalności. Dzięki temu, użytkownicy są w stanie w łatwy sposób dodać nowe dokumenty przyjęcia zewnętrznego bezpośrednio z poziomu menu. Wystarczy skorzystać z udostępnionego formularza i uzyskać pełną kontrolę nad procesem przyjęcia towaru.

Komu potrzebny jest dokument PZ?

Bezpośrednia rejestracja dokumentów przyjęcia towaru do magazynu PZB jest jedną z dostępnych funkcjonalności. Dzięki temu, użytkownicy są w stanie w łatwy sposób dodać nowe dokumenty przyjęcia zewnętrznego bezpośrednio z poziomu menu. Wystarczy skorzystać z udostępnionego formularza i uzyskać pełną kontrolę nad procesem przyjęcia towaru.

Dokument przyjęcia towaru bezpośrednio do magazynu PZB jest niezbędny do prawidłowego i kontrolowanego zarządzania procesami magazynowymi. Jego wystawienie ma na celu zapewnienie rzetelnej dokumentacji każdej dostawy towarów, która ma miejsce w przedsiębiorstwie. To z kolei ułatwia kontrolę stanów magazynowych, identyfikację towarów, których chwilowo brakuje, a także eliminuje ryzyko nieporozumień z dostawcami.

Dokument ten staje się również podstawą ewentualnych roszczeń wobec dostawców, jeśli okaże się, że dostarczone towary nie spełniają określonych standardów jakościowych lub ilościowych.

Po wystawieniu dokumentu, wprowadza się dane do systemu magazynowego, który na bieżąco monitoruje stan magazynowy i umożliwia kontrolowanie ruchu towarów w magazynie. Przechowywanie dokumentów przyjęć towaru do magazynu jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i może służyć do kontroli i audytów zewnętrznych.

WMS to zaawansowany system magazynowy, który pozwala na proste i efektywne zarządzanie towarem. Bezpośrednia rejestracja dokumentów przyjęcia towaru do magazynu PZB jest jedną z dostępnych funkcjonalności. Dzięki temu, użytkownicy są w stanie w łatwy sposób dodać nowe dokumenty przyjęcia zewnętrznego bezpośrednio z poziomu menu. Wystarczy skorzystać z udostępnionego formularza i uzyskać pełną kontrolę nad procesem przyjęcia towaru.

dostawy bezpośrednie PZB nowy dokument

Wywołanie menu powoduje pojawienie się formularza dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego.

Dokument przyjęcia towaru bezpośrednio do magazynu PZB może zawierać różne elementy

W zależności od potrzeb danego magazynu oraz wymogów prawnych. Oto niektóre z najczęściej występujących elementów takiego dokumentu:

  • nazwa i adres dostawcy towaru
  • data dostawy
  • numer faktury lub inny dokument potwierdzający zakup towaru
  • lista towarów przysłanych w danej dostawie, wraz z ich opisem i ewentualnymi numerami seryjnymi lub kodami kreskowymi
  • ilość zamówionych towarów oraz ilość faktycznie dostarczonych towarów
  • cena jednostkowa i łączna wartość dostarczonych towarów (wraz z podstawową stawką VAT)
  • podpis osoby przyjmującej dostawę (np. pracownika magazynu) oraz osoby dostarczającej towar (np. kuriera)

Wszystkie te elementy umieszczone na dokumencie przyjęcia towarów pozwalają na przejrzyste i kontrolowane przyjmowanie towarów w magazynie oraz ułatwiają ewentualne rozliczenie z dostawcami.

Nagłówek dokumentu składa się z pięciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT PZB należy z listy rozwijanej podać Kontrahenta oraz pracownika odpowiedzialnego za dostawę towaru.
W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.
W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.
W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZDJĘCIE.

Pozycja dokumentu PZB dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU.

dostawy bezpośrednie PZB nowy dokument 1

Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku wyświetlony zostaje skorowidz asortymentu skojarzonego z wybranym kontrahentem.
Przez użycie przycisku w polu MIEJSCE SKŁADOWANIA wyświetlana jest lista wszystkich miejsc adresowych.
W polu NUMER PARTII należy podać numer partii wprowadzanego towaru – jeżeli dotyczy.
W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość składowanego w lokalizacji asortymentu.
Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.
Program blokuje dopisanie pozycji, jeśli ilość przyjęcia jest równa 0.
Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

WMS System Magazynowy: Nowy Dokument PZB

WMS, czyli zaawansowany system magazynowy, to kluczowe narzędzie dla każdego, kto chce skutecznie zarządzać magazynem. Jedną z przydatnych funkcji tego systemu jest możliwość rejestracji bezpośrednich dostaw towaru do magazynu PZB za pomocą nowego dokumentu.

Efektywne zarządzanie towarem

Dzięki WMS, użytkownicy mogą w prosty i efektywny sposób kontrolować przyjęcie towaru do magazynu. To oznacza, że nie trzeba już ręcznie wprowadzać każdej dostawy, co może być czasochłonne i podatne na błędy.

Nowy dokument PZB umożliwia użytkownikom dodawanie nowych dokumentów przyjęcia zewnętrznego bezpośrednio z menu systemu. Wystarczy skorzystać z udostępnionego formularza, aby wprowadzić niezbędne informacje o dostawie, takie jak ilość towaru, data dostawy, dostawca, oraz inne istotne szczegóły.

