Magazyn » Przyjęcie zewnętrzne PZ » Nowe przyjęcie PZ

Nowe przyjęcie PZ

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net zapewnia łatwą i wydajną obsługę magazynu. Jedną z kluczowych funkcji tego oprogramowania magazynowego jest możliwość tworzenia nowych dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ.

Aplikacja magazynowa - Tworzenie Nowego Przyjęcia Zewnętrznego PZ

Kiedy użytkownik uruchamia menu "Nowe przyjęcie PZ" w systemie magazynowym, otwiera się okno, które umożliwia tworzenie nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ. To narzędzie jest niezwykle przydatne w zarządzaniu dostawami i przyjmowaniem towarów do magazynu.

Dokument przyjęcia zewnętrznego PZ może być wystawiony tylko i wyłącznie na podstawie zlecenia ZPZ. Jest to ważne z punktu widzenia kontroli nad procesem przyjęć. Użytkownik musi podać niezbędne informacje, takie jak Kontrahent, numer zlecenia ZPZ, ilość pozycji asortymentowej, która nie przekracza stanu dostępnego na zleceniu, oraz miejsce składowania.

Dzięki temu prostemu procesowi tworzenia dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ, użytkownicy mogą skutecznie zarządzać przyjęciem towarów do magazynu. Aplikacja magazynowa Studio WMS.net ułatwia i usprawnia operacje magazynowe, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zapasami.

Podsumowując, system WMS oraz aplikacja magazynowa Studio WMS.net to doskonałe narzędzia dla firm, które pragną uproszczonego i efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki nim można w łatwy sposób tworzyć dokumenty przyjęcia zewnętrznego PZ, co pozwala na dokładne monitorowanie i kontrolowanie dostaw.

Aplikacja Magazynowa Studio WMS.net

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net znacząco upraszcza zarządzanie magazynem. Jest to nowoczesne oprogramowanie magazynowe. Umożliwia ono tworzenie nowych dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ. Proces ten jest intuicyjny i efektywny.

Tworzenie Nowego Dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego PZ

Gdy użytkownik wybiera opcję „Nowe przyjęcie PZ” w systemie magazynowym, otwiera się okno aplikacji. W tym miejscu użytkownik może tworzyć nowe dokumenty. To ułatwia zarządzanie dostawami. Umożliwia też sprawniejsze przyjmowanie towarów do magazynu.

Proces Wystawiania Dokumentów

Dokument przyjęcia zewnętrznego PZ można wystawić tylko na podstawie zlecenia ZPZ. To zapewnia kontrolę nad procesem przyjęć. Użytkownik musi wprowadzić istotne informacje. Należą do nich dane kontrahenta, numer zlecenia ZPZ, ilość pozycji asortymentowej oraz miejsce składowania.

Znaczenie dla Zarządzania Magazynem

Dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą efektywnie zarządzać przyjęciem towarów. Programy magazynowe takie jak Studio WMS.net znacznie ułatwiają operacje magazynowe. Jest to kluczowe dla efektywnego zarządzania zapasami.

Podsumowanie

System WMS i aplikacja magazynowa Studio WMS.net to istotne narzędzia dla firm. Pozwalają one na prostsze i bardziej efektywne zarządzanie magazynem. Ułatwiają tworzenie dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ. Dzięki temu możliwe jest dokładne monitorowanie i kontrolowanie dostaw.

Uruchomienie menu Nowe przyjęcie PZ wywołuje okno dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ.

przyjęcie Pz dopisz nowe

Dokument przyjęcia zewnętrznego PZ może być wystawiony tylko i wyłącznie na podstawie zlecenia ZPZ. Użytkownik musi podać Kontrahenta, numer zlecenia ZPZ , ilość pozycji asortymentowej nieprzekraczającą stan na zleceniu, miejsce składowania.

przyjęcie Pz nowe wybór zlecenia

Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) naszego systemu magazynowego, wszystkie informacje są łatwo dostępne za pomocą list rozwijanych. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak korzystać z tych opcji.

  1. W pierwszym polu należy wybrać „Kontrahenta”. Po wyborze kontrahenta, kolejne pola dostaną listy rozwijane, które zawierają informacje związane tylko z wybranym kontrahentem.
  2. Kolejne pole to „Zlecenie”. Tutaj pojawiają się tylko zlecenia przypisane do wybranego kontrahenta.
  3. W polu „Dostawca” pojawi się skorowidz dostawców, którzy zostali przypisani do wybranej kartoteki kontrahenta.
  4. W polu „Pracownik” również pojawią się pracownicy, którzy zostali przypisani do wybranej kartoteki kontrahenta.
  5. W pierwszej zakładce, obowiązkowe jest wypełnienie pól „KONTRAHENT” oraz „ZLECENIE”.

W zakładce „DANE UZUPEŁNIAJĄCE” możesz wpisać numer dowodu, odpowiedzialnego oraz uwagi, ale nie jest to obowiązkowe.

W zakładce „CECHY” możesz dodatkowo wpisać cechy dokumentu i uwagi z nimi związane.

W zakładce „FOTO” masz możliwość dołączenia zdjęć w formacie JPG do dokumentu. Wystarczy skorzystać z przycisku „PRZEGLĄDAJ”, wybrać plik i potwierdzić wybór. Zdjęcia zostaną przypisane do dokumentu.

W zakładce „ZAŁĄCZNIKI” możesz dołączyć dowolną ilość dokumentów elektronicznych jako załączniki, na przykład pliki PDF, Word, Excel itp.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy.

Jeśli chcesz zmodyfikować informacje w polach, wystarczy dwukrotnie kliknąć na wybrane pole. Po wprowadzeniu zmian, aby zapisać informacje, użyj kombinacji klawiszy.

W zakładce „Notatki” możesz także usuwać pozycje. Kliknij na pozycję, która ma być usunięta, a następnie użyj klawisza „Usuń” – wiersz zostanie usunięty.

Dzięki tym prostym krokom, korzystanie z zakładki DOKUMENT PZ w naszym systemie magazynowym staje się łatwiejsze i bardziej efektywne.

Pozycja dokumentu PZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

przyjęcie Pz nowe dopisywanie pozycji dokumentu

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku wyświetlony zostaje skorowidz zawierający asortyment z dokumentu zlecenia przyjęcia ZPZ.
Przez użycie przycisku w polu MIEJSCE SKŁADOWANIA wyświetlana jest lista wszystkich miejsc adresowych.
W polu NUMER PARTII należy podać numer partii wprowadzanego towaru – jeżeli dotyczy.
W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość składowanego w lokalizacji asortymentu.
Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.
Program blokuje dopisanie pozycji, jeśli ilość przyjęcia jest większa niż ilość w pozycji dokumentu ZPZ. Przy próbie przyjęcie większej ilości jest wyświetlany komunikat:

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie PZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.
Dokument PZ może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia ZAPISZ lub porzucenie zapisu dokumentu PZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.
Dla dokumentów w trakcie realizacji, w pierwszej kolumnie wyświetlany jest KOLOR SZARY , a w polu NR PZ numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.
Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

Magazyn tkanin
SAdam

Magazyn tkanin

Magazynowanie tkanin, czyli towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach. Korzystając z programu Studio WMS.net, firmy zajmujące się magazynowaniem tkanin mogą skutecznie zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność zarządzania przestrzenią magazynową oraz zapewnić dokładność i kontrolę nad lokalizacją każdej rolki czy zwoju tkaniny. Dzięki temu osiągają wyższą jakość obsługi klienta i bardziej konkurencyjną pozycję na rynku.

Program online do magazynowania towarów
SAdam

Program online do magazynowania towarów

SoftwareStudio wprowadza innowacyjny Program online do magazynowania towarów, który stanowi kluczowe narzędzie dla efektywnego zarządzania magazynem. Nasze rozwiązanie umożliwia optymalizację procesów związanych z gromadzeniem i przekazywaniem towarów.

Dokumenty magazynowe
SAdam

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe są niezwykle ważne w procesach magazynowych, ponieważ zapewniają formalne potwierdzenie różnych operacji, takich jak przyjęcie towaru, wysyłka, przemieszczenie, zamówienia klientów itp.

Nowe przyjęcie PZ

Kiedy użytkownik uruchamia menu "Nowe przyjęcie PZ" w systemie magazynowym, otwiera się okno, które umożliwia tworzenie nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ. To narzędzie jest niezwykle przydatne w zarządzaniu dostawami i przyjmowaniem towarów do magazynu.
DEMO
Dokumenty magazynowe
SAdam

Dokumenty magazynowe

W sekcji „INFORMACJE” programu magazynowego WMS.net, znajduje się opcja „ZESTAWIENIA / dokumenty magazynowe”. Dzięki niej możemy wyświetlać różne zestawienia dotyczące dokumentów zleceń i dokumentów magazynowych. Ta funkcja umożliwia również szybkie raportowanie o stanie towarów w lokalizacjach oraz informuje nas o zaleganiu towarów oraz rotacji miejsc składowania. Dodatkowo, z menu „INFORMACJE” mamy dostęp do raportów, które można dostosować podczas procesu wdrożenia systemu. To ważne narzędzie dla efektywnego zarządzania magazynem w erze Internetu.

Instalacja i konfiguracja
SAdam

Instalacja i konfiguracja

WMS.net to doskonałe narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki funkcjom optymalizacyjnym i intuicyjnemu interfejsowi, aplikacja ta pozwala usprawnić procesy magazynowe i zwiększyć efektywność działania.

Sekcja Magazyn
SAdam

Sekcja Magazyn

W środowisku magazynowym, gdzie zarządzanie czasem i zasobami jest krytyczne, odpowiednia organizacja i dostęp do aktualnych informacji są niezbędne. Sekcja Magazyn w Studio System od SoftwareStudio jest narzędziem, które umożliwia administratorom i kierownikom magazynów efektywne zarządzanie i optymalizację pracy magazynowej.

Dokumenty PZ bufor

Dokumenty PZ bufor

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Modyfikacja dokumentu Pz

Modyfikacja dokumentu Pz

W programie magazynowym, zarządzanie dokumentami to kluczowy aspekt działalności magazynu. Jednym z ważnych procesów jest modyfikacja dokumentu PZ (Prz...
Notatki

Notatki

Aby skorzystać z funkcji notatek, należy wywołać odpowiednie menu i wybrać dokument, do którego chcemy dodać notatki. Po wybraniu dokumentu, można przeglą...
Nowe przyjęcie PZ

Nowe przyjęcie PZ

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net zapewnia łatwą i wydajną obsługę magazynu. Jedną z kluczowych funkcji tego oprogramowania magazynowego jest możliwość tworzeni...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Dopisanie operacji magazynowych jest kluczowe dla dokładnego rozliczania kosztów usług magazynowych i śledzenia operacji w systemie magazynowym. Dzięki tej ...
Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu w systemie magazynowym jest istotną funkcją, która pozwala użytkownikom na wgląd w dokumenty magazynowe bez konieczności ich wydruku. Jest t...
Przyjęcie palet

Przyjęcie palet

Integracja procesu przyjmowania palet z operacjami magazynowymi w Studio WMS.net znacząco ułatwia zarządzanie magazynem. Funkcja PALETY umożliwia precyzyjne okr...
Transport

Transport

Funkcja Transport w naszym systemie umożliwia łatwe i szybkie dodawanie informacji związanych z dostarczeniem towaru do magazynu. Proces ten jest intuicyjny i ...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

Proces wydruku dokumentu w programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net, jest prosty i efektywny. Dzięki niemu użytkownicy mogą szybko uzyskać kop...
Załączniki

Załączniki

Programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net od SoftwareStudio, pozwalają na skuteczne zarządzanie dokumentami magazynowymi, a dołączanie załączników do tyc...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...