WMS_PZ Przyjęcie do magazynu

WMS_PZ

Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia efektywne przyjmowanie towaru na magazyn za pomocą transakcji oznaczonej kodem WMS_PZ. Proces ten jest prosty i przejrzysty.

Przyjmowanie Towaru na Magazyn z Programem Magazynowym Studio WMS.net

WMS program magazynowy

Aby rozpocząć transakcję, użytkownik podaje kod asortymentu. Następnie system prezentuje informacje dotyczące produktu. Po weryfikacji tych danych, przechodzimy do zakładki paleta, gdzie uzupełniamy pola dotyczące ilości, daty produkcji oraz terminu ważności.

W kolejnym kroku użytkownik ma możliwość dodania kolejnej pozycji do dokumentu lub zamknięcia palety i nadania jej lokalizacji. Dzięki temu procesowi można sprawnie kontrolować i dokumentować przyjmowanie towaru na magazyn, co wpływa na efektywne zarządzanie zapasami. Studio WMS.net to niezawodne narzędzie wspomagające logistykę i magazynowanie.

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn. Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje kod asortymentu, po czym system wyświetla dane dotyczące produkt. Po weryfikacji danych przechodzimy do zakładki paleta i uzupełniamy pola ilość, data produkcji oraz termin ważności. W następnym kroku użytkownik może dodać kolejną pozycję do dokumentu lub zamknąć paletę oraz nadać jej lokalizację.

Na przedstawionym obrazku widoczna jest mobilna aplikacja magazynowa Studio WMS.net, która służy do zarządzania procesem przyjęć magazynowych.

Okno 1 transakcji WMS_PZ

Ekran pokazuje formularz o nazwie „Przyjęcie” z zakładkami „Dokument”, „Paleta” i „Składowanie” u góry. Co sugeruje, że aplikacja oferuje zorganizowany sposób na wprowadzanie i przeglądanie informacji związanych z poszczególnymi aspektami procesu przyjęcia towarów.

W głównej części ekranu znajdują się pola do wprowadzania danych, takie jak „Kod”, „Nazwa”, „Kontrahent”, „Indeks” oraz „Ilość na palecie”. Te pola są przeznaczone do wpisywania lub skanowania informacji o produktach przyjmowanych do magazynu. W tym identyfikacji palet i ilości produktów na nich się znajdujących.

Na dole ekranu widnieje przycisk „ZAMKNIJ”, który umożliwia zamknięcie formularza przyjęcia i powrót do innych funkcji aplikacji. Interfejs aplikacji jest prosty i intuicyjny. A to ma na celu ułatwienie użytkownikom szybkiego i skutecznego zarządzania procesami magazynowymi za pomocą urządzenia mobilnego.

Zdjęcie przedstawia mobilną aplikację magazynową Studio WMS.net.

Okno 2 transakcji WMS_PZ

Z interfejsem użytkownika do procesu przyjęcia towarów do magazynu, który może być wspomagany przez skaner kodów kreskowych. Na ekranie widoczne są zakładki „Dokument”, „Paleta” i „Składowanie”. Co sugeruje modułową strukturę aplikacji, umożliwiającą użytkownikowi nawigację między różnymi aspektami procesu przyjęcia.

Formularz na ekranie zawiera pola do wprowadzania danych takich jak „Nr palety”, „Ilość”, „Data produkcji”, „Data ważności” oraz „Numer partii”, które są niezbędne do śledzenia i zarządzania towarem. Pola „Data produkcji” i „Data ważności” zawierają placeholdery „RRRR-MM-DD”, co wskazuje na format daty, jaki należy wprowadzić.

Na dole ekranu znajdują się przyciski „Dodaj pozycję” i „Zamknij paletę”, które służą do dodawania szczegółowych informacji o produktach na palecie i finalizowania procesu przyjęcia. Przycisk „ZAMKNIJ” na samym dole umożliwia wyjście z bieżącego ekranu formularza. Całość interfejsu jest zaprojektowana z myślą o prostocie i funkcjonalności. To ułatwia pracę w szybkim środowisku magazynowym, a integracja ze skanerem pozwala na szybkie i dokładne wprowadzanie danych.

Na prezentowanym obrazie wyświetlany jest interfejs użytkownika mobilnej aplikacji magazynowej Studio WMS.net, która współpracuje ze skanerem kodów kreskowych.

Okno 3 WMS_PZ

Ekran pokazuje zakładkę „Składowanie” w procesie przyjęcia towarów, z polem tekstowym oznaczonym jako „Miejsce:”, gdzie użytkownik może wprowadzić lokalizację magazynową towaru.

