Stan magazynu na dowolny dzień

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość programów oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy.

Stan magazynu na dowolny dzień

Inwentaryzacja w dowolnym momencie

Zarządzanie zapasami jest ważną częścią każdej firmy. Posiadanie dobrego systemu zarządzania zapasami jest niezbędne do utrzymania zdrowych dostaw produktów i zadowolenia klientów. Jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania zapasami jest Warehouse Management System (WMS). Zapasy WMS na każdy dzień to świetny sposób na śledzenie zapasów i upewnienie się, że zawsze masz pod ręką odpowiednią ilość zapasów.

Inwentaryzacja WMS na dowolny dzień to system, który śledzi ilość zapasów dostępnych w magazynie. Może służyć do monitorowania ilości zapasów w magazynie w dowolnym momencie, a także śledzenia przemieszczania się zapasów do iz magazynu. Jest to niezwykle pomocne dla firm, które muszą śledzić poziomy zapasów i upewnić się, że mają wystarczającą ilość zapasów, aby sprostać wymaganiom klientów.

Inwentaryzacja WMS w magazynie dla dowolnego systemu dziennego jest łatwa w konfiguracji i obsłudze. Można go zintegrować z istniejącymi systemami zarządzania zapasami, dzięki czemu firmy mogą śledzić swoje zapasy bez konieczności tworzenia nowego systemu od podstaw. System może być również używany do śledzenia przemieszczania się zapasów do i z magazynu, dzięki czemu firmy mogą śledzić, ile mają zapasów i kiedy należy je uzupełnić.

Posiadanie zapasów WMS na dowolny dzień może pomóc firmom zachować porządek i kontrolować poziom zapasów. Może to pomóc im upewnić się, że zawsze mają wystarczającą ilość zapasów, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów i zaoszczędzić pieniądze, unikając nadmiernych zapasów. Jeśli szukasz skutecznego sposobu na śledzenie zapasów, świetnym rozwiązaniem jest system zapasów WMS na każdy dzień.

Stan magazynu na dowolny dzień

Czy jest możliwość wyświetlanie lub drukowania stanów magazynowych na wybrany dzień w programie magazynowym?  Obliczenie stanu zapasów w magazynie na dowolny dzień wymaga kilku czynników. Takich jak ilość produktów, które zostały wprowadzone do magazynu, ilość produktów, które zostały sprzedane lub wydane, oraz ilość produktów, które pozostały w magazynie.

Aby obliczyć stan zapasów w magazynie, należy zacząć od określenia ilości produktów, które były dostępne na początku danego dnia. Następnie należy dodać ilość produktów, które zostały wprowadzone do magazynu w ciągu dnia. Ostatecznie, należy odjąć ilość produktów, które zostały wydane lub sprzedane w ciągu dnia, aby uzyskać stan zapasów na koniec dnia.

Przykładowo, jeśli na początku dnia w magazynie było 100 sztuk produktu. A w ciągu dnia wprowadzono kolejne 50 sztuk, to łącznie będzie dostępnych 150 sztuk. Jeśli w ciągu dnia sprzedano 30 sztuk, to stan zapasów na koniec dnia wynosić będzie 120 sztuk.

Ważne jest, aby prowadzić dokładne i regularne inwentaryzacje, aby mieć pewność, że stan zapasów w magazynie jest zgodny z rzeczywistością. Dzięki temu można uniknąć niedoborów produktów oraz zapewnić ciągłość sprzedaży.

Odpowiadając na pytanie

Tak, istnieje możliwość wyświetlania lub drukowania stanów magazynowych na wybrany dzień w programie magazynowym. Aby to zrobić, należy uwzględnić kilka czynników. Przede wszystkim, trzeba wziąć pod uwagę ilość produktów, które zostały przyjęte do magazynu. Następnie, trzeba uwzględnić ilość produktów, które zostały sprzedane lub wydane z magazynu. Ostatecznie, trzeba obliczyć ilość produktów, które pozostały w magazynie.

Dzięki tym informacjom możemy dokładnie określić stan zapasów w magazynie na konkretny dzień. Jest to istotne zarówno dla kontroli nad dostępnymi produktami, jak i dla planowania zamówień i zarządzania magazynem. Dzięki możliwości wyświetlania lub drukowania stanów magazynowych na wybrany dzień, użytkownicy programu magazynowego mogą mieć pełen obraz sytuacji w magazynie w danym momencie, co ułatwia podejmowanie decyzji i zarządzanie zapasami.

