Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

Program Magazynowy WMS.net oraz TCS.net są propozycjami od SoftwareStudio na sprawne zarządzanie i prowadzenie gospodarki magazynowej. Wraz z informatyzacją przedsiębiorstw możliwe jest prowadzenie gospodarki magazynowej przez zaawansowane oprogramowanie.

program magazynowy administrator

Zarządzanie towarem w magazynie

WMS pomaga zautomatyzować i usprawnić wiele najczęstszych operacji magazynowych. Umożliwia użytkownikom śledzenie zapasów, planowanie i optymalizację operacji magazynowania i wysyłki oraz zarządzanie zasobami siły roboczej i sprzętu. WMS pomaga również poprawić dokładność, obniżyć koszty i zwiększyć zadowolenie klientów. WMS to potężne narzędzie, które może pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe i zwiększyć zadowolenie klientów. Automatyzując i usprawniając procesy magazynowe, WMS może pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie poprawiając dokładność i obsługę klienta.

System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja przeznaczona do wspomagania i optymalizacji operacji magazynowych. Umożliwia organizacjom usprawnienie i automatyzację operacji magazynowych, w tym zarządzania zapasami, realizacji zamówień i dostaw. Wykorzystując najnowszą technologię, WMS może pomóc organizacjom obniżyć koszty operacyjne, poprawić obsługę klienta i zwiększyć ogólną wydajność.

Podstawowe komponenty WMS obejmują śledzenie zapasów, zarządzanie zamówieniami, wysyłkę, odbiór i optymalizację magazynu. Śledzenie zapasów jest jednym z najważniejszych elementów systemu WMS. Pozwala użytkownikom na śledzenie ilości i lokalizacji towarów w magazynie. Zarządzanie zamówieniami pomaga zautomatyzować proces przyjmowania, przetwarzania i wysyłki zamówień. Wysyłka i odbiór pomagają zarządzać przepływem towarów do iz magazynu. Wreszcie optymalizacja magazynu pomaga zmaksymalizować wydajność operacji magazynowych poprzez zmniejszenie ilości czasu i przestrzeni wymaganej do przechowywania.

WMS może również zapewniać dodatkowe funkcje, takie jak skanowanie kodów kreskowych, śledzenie RFID i raportowanie w czasie rzeczywistym. Skanowanie kodów kreskowych pozwala użytkownikom szybko i dokładnie identyfikować i śledzić przedmioty. Śledzenie RFID to opłacalny sposób śledzenia zapasów, ponieważ eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. Raportowanie w czasie rzeczywistym pozwala użytkownikom monitorować operacje w czasie rzeczywistym i wprowadzać korekty w razie potrzeby.

Gospodarka magazynowa

Warehouse Management System (WMS) to aplikacja przeznaczona do wspierania i optymalizowania codziennych operacji magazynu. Pomaga firmom zarządzać przechowywaniem, przemieszczaniem i śledzeniem zapasów oraz innymi czynnościami związanymi z magazynem. WMS pomaga użytkownikom efektywniej i dokładniej zarządzać zapasami, zamówieniami i wysyłkami.

WMS zazwyczaj składa się z zestawu zintegrowanych modułów, z których każdy jest przeznaczony do zarządzania określonym aspektem magazynu. Moduły mogą obejmować zarządzanie zapasami, realizację zamówień, wysyłkę i odbiór oraz optymalizację magazynu. Moduł zarządzania zapasami umożliwia organizacjom śledzenie i zarządzanie poziomami zapasów, a także może być używany do generowania raportów pokazujących aktualne i prognozowane poziomy zapasów.

Moduł realizacji zamówień umożliwia firmom przetwarzanie zamówień i zarządzanie zamówieniami klientów. Moduł wysyłek i przyjęć pomaga zarządzać ruchem towarów z magazynu do klienta. Wreszcie moduł optymalizacji magazynu pomaga organizacjom identyfikować obszary, w których mogą poprawić wydajność, takie jak obniżenie kosztów pracy lub zwiększenie przepustowości.

Program Magazynowy WMS.net oraz Magazyn Narzędzi.net są propozycjami od SoftwareStudio na sprawne zarządzanie i prowadzenie gospodarki magazynowej.

Korzystanie z WMS ma wiele zalet. Po pierwsze, organizacje mogą zredukować ilość czasu i zasobów poświęcanych na ręczne procesy, takie jak ręczne śledzenie zapasów i zarządzanie nimi. Po drugie, może pomóc organizacjom poprawić obsługę klienta, dostarczając dokładnych i aktualnych informacji o statusie zamówienia i dostawie. Po trzecie, może pomóc obniżyć koszty operacyjne poprzez optymalizację operacji magazynowych i zmniejszenie kosztów pracy. Wreszcie, może poprawić ogólną wydajność, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w poziomy zapasów i status zamówień.

