Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynu przy użyciu terminala przenośnego z systemem Android, zwanych również kolektorami danych, jest kluczowym procesem w zarządzaniu zapasami. Dzięki funkcji Inwentaryzacji magazynu w naszym systemie, możesz skutecznie aktualizować ilości asortymentu w magazynie, a także sprawdzać, czy stan na papierze zgadza się z rzeczywistością.

Dzięki naszemu systemowi Android WMS, inwentaryzacja magazynu staje się prostym i efektywnym procesem, który pozwala utrzymywać dokładność stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS.

Aby rozpocząć proces inwentaryzacji, pierwszym krokiem jest zeskanowanie kodu kreskowego lokalizacji i asortymentu za pomocą terminala lub wpisanie tych danych ręcznie. Po zeskanowaniu asortymentu, jego nazwa i indeks zostaną wyświetlone na ekranie. Następnie, jeśli asortyment posiada numer serii lub datę ważności, wprowadź je.

Ostatnim etapem w procesie inwentaryzacji jest wprowadzenie rzeczywistej ilości asortymentu w danej lokalizacji oraz użycie przycisku „KOLEJNY ASORTYMENT”, aby zapisać te dane. To rozwiązanie pozwala na bieżąco aktualizować stan magazynu, eliminując błędy i niezgodności.

Jeśli konieczne jest przeniesienie się do innej lokalizacji, wystarczy użyć przycisku „KOLEJNA LOKALIZACJA”. Natomiast w przypadku przerwania procesu inwentaryzacji i powrotu do menu głównego, można skorzystać z przycisku „OPUŚĆ REALIZACJĘ”.

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych).

Menu aplikacji Android WMS

WMS menu android

Pozycja Inwentaryzacja magazynu pozwala na uzupełnianie ilości asortymentu w bilansie otwarcia podczas uruchamiania systemu magazynowego oraz na weryfikację zgodności stanów komputerowych ze stanem faktycznym.

Formularz na ekranie z systemem Android

Android WMS inwentaryzacja magazynu

Zdjęcie przedstawia ekran aplikacji magazynowej WMS.net na system Android, który jest przeznaczony do inwentaryzacji ogólnej. Na ekranie znajdują się pola do wprowadzania danych dotyczących inwentaryzacji, które są puste i oczekują na wypełnienie:

 • „Lokalizacja” – pole, w którym użytkownik może wpisać informacje o lokalizacji towaru w magazynie.
 • „Kod EAN” – pole na kod kreskowy produktu.
 • „Numer serii” – pole na numer serii towaru.
 • „Termin ważności (RRRR-MM-DD)” – miejsce na wpisanie daty ważności produktu.
 • „Nazwa asortymentu” – pole, w którym można wpisać nazwę składowanego towaru, obecnie wyświetla „Oczekuje…”.
 • „Indeks asortymentu” – pole na wpisanie indeksu towaru, również wyświetla „Oczekuje…”.
 • „Jednostka” – pole na wpisanie jednostki miary towaru, obecnie wyświetla „Oczekuje…”.
 • „Ilość” – pole na wpisanie ilości towaru do zinwentaryzowania.

Na dole ekranu znajdują się trzy przyciski akcji:

 • „KOLEJNY ASORTYMENT” – przycisk, który prawdopodobnie pozwala na przejście do wprowadzania danych kolejnego towaru.
 • „KOLEJNA LOKALIZACJA” – przycisk, który umożliwia zmianę lokalizacji w procesie inwentaryzacji.
 • „OPUŚĆ REALIZACJĘ” – czerwony przycisk, który najprawdopodobniej służy do wyjścia z obecnego procesu inwentaryzacji.

Interfejs aplikacji jest prosty i intuicyjny, co ułatwia użytkownikowi szybkie wprowadzanie potrzebnych danych.

W pierwszym kroku należy terminalem zeskanować kod kreskowy lokalizacji i asortymentu lub wpisać numer lokalizacji i kod EAN ręcznie.

Android WMS inwentaryzacja magazynu 2

Zdjęcie przedstawia ekran aplikacji magazynowej WMS.net na system Android, który jest wykorzystywany do inwentaryzacji ogólnej. Na ekranie wypełniono już pewne dane dotyczące inwentaryzacji:

 • „Lokalizacja”: Wpisano „01.01.01”, co prawdopodobnie oznacza konkretną lokalizację w magazynie.
 • „Kod EAN”: Wpisano „979”, będący fragmentem kodu kreskowego towaru.
 • „Numer serii”: Pozostawiono puste.
 • „Termin ważności (RRRR-MM-DD)”: Wpisano „2019-02-07”, co wskazuje na datę ważności produktu.
 • „Nazwa asortymentu”: Wpisano „Ptasie mleczko”, co jest nazwą towaru.
 • „Indeks asortymentu”: Wpisano „00000001ASO”, który jest unikalnym identyfikatorem produktu.
 • „Jednostka”: Wpisano „szt.”, co oznacza jednostkę miar, w której towar jest liczbony.
 • „Ilość”: Pole na ilość towaru jest puste i czeka na wpisanie informacji o liczbie produktów do zinwentaryzowania.

Na dole ekranu znajdują się trzy przyciski akcji, z których każdy ma określoną funkcję:

 • „KOLEJNY ASORTYMENT”: Umożliwia przejście do wprowadzenia danych kolejnego produktu.
 • „KOLEJNA LOKALIZACJA”: Pozwala na zmianę lokalizacji w procesie inwentaryzacji.
 • „OPUŚĆ REALIZACJĘ”: Czerwony przycisk, który prawdopodobnie pozwala wyjść z aktualnego zadania inwentaryzacyjnego.

