Magazyn narzędzi

Magazyn narzędzi

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Magazyn narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp.

Magazyn narzędzi

Ewidencja narzędzi w firmie

Korzystanie z narzędzi TCS w firmach staje się coraz bardziej popularne, ponieważ mogą one być skutecznym sposobem upewnienia się, że procesy są prawidłowo śledzone i zarządzane. Narzędzia TCS to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które może pomóc firmom w usprawnieniu operacji sprzedaży i usług, a także w zarządzaniu danymi klientów.

Narzędzia TCS to aplikacje internetowe, które mają pomóc firmom zarządzać procesami obsługi klienta i sprzedaży, a także przechowywać, analizować i udostępniać informacje. Narzędzie TCS zazwyczaj obejmuje między innymi takie funkcje, jak informacje o klientach, przetwarzanie zamówień i śledzenie statusu zamówienia.

Korzystając z narzędzi TCS, firmy mogą lepiej zarządzać relacjami z klientami, procesami sprzedaży i obsługi klienta. Na przykład, jeśli dane klientów są przechowywane w systemie TCS, agenci obsługi klienta mogą uzyskać do nich szybki dostęp i dokładniej i wydajniej odpowiadać na zapytania klientów. Ponadto, dysponując kompleksowymi danymi klientów, firmy mogą lepiej śledzić trendy klientów i wykorzystywać te dane do dostosowywania podejścia do obsługi klienta.

Jedną z najważniejszych cech narzędzi TCS jest ich zdolność do przechwytywania danych klientów. Dane klientów są nieocenionym zasobem każdej organizacji, ponieważ mogą zapewnić cenny wgląd w zachowania i preferencje klientów. Przechwytując dane klientów, firmy mogą tworzyć szczegółowe profile klientów, lepiej rozumieć zachowania klientów i wykorzystywać te dane do poprawy obsługi klienta.

Magazyn narzędzi

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Magazyn narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp.

Kartoteka narzędzi w programie magazynowym

Kartoteka narzędzi jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, umożliwiającym definiowanie i zarządzanie narzędziami w ramach całego programu. Kartoteka ta znajduje zastosowanie w różnych modułach, takich jak moduł narzędziowni wypożyczalni narzędzi, moduł zakupów oraz moduł likwidacji, gdzie narzędzia są wykorzystywane w dokumentach wypożyczeń, przychodu i rozchodu.

Magazyn narzędzi

Jednym z ważnych elementów systemu magazynowego jest magazyn narzędzi. Pełni on rolę centralnego miejsca, w którym można ewidencjonować i przechowywać narzędzia. Dzięki temu, użytkownicy programu magazynowego, takiej jak aplikacja magazynowa oparta na WMS.net, mają łatwy dostęp do informacji o dostępności, lokalizacji oraz historii narzędzi.

Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych

Kolejnym ważnym modułem w programie magazynowym jest Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych. Jest to miejsce, gdzie można ewidencjonować materiały zużywalne, takie jak smary, chłodziwa i inne podobne produkty. Dzięki temu modułowi możliwe jest skuteczne zarządzanie tymi materiałami, monitorowanie stanów magazynowych i kontrola ich zużycia.

W ramach programu magazynowego, takiego jak oprogramowanie magazynowe oparte na WMS.net, zarządzanie kartoteką narzędzi oraz magazynami narzędzi i materiałów eksploatacyjnych odbywa się w sposób efektywny i uporządkowany. Użytkownicy mogą tworzyć, edytować i śledzić informacje dotyczące narzędzi i materiałów, co przyczynia się do zoptymalizowania procesów magazynowych i zapewnienia sprawnej obsługi narzędzi i materiałów zużywalnych.

Magazyn Narzędzi

Magazyn BHP – służy do ewidencjonowania materiałów na potrzeby BHP, odzież ochronna, środki czystości itp. narzędziownia pozwala definiować dodatkowe pomocnicze kartoteki: kartoteka rodzajów narzędzi (np. wiertarki, szlifierki, suwmiarki) kartoteka miejsc użytkowania (działy, budowy, stanowiska kosztów) lokalizacje magazynowe, stanowiska pracy grupy pracownicze – brygady Funkcja służy do rejestrowania opisu wszystkich narzędzi, przyrządów, sprawdzianów, środków trwałych, wyposażenia i innych przedmiotów podlegających wypożyczaniu.