Centralnym punktem ekranu jest duży, zielony przycisk „ZAPISZ”, który prawdopodobnie służy do potwierdzenia wprowadzonych informacji i zapisania ich w systemie. Na dole ekranu znajduje się przycisk „ZAMKNIJ”, który umożliwia wyjście z aktywnego widoku lub zakończenie bieżącej operacji.

Interfejs jest minimalistyczny, co pozwala na szybką i bezbłędną obsługę, a integracja ze skanerem kodów kreskowych znacząco upraszcza proces wprowadzania danych, zwiększając efektywność pracy w magazynie.

Projektowanie podglądu
SAdam

Projektowanie podglądu

StudioSystem oferuje wyjątkową funkcję pozwalającą na wyświetlanie szczegółów pojedynczego wiersza informacji z bazy danych. W celu skorzystania z tej funkcji, należy użyć transakcji role_sys/x_details.aspx. W tym artykule omówimy, jak można to zrobić krok po kroku. Dzięki StudioSystem możesz łatwo wyświetlać szczegóły pojedynczego wiersza informacji z bazy danych. To przydatne narzędzie do personalizacji wyświetlania danych i zapewnienia użytkownikom dokładnych informacji, których potrzebują.

Generowanie listu przewozowego DHL
basiap

Generowanie listu przewozowego DHL

Studio Magazyn WMS.net umożliwia generowanie pliku xml zawierającego dane odbiorcy towaru, który po wczytaniu do aplikacji DHL e-Case generuje list przewozowy dla wybranego dokumentu wydania zewnętrznego WZ.

Szablony wydruków dokumentów
SAdam

Szablony wydruków dokumentów

Wykorzystaj StudioSystem do efektywnego drukowania dokumentów. Rozwiązania opracowane w oparciu o StudioSystem oferują innowacyjne podejście do drukowania dokumentów, które jest zarówno prostym, jak i efektywnym sposobem na tworzenie różnego rodzaju dokumentów biznesowych. W tym artykule dowiesz się więcej na temat szablonów wydruków dokumentów i jak StudioSystem może pomóc w ich tworzeniu.

WMS_PZ

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Warehouse Management System
SAdam

Warehouse Management System

W dzisiejszych czasach, magazyny wysokiego składowania są nieodłączną częścią łańcucha dostaw i logistyki. Ich zadaniem jest przechowywanie i zarządzanie dużymi ilościami towarów w sposób efektywny i precyzyjny. Oprogramowanie magazynowe WMS to narzędzie, które umożliwia osiągnięcie tych celów.

ToolBarMenu
SAdam

ToolBarMenu

Transakcja x_grid.aspx pozwala na wyświetlanie listy przycisków – poleceń – w górnym pasku nad tabelką. Ten pasek jest efektem konfiguracji systemu za pomocą modułu KONFIGURACJA TOOLBAR, gdzie definiowane są opcje PRZYCISKI MENU oraz PRZYCISKU SUB MENU.

Parametry
SAdam

Parametry

W każdym nowoczesnym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, kluczową rolę odgrywa możliwość dostosowania ustawień przez administratora. Parametryzacja jest procesem, który pozwala na dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, zwiększając jego efektywność i funkcjonalność.

Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje efektywne rozwiązania dla logistyki magazynowej. Jednym z kluczowych procesów w zarządzaniu magazynem jest pr...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Przyjęcie do magazynu za pomocą Android WMS to wyjątkowy sposób na pozostanie zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie oprogramowania magazyn...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie dla logistyki magazynowej. Umożliwia efektywne zarządzanie magazynem. Wykorzystuje technologię And...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Funkcja Wydanie z zamówienia w aplikacji Android WMS umożliwia szybkie tworzenie dokumentów wydań. Użytkownik może łatwo wybrać zamówienie poprzez poleceni...
Android WMS wydanie wewnętrzne

Android WMS wydanie wewnętrzne

WMS.net wprowadza nową funkcję. Jest to Wydanie wewnętrzne na system Android. Umożliwia ona transakcje przyjęcia do magazynu. Korzysta się z terminala przen...
Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS.net umożliwia łatwą zmianę lokalizacji magazynowej. W tym celu należy użyć terminala. Pierwszym krokiem jest zeskanowanie kodu kreskowego. Można ...
Android WMS kompletacja

Android WMS kompletacja

Android WMS Kompletacja to ważna funkcja naszego systemu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesem kompletacji zamówień. Dzięki niej możesz szybko ...
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy w systemie Android WMS to ważna funkcjonalność, która umożliwia dokładne monitorowanie czasu pracy za pomocą terminali przenośnych, znanych...
Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynu przy użyciu terminala przenośnego z systemem Android, zwanych również kolektorami danych, jest kluczowym procesem w zarządzaniu zapa...
Android WMS stany na lokalizacji

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja "Stany na lokalizacji" umożliwia wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji, czyli miejscu przechowywania towarów. Aby to ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...