Android WMS przyjęcie z zamówienia

SoftwareStudio Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS - Przyjęcie z Zamówienia w Programie Magazynowym Studio WMS.net

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje funkcja umożliwiająca transakcję przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego wyposażonego w system Android, nazywanego również kolektorem danych. Proces ten przebiega w kilku krokach, które zostały opisane poniżej.

Pierwszym krokiem jest przyjęcie towaru z zamówienia do magazynu. To zadanie może być wykonywane sprawnie i efektywnie dzięki zastosowaniu urządzenia z systemem Android. Kolektor danych umożliwia dokładne i szybkie wprowadzenie towaru do systemu.

Następnym etapem jest dopisanie informacji takich jak termin ważności, numer partii i cena jednostkowa netto. Termin ważności jest automatycznie uzupełniany na podstawie danych zawartych w kartotece asortymentu, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tego terminu na faktyczny lub potwierdzenia proponowanego terminu.

Ostatnim krokiem w procesie przyjęcia towaru do magazynu jest zeskanowanie kodu lokalizacji, w której towar zostanie umieszczony, lub wpisanie kodu ręcznie. Ten krok jest istotny, aby zapewnić poprawne zlokalizowanie towaru w magazynie.

Dzięki tej funkcji programu magazynowego Studio WMS.net, użytkownicy mogą skutecznie zarządzać procesem przyjmowania towarów do magazynu za pomocą urządzeń z systemem Android, co przekłada się na efektywność i kontrolę nad magazynowaniem produktów.

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie dla logistyki magazynowej. Umożliwia efektywne zarządzanie magazynem. Wykorzystuje technologię Android WMS. Dzięki niej proces przyjęcia towaru z zamówienia jest prosty i intuicyjny. W pierwszym kroku używa się terminala przenośnego z systemem Android. Terminal ten znany jest jako kolektor danych. Umożliwia on szybkie skanowanie produktów. Po skanowaniu produktu następuje dopisanie ważnych informacji. Te informacje to termin ważności, numer partii i cena jednostkowa netto. Termin ważności jest kluczowy w procesie magazynowym.

W programie WMS.net jest on automatycznie uzupełniany. Uzupełnienie następuje na podstawie danych z kartoteki asortymentu. Jednak ważne jest, aby dokonać weryfikacji terminu. Można zmienić termin na faktyczny lub potwierdzić termin proponowany. Ostatnim krokiem jest identyfikacja lokalizacji produktu w magazynie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to zeskanowanie kodu lokalizacji. Drugi to ręczne wpisanie kodu. Cały proces jest intuicyjny i zapewnia wysoką efektywność pracy w magazynie. Program WMS.net jest idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych magazynów. Zapewnia on szybką i dokładną obsługę procesów magazynowych. Dzięki temu zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne.

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych).

Menu aplikacji Android WMS

WMS menu android

Pozycja Przyjęcie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów przyjęć na podstawie zamówień. Należy wybrać numer zamówienia z listy:

Android WMS przyjęcie zamówienie

Po wybraniu numeru zamówienia należy terminalem zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie kod EAN dowolnego opakowania asortymentu z zamówienia.

Android WMS przyjęcie zamówienie 2

W przypadku braku kodu EAN w bazie lub wpisania nowego kodu ręcznie, zostanie wyświetlona lista pozycji asortymentowych zamówienia. Należy wskazać produkt, do którego ma zostać dopisany nowy kod EAN, co pozwoli na automatyczne dopisanie kodu do kartoteki:

Android WMS przyjęcie zamówienie 3

W kolejnym oknie należy wpisać ilość sztuk w opakowaniu, do którego przypisujemy nowy kod EAN:

Android WMS przyjęcie zamówienie 4

Następnie należy uzupełnić ilość przyjmowanego asortymentu. W przypadku przyjmowanej ilości większej, niż zapisana na zleceniu, zostanie wyświetlony komunikat:

Android WMS przyjęcie zamówienie 5

Kolejnym krokiem jest dopisanie termin ważności, numer partii i cenę jednostkową netto. Termin ważności jest automatycznie uzupełniany ilością dni wpisanych w kartotece asortymentu, jednak wymaga zmiany na faktyczny termin ważności, bądź potwierdzenia terminu proponowanego. Ostatnim krokiem jest zeskanowanie kodu lokalizacji lub wpisanie kodu ręcznie:

Android WMS przyjęcie zamówienie 6

Android WMS przyjęcie z zamówienia

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje funkcja umożliwiająca transakcję przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego wyposażonego w system Android, nazywanego również kolektorem danych. Proces ten przebiega w kilku krokach, które zostały opisane poniżej.
DEMO

Magazyn WMS.net

program magazynowy Windows
SAdam

Stany zapasów magazynowych

Kluczowe znaczenie dla zintegrowanego, produktywnego, rentownego i zgodnego z wymogami łańcucha dostaw ma dobra i nieustanna łączność i wgląd we wszystkie zasoby, personel i procesy. Sprawdź na demo program do magazynu od softwarestudi

WMS Outsourcing
SAdam

Korzyści z outsourcing usług logistycznych

Powierzenie obsługi logistycznej wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej z założenia służy obniżeniu kosztów działalności producentów i dystrybutorów, jednak jak duże będą to oszczędności zależy przede wszystkim od Operatora logistycznego: jego doświadczenia, możliwości Operacyjnych, szybkości oraz sposobu działania. Branże charakteryzujące się dużą sezonowością, powodujące, że w ciągu roku występują miesiące wzmożonej działalności firm, wymagające zapewnienia logistyki dużej ilości towarów, jak również istnieją miesiące, w których nakład pracy jest znacznie mniejszy.

role i użytkownicy programu magazynowego
CMMS

Role i użytkownicy

Studio CMMS.net to rozwiązanie o wysokim poziomie bezpieczeństwa i podziału uprawnień użytkowników do wykonywania określonych Operacji. W celu zapewnienia wykonywania takich Operacji oprogramowanie pozwala podzielić użytkowników na ROLE i nadać im odpowiednie uprawnienia.

system magazynowy Program na produkcji
SAdam

Program na produkcji

Pracownicy znajdujący się w hali produkcyjnej, taśmie montażowej mogą korzystać ze specjalnego modułu programu magazynowego przeznaczonego do korzystania z dużych monitorów lub monitorów dotykowych. Program magazynowy obsługujący produkcję  działa w pełnej rozdzielczości HD (1920×1080). Pracownik

system WMS komunikaty
SAdam

Komunikaty

Korzystanie z oprogramowania skutkuje czasami koniecznością wyświetlania komunikatów informujących użytkowników o wystąpieniu określonego zdarzenia. Za pomocą modułu konfiguracji KOMUNIKATÓW można dowolnie projektować treści i wygląd komunikatów wyświetlanych w różnych okolicznościach.

Kartoteki wg dostawców
SAdam

Kartoteki wg dostawców

Program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem. Umożliwia efektywne prowadzenie kartotek magazynowych według dostawców. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przeglądać rejestr kartotek. Rejestr ten jest odfiltrowany według dostawców, którzy są przypisani do poszczególnych kartotek. Interfejs programu jest intuicyjny.