Interfejs użytkownika aplikacji jest prosty i przejrzysty, co ułatwia wprowadzanie i zarządzanie danymi inwentaryzacyjnymi.

Po zeskanowaniu asortymentu zostanie wyświetlona jego nazwa i indeks. Następnie należy wpisać numer serii (jeśli asortyment go posiada) oraz datę ważności. Ostatnim krokiem w wypełnianiu formularza jest podanie ilości faktycznej asortymentu w lokalizacji i użycie polecenia KOLEJNY ASORTYMENT w celu zapisania wprowadzonych wartości.

Użycie przycisku KOLEJNY ASORTYMENT zapisuje wprowadzony stan faktyczny asortymentu. Przycisk KOLEJNA LOKALIZACJA pozwala na zmianę lokalizacji. Przycisk OPUŚĆ REALIZACJE pozwala na przerwanie uzupełniania stanów faktycznych inwentaryzacji i powrót do menu głównego.

Magazyn wysokiego składowania
magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania

Wraz z rozwojem globalnej gospodarki magazyny stają się coraz bardziej zautomatyzowane i złożone. Aby zapewnić wydajne i dokładne zarządzanie zapasami, magazyny muszą wykorzystywać najnowocześniejszą dostępną technologię. Oprogramowanie WMS to jedno z najpopularniejszych i najwydajniejszych rozwiązań do zarządzania zapasami w magazynie.

Program www do magazynowania
SAdam

Program www do magazynowania

Nowoczesny program magazynowy dostępny powinien być zarówno z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową, jak i urządzenia mobilnego. Program magazynowy WMS.net powinieneś wybrać, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku Excel. Oferowany program magazynowy oferuje moduł na terminal mobilny pracujący na systemie Android z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych.

Outsourcing IT
SoftwareStudio

Outsourcing IT

Outsourcing IT w logistyce magazynowej oferuje szereg korzyści, począwszy od zwiększenia efektywności operacyjnej, przez redukcję kosztów, po dostęp do specjalistycznej wiedzy i zwiększenie bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego dostawcy usług IT jest kluczowy dla sukcesu tej strategii. Współpraca z doświadczonym i godnym zaufania partnerem IT może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu znaczące korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku.

Android WMS inwentaryzacja

Dzięki naszemu systemowi Android WMS, inwentaryzacja magazynu staje się prostym i efektywnym procesem, który pozwala utrzymywać dokładność stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.
DEMO
Konfiguracja Menu Terminal WMS
SAdam

Konfiguracja Menu Terminal WMS

W programie magazynowym Studio WMS.net użytkownicy modułu Terminal mają możliwość dostępu do różnych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala, czyli roli terminala. Administrator ma możliwość włączania wybranych transakcji per grupa, używając Kodu Terminala.

Platformy
SAdam

Platformy

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, korzystając z opcji Magazyn Palet z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych, możemy łatwo określić miejsce przechowywania palet. Termin „PLATFORMA” oznacza konkretne miejsce, takie jak strefa składowania, magazyn lub wiata, gdzie przechowywane są palety.

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx
SAdam

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

W systemie magazynowym Studio WMS.net, istnieje wiele przydatnych transakcji, które pomagają w konfiguracji różnych funkcji. Jedną z takich transakcji jest adm_x_zestawienia_funkcje.aspx, która jest powiązana z adm_x_zestawienia.aspx. Pozwala ona na skopiowanie ustawień bieżącej konfiguracji widoku, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces konfiguracji.

Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje efektywne rozwiązania dla logistyki magazynowej. Jednym z kluczowych procesów w zarządzaniu magazynem jest pr...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Przyjęcie do magazynu za pomocą Android WMS to wyjątkowy sposób na pozostanie zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie oprogramowania magazyn...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie dla logistyki magazynowej. Umożliwia efektywne zarządzanie magazynem. Wykorzystuje technologię And...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Funkcja Wydanie z zamówienia w aplikacji Android WMS umożliwia szybkie tworzenie dokumentów wydań. Użytkownik może łatwo wybrać zamówienie poprzez poleceni...
Android WMS wydanie wewnętrzne

Android WMS wydanie wewnętrzne

WMS.net wprowadza nową funkcję. Jest to Wydanie wewnętrzne na system Android. Umożliwia ona transakcje przyjęcia do magazynu. Korzysta się z terminala przen...
Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS.net umożliwia łatwą zmianę lokalizacji magazynowej. W tym celu należy użyć terminala. Pierwszym krokiem jest zeskanowanie kodu kreskowego. Można ...
Android WMS kompletacja

Android WMS kompletacja

Android WMS Kompletacja to ważna funkcja naszego systemu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesem kompletacji zamówień. Dzięki niej możesz szybko ...
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy w systemie Android WMS to ważna funkcjonalność, która umożliwia dokładne monitorowanie czasu pracy za pomocą terminali przenośnych, znanych...
Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynu przy użyciu terminala przenośnego z systemem Android, zwanych również kolektorami danych, jest kluczowym procesem w zarządzaniu zapa...
Android WMS stany na lokalizacji

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja "Stany na lokalizacji" umożliwia wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji, czyli miejscu przechowywania towarów. Aby to ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...