Identyfikator narzędzia może być nadawany automatycznie lub ręcznie przez użytkownika. Zakres funkcjonalny kartoteki może być dostosowany wg potrzeb użytkownika na danym stanowisku pracy (zakres ustalonych uprawnień pracownika – określone role).

Najczęściej wykorzystywany zakres: indeks narzędzia indeks z systemu ERP indeks dostawcy numer ewidencyjny działu kontroli przyrządów pomiarowych nazwa narzędzia rodzaj narzędzia lokalizacja – miejsce składowania narzędzia identyfikator kodu kreskowego termin następnej kontroli technicznej i legalizacji narzędzia, czasookres wykonywania kontroli określenie stanów minimalnych i maksymalnych stan dostępny i stan księgowy jednostka miary cena zakupu zdjęcia opis – dowolny komentarz status narzędzia – określa czy narzędzie jest aktywne, czy zlikwidowane przypisanie odchyłki dolnej i górnej dla sprawdzianu.

Zwroty narzędzi do magazynu

Narzędzia.net. Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, sprawdzianami jest niezwykle ważne w każdej firmie produkcyjnej. Dlatego też ważne jest korzystanie z najnowocześniejszych systemów informatycznych, które pozwalają na kontrolę narzędzi na bieżąco. Najlepsze oprogramowanie proponuje SoftwareStudio. Firma, która tworzy profesjonalne programy znacznie wspierające procesy produkcyjne i magazynowe.
Zwroty narzędzi do magazynu

Zwroty narzędzi do dostawcy

Program do ewidencji narzędzi. Wypożyczone maszyny czy urządzenia należy zwrócić do dostawcy jednocześnie ewidencjonując takie wydanie w programie magazynowym. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję WYPOŻYCZENIA, w pulpicie nawigacyjnym należy wybrać menu DOKUMENTY ZWROTÓW DO DOSTAWCY – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów zwrotów. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu. W polu WYPOŻYCZALNIA przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka wypożyczalni. Wybór wypożyczalni usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.
Zwroty narzędzi do dostawcy

Narzędziownia Online

Program do prowadzenia wypożyczalni narzędzi. Magazyn Narzędzi Online, czyli inaczej narzędziownia to system pozwalający na śledzenie za pomocą przeglądarki internetowej ilości i rodzajów dostępnych narzędzi. Narzędziownia od SoftwareStudio to najdoskonalsze oprogramowanie do ewidencji wypożyczeń (pracownikom i innym firmom, czy oddziałom przedsiębiorstwa) oraz podglądu dostępnych maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Pozwala na lokalizację konkretnych urządzeń i narzędzi, a także dostęp do informacji na temat jego stanu. Możliwe jest przypisywanie narzędzi konkretnym pracownikom, ustalanie oraz weryfikowanie daty ich zwrotu.
Narzędziownia Online

Magazyn Narzędzi

Automatyczna identyfikacja w narzędziowni

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych.

Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, narzędzi,pracowników, miejsc składowania, opakowań, wyposażenia i środków trwałych. Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych. Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty magnetyczne jak i identyfikację za pomocą RFID.

Zamówienia na narzędzia

Rezerwacje na daną pozycję magazynową można zarejestrować tylko wówczas gdy taka pozycja znajduje się w magazynie, są jednak sytuacje, gdy dana pozycja jest pożądana w określonym czasie, jednak w bieżącym czasie jest niedostępna (może być wypożyczona przez innego pracownika). W takim wypadku w programie rejestrujemy dokument zamówienia na określony czas OD i DO w jakim to okresie będziemy chcieli wypożyczyć daną pozycję magazynową. Złożenie zamówienia działa kontrolnie ale nie blokuje Operacji związanych z wypożyczaniem artykułu innym pracownikom.
ZAMÓWIENIA NA NARZĘDZIA

Skorowidze kartotek magazynowych

Sekcja udostępnia kilka skorowidzy za pomocą których definiuje się sposoby oznaczania kartotek magazynowych. Do dyspozycji administratora są następujące skorowidze programu Magazyn Narzędzi: skorowidz typów kartotek, skorowidz rodzaju narzędzi, skorowidz grup towarowych, skorowidz symboli narzędzi, skorowidz cech, skorowidz jednostek miary, skorowidz parametrów technicznych narzędzi i wyposażenia, skorowidz okresów użytkowania – amortyzacji.

