Wraz z informatyzacją przedsiębiorstw możliwe jest prowadzenie gospodarki magazynowej przez zaawansowane oprogramowanie.

Program Magazynowy WMS.net oraz Magazyn Narzędzi.net są propozycjami od SoftwareStudio na sprawne zarządzanie i prowadzenie gospodarki magazynowej.

Specjalny zakup licencji enova Hosting pozwala korzystać z oprogramowania wspomagających gospodarkę magazynową na podstawie comiesięcznych rat za usługi bez konieczności zakupu standardowej pełnej licencji.

Hosting aplikacji możliwy jest dzięki szybkiemu dostępowi do serwerów oraz stabilność usługi. Są to dwa kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy rozwiązania. Dlatego też SoftwareStudio oferując swoje usługi opiera się o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku (VMware oraz Windows Azure) i wykorzystuje jedno z najlepszych dataCenter w Polsce.

Program Magazyn Narzędzi.net

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. Studio Magazyn Narzędzi.net, czyli ASP.net jest programem przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział. Można to przeprowadzać zarówno ze względu na:

 • grupy,
 • lokalizację w magazynie,
 • przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microsoft. Nie daje to tylko daje pewność i stabilność stosowanych rozwiązań ale również pewien uniwersalizm w stosowanych technologiach. Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Elastyczność programu zapewniają nowoczesne rozwiązania oparte o MS SQL 2008 server, technologie ASP.net. Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

Program magazynowy WMS

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera. Zastosowanie PROGRAMU MAGAZYNOWEGO w gospodarce magazynowej:

 1. przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego
 2. usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). 

Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane. Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania. Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Struktura ta w każdym przypadku powinna być dostosowana w sposób indywidualny do roli, którą spełnia magazyn. W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić:

 • Parametry techniczno-wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia – Plany przepływu masy towarowej przez magazyn
 • Dane kosztowe
 • Harmonogramy pracy krótko i długodystanoswych
 • stanach magazynowych;
 • lokalizacjach;
 • dokumentach.

Informacje te są dostępne dla pracowników firmy obsługującej magazyn oraz klientów zdalnym (KLIENT WMS) korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

CECHY NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH

Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz radiowych terminali mobilnych.

System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów.

Program do zarządzania magazynem

Obecne oprogramowanie magazynowe wykorzystuje najnowszy sprzęt w postaci przenośnych niewielkich terminali, których używają pracownicy magazynu.

Terminale łączą się w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami.

mobilna-aplikacja-magazynowa

PROGRAM MAGAZYNOWY

Zintegrowany z urządzeniami, które wspomagają pracę przyczynia się do znacznego przyspieszenia obsługi magazynów przy oczywistym wzroście efektywności prac magazynowych. Większość nowoczesnych programów magazynowych integruje się z systemami klasy ERP lub MRPII.

Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firm może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności, a także polepszyć przepływ informacji. Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym co jest jedną z jego największych zalet.

Dobre programy magazynowe o wysokiej wydajności sprzętowej i systemowej pozwalają na pełną kontrolę wszystkich towarów będących w magazynie. Cecha ta umożliwia pracownikom magazynu oraz personelowi zarządzającemu stanem magazynowym podejmowanie szybkich decyzji i błyskawiczne reagowanie na zmiany w stanie towarów w magazynie. W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych – Microsoft SQL Server.

WMS.net

Magazyn internetowy dla kontrahentów operatora logistycznego znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru).

Jednocześnie program  daje możliwość wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.). Internetową aplikację wykorzystuje się zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu, czyli magazyn klienta i świadczy usługi magazynowania innym podmiotom.

Właściciel towaru może przez przeglądarkę internetową sprawdzać własne stany magazynowe, kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu oraz rejestrować polecenia wydania oraz awiza dostawy.

Rozwiązaniem problemu wielonarodowej współpracy na jednej wspólnej platformie informatycznej wykorzystywanym w gospodarce magazynowej jest oprogramowanie SoftwareStudio o nazwie Studio Magazyn WMS.net. Domyślnie wszystkie formularze wyświetlają się na ekranie w języku polskim.

