Role w systemie

Role w systemie

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak Studio System, oferują zaawansowane funkcje logowania i zarządzania rolami użytkowników. Zrozumienie i właściwe wykorzystanie tych funkcji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, efektywności operacyjnej oraz skutecznego zarządzania zasobami magazynowymi.

Role i Uprawnienia w Systemie Studio System

Role w systemie Studio System pozwalają na precyzyjne definiowanie uprawnień dla różnych użytkowników, co ma kluczowe znaczenie w kontrolowaniu dostępu do wrażliwych danych i funkcji systemu. Poprzez odpowiednie przydzielanie ról, można zapewnić, że każdy pracownik ma dostęp jedynie do tych informacji i narzędzi, które są niezbędne do wykonania jego zadań.

Główne Funkcje Systemu Ról

 1. Definiowanie Ról:
  • Możliwość tworzenia niestandardowych ról użytkowników, dostosowanych do specyficznych potrzeb i struktury organizacji.
  • Przykłady ról: Administrator Systemu, Menadżer Magazynu, Pracownik Logistyki, Operator WMS.
 2. Przydzielanie Uprawnień:
  • Każda rola może mieć unikalny zestaw uprawnień, kontrolujący dostęp do różnych sekcji i funkcji systemu.
  • Uprawnienia mogą obejmować dostęp do danych, możliwość edycji informacji, generowania raportów, zarządzania zapasami itp.
 3. Zarządzanie Użytkownikami:
  • Łatwe dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników oraz ich ról.
  • Możliwość szybkiego przeglądania i zarządzania uprawnieniami poszczególnych użytkowników.
 4. Bezpieczeństwo i Audyt:
  • Śledzenie działań użytkowników w systemie, co pozwala na monitorowanie i zapobieganie nieautoryzowanym działaniom.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych, zapobiegający wyciekom i nadużyciom.

System role i uprawnienia w Studio System jest niezbędnym narzędziem dla każdego nowoczesnego magazynu. Umożliwia on efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i zabezpiecza dostęp do kluczowych funkcji i danych. Dzięki elastyczności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, system ten jest odpowiedni zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dużych organizacji logistycznych.

Korzyści z Implementacji Systemu Ról

 • Bezpieczeństwo Danych: Kontrolowany dostęp do informacji minimalizuje ryzyko wycieków i błędów.
 • Efektywność Operacyjna: Pracownicy mają dostęp tylko do tych narzędzi, które są im potrzebne, co przyspiesza i upraszcza procesy pracy.
 • Personalizacja i Elastyczność: Możliwość dostosowania systemu do konkretnych potrzeb i struktury organizacyjnej firmy.
 • Łatwość Zarządzania: Intuicyjne interfejsy i funkcje zarządzania użytkownikami ułatwiają administrowanie systemem.

Korzystanie z platformy StudioSystem przez użytkowników podzielone jest na różne role.

supervisor

ROLA w programie to zestaw funkcji (określonych transakcji) powiązanych ze sobą określoną logiką. Podział na role pozwala na łatwą i szybką organizację podziału kompetencji użytkowników programu do określonych zestawów informacji i zadań.

Przykłady ról:

 • Rola CRM
 • Rola Handlowiec
 • Rola Magazyn Wysokiego Składowania
 • Rola Administrator
 • Rola Księgowy
 • Rola CMMS – utrzymanie ruchu
 • Rola Narzędziownia
 • Rola Magazyn Palet
 • Rola B2B
 • Rola Intranet
 • Rola Dokumenty
 • Rola Helpdesk
 • Rola HR – zarządzanie personelem
 • Rola IT – ewidencja sprzętu komputerowego, wyposażenia, licencji oraz haseł
 • Rola Raporty
 • Rola Rejestracja Czasu Pracy

Ponadto w systemie istnieje rola SUPERVISOR dla użytkownika o najwyższych kompetencjach. Użytkownik taki może nie tylko w pełni konfigurować program, nadawać uprawnienia jak administrator, ale także mieć wgląd w każdą zdefiniowaną w danej instalacji rolę.

administrator
konfiguracja

Zwykle użytkownik programu ma przypisaną jedną rolę w której pracuje. W ramach takiej roli pracownik realizuje określone zadania i posiada zestaw kompetencji.

W rozbudowanych środowiskach pracy, strukturach organizacyjnych potrzebna jest jednak większa elastyczność oprogramowania, i taką daje StudioSystem pozwalając administratorowi na delegowanie kompetencji do kilku ról. Pracownik wówczas może wybierać (zmieniać) kontekst w jakim chce korzystać z oprogramowania.

Domyślnie użytkownik ma wyłączony dostęp do wszystkich ról

uprawnienia użytkownika do określonych ról

Oznacza to tylko, że nie będzie mógł on zmieniać roli (kontekstu) w jakim pracuje, a dostęp będzie miał zawsze tylko i wyłącznie do nadanej roli nadrzędnej w koncie użytkownika. Przykładowo użytkownik demo3 ma przypisaną rolę CRM Handlowiec

rola użytkownika

Jeżeli jednak chcemy pozwolić użytkownikowi na korzystanie z kilku ról należy wejść w opcje UPRAWNIENIA SYSTEMOWE i ustalić do jakich ról dany użytkownik ma mieć dostęp.

wybór ról

Powyższa konfiguracja oznacza że użytkownik będzie miał dostęp (mógł korzystać) do następujących ról:

 • CRM Handlowiec
 • Dokumenty
 • Mms
 • Raporty

W efekcie takiej konfiguracji, użytkownik pracując w roli CRM Handlowiec ma w dolnym pasku dodatkową informację o roli do jakiej jest zalogowany

rola crm

Klikając na link CRM Handlowiec możemy wyświetlić okno pozwalające na wybór inne roli z listy do jakiej nadał uprawnienia administrator.

wybór roli

Klikając na rolę DOKUMENTY użytkownik załaduje menu dla tej roli

wybór roli dokumenty

a klikając w rolę RAPORTY

wybór roli raporty
Microsoft Office Professional PLUS 2010
SoftwareStudio

Microsoft Office Professional PLUS 2010

Pakiet Microsoft Office Professional Plus 2010 to narzędzie, które oferuje szeroki zakres nowych i zaawansowanych możliwości. Dzięki niemu pracownicy mogą wykonywać pracę efektywnie, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, czy to na komputerze, smartfonie czy przeglądarki internetowej.

APLIKACJE WMS
SAdam

APLIKACJE WMS

Aplikacje WMS zintegrowane z SAP i dostępne online, takie jak WMS.net od SoftwareStudio, otwierają nowe możliwości w zakresie zarządzania magazynem. Integracja z SAP zapewnia spójność danych i precyzję operacji, podczas gdy dostęp online zapewnia elastyczność i mobilność. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom, firmy mogą zwiększyć efektywność, kontrolę i rentowność swojego magazynu.

Skorowidze w programie StudioSystem
SAdam

Skorowidze w programie StudioSystem

Skorowidze w programie StudioSystem to klucz do szybkiej i efektywnej konfiguracji, co sprawia, że oprogramowanie to jest wyjątkowo dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Role w systemie

Role w systemie Studio System pozwalają na precyzyjne definiowanie uprawnień dla różnych użytkowników, co ma kluczowe znaczenie w kontrolowaniu dostępu do wrażliwych danych i funkcji systemu. Poprzez odpowiednie przydzielanie ról, można zapewnić, że każdy pracownik ma dostęp jedynie do tych informacji i narzędzi, które są niezbędne do wykonania jego zadań.
DEMO
Nowe zlecenia przyjęcia
Joanna Ciebień

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia towaru do magazynu są kluczowym aspektem w procesie zarządzania zapasami. Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, opracowanemu przez firmę SoftwareStudio, przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać tym procesem, zapewniając płynne przyjęcie towarów do magazynu i precyzyjne rejestrowanie danych.

Rozliczenie kosztów

Menu MAGAZYN / ROZLICZENIE KOSZTÓW zawiera pozycje Rozliczenie kosztów może być dopisane ze statusem zatwierdzone lub w buforze. Rozliczenia zatwierdzone wyświetlane są w rejestrze ROZLICZENIA KOSZTÓW, rozliczenia w buforze – w rejestrze ROZLICZENIA KOSZTÓW BUFOR.

zamowienie_podglad.aspx

Transakcja wyświetla w formie podglądu szczegóły związane z dokumentem zamówienia na pracowników.           PROGRAM MAGAZYNOWY x_panel.aspxTransakcja x_panel.aspx to nowe i innowacyjne rozwiązanie w programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio. Ta

Role w systemie

Role w systemie

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak Studio System, oferują zaawansowane funkcje logowania i zarządzania rolami użytkowników. Zrozumienie i właś...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...