Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji.

Polityka bezpieczeństwa

Poznaj uwierzytelnianie oparte na formularzach

Polityka bezpieczeństwa to istotny aspekt w zarządzaniu danymi w programie. Domyślnie nasz program używa autentykacji przez formularze, co zapewnia podstawowe zabezpieczenie. Niemniej jednak, istnieje opcja wdrożenia bardziej zaawansowanego rozwiązania opartego na autentykacji przez Windows.

W przypadku autentykacji przez Windows, zalogowanie do systemu MS Windows umożliwia automatyczną identyfikację pracownika i przypisanie mu określonych uprawnień do aplikacji. To rozwiązanie może być szczególnie przydatne w środowiskach korporacyjnych.

Aby skonfigurować odpowiednią politykę bezpieczeństwa danych, należy przeprowadzić analizę potrzeb i ocenić dostępne możliwości techniczne przed wdrożeniem. Ważne jest, aby dostosować politykę bezpieczeństwa do konkretnych wymagań i priorytetów.

Polityka bezpieczeństwa

Warto zauważyć, że żaden z systemów autentykacji Asp.Net nie oferuje domyślnie szyfrowania danych przesyłanych od klienta do serwera. Problem ten wynika z samego protokołu HTTP. Jeśli aplikacja ma przesyłać ważne dane i działać w Internecie, a nie tylko w sieci lokalnej, konieczne jest zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer) lub innego mechanizmu szyfrowania. Jest to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych informacji i ochrony danych użytkowników.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA – Polityka bezpieczeństwa – hasła.

Autentykacja Windows

Autentykacja Windows Asp.net obsługuje uwierzytelnianie oparte na MS Windows, które zasadniczo oznacza delegowanie procesu uwierzytelniania do IIS podstawowej infrastruktury serwerowej na której działa Asp.net. Serwer IIS można skonfigurować tak, aby wyświetlał odpowiednie okno dialogowe w przeglądarce internetowej i pobierał za jego pomocą identyfikator użytkownika i jego hasło. Dane logowania muszą być zgodne z danymi dla konta użytkownika Windows w domenie. Rozwiązanie doskonale sprawdza się do pracy w sieci lokalnej opartej o systemy Microsoft Windows.

Uwierzytelnianie oparte na formularzach

W przeciwieństwie do rozwiązań opartych o autentykację Windows, standardowa uwierzytelnianie oparte o formularze (cookies) doskonale nadaje się do aplikacji, do których wymagany jest dostęp przez Internet. Za pomocą specjalnego formularza, administrator aplikacji zakłada konta użytkownikom poszczególnych grup (ról). Gdy użytkownik za pomocą przeglądarki internetowej żąda jakiejś zabezpieczonej strony po raz pierwszy to serwer IIS skieruje takie żądanie na formularz logowania, za pomocą którego użytkownik może podać swój identyfikator oraz hasło. Wprowadzone na formularzu dane serwer porównuje z wartościami zapisanymi w swojej bazie SQL i jeżeli uzyskana zostaje zgodność danych, wówczas serwer zezwala na dostęp. Wysłane jest do przeglądarki klienta cookies reprezentujące skuteczne logowanie. Jest to cyfrowy identyfikator (elektroniczna pieczątka) zawierająca identyfikator użytkownika w zaszyfrowanej postaci.

Autoryzacja

Po przeprowadzeniu procesu uwierzytelniania, aplikacja „wie”, kim jest użytkownik, następnym krokiem jest określenie zakresu uprawnień, czyli odczytanie roli (ról) do jakich użytkownik został przypisany. Rola to to grupa użytkowników o takim samym poziomie uprawnień Asp.net zawiera dobrą obsługę sterowania dostępem do poszczególnych modułów (plików aspx), można administracyjnie określić, którzy użytkownicy mogą przeglądać poszczególne zasoby, wprowadzać stosowne wpisy.

Polityka bezpieczeństwa w programie magazynowym

W programie Studio WMS.net, domyślnie stosowana jest autentykacja przez formularze. Niemniej jednak istnieje opcja, aby wdrożyć bardziej zaawansowane rozwiązania w sieci lokalnej, bazujące na autentykacji przez Windows. W takim przypadku, zalogowanie do systemu MS Windows automatycznie identyfikuje pracownika i nadaje mu określone uprawnienia do aplikacji.

Aby wybrać odpowiednią metodę autentykacji oraz określić priorytety i politykę bezpieczeństwa danych, konieczne jest przeprowadzenie analizy potrzeb oraz ocena posiadanych możliwości technicznych przed wdrożeniem systemu.

Warto zauważyć, że żaden z systemów autentykacji Asp.Net nie zapewnia automatycznego szyfrowania danych przesyłanych od klienta do serwera. Ten problem wynika nie tylko z technologii Asp.Net, ale także z samego protokołu HTTP. Jeśli aplikacja ma przesyłać ważne dane i działać w Internecie, a nie tylko w sieci lokalnej, konieczne jest zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer) lub innego mechanizmu szyfrowania danych w celu ochrony poufności informacji. W ten sposób można zapewnić pełne bezpieczeństwo danych w programie magazynowym.

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa to istotny aspekt w zarządzaniu danymi w programie. Domyślnie nasz program używa autentykacji przez formularze, co zapewnia podstawowe zabezpieczenie. Niemniej jednak, istnieje opcja wdrożenia bardziej zaawansowanego rozwiązania opartego na autentykacji przez Windows.
Polityka bezpieczeństwa
Niedobory na inwenturze
SAdam

Niedobory na inwenturze

Niedobory na inwenturze stanowią wyzwanie dla firm logistycznych branży 3PL, ale dzięki zaawansowanym technologiom informatycznym, takim jak WMS.net, można skutecznie zarządzać magazynem i minimalizować różnice pomiędzy stanem faktycznym a rejestrowanym w systemie ERP.

Internet Explorer 11
SAdam

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 – Stara Przeglądarka, Ale Wciąż W Użyciu. Internet Explorer 11 to przeglądarka internetowa, która była popularna wiele lat temu. Dziś może wydawać się przestarzała, ale nadal jest używana przez niektórych użytkowników.

Baza a dyski fizyczne
program WMS

Baza a dyski fizyczne

Kiedy pracujemy z danymi, zarówno danymi firmowymi, jak i dziennikami transakcji, jednym z kluczowych aspektów jest ich bezpieczeństwo. Dlatego warto zastanowić się, jak można dodatkowo zabezpieczyć te cenne informacje przed ewentualnymi awariami dysków fizycznych.

WMS_KNWMS_STANY
basiap

WMS_KNWMS_STANY

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje przydatna funkcja transakcji, która pozwala na bieżące śledzenie towarów składowanych na wybranym miejscu składowania.

Aplikacje w chmurze
SAdam

Aplikacje w chmurze

Jednym z nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie jest oprogramowanie magazynowe w chmurze, takie jak „Studio WMS.net” oferowane przez SoftwareStudio. Dlaczego warto zainteresować się aplikacjami magazynowymi w chmurze?

Załączniki do dokumentu RW
SAdam

Załączniki do dokumentu RW

Możliwość dodawania załączników do dokumentów RW w systemie magazynowym Studio WMS.net to istotna funkcjonalność, która ułatwia zarządzanie dokumentacją magazynową. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywniej pracować z dokumentami i mieć pewność, że wszystkie informacje są zawsze pod ręką.