Funkcjonalności systemu WMS Online

Podstawę nowoczesnego magazynu stanowią aplikacje dla magazynów wysokiego składowania oraz wyposażenie. SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Jest to oferowany przez SoftwareStudio model chmury obliczeniowej polegający na tym, że usługi zapewniają dostęp do oprogramowania przez Internet.

Funkcjonalności systemu WMS Online

System online do zarządzania magazynem

Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.

System WMS Online to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem, które oferuje wiele funkcjonalności dostosowanych do potrzeb logistyki 4.0.

Oto niektóre z nich:

Inteligentne sterowanie przepływem towarów

System WMS Online umożliwia automatyzację procesów magazynowych, takich jak przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie towarów. Dzięki temu można m.in.:

 • Zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 • Skrócić czas realizacji zamówień
 • Zwiększyć wydajność pracy pracowników

Analiza danych w czasie rzeczywistym

System WMS Online zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można monitorować stan magazynu i podejmować decyzje w oparciu o aktualną sytuację. Dzięki temu można m.in.:

 • Lepiej zarządzać zapasami
 • Zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność
 • Zoptymalizować koszty logistyczne

Obsługa standardów GS1

System WMS Online obsługuje standardy GS1, które są powszechnie stosowane w logistyce. Dzięki temu można m.in.:

 • Zautomatyzować procesy wymiany danych z partnerami biznesowymi
 • Ułatwić identyfikację towarów
 • Zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość procesów logistycznych

Podsumowując, system WMS Online to kompleksowe rozwiązanie, które może pomóc firmom wdrożyć rozwiązania logistyki 4.0.

Funkcjonalności systemu WMS Online

Funkcjonalność systemu WMS Online to obsługa jednostek logistycznych: dodanie jednostek logistycznych GS1, przypisanie kodu kreskowego do jednostki logistycznej, wydruki jednostek logistycznych. Zarządzanie magazynem i lokalizacjami: przypisanie kodów kreskowych dla lokalizacji, wyznaczenie typu lokalizacji, wydruk etykiet lokalizacyjnych, generator magazynu, import/eksport lokalizacji. Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych: inwentaryzacja i przesunięcia ad-hoc.

System WMS Online to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem, które oferuje wiele funkcjonalności dostosowanych do potrzeb logistyki 4.0.

Świadczenie usług w modelu SaaS

Świadczenie usług w modelu SaaS, szczególnie dla określonych branż, może podlegać dodatkowym przepisom regulacyjnym. W zależności od specyfiki działalności, istnieją szczególne przepisy, które należy wziąć pod uwagę. Oto kilka przykładów:

 1. Rynek medyczny: Jeśli zamierzasz świadczyć usługi dla branży medycznej, musisz uwzględnić przepisy dotyczące ochrony danych medycznych. Dane pacjentów są objęte szczególną ochroną, dlatego konieczne jest przestrzeganie odpowiednich przepisów, takich jak RODO (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz inne regulacje dotyczące medycyny.
 2. Rynek finansowy i ubezpieczeniowy: Jeśli planujesz świadczyć usługi dla sektora finansowego lub ubezpieczeniowego, musisz uwzględnić przepisy dotyczące tego konkretnego rynku. Komisja Nadzoru Finansowego oraz inne organy regulacyjne mogą wydawać wytyczne i regulacje dotyczące przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.
 3. Technologia blockchain: Jeżeli Twoja działalność opiera się na technologii blockchain, należy również wziąć pod uwagę przepisy regulujące taką działalność. Projekty związane z tokenizacją, emisją lub sprzedażą NFT lub innych tokenów podlegają określonym przepisom.

Wszystko to sprawia, że przed rozpoczęciem działalności w modelu SaaS w Polsce ważne jest zbadanie i zrozumienie wszystkich dotyczących Cię przepisów prawnych. Zapoznanie się z nimi ułatwi prowadzenie projektu na etapie tworzenia aplikacji, jej wdrożenia oraz dostosowania się do wymagań rynkowych. Przestrzeganie przepisów prawnych jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z prawem i budowania zaufania klientów.

Platforma WMS online jest intuicyjna.