Wiele programów przechowuje statycznie informacje o stanie magazynowym jaki aktualnie wynika z zapisów (dokumentów magazynowych).

Przeszukując dostępne na rynku systemy do prowadzenia ewidencji magazynowej, natknąłem się na kilka rozwiązań oferowanych przez producentów oprogramowania. Większość tych programów opiera się na różnego rodzaju raportach, które analizują dane i prezentują wyniki na ekranie lub w formie wydruków. Z perspektywy działu księgowego, taka funkcjonalność zazwyczaj jest wystarczająca. A użytkownicy są zadowoleni, gdy mogą eksportować otrzymane wyniki do arkusza Excela w celu dalszej analizy.

Jednak rozwiązania oparte na bazach danych SQL pozwalają zazwyczaj stosunkowo łatwo uzyskać ilościowy stan magazynu w dowolnie wybranym dniu. Wynika to z faktu, że albo producent oprogramowania udostępnia odpowiednie funkcje zaimplementowane w bazie SQL, albo można dokonać takich obliczeń. Odejmując od bieżącego stanu magazynowego sumy ilości towarów obroty w okresie między dzisiejszą datą a datą oczekiwaną.

Niestety, wiele tańszych rozwiązań, a właściwie większość systemów typu DOS, nie posiada takiej funkcjonalności poza podawaniem stanów magazynowych na koniec określonych okresów rozliczeniowych. Z racji codziennych realiów, takie obliczenia i stany są zwykle dostępne z pewnym opóźnieniem. Jednakże nowoczesna logistyka wymaga bieżących informacji dostępnych online.

Dlatego też, dla firm dążących do efektywnego zarządzania magazynem, rozważenie systemu opartego na bazie SQL. Który umożliwia śledzenie bieżącego stanu magazynu, może być korzystnym rozwiązaniem. Pozwoli to na bardziej precyzyjne i aktualne zarządzanie zapasami. A to z kolei może przyczynić się do optymalizacji procesów logistycznych i zwiększenia efektywności działania firmy.

Stan magazynu na dowolny dzień
Zestawienia stanu magazynowego 

Rozwiązanie SoftwareStudio, czyli program magazynowy WMS.net, oferuje zupełnie odmienne podejście w zakresie prezentacji stanów magazynowych.

Dzięki niemu można bieżąco sprawdzać stany magazynowe w sposób łatwy i intuicyjny. Program umożliwia przeglądanie tabel z kartotekami oraz generowanie raportów dotyczących stanu magazynowego. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i skutecznie monitorować dostępność produktów w magazynie, co jest kluczowe dla efektywnej gospodarki magazynowej. Rozwiązanie SoftwareStudio pozwala na dostęp do informacji ad hoc, bez zbędnego komplikowania procesu sprawdzania stanów magazynowych. To innowacyjne podejście do zarządzania magazynem, które zyskuje coraz większą popularność wśród firm działających w branży logistyki i magazynowania.

Stan Magazynowy na wybrany dzień

Aby poznać stan magazynowy na wybrany dzień, należy wziąć pod uwagę ilość produktów, które były dostępne na początku dnia oraz ruch towarów w magazynie w ciągu dnia.

Najprostszą metodą jest zastosowanie wzoru:

Stan magazynowy = stan magazynowy początkowy + przyjęcia – wydania

Gdzie:

  • Stan magazynowy początkowy to ilość produktów, która była dostępna na początku dnia,
  • Przyjęcia to ilość produktów wprowadzonych do magazynu w ciągu dnia,
  • Wydania to ilość produktów wydanych lub sprzedanych w ciągu dnia.

Na przykład, jeśli na początku dnia w magazynie było 100 sztuk produktów, w ciągu dnia wprowadzono kolejne 50 sztuk, a wydano 30 sztuk, to stan magazynowy na koniec dnia wynosi 120 sztuk (100 + 50 – 30).

Warto również pamiętać o dokładnym prowadzeniu dokumentacji magazynowej, aby mieć pewność, że stan magazynowy na wybrany dzień jest właściwie obliczony i odzwierciedla rzeczywisty stan zapasów.

Transakcja menu kartotek magazynowych udostępnia opcje wyboru przeglądania kartotek z informacją o stanie na dowolnie wybrany dzień. Transakcja działa oczywiście przez przeglądarkę Internetową. Dostępne są dwie wersje przeglądania stanów:

  • widok ogólny
  • widok szczegółowy

Stany na dzień są realizowane za pomocą tej samej funkcji SQL co zwykłe stany, wówczas podawana jako parametr jest data bieżąca systemu operacyjnego.