Program Magazyn Narzędzi.net

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. Studio Magazyn Narzędzi.net, czyli ASP.net jest programem przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział. Można to przeprowadzać zarówno ze względu na:

 • grupy,
 • lokalizację w magazynie,
 • przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microsoft. Nie daje to tylko daje pewność i stabilność stosowanych rozwiązań ale również pewien uniwersalizm w stosowanych technologiach. Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Elastyczność programu zapewniają nowoczesne rozwiązania oparte o MS SQL 2008 server, technologie ASP.net. Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Oprogramowanie magazynowe

Program magazynowy WMS

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera. Zastosowanie PROGRAMU MAGAZYNOWEGO w gospodarce magazynowej:

 1. przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego
 2. usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). 

Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane. Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania (Programy magazynowe). Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Struktura ta w każdym przypadku powinna być dostosowana w sposób indywidualny do roli, którą spełnia magazyn. W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić:

 • Parametry techniczno-wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia – Plany przepływu masy towarowej przez magazyn
 • Dane kosztowe
 • Harmonogramy pracy krótko i długodystanoswych
 • stanach magazynowych;
 • lokalizacjach;
 • dokumentach.

Informacje te są dostępne dla pracowników firmy obsługującej magazyn oraz klientów zdalnym (KLIENT WMS) korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

CECHY NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH

Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz radiowych terminali mobilnych.

System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. Program do prowadzenia magazynu

Program do zarządzania magazynem

Obecne oprogramowanie magazynowe wykorzystuje najnowszy sprzęt w postaci przenośnych niewielkich terminali, których używają pracownicy magazynu.

Terminale łączą się w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami.

mobilna-aplikacja-magazynowa

PROGRAM MAGAZYNOWY

Zintegrowany z urządzeniami, które wspomagają pracę przyczynia się do znacznego przyspieszenia obsługi magazynów przy oczywistym wzroście efektywności prac magazynowych. Większość nowoczesnych programów magazynowych integruje się z systemami klasy ERP lub MRPII.

Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firm może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności, a także polepszyć przepływ informacji. Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym co jest jedną z jego największych zalet.

Dobre programy magazynowe o wysokiej wydajności sprzętowej i systemowej pozwalają na pełną kontrolę wszystkich towarów będących w magazynie. Cecha ta umożliwia pracownikom magazynu oraz personelowi zarządzającemu stanem magazynowym podejmowanie szybkich decyzji i błyskawiczne reagowanie na zmiany w stanie towarów w magazynie. W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych – Microsoft SQL Server.

WMS.net

Magazyn internetowy dla kontrahentów operatora logistycznego znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru).

Jednocześnie program  daje możliwość wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.). Internetową aplikację wykorzystuje się zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu, czyli magazyn klienta i świadczy usługi magazynowania innym podmiotom.

Właściciel towaru może przez przeglądarkę internetową sprawdzać własne stany magazynowe, kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu oraz rejestrować polecenia wydania oraz awiza dostawy.

Rozwiązaniem problemu wielonarodowej współpracy na jednej wspólnej platformie informatycznej wykorzystywanym w gospodarce magazynowej jest oprogramowanie SoftwareStudio o nazwie Studio Magazyn WMS.net. Domyślnie wszystkie formularze wyświetlają się na ekranie w języku polskim.

Elastyczność oprogramowania do zarządzania magazynem WMS pozwala zdefiniować dowolny system opisów i odpowiednio skonfigurować słownik tłumaczeń. Użytkownik logując się do programu jest identyfikowany na podstawie przypisanego kodu kraju, czyli wersji językowej. Komunikaty, które wyświetlają się na ekranie zastępuje się zdefiniowanymi w słowniku danego kraju.

Hosting aplikacji

Internet to potężna baza informacji, z której codziennie korzysta wiele milionów ludzi, dla których liczy się najświeższa informacja. SoftwareStudio oferuje Usługi informatyczne dostosowując indywidualne, najlepsze rozwiązania.

Gwarancją jakości naszych rozwiązań jest doskonale wykształcony personel, stawiający sobie za cel zadowolenie Klienta oraz ciągłe poszerzanie wiedzy z dziedziny IT. Wybór oferty usług informatycznych to gwarancja wysokiego komfortu pracy, niezawodnego działania, jak również bezpieczeństwa danych. W ramach oferty usług informatycznych zajmujemy się kompleksowym wsparciem informatycznym dla Klientów biznesowych. Oferujemy wysokiej jakości

Usługi informatyczne dla firm i użytkowników indywidualnych. Dzięki nam możesz efektywnie wykorzystać komputer do pracy, nauki, rozrywki czy też codziennej komunikacji.

