Stan magazynu na dowolny dzień

Stan magazynu na dowolny dzień

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość programów oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy.

oprogramowanie magazynowe Analiza przedwdrożeniowa

Inwentaryzacja w dowolnym momencie

Zarządzanie zapasami jest ważną częścią każdej firmy. Posiadanie dobrego systemu zarządzania zapasami jest niezbędne do utrzymania zdrowych dostaw produktów i zadowolenia klientów. Jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania zapasami jest Warehouse Management System (WMS). Zapasy WMS na każdy dzień to świetny sposób na śledzenie zapasów i upewnienie się, że zawsze masz pod ręką odpowiednią ilość zapasów.

Inwentaryzacja WMS na dowolny dzień to system, który śledzi ilość zapasów dostępnych w magazynie. Może służyć do monitorowania ilości zapasów w magazynie w dowolnym momencie, a także śledzenia przemieszczania się zapasów do iz magazynu. Jest to niezwykle pomocne dla firm, które muszą śledzić poziomy zapasów i upewnić się, że mają wystarczającą ilość zapasów, aby sprostać wymaganiom klientów.

Inwentaryzacja WMS w magazynie dla dowolnego systemu dziennego jest łatwa w konfiguracji i obsłudze. Można go zintegrować z istniejącymi systemami zarządzania zapasami, dzięki czemu firmy mogą śledzić swoje zapasy bez konieczności tworzenia nowego systemu od podstaw. System może być również używany do śledzenia przemieszczania się zapasów do i z magazynu, dzięki czemu firmy mogą śledzić, ile mają zapasów i kiedy należy je uzupełnić.

Posiadanie zapasów WMS na dowolny dzień może pomóc firmom zachować porządek i kontrolować poziom zapasów. Może to pomóc im upewnić się, że zawsze mają wystarczającą ilość zapasów, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów i zaoszczędzić pieniądze, unikając nadmiernych zapasów. Jeśli szukasz skutecznego sposobu na śledzenie zapasów, świetnym rozwiązaniem jest system zapasów WMS na każdy dzień.

Stan magazynu na dowolny dzień

Czy jest możliwość wyświetlanie lub drukowania stanów magazynowych na wybrany dzień w programie magazynowym?  Obliczenie stanu zapasów w magazynie na dowolny dzień wymaga kilku czynników, takich jak ilość produktów, które zostały wprowadzone do magazynu, ilość produktów, które zostały sprzedane lub wydane, oraz ilość produktów, które pozostały w magazynie.

Aby obliczyć stan zapasów w magazynie, należy zacząć od określenia ilości produktów, które były dostępne na początku danego dnia. Następnie należy dodać ilość produktów, które zostały wprowadzone do magazynu w ciągu dnia. Ostatecznie, należy odjąć ilość produktów, które zostały wydane lub sprzedane w ciągu dnia, aby uzyskać stan zapasów na koniec dnia.

Przykładowo, jeśli na początku dnia w magazynie było 100 sztuk produktu, a w ciągu dnia wprowadzono kolejne 50 sztuk, to łącznie będzie dostępnych 150 sztuk. Jeśli w ciągu dnia sprzedano 30 sztuk, to stan zapasów na koniec dnia wynosić będzie 120 sztuk.

Ważne jest, aby prowadzić dokładne i regularne inwentaryzacje, aby mieć pewność, że stan zapasów w magazynie jest zgodny z rzeczywistością. Dzięki temu można uniknąć niedoborów produktów oraz zapewnić ciągłość sprzedaży.

Wiele programów przechowuje statycznie informacje o stanie magazynowym jaki aktualnie wynika z zapisów (dokumentów magazynowych).

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość programów oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy. Stan magazynowy na dzień

Rozwiązania oparte o bazy SQL zwykle jednak pozwalają dość łatwo wyciągnąć ilościowy stan magazynu na dowolnie wybrany dzień. Wynika to fakty, że albo producent oprogramowania udostępnia odpowiednie funkcje zainstalowane w bazie SQL , albo można dokonać takich obliczeń odejmując od bieżącego stanu magazynowego sumy ilości obrotów z dni w okresie miedzy datą dzisiejszą a oczekiwaną.