Stan magazynu na dzień – widok ogólny

System Studio WMS.net umożliwia prezentację poszczególnych kartotek oraz podaje sumaryczne ilości dla każdej z nich. W nagłówku tabeli wyświetlana jest także informacja o dacie, na którą odnoszą się wyświetlane stany magazynowe.

Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy mogą łatwo monitorować ilości produktów przechowywanych w magazynie. Prezentacja kartotek wraz z sumarycznym stanem ilościowym daje pełny obraz dostępnych zapasów na konkretny dzień. Wszystkie te informacje są dostępne w czytelnej formie tabeli, co ułatwia zarządzanie magazynem oraz podejmowanie decyzji dotyczących zaopatrzenia.

Warto podkreślić, że system Studio WMS.net pozwala na bieżące śledzenie zmian stanów magazynowych, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania logistyką magazynową. Dzięki temu można szybko reagować na zmiany w zapasach i podejmować odpowiednie działania, takie jak zamówienia u dostawców lub przesunięcia produktów w magazynie.

W skrócie, prezentacja stanów magazynowych w systemie Studio WMS.net jest ważnym narzędziem dla firm zajmujących się logistyką magazynową. Daje ona pełen obraz dostępnych zapasów i pozwala na efektywne zarządzanie nimi, co przekłada się na lepszą kontrolę nad procesami magazynowymi oraz optymalizację działań logistycznych.

Stan magazynu na dowolny dzień

Stan magazynu na dzień – widok szczegółowy

Prezentuje poszczególne kartoteki magazynowe z dokładnością do numerów seryjnej poszczególnej kartoteki, czyli jeżeli dany produkt (np. KLUCZ NASADOWY) znajduje się w magazynie w ilości 2400 sztuk, ale oznaczony jest 3 różnymi numerami partii to w zestawieniu będzie występował w 3 wierszach w rozbiciu na poszczególne numery partii.

Stan magazynu na dowolny dzień

Raport stany magazynowe na dzień

Przede wszystkim raport stany magazynowe na dzień w programie WMS (Warehouse Management System) to zestawienie informacji o ilościach poszczególnych produktów znajdujących się w magazynie na określony dzień. Raport ten jest generowany przez system WMS i pozwala na bieżąco kontrolować stan zapasów oraz podejmować decyzje związane z ich zarządzaniem.

Raport stany magazynowe na dzień w programie WMS zawiera informacje takie jak:

  • nazwa produktu
  • kod produktu
  • ilość produktu znajdująca się w magazynie
  • jednostka miary
  • data, na którą raport jest wygenerowany

Ten raport stanów magazynowych jest narzędziem niezwykle przydatnym dla osób zarządzających magazynem oraz menedżerów odpowiedzialnych za planowanie produkcji i zamówienia. Dzięki niemu możemy szybko sprawdzić ilość dostępnych produktów w magazynie na konkretny dzień oraz śledzić stan zapasów.

W systemie WMS.net możemy skonfigurować okres, na który ma zostać wygenerowany raport stanów magazynowych na dany dzień.

To pozwala nam na bieżąco monitorować stan zapasów i podejmować natychmiastowe decyzje związane z ich zarządzaniem.

Program Magazyn WMS.net oferuje standardowo wiele raportów w sekcji „STANY MAGAZYNOWE”. Dostępne są raporty umożliwiające przeglądanie stanu magazynu zarówno ilościowo, jak i wartościowo. Możemy wybierać jednostki miary, np. metry kwadratowe (m2) czy kilogramy, aby dostosować raporty do naszych potrzeb. Te raporty stanów magazynowych są dostępne zarówno w przeglądarkowej wersji systemu, jak i w aplikacji Windows (framework).

Dzięki temu narzędziu możemy skutecznie zarządzać naszym magazynem, kontrolować dostępność produktów i podejmować trafne decyzje dotyczące planowania produkcji i zamówień. To niezwykle ważne dla efektywnego funkcjonowania firmy SoftwareStudio, która oferuje różnorodne rozwiązania z zakresu logistyki magazynowej, gospodarki narzędziowej, gospodarki paletowej oraz systemów do prowadzenia reklamacji i wyceny skupu katalizatorów.

Stan magazynu na dowolny dzień

Oto sposób korzystania z okna raportu w naszym systemie. Dzięki kalendarzowi w nagłówku masz możliwość określenia dowolnego dnia stanów magazynowych. Domyślnie system ustawia stan na bieżący dzień. Po wygenerowaniu raportu, możesz go przeglądać na ekranie. Dodatkowo, mamy dla Ciebie przygotowane standardowe opcje eksportu, dzięki którym możesz zapisać wynik raportu w jednym z trzech formatów: XLS (Excel), PDF (Adobe Acrobat) oraz DOC (Word).

