Technologie internetowe

Język HTML - podstawa stron internetowych. Gdy mowa o tworzeniu stron internetowych, nie można pominąć języka HTML. Jest to bez wątpienia najpopularniejszy język, który stanowi podstawę każdej strony internetowej.

Technologie internetowe

TECHNOLOGIE INTERNETOWE - Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Język HTML, czyli HyperText Markup Language, pozwala na definiowanie struktury i zawartości witryny internetowej. To właśnie dzięki niemu możemy określić, jakie elementy będą wyświetlane na stronie, jakie będą nagłówki, akapity, obrazy czy linki.

Język HTML, czyli HyperText Markup Language, pozwala na definiowanie struktury i zawartości witryny internetowej. To właśnie dzięki niemu możemy określić, jakie elementy będą wyświetlane na stronie, jakie będą nagłówki, akapity, obrazy czy linki.

Najważniejszą cechą HTML jest jego prostota i czytelność. Dzięki zrozumiałej składni, nawet osoby bez zaawansowanej wiedzy programistycznej mogą nauczyć się tworzyć podstawowe strony internetowe.

W języku HTML używa się różnych znaczników, które określają, jak dany fragment tekstu lub elementu ma być wyświetlany na stronie. Na przykład, znacznik „

” oznacza paragraf, „

” to nagłówek pierwszego poziomu, a „” pozwala na dodanie obrazu do strony.

Dodatkowo, HTML jest łatwy do rozszerzenia o inne technologie, takie jak CSS (Cascading Style Sheets) do określania stylu i wyglądu strony oraz JavaScript do dodawania interaktywności.

Technologie internetowe

TECHNOLOGIE INTERNETOWE – Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML. Język HTML jest bez wątpienia najpopularniejszym językiem tworzenia stron internetowych.

TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Historia języka HTML

Pierwsza specyfikacja języka HTML ujrzała światło dzienne w 1991 roku. HTML, czyli HyperText Markup Language, jest językiem, który opisuje dokumenty za pomocą szeregu znaczników. Nazwa tego języka wywodzi się z angielskiego i oznacza „hipertekstowy język znaczników”.

Język ten służy do definiowania dokumentów poprzez odpowiednie bloki, takie jak blok nagłówka czy blok treści dokumentu, reprezentowane przez konkretne znaczniki.

Strony internetowe, które są napisane w języku HTML, są interpretowane przez przeglądarki internetowe po stronie klienta. To oznacza, że strona, stworzona w HTML, jest przechowywana jako plik tekstowy o rozszerzeniach .html lub .htm na serwerze WWW, pod określonym adresem internetowym, nazywanym adresem URL. Kiedy osoba odwiedza daną stronę, używając przeglądarki internetowej, przeglądarka pobiera ten plik i odczytuje jego zawartość, a następnie prezentuje swoją interpretację dokumentu HTML na ekranie komputera.

Warto zauważyć, że różne przeglądarki internetowe mogą nieco różnić się w tym, jak interpretują i wyświetlają zawartość strony internetowej. Jednak język HTML pozostaje podstawą tworzenia treści w Internecie i odgrywa kluczową rolę w budowaniu struktur i układów stron internetowych.

Język HTML – Podstawy

Najpopularniejszy język tworzenia stron internetowych

Język HTML jest bez wątpienia najpopularniejszym językiem używanym do tworzenia stron internetowych. Pierwsza specyfikacja tego języka powstała już w 1991 roku. HTML to język, który opisuje dokumenty przy użyciu specjalnych znaczników, dlatego też nosi nazwę „HyperText Markup Language,” czyli „hipertekstowy język znaczników” po przetłumaczeniu na język polski.

Język HTML działa na zasadzie definiowania dokumentów za pomocą różnych bloków, takich jak blok nagłówka czy blok treści dokumentu. Każdy z tych bloków jest reprezentowany przez odpowiednie znaczniki.

Strony internetowe, które są napisane w języku HTML, są interpretowane przez przeglądarki internetowe po stronie klienta. Oznacza to, że strona napisana w HTML-u jest przechowywana jako plik tekstowy z rozszerzeniem .html lub .htm na serwerze WWW pod konkretnym adresem URL.

Kiedy użytkownik wchodzi na daną stronę internetową za pomocą przeglądarki, przeglądarka pobiera odpowiedni dokument HTML i odczytuje jego zawartość. Następnie przeglądarka wyświetla interpretację tego dokumentu na ekranie komputera użytkownika. Warto zaznaczyć, że różne przeglądarki internetowe mogą nieznacznie różnić się w tym, jak interpretują i wyświetlają zawartość strony internetowej.

W ten sposób język HTML stanowi fundament większości stron internetowych, umożliwiając ich tworzenie, publikowanie i wyświetlanie na ekranach użytkowników na całym świecie.

Intranet

Intranet umożliwia utworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy. Intranet przypomina Internet, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ograniczony do wybranej grupy osób. Intranet może pełnić więcej funkcji, umożliwia dostęp do wielu modułów i korzystanie z wielu elementów. /extranet/

Struktura dokumentu

Dokument HTML składa się z sekcji. Pierwszym znacznikiem dokumentu powinien być zawsze znacznik definicji typu dokumentu, który informuje przeglądarkę w którym napisana jest dana strona internetowa. Znacznik definicji typu dokumentu odbiega składnią od wyżej opisanych znaczników, ponieważ nie jest znacznikiem zamykanym, ale nie ma też symbolu „/” typowego dla samodzielnych znaczników. Zawarte w nim informacje informują przeglądarkę w której wersji języka zapisana jest strona oraz wskazują adres definicji danej wersji standardu (w3.org to organizacja normująca standardy języka HTML).