Elastyczność oprogramowania do zarządzania magazynem WMS pozwala zdefiniować dowolny system opisów i odpowiednio skonfigurować słownik tłumaczeń. Użytkownik logując się do programu jest identyfikowany na podstawie przypisanego kodu kraju, czyli wersji językowej. Komunikaty, które wyświetlają się na ekranie zastępuje się zdefiniowanymi w słowniku danego kraju.

Hosting aplikacji

Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji. Są to dwa kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy rozwiązania, dlatego SofwtareStudio oferując swoje usługi opiera się o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku (VMware oraz Windows Azure) i wykorzystuje jedno z najlepszych dataCenter w Polsce. Bezpieczeństwo i pewność eksploatacji – trzy serwerownie – osobne komory odseparowane ogniowo i wilgotnościowo.

wms-system-sklep-internetowy-Warehouse-management-system

WMS system sklep internetowy

Warehouse management system. Zmiana wydruków, czyli system WMS. Projektowanie szablonów raportów i wydruków odbywa się poprzez zapis w pliku w formacie RDL (schemat XML) a gotowe pliki instaluje się na serwerze raportów. Należy jednak pamiętać, że opublikowane raporty na serwerze raportów nie ulegają migracji w przypadku zmiany trybu pracy serwera z natywnego na zintegrowany. W związku z tym SoftwareStudio zaleca przechowywać kopie definicji raportów w oryginalnym formacie plików RDL w bezpiecznym folderze dysku NTFS, tak aby można było ponownie je opublikować.
WMS system sklep internetowy

gospodarka-magazynowa-wms-WMS-system-zarządzania-magazynem

Gospodarka magazynowa WMS

WMS system zarządzania magazynem. Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pełnym zabezpieczeniu przed kradzieżą materiałów przyjętych do magazynu, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W celu zapewnienia powyższej funkcji można użyć oprogramowanie magazynowe online, które ułatwia pracę magazynierom i przyśpiesza operacje magazynowe.
Gospodarka magazynowa WMS

wms-program-Oprogramowanie-magazynowe

WMS program

Oprogramowanie magazynowe. Najbardziej korzystna lokalizację magazynu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu euro, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji.
WMS program

wms-system-sklep-internetowy-Warehouse-management-system

WMS system sklep internetowy

Warehouse management system. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio przeznaczone jest dla firm wymagających więcej niż zwykła gospodarka magazynowa.
WMS system sklep internetowy

Usługi informatyczne

Internet to potężna baza informacji, z której codziennie korzysta wiele milionów ludzi, dla których liczy się najświeższa informacja. SoftwareStudio oferuje Usługi informatyczne dostosowując indywidualne, najlepsze rozwiązania.

Gwarancją jakości naszych rozwiązań jest doskonale wykształcony personel, stawiający sobie za cel zadowolenie Klienta oraz ciągłe poszerzanie wiedzy z dziedziny IT. Wybór oferty usług informatycznych to gwarancja wysokiego komfortu pracy, niezawodnego działania, jak również bezpieczeństwa danych. W ramach oferty usług informatycznych zajmujemy się kompleksowym wsparciem informatycznym dla Klientów biznesowych. Oferujemy wysokiej jakości

Usługi informatyczne dla firm i użytkowników indywidualnych. Dzięki nam możesz efektywnie wykorzystać komputer do pracy, nauki, rozrywki czy też codziennej komunikacji.

SQL Server 2012 to platforma informatyczna przygotowana do współpracy z chmurą obliczeniową. Serwer baz danych Microsoftu występuje tylko w wersji Standard, a także Enterprise, do tego pojawia się nowa edycja Business Intelligence. Na swoich miejscach pozostają oczywiście bezpłatne edycje Developer i Express. W szczególności jednak znika wersja Datacenter, zmniejsza się także dostępność bardzo popularnej edycji Web Edition, czyli nie da się jej już zakupić bez posiadania umowy licencjonowania grupowego i rozszerzenia SPLA.

