Funkcjonalności systemu WMS Online

Podstawę nowoczesnego magazynu stanowią aplikacje dla magazynów wysokiego składowania oraz wyposażenie. SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Jest to oferowany przez SoftwareStudio model chmury obliczeniowej polegający na tym, że usługi zapewniają dostęp do oprogramowania przez Internet.

Funkcjonalności systemu WMS Online

System online do zarządzania magazynem

Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.

System WMS Online to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem, które oferuje wiele funkcjonalności dostosowanych do potrzeb logistyki 4.0.

Oto niektóre z nich:

Inteligentne sterowanie przepływem towarów

System WMS Online umożliwia automatyzację procesów magazynowych, takich jak przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie towarów. Dzięki temu można m.in.:

 • Zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 • Skrócić czas realizacji zamówień
 • Zwiększyć wydajność pracy pracowników

Analiza danych w czasie rzeczywistym

System WMS Online zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można monitorować stan magazynu i podejmować decyzje w oparciu o aktualną sytuację. Dzięki temu można m.in.:

 • Lepiej zarządzać zapasami
 • Zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność
 • Zoptymalizować koszty logistyczne

Obsługa standardów GS1

System WMS Online obsługuje standardy GS1, które są powszechnie stosowane w logistyce. Dzięki temu można m.in.:

 • Zautomatyzować procesy wymiany danych z partnerami biznesowymi
 • Ułatwić identyfikację towarów
 • Zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość procesów logistycznych

Podsumowując, system WMS Online to kompleksowe rozwiązanie, które może pomóc firmom wdrożyć rozwiązania logistyki 4.0.

Funkcjonalności systemu WMS Online

Funkcjonalność systemu WMS Online to obsługa jednostek logistycznych: dodanie jednostek logistycznych GS1, przypisanie kodu kreskowego do jednostki logistycznej, wydruki jednostek logistycznych. Zarządzanie magazynem i lokalizacjami: przypisanie kodów kreskowych dla lokalizacji, wyznaczenie typu lokalizacji, wydruk etykiet lokalizacyjnych, generator magazynu, import/eksport lokalizacji. Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych: inwentaryzacja i przesunięcia ad-hoc.

System WMS Online to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem, które oferuje wiele funkcjonalności dostosowanych do potrzeb logistyki 4.0.

Świadczenie usług w modelu SaaS

Świadczenie usług w modelu SaaS, szczególnie dla określonych branż, może podlegać dodatkowym przepisom regulacyjnym. W zależności od specyfiki działalności, istnieją szczególne przepisy, które należy wziąć pod uwagę. Oto kilka przykładów:

 1. Rynek medyczny: Jeśli zamierzasz świadczyć usługi dla branży medycznej, musisz uwzględnić przepisy dotyczące ochrony danych medycznych. Dane pacjentów są objęte szczególną ochroną, dlatego konieczne jest przestrzeganie odpowiednich przepisów, takich jak RODO (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz inne regulacje dotyczące medycyny.
 2. Rynek finansowy i ubezpieczeniowy: Jeśli planujesz świadczyć usługi dla sektora finansowego lub ubezpieczeniowego, musisz uwzględnić przepisy dotyczące tego konkretnego rynku. Komisja Nadzoru Finansowego oraz inne organy regulacyjne mogą wydawać wytyczne i regulacje dotyczące przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.
 3. Technologia blockchain: Jeżeli Twoja działalność opiera się na technologii blockchain, należy również wziąć pod uwagę przepisy regulujące taką działalność. Projekty związane z tokenizacją, emisją lub sprzedażą NFT lub innych tokenów podlegają określonym przepisom.

Wszystko to sprawia, że przed rozpoczęciem działalności w modelu SaaS w Polsce ważne jest zbadanie i zrozumienie wszystkich dotyczących Cię przepisów prawnych. Zapoznanie się z nimi ułatwi prowadzenie projektu na etapie tworzenia aplikacji, jej wdrożenia oraz dostosowania się do wymagań rynkowych. Przestrzeganie przepisów prawnych jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z prawem i budowania zaufania klientów.

Platforma WMS online jest intuicyjna.

Zarządzanie magazynem i lokalizacjami: przypisanie kodów kreskowych dla lokalizacji, wyznaczenie typu lokalizacji, wydruk etykiet lokalizacyjnych, generator magazynu, import/eksport lokalizacji. Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych: inwentaryzacja i przesunięcia ad-hoc. Funkcjonalność systemu WMS Online to także analizy i raporty: dokumenty poleceń, dokumenty realizacji i operacje na towarach.

Kompleksowa obsługa kartoteki towarowej, możliwość przypisania cech do danego towaru (numery seryjne, partie, data ważności), możliwość przypisania lokalizacji domyślnej, importu/eksportu kartoteki towarowej, a także wydruku etykiety towarowej. Funkcjonalność systemu #WMS Online to obsługa jednostek logistycznych: dodanie jednostek logistycznych GS1, przypisanie kodu kreskowego do jednostki logistycznej, wydruki jednostek logistycznych.