Ponadto, nasz system umożliwia dostosowanie raportu do Twoich indywidualnych potrzeb. Na przykład, za pomocą narzędzia Report Builder masz możliwość dodania kolumny, która przeliczy stan magazynu lub dokonania innych modyfikacji raportu, aby spełnić Twoje wymagania. Dzięki temu możesz łatwo dostosować raporty do specyfiki swojego przedsiębiorstwa i efektywnie zarządzać magazynem.

report builder
report builder

Raport stan zapasów magazynowych wg palet

Można uruchomić raport i po wskazaniu (wybór) daty na jaki chcemy znać stan zapasów, magazynu oraz oddziału firmy otrzymamy interaktywny raport z listą palet w magazynie i szczegółowymi stanami. Ponadto program podaje sumaryczną ilość palet.

raporty systemu WMS

Raport można przeglądać na ekranie komputera, zapisać w formacie pdf lub XLS.

raport zapas magazynowy palet na dzien

Program wskazuje na dowolny dzień ile mamy palet, w jakiej lokalizacji się znajdowały i co dokładnie się na nich znajdowało.

Stan magazynu na dowolny dzień

Zarządzanie zapasami jest ważną częścią każdej firmy. Posiadanie dobrego systemu zarządzania zapasami jest niezbędne do utrzymania zdrowych dostaw produktów i zadowolenia klientów. Jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania zapasami jest Warehouse Management System (WMS). Zapasy WMS na każdy dzień to świetny sposób na śledzenie zapasów i upewnienie się, że zawsze masz pod ręką odpowiednią ilość zapasów.
Stan magazynu na dowolny dzień
Wdrożenie systemu ERP
SoftwareStudio

Wdrożenie systemu ERP

Kiedy przychodzi czas na wdrożenie systemu ERP, warto skorzystać z usług doświadczonych konsultantów z SoftwareStudio. Nasza firma podejmuje się prowadzenia wdrożeń programów ERP, stosując skuteczną metodykę, która zapewnia dostosowanie rozwiązania biznesowo-informatycznego do konkretnych potrzeb klienta.

Programy magazynowe dla firm
SAdam

Programy magazynowe dla firm

Czy wiesz już, że potrzebujesz programów magazynowych dla swojej firmy? Ich implementacja może znacząco ułatwić pracę w magazynie i przyczynić się do zwiększenia efektywności zarządzania zapasami. Jeśli jeszcze się nad tym zastanawiasz, warto rozważyć korzyści, jakie przynoszą programy magazynowe dla firm.

Bezpieczeństwo - Uwierzytelnianie
SoftwareStudio

Bezpieczeństwo – Uwierzytelnianie

Procedury uwierzytelniania dwustronnego – Zakładamy, że użytkownik potrzebuje usług serwera. W procesie uwierzytelnienia dwustronnego (two-party authentication) uczestniczy klient i serwer. Uwierzytelnienie jednokierunkowe polega na sprawdzeniu tożsamości użytkownika. Nie jest sprawdzana tożsamość serwera. Polega na wysłaniu przez użytkownika żądania rejestracji, identyfikatora i hasła.  Uwierzytelnienie dwukierunkowe wymaga dodatkowo potwierdzenia tożsamości serwera, czyli musi on podać swoje hasło.

Konfiguracja Menu Terminal WMS
SAdam

Konfiguracja Menu Terminal WMS

W programie magazynowym Studio WMS.net użytkownicy modułu Terminal mają możliwość dostępu do różnych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala, czyli roli terminala. Administrator ma możliwość włączania wybranych transakcji per grupa, używając Kodu Terminala.

Podgląd dokumentu dostawy
SAdam

Podgląd dokumentu dostawy

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, dostępny jest funkcjonalny podgląd dokumentu dostawy, który umożliwia wygodne zarządzanie dostawami bez konieczności ich wydruku. Ten przydatny element systemu pozwala na sprawne zarządzanie dokumentacją dostaw.

Terminologia
SAdam

Terminologia

Zrozumienie podstawowej terminologii to pierwszy krok do efektywnego korzystania z komputera. Dlatego przedstawiamy ważne pojęcia w naszej dokumentacji. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z technologią. Nawet jeśli masz już pewne doświadczenie, zrozumienie tych terminów może być bardzo pomocne.