Korzystanie z platformy StudioSystem przez użytkowników podzielone jest na różne role.

supervisor

ROLA w programie to zestaw funkcji (określonych transakcji) powiązanych ze sobą określoną logiką. Podział na role pozwala na łatwą i szybką organizację podziału kompetencji użytkowników programu do określonych zestawów informacji i zadań.

Przykłady ról:

 • Rola CRM
 • Rola Handlowiec
 • Rola Magazyn Wysokiego Składowania
 • Rola Administrator
 • Rola Księgowy
 • Rola CMMS – utrzymanie ruchu
 • Rola Narzędziownia
 • Rola Magazyn Palet
 • Rola B2B
 • Rola Intranet
 • Rola Dokumenty
 • Rola Helpdesk
 • Rola HR – zarządzanie personelem
 • Rola IT – ewidencja sprzętu komputerowego, wyposażenia, licencji oraz haseł
 • Rola Raporty
 • Rola Rejestracja Czasu Pracy

 

Ponadto w systemie istnieje rola SUPERVISOR dla użytkownika o najwyższych kompetencjach. Użytkownik taki może nie tylko w pełni konfigurować program, nadawać uprawnienia jak administrator, ale także mieć wgląd w każdą zdefiniowaną w danej instalacji rolę.

administrator

 

konfiguracja

Zwykle użytkownik programu ma przypisaną jedną rolę w której pracuje. W ramach takiej roli pracownik realizuje określone zadania i posiada zestaw kompetencji.

W rozbudowanych środowiskach pracy, strukturach organizacyjnych potrzebna jest jednak większa elastyczność oprogramowania, i taką daje StudioSystem pozwalając administratorowi na delegowanie kompetencji do kilku ról. Pracownik wówczas może wybierać (zmieniać) kontekst w jakim chce korzystać z oprogramowania.

Domyślnie użytkownik ma wyłączony dostęp do wszystkich ról

uprawnienia użytkownika do określonych ról

Oznacza to tylko, że nie będzie mógł on zmieniać roli (kontekstu) w jakim pracuje, a dostęp będzie miał zawsze tylko i wyłącznie do nadanej roli nadrzędnej w koncie użytkownika. Przykładowo użytkownik demo3 ma przypisaną rolę CRM Handlowiec

rola użytkownika

Jeżeli jednak chcemy pozwolić użytkownikowi na korzystanie z kilku ról należy wejść w opcje UPRAWNIENIA SYSTEMOWE i ustalić do jakich ról dany użytkownik ma mieć dostęp.

wybór ról

 

Powyższa konfiguracja oznacza że użytkownik będzie miał dostęp (mógł korzystać) do następujących ról:

 • CRM Handlowiec
 • Dokumenty
 • Mms
 • Raporty

W efekcie takiej konfiguracji, użytkownik pracując w roli CRM Handlowiec ma w dolnym pasku dodatkową informację o roli do jakiej jest zalogowany

rola crm

 

Klikając na link CRM Handlowiec możemy wyświetlić okno pozwalające na wybór inne roli z listy do jakiej nadał uprawnienia administrator.

wybór roli

 

Klikając na rolę DOKUMENTY użytkownik załaduje menu dla tej roli

wybór roli dokumenty

a klikając w rolę RAPORTY

wybór roli raporty