Najważniejsze jest to, że dzięki tej funkcji użytkownicy uzyskują pełną kontrolę nad procesem przyjęcia towaru. Mogą śledzić dostawy, sprawdzać ich status i dokładnie rejestrować każdą transakcję, co jest kluczowe dla prawidłowego zarządzania magazynem.

Podsumowując, WMS to niezastąpione oprogramowanie magazynowe dla tych, którzy chcą zoptymalizować zarządzanie towarem. Nowy dokument PZB to tylko jedna z wielu funkcji tego systemu, które pozwalają usprawnić procesy magazynowe i zwiększyć kontrolę nad nimi.

Cross-Docking w programie WMS.net
Paweł Tyszkiewicz

Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Docking w programie WMS.net polega na zebraniu w jednym miejscu asortymentu.

Androidowy program magazynowy
SAdam

Androidowy program magazynowy

Androidowy program magazynowy w ofercie SoftwareStudio. Dostępny jest w ofercie SoftwareStudio Androidowy program magazynowy. Im większym dysponujemy magazynem, tym dłuższa jest droga pokonywana przez urządzenia oraz pracowników. W efekcie wyższy jest ostateczny koszt operacji magazynowych.

Magazyn z narzędziami i BHP
SAdam

Magazyn z narzędziami i BHP

Jeśli poszukujesz szybkiego, niezawodnego i funkcjonalnego oprogramowania do magazynu narzędziowego, SoftwareStudio jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Stabilne rozwiązania informatyczne, ekspresowa edycja danych oraz efektywna generacja raportów to cechy, które wyróżniają to oprogramowanie na tle konkurencji. Wybierz SoftwareStudio i zyskaj pewność, że Twój magazyn narzędziowy będzie działać sprawnie i efektywnie.

Nowy dokument PZB

Bezpośrednia rejestracja dokumentów przyjęcia towaru do magazynu PZB jest jedną z dostępnych funkcjonalności. Dzięki temu, użytkownicy są w stanie w łatwy sposób dodać nowe dokumenty przyjęcia zewnętrznego bezpośrednio z poziomu menu. Wystarczy skorzystać z udostępnionego formularza i uzyskać pełną kontrolę nad procesem przyjęcia towaru.
DEMO
Sekcja inne skorowidze
SAdam

Sekcja inne skorowidze

Zarządzanie magazynem wymaga nie tylko efektywnego użycia przestrzeni i zasobów, ale również sprawnego zarządzania informacjami. W systemie Studio System, kluczową rolę w tym procesie odgrywa sekcja „Inne Skorowidze”, która jest częścią modułu administratora. Ta sekcja oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania różnorodnymi aspektami danych magazynowych, co znacząco wpływa na usprawnienie pracy i optymalizację procesów logistycznych.

Sekcja Magazyn
SAdam

Sekcja Magazyn

W środowisku magazynowym, gdzie zarządzanie czasem i zasobami jest krytyczne, odpowiednia organizacja i dostęp do aktualnych informacji są niezbędne. Sekcja Magazyn w Studio System od SoftwareStudio jest narzędziem, które umożliwia administratorom i kierownikom magazynów efektywne zarządzanie i optymalizację pracy magazynowej.

Archiwum kartotek magazynowych
SAdam

Archiwum kartotek magazynowych

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia przechowywanie kartotek magazynowych. Jeśli masz nieużywane kartoteki magazynowe, możesz je łatwo przenieść do archiwum.

Notatki

Notatki

Programy magazynowe takie jak Studio WMS.net ułatwiają pracę w magazynie dzięki różnorodnym funkcjom. Jedną z nich są notatki, które umożliwiają zapisywani...
Nowy dokument PZB

Nowy dokument PZB

Bezpośrednia rejestracja dokumentów przyjęcia towaru do magazynu PZB jest jedną z dostępnych funkcjonalności. Dzięki temu, użytkownicy są w stanie w łatwy ...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja "Operacje magazynowe" w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net umożliwia przypisanie operacji magazynowych do dokumentu bez potrzeby jego edycji. ...
Podgląd dokumentu dostawy

Podgląd dokumentu dostawy

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, dostępny jest funkcjonalny podgląd dokumentu dostawy, który umożliwia wygodne zarządzanie dostawami bez koni...
Przyjęcie palet

Przyjęcie palet

Jedną z ważnych funkcji oprogramowania magazynowego jest obsługa dostaw bezpośrednich, a w szczególności przyjmowanie palet. Funkcja "palety" umożliwia pracow...
Transport

Transport

Dzięki funkcji Transport w rejestrze dostaw bezpośrednich do magazynu, oprogramowanie magazynowe staje się jeszcze bardziej wszechstronne i pomaga w do...
Wydruk dokumentu dostawy

Wydruk dokumentu dostawy

System magazynowy "Studio WMS.net" od SoftwareStudio to doskonałe narzędzie dla firm, które poszukują prostego i skutecznego programu do zarządzania maga...
Załączniki

Załączniki

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych przydatnych opcji jest możliwość dołącza...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Program magazynowy WMS.net umożliwia dostawy bezpośrednie do magazynu, czyli dokumenty bez zamówienia i bez awizacji dostawy. Modyfikacje dokumentu or...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...