Spora część tanich rozwiązań (a chyba znakomita większość systemów DOSowych) nie posiada takiej funkcjonalności, poza podawaniem stanów magazynowych na koniec konkretnych okresów rozliczeniowych. Ponieważ życie jest jakie jest, takie obliczenia i stany są zwykle dostępne z pewnym opóźnieniem. Nowoczesna logistyka wymaga jednak bieżących informacji dostępnych online.

Stan magazynu na dowolny dzień
Zestawienia stanu magazynowego 

Zupełnie inne podejście w tym zakresie prezentuje rozwiązanie SoftwareStudio. Program magazynowy WMS.net pozwala na prezentację stanów magazynowych ad Hoc na dowolny dzień na bieżąco w postaci przeglądania tabel z kartotekami oraz za pomocą raportu stanu magazynowego.

Stan Magazynowy na wybrany dzień

Aby poznać stan magazynowy na wybrany dzień, należy wziąć pod uwagę ilość produktów, które były dostępne na początku dnia oraz ruch towarów w magazynie w ciągu dnia.

Najprostszą metodą jest zastosowanie wzoru:

Stan magazynowy = stan magazynowy początkowy + przyjęcia – wydania

Gdzie:

 • Stan magazynowy początkowy to ilość produktów, która była dostępna na początku dnia,
 • Przyjęcia to ilość produktów wprowadzonych do magazynu w ciągu dnia,
 • Wydania to ilość produktów wydanych lub sprzedanych w ciągu dnia.

Na przykład, jeśli na początku dnia w magazynie było 100 sztuk produktów, w ciągu dnia wprowadzono kolejne 50 sztuk, a wydano 30 sztuk, to stan magazynowy na koniec dnia wynosi 120 sztuk (100 + 50 – 30).

Warto również pamiętać o dokładnym prowadzeniu dokumentacji magazynowej, aby mieć pewność, że stan magazynowy na wybrany dzień jest właściwie obliczony i odzwierciedla rzeczywisty stan zapasów.

Transakcja menu kartotek magazynowych udostępnia opcje wyboru przeglądania kartotek z informacją o stanie na dowolnie wybrany dzień. Transakcja działa oczywiście przez przeglądarkę Internetową. Dostępne są dwie wersje przeglądania stanów:

 • widok ogólny
 • widok szczegółowy

Stany na dzień są realizowane za pomocą tej samej funkcji SQL co zwykłe stany, wówczas podawana jako parametr jest data bieżąca systemu operacyjnego.

Stan magazynu na dzień – widok ogólny

Prezentuje poszczególne kartoteki i podaje sumaryczne stanu ilościowe dla każdej kartoteki, w nagłówku tabeli wyświetla jest informacja na jaki dzień są wyświetlane stany magazynowe.

Stan magazynu na dowolny dzień

Stan magazynu na dzień – widok szczegółowy

Prezentuje poszczególne kartoteki magazynowe z dokładnością do numerów seryjnej poszczególnej kartoteki, czyli jeżeli dany produkt (np. KLUCZ NASADOWY) znajduje się w magazynie w ilości 2400 sztuk, ale oznaczony jest 3 różnymi numerami partii to w zestawieniu będzie występował w 3 wierszach w rozbiciu na poszczególne numery partii.

Stan magazynu na dowolny dzień

Raport stany magazynowe na dzień

Raport stany magazynowe na dzień w programie WMS (Warehouse Management System) to zestawienie informacji o ilościach poszczególnych produktów znajdujących się w magazynie na określony dzień. Raport ten jest generowany przez system WMS i pozwala na bieżąco kontrolować stan zapasów oraz podejmować decyzje związane z ich zarządzaniem.

Raport stany magazynowe na dzień w programie WMS zawiera informacje takie jak:

 • nazwa produktu
 • kod produktu
 • ilość produktu znajdująca się w magazynie
 • jednostka miary
 • data, na którą raport jest wygenerowany

Dzięki temu raportowi można łatwo i szybko sprawdzić, ile produktów jest dostępnych w magazynie na konkretny dzień oraz kontrolować stan zapasów. Raport ten jest szczególnie przydatny dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie magazynem oraz dla menedżerów, którzy podejmują decyzje związane z zamówieniami i planowaniem produkcji.

W systemie WMS można ustawić okres, na jaki ma być wygenerowany raport stany magazynowe na dzień, co pozwala na kontrolowanie stanu zapasów w czasie i podejmowanie szybszych decyzji związanych z ich zarządzaniem.

