WMS_PZ

SoftwareStudio WMS_PZ

Przyjmowanie Towaru na Magazyn z Programem Magazynowym Studio WMS.net

WMS program magazynowy

Aby rozpocząć transakcję, użytkownik podaje kod asortymentu. Następnie system prezentuje informacje dotyczące produktu. Po weryfikacji tych danych, przechodzimy do zakładki paleta, gdzie uzupełniamy pola dotyczące ilości, daty produkcji oraz terminu ważności.

W kolejnym kroku użytkownik ma możliwość dodania kolejnej pozycji do dokumentu lub zamknięcia palety i nadania jej lokalizacji. Dzięki temu procesowi można sprawnie kontrolować i dokumentować przyjmowanie towaru na magazyn, co wpływa na efektywne zarządzanie zapasami. Studio WMS.net to niezawodne narzędzie wspomagające logistykę i magazynowanie.

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn. Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje kod asortymentu, po czym system wyświetla dane dotyczące produkt. Po weryfikacji danych przechodzimy do zakładki paleta i uzupełniamy pola ilość, data produkcji oraz termin ważności. W następnym kroku użytkownik może dodać kolejną pozycję do dokumentu lub zamknąć paletę oraz nadać jej lokalizację.

Na przedstawionym obrazku widoczna jest mobilna aplikacja magazynowa Studio WMS.net, która służy do zarządzania procesem przyjęć magazynowych.

Okno 1 transakcji WMS_PZ

Ekran pokazuje formularz o nazwie „Przyjęcie” z zakładkami „Dokument”, „Paleta” i „Składowanie” u góry. Co sugeruje, że aplikacja oferuje zorganizowany sposób na wprowadzanie i przeglądanie informacji związanych z poszczególnymi aspektami procesu przyjęcia towarów.

W głównej części ekranu znajdują się pola do wprowadzania danych, takie jak „Kod”, „Nazwa”, „Kontrahent”, „Indeks” oraz „Ilość na palecie”. Te pola są przeznaczone do wpisywania lub skanowania informacji o produktach przyjmowanych do magazynu. W tym identyfikacji palet i ilości produktów na nich się znajdujących.

Na dole ekranu widnieje przycisk „ZAMKNIJ”, który umożliwia zamknięcie formularza przyjęcia i powrót do innych funkcji aplikacji. Interfejs aplikacji jest prosty i intuicyjny. A to ma na celu ułatwienie użytkownikom szybkiego i skutecznego zarządzania procesami magazynowymi za pomocą urządzenia mobilnego.

Zdjęcie przedstawia mobilną aplikację magazynową Studio WMS.net.

Okno 2 transakcji WMS_PZ

Z interfejsem użytkownika do procesu przyjęcia towarów do magazynu, który może być wspomagany przez skaner kodów kreskowych. Na ekranie widoczne są zakładki „Dokument”, „Paleta” i „Składowanie”. Co sugeruje modułową strukturę aplikacji, umożliwiającą użytkownikowi nawigację między różnymi aspektami procesu przyjęcia.

Formularz na ekranie zawiera pola do wprowadzania danych takich jak „Nr palety”, „Ilość”, „Data produkcji”, „Data ważności” oraz „Numer partii”, które są niezbędne do śledzenia i zarządzania towarem. Pola „Data produkcji” i „Data ważności” zawierają placeholdery „RRRR-MM-DD”, co wskazuje na format daty, jaki należy wprowadzić.

Na dole ekranu znajdują się przyciski „Dodaj pozycję” i „Zamknij paletę”, które służą do dodawania szczegółowych informacji o produktach na palecie i finalizowania procesu przyjęcia. Przycisk „ZAMKNIJ” na samym dole umożliwia wyjście z bieżącego ekranu formularza. Całość interfejsu jest zaprojektowana z myślą o prostocie i funkcjonalności. To ułatwia pracę w szybkim środowisku magazynowym, a integracja ze skanerem pozwala na szybkie i dokładne wprowadzanie danych.

Na prezentowanym obrazie wyświetlany jest interfejs użytkownika mobilnej aplikacji magazynowej Studio WMS.net, która współpracuje ze skanerem kodów kreskowych.

Okno 3 WMS_PZ

Ekran pokazuje zakładkę „Składowanie” w procesie przyjęcia towarów, z polem tekstowym oznaczonym jako „Miejsce:”, gdzie użytkownik może wprowadzić lokalizację magazynową towaru.

Centralnym punktem ekranu jest duży, zielony przycisk „ZAPISZ”, który prawdopodobnie służy do potwierdzenia wprowadzonych informacji i zapisania ich w systemie. Na dole ekranu znajduje się przycisk „ZAMKNIJ”, który umożliwia wyjście z aktywnego widoku lub zakończenie bieżącej operacji.

Interfejs jest minimalistyczny, co pozwala na szybką i bezbłędną obsługę, a integracja ze skanerem kodów kreskowych znacząco upraszcza proces wprowadzania danych, zwiększając efektywność pracy w magazynie.

WMS_PZ

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

system magazynowy Rozliczenie kosztów
SoftwareStudio

Helpdesk

OTRS umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzony jest “bilet”. Przyjmowany jest on przez jedną z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie.

program do magazynu
SAdam

System obsługi magazynu

Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji. Optymalny dobór urządzeń i oprogramowania, z szerokiego spektrum producentów, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz doradztwo i obsługę serwisową wchodzą w zakres usługi. Program wysyła do wagi paletowej komunikat sterujący, który powoduje odczytanie wagi. Zastosowanie systemu informatycznego w magazynie związane jest z zakupem sprzętu oraz oprogramowania.

Przyjmowanie i wydawanie towarów - użytkownicy mogą w prosty sposób przyjmować i wydawać towary, a także przypisywać je do konkretnych zamówień lub klientów.
SAdam

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint to potężne narzędzie dla organizacji z branży logistycznej. Zapewnia łatwą w użyciu platformę do zarządzania dokumentami, udostępniania informacji i współpracy przy projektach.

SAdam

Operacje magazynowe

Czynności wykonywane przez pracowników magazynów, czyli operacje magazynowe Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą miały wpływ na rozliczenie kosztów

Kartoteki
SAdam

Kartoteki

Oprogramowanie magazynowe WMS.net stanowi kluczowy element zarządzania magazynem. Zapewnia efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki niemu procesy magazynowe stają się proste i przejrzyste. Program WMS.net oferuje użytkownikom wiele funkcji. Jedną z nich jest sekcja Informacje. Znajduje się tam opcja Zestawienia. Jest ona niezwykle przydatna w codziennej pracy magazynowej. Umożliwia szybki dostęp do potrzebnych danych.

Software-WMS
SAdam

SoftwareStudio Sp. z o.o.

SoftwareStudio Sp. z o.o. 62-069 Dąbrowa k. Poznania, ul. Innowatorów 8 NIP: 7792343623Regon: 300925438KRS: 0000317073Kapitał zakładowy: 75 000,00