Zwroty narzędzi do magazynu

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję ZWROTY, wyświetlony zostanie rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni.

Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumentu z ostatnich trzech miesięcy sortowane malejąco, czyli na górze wyświetlane są ostatnio wystawione dokumenty. Zakres dat można zmienić w prawym górnym rogu ekranu. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań. W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Legalizacja narzędzi

Za pomocą programu Magazyn Narzędzi wspierane są działania związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych; pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich.

Podstawy Metrologii

Sprawdzanie narzędzi pomiarowych; Pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; Pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich; Analiza błędów; Statystyczne opracowanie wyników pomiarów; Badanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych; Badanie dokładności przyrządu pomiarowego; Wyznaczanie charakterystyki dynamicznej przetwornika pomiarowego.

Użytkownicy programu Ma

Magazyn narzędzi

Korzystanie z narzędzi TCS w firmach staje się coraz bardziej popularne, ponieważ mogą one być skutecznym sposobem upewnienia się, że procesy są prawidłowo śledzone i zarządzane. Narzędzia TCS to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które może pomóc firmom w usprawnieniu operacji sprzedaży i usług, a także w zarządzaniu danymi klientów.
Magazyn narzędzi
system WMS Spis z natury
magazyn wysokiego składowania

Programy magazynowe

Dowolna liczba magazynów, towarów, kontrahentów, definiowanie własnych wydruków dokumentów. Ustalanie stanów alarmowych według zadanego kryterium dla towarów. 10 powodów, aby wdrożyć cechy wyróżniające program magazynowy !

systemy magazynowe
program WMS

Idealna wersja

SQL Server Express to idealny wybór dla wielu programistów. Jest darmowy i oferuje ten sam silnik bazy danych, co wersje bardziej zaawansowane. Jeśli masz zamiar przechowywać wiele stron lub aplikacji, proponujemy wersję tańszą, jeśli zaś potrzebujesz wielu serwerów lub planujesz rozwijanie projektu tak, by osiągnął skalę masową, zalecamy wersję biznesową.

Kompletacja enova
SAdam

Kompletacja enova

Produkt można zarówno „wyprodukować” w procesie kompletacji, jak i kupić u zewnętrznego dostawcy; posiadany na stanie produkt można sprzedać, przesunąć do innego magazynu itp. Zasadniczą różnicą pomiędzy kartoteką produktu i towaru jest to, że produkt posiada zakładkę Kompletacja, na której określamy składniki, z jakich może zostać „złożony” dany produkt. Rodzaje kartotek kompletacji – istnieją dwa rodzaje kartotek używanych dla wykonania kompletacji – produkt i receptura. Kartoteka produktu jest bardzo podobna do zwykłej kartoteki towarowej.

Sumarycznie dokumenty przyjęć palet wg platformy
SAdam

Sumarycznie dokumenty przyjęć palet wg platformy

Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to wszechstronne oprogramowanie, które umożliwia efektywne zarządzanie paletami w firmie. Dzięki niemu możemy skutecznie rozliczać palety między firmami, generować raporty sumarycznie dokumentujące przyjęcia palet wg platformy składowania oraz korzystać z wielu innych zaawansowanych funkcji, które usprawniają procesy magazynowe.

Kartoteka towarowa
SAdam

Kartoteka towarowa

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to doskonałe narzędzie do zarządzania towarem w Twoim magazynie. Kartoteka towarowa pełni kluczową rolę w procesie logistycznym. Służy ona do śledzenia każdego kroku towaru, począwszy od momentu jego przyjęcia, aż do chwili wysyłki.

system magazynowy Kolumny tabeli
SAdam

TABS zakładki

Jedną z funkcjonalności dostępnych w ramach definicji informacji jest konfiguracja zakładek jakie są wyświetlane w transakcjach wyświetlania szczegółów kartotek czy dokumentów. Transakcja x_tab.aspx pozwala na wyświetlanie informacji w zdefiniowanych przez administratora zakładkach. Konfigurując program możemy