Program Enova ERP

Oprogramowanie ENOVA, firmy Soneta to pierwszy, zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem, a także księgowością napisany w technologii Microsoft.NET. Cechy oferowanego rozwiązania: ENOVA pracuje w środowisku Microsoft Windows; ENOVA zapewnia pełną obsługę funkcjonalną z klawiatury; ENOVA może rozwijać się, wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika.

Zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy tu do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności. ENOVA posiada wspólną bazę danych, dzięki czemu raz wprowadzona informacja widoczna jest we wszystkich miejscach.

Jednocześnie umożliwia zastosowanie indywidualnych ustawień wizualnych, czcionek, kolorów. Enova to zintegrowana aplikacja nowej generacji do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Mamy nadzieję że zawarte tu informacje pomogą przy wyborze oprogramowania ERP oraz firmy wdrażającej oraz świadczącej usługi serwisowe.

Microsoft SQL Azure

Microsoft poinformował o znaczącym obniżeniu cen za usługi SQL Azure oraz aktualizacji modelu rozliczeniowego. Dzięki temu w miarę powiększania się baz danych klientów korzystających z baz SQL Azure koszt jednego GB będzie spadał. Od 14-02-2012 ceny na wszystkie bazy danych SQL Azure większe od 1 GB zostały obniżone o 30-86 procent. Wprowadzamy także opcję bazy danych SQL Azure o wielkości 100 MB, której cena wynosi 3,5425 € miesięcznie.

Google Plus, Facebook oraz Youtube

Większość producentów oprogramowania nie docenia naszym zdaniem siły, możliwości a także potrzeb związanych z dzieleniem się informacjami dotyczącymi systemów informatycznych. Nigdy nie przyjęły się rozwiązania oparte o wydawanie dużych książek i instrukcji. Próby takie podejmowali najwięksi producenci oprogramowania i ich książki można było nabyć w księgarniach.

Takie podejście było dobre przy oferowaniu programu księgowego, gdzie użytkownikiem programu był księgowy. Intensywne wykorzystywanie internetu, a także aplikacji internetowych od ponad 10 lat szczególnie przez młodych ludzi powoduje, iż dostęp do wiedzy potrzebny jest w formie szybkiej i bezpłatnej. Wykorzystanie filmów umieszczanych na YouTube, a także stron działających w ramach Facebook powoduje, że docieramy do dużej liczby odbiorców.

Takie osoby mogą zainteresować się naszymi rozwiązaniami. Zapraszam więc w imieniu zarządu i pracowników do oglądania i czytania o aplikacjach o rozwiązaniach internetowych dla firm oferowanych przez SoftwareStudio

Adam Siemiątkowski
prezes zarządu SoftwareStudio

 • Administrator programu
  Moduł administratora jest niezbędnym elementem systemu, gdyż za jego pomocą użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może modyfikować sposób działania programu magazynowego WMS.net. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Personalizacja wydruków Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków dokumentów. Czytaj dalej…
 • Analiza ABC oraz XYZ
  W momencie gdy stosujemy analizę XYZ zapasów w magazynie poszczególne rodzaje materiałów dzielone są na trzy podstawowe grupy. Analizy zapasów w magazynie wysokiego składowania mają bardzo duże znaczenie, gdyż pozwalają optymalizować zapasy.
 • Analiza przedwdrożeniowa programu WMS
  W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (Warehouse Managment System) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Analiza przedwdrożeniowa Analiza przedwdrożeniowa ma na celu przygotowanie ludzi i sprzęt do wdrożenia Czytaj dalej…
 • Casio DT-X8
  Już pierwsze spojrzenie, na pofalowaną w kształcie litery S konstrukcję terminala Casio DT-X8, sugeruje doskonałą ergonomię. Jest to kolejne urządzenie opracowane przez Casio zgodnie z zasadami projektu skoncentrowanego na człowieku. Rozszerzone, łatwo dostępne klawisze podstawowych Czytaj dalej…
 • Casio terminal DT-X30
  Projektanci terminala serii DT-X30 bardzo uważnie analizowali opinie użytkowników, którzy wykorzystują tego typu urządzenia w swojej codziennej pracy. Design urządzenia został zaprojektowany zgodnie z normą ISO13407 Human-Centered Design. Uzyskany jest w ten sposób terminal, który umożliwia użytkownikom łatwą, przyjemną i komfortową pracę.
 • Demo programu magazyn wysokiego składowania
  Wersja demonstracyjna programu magazynowego Magazyn WMS.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu.
 • Etykiety logistyczne w standardzie GS1
  Za pomocą modułu Etykiety Netto.net można drukować etykiety oraz uruchamiać wybrane moduły aplikacji Studio magazyn WMS.net przykładowo przeglądanie kartotek towarowych i stanów magazynowych, rejestr nośników (palet) oczekujących w produkcji na odebranie przez magazyn (magazyn wysokiego składowania) oraz Czytaj dalej…
 • Funkcjonalności systemu WMS Online
  Kompleksowa obsługa kartoteki towarowej, możliwość przypisania cech do danego towaru (numery seryjne, partie, data ważności), możliwość przypisania lokalizacji domyślnej, importu/eksportu kartoteki towarowej, a także wydruku etykiety towarowej. Funkcjonalność systemu WMS Online to obsługa jednostek logistycznych: Czytaj dalej…
 • Generowanie dokumentów produkcyjnych
  Skorzystaj z generowanie dokumentów produkcyjnych , naprawdę warto! Platforma StudioSystem to oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Innymi słowy potrzebujesz naszego programu WMS.net! Zastosowanie rozwiązań przeglądarkowych pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania WMS.net z intuicyjnym w użyciu Czytaj dalej…
 • Integracja programu z systemem ERP
  INTEGRACJA PROGRAMU Z SYSTEMEM ERP – Połączenie programu z systemem klasy ERP, np. SAP R3
 • Inwentaryzacja w programie WMS
  Czy wiesz jak wykorzystać inwentaryzacja w programie wms w magazynie wysokiego składowania? Przede wszystkim Inwentaryzacja w programie WMS wymaga, abyś wdrożył aplikacje WMS.net. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Inwentaryzacja w programie WMS.net Inwentaryzacja, czyli ustalenie rzeczywistego Czytaj dalej…
 • Kartoteki magazynowe
  Wiele jest powodów, aby kartoteki magazynowe w programie magazynowym wdrożyć we własnym magazynie. Pozycje szczegółowe zakładki menu Kartoteki magazynowe wyświetlają na liście rozwijanej dostęp do kartotek magazynowych , kontrahentów oraz lokalizacji – miejsca składowania. Zobacz Czytaj dalej…
 • Kartoteki z excela
  Dlatego kartoteki z excela warto poznać możliwości! Na zakończenie artykułu na temat kartoteki z excela proszę skontaktuj się z nami. Napisz do nas, na wypadek, gdybyś potrzebował aplikacji WMS.net! Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Wgrywanie danych Czytaj dalej…
 • Kontrahenci magazynu wysokiego składowania
  Program Studio Magazyn WMS.net dedykowany jest do prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny (operator logistyczny) w którym przechowywany jest towar innych firm. W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowym, natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania.
 • Lokalizacje w magazynie wysokiego składowania
  Lokalizacje magazynowe, miejsca składowania towarów.
 • Magazyn
  Jak szybko wdrożyć magazyn w swoim magazynie? Pora więc opisać oprogramowanie WMS.net. Licencjonowanie oprogramowania SoftwareStudio oferuje swoim klientom kilka modeli licencjonowania oprogramowania magazyn. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Demo programu magazyn wysokiego składowania Wersja demonstracyjna programu Czytaj dalej…
 • Magazyn programy komputerowe
  Producenci oprogramowania często zamiast udostępniać wersje demonstracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji.
 • Menu StudioSystem
  Programy oparte o StudioSystem pozwalają na definiowanie w dowolny sposób menu nie tylko dla danej roli, ale także oddzielnie dla każdego użytkownika programu. Domyślna instalacja programu ustawia menu dla danej roli wg jej funkcjonalności, jednak Czytaj dalej…
 • Miejsca składowania
  Miejsca składowania produktów w magazynach Pozycja menu wyświetla listę dopisanych w programie miejsc adresowych (lokalizacji). W rejestrze dostępne są funkcje dopisania nowej lokalizacji oraz zestawienie obrotów i stanów na lokalizacji. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Miejsca Czytaj dalej…
 • Miejsca składowania w magazynie
  Lokalizacje w magazynach wysokiego składowania. Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Budowane są coraz większe magazynu, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, Czytaj dalej…

Jak magazynowe systemy informatyczne pomaga w pracy magazynu ?

Przeprowadzanie analizy metodą ABC według częstości pobrań możliwe jest przez podzielenie towarów znajdujących się w magazynie na grupy. Następnie ich rozmieszczenie w konkretnych miejscach w magazynie. Towary znajdujące się w grupie A są najczęściej pobierane i powinny być umieszczone jak najbliżej obszaru wydań. Grupa B jest ulokowana dalej strefy kompletacyjnej. Pozycje z grupy C znajdują się najdalej od tej strefy. Takie rozmieszczenie artykułów pozwala na optymalizację czasu zbiórki poprzez skrócenie czasu i drogi do przebycia przez jednostki ładunkowe. Magazynowe systemy informatyczne rozwiązują wiele problemów związanych z ewidencją dużych ilości towarów przewijających się przez magazyny logistyczne.Logistyka jest zróżnicowaną branżą, ale czy gospodarka magazynowa odpowiada na Twoje potrzeby?.

Wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu określa stopień wykorzystania powierzchni składowej magazynu. Magazyny stanowią główne ogniwo w logistycznym łańcuchu dostaw. Rotacja zapasów to wskaźnik pokazujący efektywność wykorzystania zapasów w firmie. Warehouse WMS system.

Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji. Ogólny model tworzenia systemów informatycznych powinien składać się z trzech podstawowy. Wdrożenie oprogramowania magazynowego, czyli przygotowania do wdrożenia systemu.

Kilka argumentów, aby wdrożyć magazynowe systemy informatyczne !

Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server. Aplikacje działające w technologii ASP.net firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microso. Instalacja systemu magazynowego.

Sprawdź szczegóły związane z konfiguracją pliku web. Dla każdej palety zapisywana jest odrębna pozycja dokumentu. Dll wraz ze strukturami spedytorlib. Operator logistyczny zarządza łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów. Dobrze przeprowadzony proces .

Wiele jest powodów, aby program do zarządzania magazynem wdrożyć we własnym magazynie.

Prezentowany program do zarządzania magazynem możesz wybrać kierując się różnymi kryteriami. Jeżeli ważna jest dla Ciebie cena to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem, ale wówczas raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. Ponieważ , dlatego GOSPODARKA MAGAZYNOWA Czy widziałeś już demo gospodarka magazynowa ?.

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący magazyny wysokiego składowania. Magazyny wysokiego składowania.

Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego. . System WMS, czyli czas magazynowania .

Czy wiesz, że program do zarządzania magazynem potrzebuje Twój magazyn wysokiego składowania?

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report Builder. Interfejs użytkownika aplikacji Report Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report Builder to aplikacja ClickOnce . Report Builder .

Kompletacją w firmie logistycznej nazywa się proces polegający na przygotowaniu (kompletowaniu) towarów pod potrzeby zamówienia. W praktyce polega to na tym, że pracownik otrzymuje dyspozycję kompletacji, która powstała w systemie WMS..

Jak oprogramowanie magazynowe pomaga w pracy magazynu ?

Partia towaru jest to grupa towarów o tej samej nazwie i o tym samym symbolu, w jednakowym opakowaniu lub bez opakowań, pochodzących z jednego zakładu produkcyjnego, oznaczonych tą samą datą produkcji lub pochodzących z tej samej szarży produkcyjnej oraz dostarczonych jednym środkiem transportu. Producent programów komputerowych oferuje oprogramowanie magazynowe, które może być zintegrowane z systemem ERP w zakresie kartotek magazynowych oraz dokumentów magazynowych.Czy zastosowanie gospodarka magazynowa pozwala ograniczać pomyłki w magazynie ?.

Nowoczesny program do prowadzenia magazynu powinien być dostępny online. Oznacza to, że program WMS działa w chmurze (Cloud WMS). Takie rozwiązanie pozwala na elastyczny dostęp dla wielu osób w rozproszonej organizacji. Z Cloud WMS mogą korzystać jednocześnie pracownicy wielu magazynów i w wielu krajach. Czy nasz system WMS dostępny w chmurze jest wystarczająco dobry dla twojej organizacji ? Sprawdź i porównaj, wydajność, szybkość i elastyczność aplikacji webowej. Cloud WMS.

Zastosowanie: magazyny wysokiego składowania, hurtownie, zakłady produkcyjne, firmy logistyczne. Proces zarządzania magazynem staje się tym bardziej skomplikowany, gdy zarządzanie dotyczy nie tylko prostego magazynu, ale całego logistycznego systemu magayznowania (magazyny wysokiego składowa. Warehouse Managment System, czyli magazyny wysokiego składowania.

Jak szybko wdrożyć oprogramowanie magazynowe w magazynie wysokiego składowania?

Podstawowym zadaniem systemu Warehouse Management System jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Dodatkowo funkcje systemu Warehouse Management System obejmują procesy kompletacji i wysyłki.. Funkcje systemu Warehouse Management System.

Aplikacja do obsługi magazynu SoftwareStudio to nie jest prosta strona www z możliwością prezentowania treści, to aplikacja w technologii ASP.net C#, wykorzystująca bazę danych MS SQL Server w wersji 2008R2 lub nowszą. Aplikacja do obsługi magazynu pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowych.

Czy zapoznałeś się z programy magazynowe online ?

Kontrola jakości jest ważnym elementem przyjęcia magazynowego. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie zgodności jakościowej oraz ilościowej dostarczonego asortymentu. Towar należy zliczyć a następnie porównać ilość produktów na zamówieniu ze stanem faktycznym. W praktyce kontrola jakości polega na zliczeniu towaru, zmierzeniu lub zważeniu i porównaniu wartości z zapisanymi danymi w dokumentach dostawy. Podczas kontroli jakości sprawdza się także sposób zapakowania towarów. Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi. Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej.A gdyby tak gospodarka magazynowa wdrożyć w swoim magazynie?.

Dowolna liczba magazynów, towarów, kontrahentów, definiowanie własnych wydruków dokumentów. Ustalanie stanów alarmowych według zadanego kryterium dla towarów. Wykorzystanie technologii Microsoft do tworzenia oprogramowania dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Cechy wyróżniające program magazynowy.

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł doważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt dzia. Moduły systemu WMS, czyli wagi paletowe.

A gdyby tak programy magazynowe online wdrożyć w swoim magazynie?

Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynn. Dokument wydania.

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem ENOVA gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Integracja zapewniona jest poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine na poziomie bazy MS SQL 2008 server. Wymi.

Jak możesz program magazynowy w chmurze wykorzystać w magazynie wysokiego składowania?

Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie: – relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami, – zakresy obowiązków, – odpowiedzialność osób funkcyjnych, – obieg informacji. Poziom i asortyment zapasów: – podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ), – charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.A gdyby tak gospodarka magazynowa wdrożyć w swoim magazynie?.

Magazynowy system informatyczny, czyli Warehouse Management System (WMS), jest programem służącym do zarządzania produktami znajdującymi się w magazynach. Bardzo często i z dużym powodzeniem wykorzystuje się go w logistyce, ponieważ tu najczęściej mamy do czynienia z wielkopowierzchniowymi magazynami, w których na dodatek znajdują się produkty i materiały będące własnością różnych właścicieli i o różnym przeznaczeniu. System zarządzania magazynem SQL.

Firmą logistycznym ciężko wyobrazić sobie sprawne realizowanie procesów zachodzących w logistyce bez wspomagających narzędzi informatycznych określanych systemami WMS. Działania tego typu są obecni. Oprogramowanie WMS, czyli system WMS dla systemu ERP.

Czy zapoznałeś się z ofertą na program magazynowy w chmurze ?

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem ERP ENOVA, gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Integracja zapewniona jest poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLin. Integracja programu magazynowego z ENOVA.

Różnorodność zagrożeń wywoływanych przez towary niebezpieczne powoduje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich magazynowania. Polskie przepisy dotyczące magazynowania nie są zbyt precyzyjne, brak jest restrykcji w zakresie ilości towarów niebezpiecznych, które można magazynować w .

Ponieważ WMS management , dlatego powinieneś korzystać z systemu magazynowego WMS.net!

Jednym ze sposobów podniesienia atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstwa jest usprawnienie procesów, w tym procesów logistycznych. Obszar magazynowania jest elementem decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Ponieważ , dlatego GOSPODARKA MAGAZYNOWA Po co gospodarka magazynowa w magazynie wysokiego składowania?.

Prezentacja dużej ilości informacji logistycznych w formie zestawień, tabel czy raportów, choć w wielu przypadkach wydaje się wystarczająca, to jednak w niektórych sytuacjach nie zastąpi graficznej prezentacji danych. Odpowiednia metoda wizualizacji zasobów logistycznych, czy stanu jednostki w danym momencie, może znacznie szybciej i bardziej obrazowo dostarczyć niezbędnych informacji decyzyjnych. Wizualizacja magazynu.

W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podm. Moduły systemu WMS, czyli przyjąć do systemu.

Czy czytałeś na temat WMS management ?

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metody FEFO (First Expired First Out), stosowane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z datą (terminem) ważności, czyli np. artykuły spożywcz. Stosowania metody FEFO.

Specyficznym rodzajem wydruku jest etykieta logistyczna, która może dotyczyć nośnika w magazynie np. karta paletowa, lub będzie zgodna ze standardem GS1 i może być wykorzystywana do identyfikacji partii towarowych w całym procesie dystrybucji. Zwykłą kartę paletową możemy .

Skorzystaj z doświadczenia naszej firmy, aby wdrożyć WMS magazyn w swojej firmie.

Spodziewasz się, że WMS.net to narzędzie wspomagające pracę dowolnie złożonego magazynu, wyposażonego w różnorodną gamę urządzeń magazynowych. Dedykowane przede wszystkim do magazynów o bardzo dużej ilości towarów oraz dużej ilości operacji magazynowych. W magazynach logistycznych pozwala m.in. na równoczesne zarządzanie towarem wielu klientów końcowych we wspólnych zasobach magazynowych. Przeznaczenie systemu to przede wszystkim centra dystrybucyjne, magazyny logistyczne oraz rozbudowane zaplecza magazynowe firm produkcyjnych.Czy gospodarka magazynowa jest dostępny na Androida?.

SoftwareStudio od 2008 roku oferuje oprogramowanie do magazynu. Rodzaje przepływów w magazynie to ruchy jednostek po ich przyjęciu do magazynu, ruchy wewnątrz magazynu oraz w momencie ich wydania. Niektóre magazyny mają różne strefy operacyjne w zależności od rodzajów produktu i metod ich składowania. W magazynie spotykamy strefy przeładunków pośrednich i mogą być konieczne różne procedury robocze, które wymagają przepływów o średnim bądź wysokim stopniu złożoności. Oprogramowanie do magazynu.

Terminal radiowy do wykorzystania w magazynie wysokiego składowania PSC Falcon 4410 4420 producent Datalogic – Falcon 4410/4420 to terminal radiowy z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych oraz kartą 802.11b/g Cisco, Bluetooth znajdujący zastosowanie w procesach logistycznych, jest doskonałym rozwiązaniem dla programu WMS mobi. Rozwiązania w magazynie, czyli pSC Falcon 4410.

Czy na WMS magazyn otrzymałeś już ofertę ??

Każdy dokument magazynowy posiada swój unikalny folder w którym mogą być przechowywane pliki załączników. Użytkownik w ramach głównego folderu dla dokumentu może tworzyć strukturę drzewiastą dodatkowych folderów organizując . Załączniki w folderach.

Wyświetlana jest lista pozycji wszystkich dokumentów magazynowych z wybranego przedziału czasowego. Udostępniane są informacje dotyczące numeru dokumentu magazynowego, daty wystawienia, kontrahenta oraz szczegóły dotyczące asortymentu. Ponadto prezentowane są info.