SQL Server 2012 to platforma informatyczna przygotowana do współpracy z chmurą obliczeniową. Serwer baz danych Microsoftu występuje tylko w wersji Standard, a także Enterprise, do tego pojawia się nowa edycja Business Intelligence. Na swoich miejscach pozostają oczywiście bezpłatne edycje Developer i Express. W szczególności jednak znika wersja Datacenter, zmniejsza się także dostępność bardzo popularnej edycji Web Edition, czyli nie da się jej już zakupić bez posiadania umowy licencjonowania grupowego i rozszerzenia SPLA.

Większość producentów oprogramowania nie docenia naszym zdaniem siły, możliwości a także potrzeb związanych z dzieleniem się informacjami dotyczącymi systemów informatycznych. Nigdy nie przyjęły się rozwiązania oparte o wydawanie dużych książek i instrukcji. Próby takie podejmowali najwięksi producenci oprogramowania i ich książki można było nabyć w księgarniach.

Takie podejście było dobre przy oferowaniu programu księgowego, gdzie użytkownikiem programu był księgowy. Intensywne wykorzystywanie Internetu, a także aplikacji internetowych od ponad 10 lat szczególnie przez młodych ludzi powoduje, iż dostęp do wiedzy potrzebny jest w formie szybkiej i bezpłatnej. Wykorzystanie filmów umieszczanych na YouTube, a także stron działających w ramach Facebook powoduje, że docieramy do dużej liczby odbiorców.

Takie osoby mogą zainteresować się naszymi rozwiązaniami. Zapraszam więc w imieniu zarządu i pracowników do oglądania i czytania o aplikacjach o rozwiązaniach internetowych dla firm oferowanych przez SoftwareStudio

Adam Siemiątkowski
prezes zarządu SoftwareStudio

Aplikacja do obsługi magazynu SoftwareStudio to nie jest prosta strona www z możliwością prezentowania treści, to aplikacja w technologii ASP.net C#, wykorzystująca bazę danych MS SQL Server w wersji 2008R2 lub nowszą. Aplikacja do obsługi magazynu pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowych.

Gospodarka magazynowa

WMS pomaga zautomatyzować i usprawnić wiele najczęstszych operacji magazynowych. Umożliwia użytkownikom śledzenie zapasów, planowanie i optymalizację operacji magazynowania i wysyłki oraz zarządzanie zasobami siły roboczej i sprzętu. WMS pomaga również poprawić dokładność, obniżyć koszty i zwiększyć zadowolenie klientów. WMS to potężne narzędzie, które może pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe i zwiększyć zadowolenie klientów. Automatyzując i usprawniając procesy magazynowe, WMS może pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie poprawiając dokładność i obsługę klienta.
Gospodarka magazynowa
system WMS raporty SQL
System CMMS

Oprogramowanie Studio Raporty.net

Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, które rejestrowane są za pomocą różnych programów.

menu systemu WMS
SAdam

Pasek Menu nad tabelą

Program StudioSystem pozwala na zdefiniowanie czy nad tabelą ma być dostępny pasek menu z przyciskami oraz precyzyjnie określa jakie to będą przyciski i jakie transakcje zostaną uruchomione.

Magazynowe systemy informatyczne
SAdam

Magazynowe systemy informatyczne

System WMS służy koordynowaniu prac magazynowych. Magazynowe systemy informatyczne to wysoce wyspecjalizowane rozwiązanie usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach. System magazynowy ma duże znaczenie dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców, a także kierowanych do wielu odbiorców.

konfiguracja systemu magazynowego
SAdam

menu_konfiguracja.aspx

Transakcja modułu KONFIGURACJA systemu, pozwala nawigować pomiędzy transakcjami odpowiedzialnymi za konfigurację platformy.   Z poziomu tej transakcji możemy uruchamiać inne transakcje odpowiedzialne za konfigurację. adm_prx.aspx adm_x_zestawienia.aspx x_submenu.aspx x_skorowidze.aspx        

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie magazynem, obiektami magazynowymi oraz całym procesem logistycznym. Studio WMS.net oferuje zaawansowaną aplikację, która umożliwia dokładne zarządzanie lokalizacją obiektów na terenie centrum logistycznego.

Program magazynowy Najnowsze wpisy
SAdam

Program magazynowy najnowsze wpisy

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem do sieci www to świetny sposób dla firm różnej wielkości na usprawnienie operacji magazynowych. Zapewniając kompleksowy system śledzenia i zarządzania zapasami, a także funkcje automatyzacji operacji,