Standardowo program Magazyn WMS.net udostępnia raporty w sekcji „STANY MAGAZYNOWE”, w ramach której zainstalowane są raporty pozwalające przeglądać stan magazynu ilościowo lub wartościowo, wg podstawowych jednostek lub przeliczanych np. na metry kwadratowe (m2) czy kilogramy. Raporty stanów magazynowych są dostępne zarówno dla wersji uruchamianych przez przeglądarkę internetową jak i aplikacje Windows (framework). Przeglądanie stanów magazynowych

Stan magazynu na dowolny dzień

Okno raportu pozwala za pomocą kalendarza w nagłówku określić dowolny dzień stanów magazynowych, domyślnie ustawiany jest stan na dany moment (dzień). Otrzymany raport wyświetlany jest w postaci podglądu na ekranie, za pomocą standardowych funkcji eksportu można zapisać wynik raportu w formacie:

 • XLS – excel
 • PDF – acrobat
 • DOC – word

Raport można zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb, przykładowo za pomocą Report Builder możemy w raporcie dodać kolumnę przeliczającą stan magazynu (kartotek magazynowych) dla poszczególnych numerów partii na metry kwadratowe (m2). Stany magazynowe

report builder
report builder

Raport stan zapasów magazynowych wg palet

Można uruchomić raport i po wskazaniu (wybór) daty na jaki chcemy znać stan zapasów, magazynu oraz oddziału firmy otrzymamy interaktywny raport z listą palet w magazynie i szczegółowymi stanami. Ponadto program podaje sumaryczną ilość palet.

raporty systemu WMS

Raport można przeglądać na ekranie komputera, zapisać w formacie pdf lub XLS.

raport zapas magazynowy palet na dzien

Program wskazuje na dowolny dzień ile mamy palet, w jakiej lokalizacji się znajdowały i co dokładnie się na nich znajdowało.

Stan magazynu na dowolny dzień

Zarządzanie zapasami jest ważną częścią każdej firmy. Posiadanie dobrego systemu zarządzania zapasami jest niezbędne do utrzymania zdrowych dostaw produktów i zadowolenia klientów. Jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania zapasami jest Warehouse Management System (WMS). Zapasy WMS na każdy dzień to świetny sposób na śledzenie zapasów i upewnienie się, że zawsze masz pod ręką odpowiednią ilość zapasów.
Stan magazynu na dowolny dzień
WMS Android
SoftwareStudio

Programowanie Windows Mobile

Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Operacyjnym Windows Mobile potrzebują specjalnego oprogramowania dla systemu Operacyjnego Microsoft Windows Mobile

program magazynowy reklamacje przez Internet
SAdam

Reklamacje przez Internet

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez Internet. W celu wprowadzenia do ewidencji reklamacji należy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne poprzez specjalny internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego niezbędne podstawowe informacje.

Program magazynowy Android
SAdam

Program magazynowy Android

Program magazynowy na Android to nowoczesne rozwiązanie. Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, co wpływa na komfort użytkowania. Ponadto, wyróżnia się szybkością działania. Dzięki temu, wszelkie operacje magazynowe przebiegają płynnie i bez opóźnień. Co więcej, program ma intuicyjny interfejs. Ułatwia to pracę i pozwala na szybkie zrozumienie funkcji programu.

system magazynowy grid excel
SAdam

eksport2sped.aspx

Transakcje przeznaczona jest do eksportu danych dotyczących dokumentów magazynowych w formacie pliku CSV. Przeznaczenie Tworzenie pliku z informacjami dla systemu spedycyjnego SPED Konfiguracja Plik z danym umieszczany jest zgodnie z ustawienie parametru globalnego w tabeli

Sposób wyświetlania

W dzisiejszych czasach, ze względu na różnorodność urządzeń, na których użytkownicy korzystają z internetu, ważne jest, aby strony internetowe i aplikacje były responsywne. Oznacza to, że dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów, zapewniając optymalne wyświetlanie treści bez konieczności przewijania lub skalowania.

system magazynowy aplikacja magazynowa załączniki
SAdam

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp. Po uruchomieniu opcji menu pojawi się okno umożliwiające dołączenia załącznika. Dopisanie załącznika wymaga użycia polecenia