Powyższy wpis informuje, iż strona napisana jest w standardzie HTML 4.01, opcja transitional informuje iż składnia języka jest „przejściowa” i może zawierać elementy niezalecane dla danej wersji, jednak wersja ta jest bardziej zalecana dla początkujących programistów, ponieważ w przeciwieństwie to wersji strict (ścisłej) jest mniej restrykcyjna i zastosowanie znacznika, który np. w danej wersji specyfikacji nie występuje, sprawi iż przeglądarka i tak wyświetli go poprawnie.

Znaczniki HTML

Dokument HTML składa się z szeregu znaczników. Znaczniki definiują sekcje takie jak nagłówki, akapity, listy czy tabele. Znacznik jest przedstawiony jako będący nazwą znacznika pomiędzy symbolami nawiasów ostrych: <nazwa_znacznika>. Dodatkowo znaczniki mogą posiadać parametry występują po nazwie znacznika, i mogą pojawiać się tylko w znacznikach otwierających sekcję (w przypadku znaczników wymagających zamknięcia) oraz w znacznikach nie wymagających zamknięcia. Znacznikiem odbiegającym od powyższych zasad jest znacznik komentarza, który pozwala programującemu umieścić w dokumencie dowolny komentarz tekstowy, który nie zostanie wyświetlony przez przeglądarkę internetową.

Extranet

Extranet występuje w firmach, za pomocą rozwiązań Extranetu klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować i wymieniac informację.

Sekcje dokumentu HTML

Po znaczniku definicji typu dokumenty występuje pierwsza główna sekcja dokumentu HTML, reprezentuje znacznik:
< html>… … … < / html>
Wszystkie inne sekcje dokumentu znajdują się pomiędzy tymi znacznikami. Kolejną sekcją, w znajdują się techniczne informacje o stronie jest sekcja nagłówkowa:
< head> … … … < / head>
W sekcji nagłówkowej znajdują się meta znaczniki i tytuł strony. Mogą tutaj znajdować się definicje funkcji JavaScript lub definicje stylu. Tytuł strony znajduje się pomiędzy zamykanym:

Łącza internetowe

Łącza internetowe zwane często potocznie linkami są jednym z najważniejszych elementów internetowych. Łącza służą do wywołania innej strony internetowej poprzez zdarzenie w łącze. Łącze definiuje się za pomocą znacznika < a> … < /a>. Pomiędzy wpisuje się treść, w jaką należy kliknąć, aby przejść do wywołanej strony. Stronę jakiej chcemy przenieść użytkownika po zdarzeniu kliknięcia w łącze definiuje się w href=”url lub ścieżka względna” znacznika < a>. Przykładowo, gdy łącze umieszczone jest w dokumencie index.html, a prowadzić ma do dokumentu news.html, który znajduje się w tym samym katalogu co plik index.html znacznik będzie wyglądał następująco:

< a href=”news.html” target=”_self”> Kliknij, aby wyświetlić nowa strone < /a>

Parametr target informuje przeglądarkę o tym, w którym oknie ma otworzyć nowy . W przypadku wartości _self nowy dokument otwarty zostanie we własnym , dla wartości _blank nowy dokument otwarty zostanie w nowym oknie.

Technologie internetowe

Język HTML, czyli HyperText Markup Language, pozwala na definiowanie struktury i zawartości witryny internetowej. To właśnie dzięki niemu możemy określić, jakie elementy będą wyświetlane na stronie, jakie będą nagłówki, akapity, obrazy czy linki.
Technologie internetowe
Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego
SAdam

Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego

Przyjmowanie towarów do magazynu może być trudnym i czasochłonnym zadaniem. Ale z pomocą kolektora danych ze skanerem proces ten może być znacznie prostszy i wydajniejszy. Kolektory danych ze skanerami pozwalają magazynom zaoszczędzić czas, śledzić zapasy i zmniejszyć liczbę błędów.

Terminal.net
SAdam

Terminal.net

Terminal.net to specjalizowana aplikacja stworzona dla użytkowników systemów magazynowych. Każdy użytkownik tej aplikacji posiada swoją konkretną rolę w systemie magazynowym. Aby korzystać z Terminal.net, użytkownik musi najpierw zalogować się na serwerze Windows, który nazywany jest Serwerem terminali.

System Informatyczny Magazynowania Towarów
SAdam

System Informatyczny Magazynowania Towarów

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Kilka argumentów, aby wdrożyć magazyn wysokiego składowania !

Schemat kompletacji
SAdam

Schemat kompletacji

W ramach optymalizacji procesu kompletacji towarów, oprogramowanie magazynowe, takie jak system WMS (Warehouse Management System), może odgrywać istotną rolę. Jednak jego funkcje nie ograniczają się tylko do efektywnego zarządzania kompletacją. Oprogramowanie WMS może również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w magazynie poprzez monitorowanie ruchu towarów i personelu oraz śledzenie warunków atmosferycznych, takich jak temperatura i wilgotność. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy zarówno dla pracowników, jak i klientów.

Zlecenie Wydania ZWZ
SAdam

Zlecenie Wydania ZWZ

Terminal wyposażony w system Android może być wykorzystywany do wspomagania różnorodnych procesów w ramach systemu WMS.net. Dzięki zainstalowaniu specjalnych modułów do obsługi bazy danych online systemu WMS.net na terminalu, można skanować kody kreskowe z towarów, gniazd paletowych i jednostek ładunkowych za pomocą zintegrowanego czytnika kodów kreskowych.

Skorowidze
SAdam

Skorowidze

W każdym zaawansowanym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, skorowidze odgrywają kluczową rolę. Są one niezbędne dla efektywnego porządkowania, wyszukiwania i zarządzania danymi magazynowymi. W tym artykule przyjrzymy się, jak skorowidze w Studio System wspierają pracę administratorów magazynów, umożliwiając im szybsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami.