Logowanie Ekrany do wyświetlania

Logowanie

W dobie cyfryzacji i automatyzacji procesów logistycznych, dostęp do zaawansowanych systemów zarządzania magazynem, takich jak Studio System, jest kluczowy dla efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. W tym artykule omówimy proces logowania do systemu Studio System, podkreślając jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Studio System: Logowanie do Zaawansowanego Systemu Zarządzania Magazynem

Studio System to zaawansowane narzędzie, które znacząco ułatwia i usprawnia procesy magazynowe. Proces logowania jest tylko początkiem korzystania z bogatej funkcjonalności tego systemu, który oferuje przedsiębiorstwom nie tylko optymalizację zarządzania magazynem, ale także znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku. Zapraszamy do korzystania z możliwości, jakie oferuje Studio System, aby maksymalizować efektywność operacji magazynowych.

Proces Logowania

  1. Bezpieczeństwo na Pierwszym Planie: System Studio System kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych i operacji. Proces logowania jest zabezpieczony za pomocą najnowszych technologii, takich jak szyfrowanie danych i wielopoziomowa autentykacja.
  2. Łatwy i Intuicyjny Dostęp: Interfejs logowania został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp do funkcji systemu. Proces logowania jest prosty i nie wymaga skomplikowanych kroków, co jest szczególnie ważne w środowisku magazynowym, gdzie czas ma kluczowe znaczenie.
  3. Dostosowanie do Różnych Poziomów Uprawnień: Studio System pozwala na tworzenie wielu poziomów dostępu, co umożliwia różnym użytkownikom dostęp do odpowiednich dla ich roli i obowiązków funkcji systemu.

Logowanie do programów opartych o platformę StudioSystem może być realizowane na dwie metody:

  • logowanie zintegrowane z kontem windows
  • logowanie oparte o formularze

Logowanie Windows

Identyfikacja użytkownika opiera się o login użytkownika systemu Windows do logowania wykorzystywany jest zintegrowane okno logowania Windows wymagające podania nazwa użytkownika poprzedzonej nazwą serwera (domeny) oraz hasła. Utrzymywana jest sesja tak długo jak jest otwarte okno przeglądarki

Logowanie w oparciu o formularz

Zastosowanie ma specjalny formularz (strona www), która może być personalizowana. Pozwala na logowanie i wylogowanie użytkownika. Sesja zalogowanego użytkownika trwa określony czas, po którym następuje automatyczne wylogowanie i konieczność ponownego zalogowania (zwykle ustawia się czas bezczynności od 20 minut do 2 godzin).

formularz logowania

Formularz działa w oparciu o kaskadowy arkusz styli (css3) co pozwala grafikowi na swobodę w projektowaniu jego wyglądu.

Ponadto można wykorzystać skorowidz LOG do definiowania dodatkowych obiektów umieszczanych na formularzu – np. ikonek.

Moduł administrator lista skorowidzy, zawiera pozycję LOG pozwalającą definiować obiekty jakie mają być dodane do formularza

LOG obiekty na stronie logowania
formularz logowania dodaj logo

Jeżeli mamy aktywny pierwszy rekord to wyświetlony zostanie obrazek zgodnie z definicją

<div style=”position: absolute; bottom: 3%; right: 3%; „> <img src=”/images/safari-firefox-ie-chrome-opera.png”> </div>

obiekt na stronie logowania 1

Włączenie drugiej pozycji skutkuje wyświetleniem dodatkowego obiektu – logo

<div style=”position: absolute; top: 3%; left: 3%; „><img src=”/images/SoftwareStudio300.png” /></div>

obiekt na stronie logowania 2

Kolejny przykład, wyświetlane jest tylko logo na górze strony:

obiekt na stronie logowania 3

Na tej zasadzie możemy dodawać dowolną ilość obiektów HTML (nie tylko grafik, ale tekstów ) umieszczanych na stronie logowania.

Inwentaryzacja w magazynie
SAdam

Inwentaryzacja w magazynie

Podstawowym celem inwentaryzacji jest weryfikacja wykazanego w księgach rachunkowych stanów aktywów i pasywów danej jednostki, ale służy ona także do: Rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych, Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gosp. majątkiem. Oceny przydatności określonych składników majątku.

Instalacja CMMS
CMMS

Instalacja CMMS

Instalacja oprogramowania CMMS (Computerized Maintenance Management System) oferowanego przez SoftwareStudio Sp. z o.o. jest procesem wymagającym pewnych przygotowań i spełnienia konkretnych wymagań technicznych. Nasze programy oparte są na technologiach i rozwiązaniach Microsoft, dlatego też kluczowym elementem jest zastosowanie się do zaleceń podawanych przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server oraz SQL Server.

Program www do magazynowania
SAdam

Program www do magazynowania

Nowoczesny program magazynowy dostępny powinien być zarówno z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową, jak i urządzenia mobilnego. Program magazynowy WMS.net powinieneś wybrać, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku Excel. Oferowany program magazynowy oferuje moduł na terminal mobilny pracujący na systemie Android z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych.

Logowanie

Studio System to zaawansowane narzędzie, które znacząco ułatwia i usprawnia procesy magazynowe. Proces logowania jest tylko początkiem korzystania z bogatej funkcjonalności tego systemu, który oferuje przedsiębiorstwom nie tylko optymalizację zarządzania magazynem, ale także znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku. Zapraszamy do korzystania z możliwości, jakie oferuje Studio System, aby maksymalizować efektywność operacji magazynowych.
DEMO
Usługi
Joanna Ciebień

Usługi

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie magazynem, jedną z istotnych funkcji jest możliwość definiowania i zarządzania usługami logistycznymi. W ramach tej funkcji, często dostępnej jako pozycja menu o nazwie „KARTOTEKI / USŁUGI logistyczne”, użytkownicy mają możliwość wyświetlania kartotek usług zdefiniowanych w programie.

Galeria WMS
SAdam

Galeria WMS

System magazynowy WMS oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, zaawansowane funkcje zarządzania zapasami, śledzenie przesyłek, raportowanie, integrację z innymi systemami oraz wiele innych możliwości. Dzięki galerii zrzutów ekranów i zdjęć można zapoznać się z wyglądem i funkcjonalnościami tego rozbudowanego oprogramowania magazynowego.

Aktywność użytkowników
SAdam

Aktywność użytkowników

Monitorowanie aktywności użytkowników w programie magazynowym Studio WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa danych, zgodności z przepisami oraz poprawie efektywności operacyjnej. To narzędzie, które nie tylko chroni przed potencjalnymi zagrożeniami, ale także pomaga w doskonaleniu procesów magazynowych, co ma istotny wpływ na sukces działalności logistycznej.

Logowanie

Logowanie

W dobie cyfryzacji i automatyzacji procesów logistycznych, dostęp do zaawansowanych systemów zarządzania magazynem, takich jak Studio System, jest klu...
Role w systemie

Role w systemie

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak Studio System, oferują zaawansowane funkcje logowania i zarządzania rolami użytkowników. Zrozumienie i właś...
Multilanguage

Multilanguage

W dobie globalizacji, gdzie przedsiębiorstwa często operują na wielu rynkach międzynarodowych, kluczową rolę odgrywa oprogramowanie magazynowe wspierające różne ...
Ribbon

Ribbon

W dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki, gdzie efektywność i szybkość są kluczowe, nowoczesne narzędzia do zarządzania magazynem stają się nieodz...
Administrator

Administrator

W dobie rosnącej cyfryzacji procesów magazynowych, rola administratora systemu magazynowego staje się kluczowa w efektywnym zarządzaniu i optymalizacji pra...
Numeracja

Numeracja

W każdym nowoczesnym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, odpowiednia numeracja stanowi fundament efektywnego śledzenia i zarządzania zas...
Parametry

Parametry

W każdym nowoczesnym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, kluczową rolę odgrywa możliwość dostosowania ustawień przez administratora. Paramet...
Pomoc

Pomoc

Programy działające na platformie StudioSystem w module Administrator oferują sekcję POMOC, która zapewnia dostęp do różnych funkcji. Dzięki sekcji POMOC w ...
Dzienniki

Dzienniki

Dzienniki w systemie Studio System służą do rejestrowania wszystkich działań wykonanych w systemie. Każda operacja, od prostego zapytania do złożonych transak...
Aktywność użytkowników

Aktywność użytkowników

Monitorowanie aktywności użytkowników w programie magazynowym Studio WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa danych, zgodności z przep...
Role w systemie

Role w systemie

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak Studio System, oferują zaawansowane funkcje logowania i zarządzania rolami użytkowników. Zrozumienie i właś...