Zarządzanie magazynem i lokalizacjami: przypisanie kodów kreskowych dla lokalizacji, wyznaczenie typu lokalizacji, wydruk etykiet lokalizacyjnych, generator magazynu, import/eksport lokalizacji. Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych: inwentaryzacja i przesunięcia ad-hoc.

Platforma WMS on-line

Kompleksowa obsługa kartoteki towarowej, możliwość przypisania cech do danego towaru (numery seryjne, partie, data ważności), możliwość przypisania lokalizacji domyślnej, importu/eksportu kartoteki towarowej, a także wydruku etykiety towarowej. Funkcjonalność systemu WMS Online to obsługa jednostek logistycznych: dodanie jednostek logistycznych GS1, przypisanie kodu kreskowego do jednostki logistycznej, wydruki jednostek logistycznych.

Platforma WMS online jest intuicyjna

Zarządzanie magazynem i lokalizacjami: przypisanie kodów kreskowych dla lokalizacji, wyznaczenie typu lokalizacji, wydruk etykiet lokalizacyjnych, generator magazynu, import/eksport lokalizacji. Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych: inwentaryzacja i przesunięcia ad-hoc. Funkcjonalność systemu WMS Online to także analizy i raporty: dokumenty poleceń, dokumenty realizacji i operacje na towarach.

Wykorzystanie technologii kodów kreskowych w rozwiązaniu WMS on-line to bardzo ważna cecha. Ponadto WMS online zapewnia ewidencjonowanie dat ważności i numerów partii.

Funkcjonalności systemu WMS Online

Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.
Funkcjonalności systemu WMS Online
Business Intelligence SQL
SAdam

Business Intelligence SQL

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. Aby zrealizować tę wizję, potrzebne jest rozwiązanie Business Intelligence. Rozwiązanie to  jest wszechstronne, bezpieczne, zintegrowane z systemami Operacyjnymi oraz dostępne nieprzerwanie i w każdej chwili. Platformą, która ułatwia firmom spełnienie takich założeń jest SQL Server.

Studio Codabar.net Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio
Paweł Tyszkiewicz

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

Współpraca SoftwareStudio z GS1 Polska jest kolejnym krokiem w kierunku doskonałości usług i dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla sektora magazynowego. Dzięki temu partnerstwu SoftwareStudio kontynuuje rozwój swojego oprogramowania magazynowego WMS.net, zapewniając klientom wysoką jakość, efektywność i konkurencyjność w zarządzaniu ich magazynami.

Integracja systemów informatycznych
SoftwareStudio

Integracja systemów informatycznych

Integracja systemów informatycznych SoftwareStudio z ERP innych dostawców jest kluczowa dla konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Wymaga ona zrozumienia biznesu, precyzyjnego określenia reguł operacyjnych oraz skomputeryzowanego połączenia produkcji i zarządzania. Dzięki tym krokom firma może osiągnąć pełną integrację i lepiej wykorzystać swoje zasoby oraz dane do osiągnięcia sukcesu na rynku.

Przyjęcie i wydanie palet
SAdam

Przyjęcie i wydanie palet

Wprowadzenie programu WMS do swojego magazynu to krok w kierunku usprawnienia gospodarki paletowej. Dzięki tej innowacyjnej technologii firma może zwiększyć kontrolę nad swoim magazynem oraz zoptymalizować procesy przyjmowania i wydawania palet. Niezależnie od branży, program magazynowy WMS przynosi realne korzyści w zarządzaniu magazynem.

Wydruk dokumentu dostawy
SAdam

Wydruk dokumentu dostawy

System magazynowy „Studio WMS.net” od SoftwareStudio to doskonałe narzędzie dla firm, które poszukują prostego i skutecznego programu do zarządzania magazynem. Dzięki niemu wydruk dokumentu dostawy staje się banalnie prosty, a cały proces magazynowy staje się bardziej efektywny i przejrzysty.

Dopisz nowe awizo
SAdam

Dopisz nowe awizo

Proces rozpoczyna się od otwarcia modułu awizacji. Użytkownik wpisuje niezbędne informacje o dostawie. Dane te obejmują nazwę dostawcy, numer dostawy i planowaną datę przyjęcia. Każda informacja jest ważna, dlatego program wymaga ich kompletnego wpisania. Po wprowadzeniu danych, użytkownik zatwierdza formularz przyciskiem „Zapisz”. Program automatycznie generuje awizo dostawy. Następnie awizo jest przekazywane do działu logistyki. Dział logistyki przygotowuje się do przyjęcia towaru. W ten sposób program Studio WMS.net ułatwia zarządzanie dostawami. Umożliwia także lepszą organizację pracy w magazynie. Wszystko odbywa się w sposób szybki i efektywny dzięki systemowi Studio WMS.net.