Zarządzanie magazynem i lokalizacjami: przypisanie kodów kreskowych dla lokalizacji, wyznaczenie typu lokalizacji, wydruk etykiet lokalizacyjnych, generator magazynu, import/eksport lokalizacji. Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych: inwentaryzacja i przesunięcia ad-hoc. Funkcjonalność systemu WMS Online to także analizy i raporty: dokumenty poleceń, dokumenty realizacji i operacje na towarach.

Kompleksowa obsługa kartoteki towarowej, możliwość przypisania cech do danego towaru (numery seryjne, partie, data ważności), możliwość przypisania lokalizacji domyślnej, importu/eksportu kartoteki towarowej, a także wydruku etykiety towarowej. Funkcjonalność systemu #WMS Online to obsługa jednostek logistycznych: dodanie jednostek logistycznych GS1, przypisanie kodu kreskowego do jednostki logistycznej, wydruki jednostek logistycznych.

Zarządzanie magazynem i lokalizacjami: przypisanie kodów kreskowych dla lokalizacji, wyznaczenie typu lokalizacji, wydruk etykiet lokalizacyjnych, generator magazynu, import/eksport lokalizacji. Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych: inwentaryzacja i przesunięcia ad-hoc.

Platforma WMS on-line

Kompleksowa obsługa kartoteki towarowej, możliwość przypisania cech do danego towaru (numery seryjne, partie, data ważności), możliwość przypisania lokalizacji domyślnej, importu/eksportu kartoteki towarowej, a także wydruku etykiety towarowej. Funkcjonalność systemu WMS Online to obsługa jednostek logistycznych: dodanie jednostek logistycznych GS1, przypisanie kodu kreskowego do jednostki logistycznej, wydruki jednostek logistycznych.

Platforma WMS online jest intuicyjna

Zarządzanie magazynem i lokalizacjami: przypisanie kodów kreskowych dla lokalizacji, wyznaczenie typu lokalizacji, wydruk etykiet lokalizacyjnych, generator magazynu, import/eksport lokalizacji. Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych: inwentaryzacja i przesunięcia ad-hoc. Funkcjonalność systemu WMS Online to także analizy i raporty: dokumenty poleceń, dokumenty realizacji i operacje na towarach.

Wykorzystanie technologii kodów kreskowych w rozwiązaniu WMS on-line to bardzo ważna cecha. Ponadto WMS online zapewnia ewidencjonowanie dat ważności i numerów partii.

Funkcjonalności systemu WMS Online

Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.
Funkcjonalności systemu WMS Online
Usługi magazynowe - Rozliczenie Kosztów
Paweł Tyszkiewicz

Usługi magazynowe – Rozliczenie Kosztów

Usługi magazynowe zapewniają firmom szeroki zakres korzyści. Od oszczędności kosztów po lepszą obsługę klienta, usługi magazynowe mogą pomóc firmom zwiększyć wydajność i rentowność. Oto tylko kilka z wielu korzyści płynących z korzystania z usług magazynowych.

Dokumentacja - Tabele SQL
SAdam

Dokumentacja – Tabele SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem
SAdam

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

Program StudioSystem firmy SoftwareStudio umożliwia konfigurację SubMenu, czyli menu nawigacyjnego. W tym artykule przedstawiono sposób konfiguracji SubMenu w kontekście obsługi kartotek kontrahentów.

Program magazynowy » Magazyn » Dostawy bezpośrednie » Załączniki
SAdam

Załączniki

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych przydatnych opcji jest możliwość dołączania załączników do dokumentów. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej funkcji.

SAdam

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla firm. Zapotrzebowanie na takie rozwiązania wynika z potrzeby efektywnego zarządzania zapasami, śledzenia przesyłek oraz monitorowania miejsc przechowywania w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i czasu.

Konfiguracja informacji

Menu konfiguracja informacji pozwala na zdefiniowanie zestawień i raportów oraz ustawienie dostępu dla zdefiniowanych użytkowników systemu. Ponadto z tego poziomu definiować możemy ustawienia dla podglądu szczegółów informacji np. podgląd kartotek, dokumentów wraz z definicjami zakładek